Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-efekt-expozície.
lightning
Kruhy v obilí - Expozícia
"Osvetlenie bleskom", vytvárajúcim Kruhy v obilí, je aj viac ako 1018 - ráz silnejšie, než u bežnej fotografie
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Vedec je v istom zmysle učenlivý malý chlapec. Niečo z vedcov je v každom malom chlapcovi. Ostatný vyrastú, vo vedcoch sa ale ukrývajú malí chlapci po celý život.  G.Wald
Inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa zmenám. S.Hawking
Jediná vec, na ktorej naozaj záleží, je snaha. A.S.Exupery

Kruhy v obilí, Agrosymboly Efekt expozície (fotografickej)

PagPh
Motto: Kruhy v obilí, aj akékoľvek iné obrazce, sú najprv do štruktúry rastlín ("rastra") na poli obrovskou energiou výboja "naexponované" (neznatelným poškodením rastlín), a až po dlhej dobe sú za pomoci "prírodného vyvolávacieho procesu" (oslabenie rastlín a poľahnutie) zobrazené.

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Táto kapitola sa podrobnejšie venuje analógii, ktorú proces tvorby obrazcov v obilí (kruhy v obilí) pripomína. Je ho možné prirovnať k procesu expozície fotografie a následného vyvolania. Je myslený klasický fotografický proces, využívajúci želatínovu vrstvu s rozptýlenými halogenidami striebra a ich citlivosti na svetlo. Ako zaujímavosť možno uviesť, že k expozícii kruhov v obilí dochádza pri "osvetleniu bleskom", ktoré môže byť dajme tomu 1018 krát vyšší (ale aj oveľa viac), v porovnaní proti svetlu, ktorým sú exponované bežné fotografie.

 

Upozornenie

Ako je ale neustále zdôrazňované na mnohých miestach celého tohto webu, nie sú podobným procesom vytvárané len pravidelné obrazce v obilí, ale takmer bez výnimky všetko poľahnuté, na zemi ležiace obilie na celom svete. Pravidelné obrazce vzniknú len veľmi náhodnou súhrou mnohých okolností, v jedinom z niekoľkých miliónov prípadov, keď do poľa dopadne výboj blesku. V jednom prípade z niekoľkých miliónov. Vo všetkých ostatných prípadoch dôjde "iba" k poľahnutiu, celkom nepravidelnému. Veľmi približne je možné podobným pomerom vyjadriť pomer medzi plochou obilia, ktorá ročne len "normálne", celkom nepravidelne poľahne, ohne steblá k povrchu zeme, (0,5 - 1,5 miliónov kilometrov štvorcových) a plochy, ktorá je poľahnutá v podobe pravidelných obrazcov (menej ako jeden jediný kilometer štvorcový dohromady - súčet plochy všetkých pravidelných obrazcov na celom svete).

 

Definícia

ktorú už pred dávnou rokmi vyslovil Veľký Majster:

"S uvedeným tvrdením môžeme nesúhlasiť, môžeme proti nemu protestovať, ale to je asi tak všetko, čo s tým alebo proti tomu môžeme robiť."

(Jára Cimrman, voľne citované)

 

Analógia s fotografiou a pôsobenie ďalších efektov

 

Zmienka o koronových výbojoch

 

 

 

Stránka sa pripravuje

Niektoré čiastkové informácie je možné zatiaľ nájsť napríklad na niektorých súhrnných stránkach. Jednou z najrozsiahlejších je zatiaľ predovšetkým stránka Kruhy v obilí - vysvetlenie. Ďalšie pomerne rozsiahle informácie je možné nájsť na odkazoch zo stránky Texty. Tam sú predovšetkým odkazy na niektoré publikované texty. Aj niektoré doteraz nepublikované, možno definovať ako predpremiérové, demo verzie. Ďalší súbor netriedených textov sa nachádza tu. Texty budú samozrejme priebežne pribúdať.

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetického poľa generovaného výbojom blesku

Hodnota prúdu sa blíži 106 - miliónu Ampérov (známe školské experimenty 20 - 30 A)

 

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované aj privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti.

 

Išlo pravdepodobne o jednu z najväčších mystifikácií a zábavy, kanadských žartíkov, ktoré si kedy Matka Príroda z užaslého ľudstva robila stovky aj tisícky rokov.

 

S uvedenými myšlienkami je možné nesúhlasiť, je možné proti nim aj protestovať, je to ale asi tak naozaj všetko, čo sa s tým alebo proti tomu dá robiť. Tzv. postulát Járu Cimrmana.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Podstatou filmu je strih. Kombinácia efektných záberov, alebo snímok osôb v emocionálnych momentoch, alebo všeobecných obrazov, dohromady v akejsi alchymistickej zmesi. F.F.Coppola
Vedci môžu byť najšťastnejšími z ľudí.  G.Wald
Ak o tom dokážete snívať, dokážete to aj realizovať. W.Disney
pz