Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-sprava-pre-veliteľa.
lightning
Vaše Veličenstvo!
Príležitostný výskumník tu stručne opíše, kto na poliach Vášho kráľovstva leta tropí nešplechy
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Svetlo sa chybne domnieva, že je rýchlejšie ako čokoľvek. Nech sa pohybuje sebarýchlejšie, kamkoľvek dorazí, zistí, že tma už tam bola dávno pred ním a čaká na neho. T.Pratchett
Existuje jediný druh disciplíny. Perfektná disciplína. G.Patton
Je dosť nebezpečné byť úprimný, ak tiež nie ste dosť hlúpi.  G.B.Shaw

Odkaz pre Jej Veličenstvo:
>>Hlavný vinník usvedčený<<

PagPh
Nikdy sa ho nepokúšajte polapiť. Nie je to bezpečné. Marathon man.

 

Lysá nad Labem, 

Česká republika.

spracované v období 

13. februára 2008 - 13. augusta 2010   

od: UFO - Likvidátor

(Tiež Deratizátor mimozemských krýs

a marťanských voličov),

Brewer - Chef Agent 008

 

 

 

 

(aj o niečo dlhšie)

 

Správa pre vrchného veliteľa.

Vážené Veličenstvo,

misia ukončená.

 

Vinníci, obvinený a usvedčený ako páchatelia

neporiadku na Vašej záhradke -

autorstvo a výroba kruhov v obilí,

ako jediní možní kto pripadá do úvahy -

pán Blesk von Výboj,

ruku v ruke spolupracujúci s paňou

Elektrina von Búrka,

za občasného prispenia

zložitých a komplikovaných procesov

interferencie a rezonancie.

a okrem toho využívajúcí celý rad iba len prírodních a prirodzených, overiteľných,

většinou například fyzikálnych, chemických a biologických procesov.

 

Motto: Naozaj veľmi veľa kruhov v obilí sa nápadne podobá na simuláciu elektromagnetického poľa prostredníctvom PC. Dokonca iba jeden jediný, osamotený kruh. Je tomu tak preto, lebo boli ozaj všetky vytvorené prostredníctvom siločiar elektromagnetického poľa od bleskových výbojov.

 

Odhalení raz navždy, donútení k priznaniu,

pod ťarchou nepopierateľných dôkazov,

dokazujúcich zavinenie mimo akúkoľvek pochybnosť.

 

Policajné ani akékoľvek iné jednotky

ich nikdy nebudú môcť dostihnúť,

nieto dopadnúť alebo im akokoľvek v ich činoch zabrániť.

Ich rýchlosť sa pohybuje medzi 1/3 - 2/3c,

zatiaľ čo rýchlosť šírenia akejkoľvek policajnej jednotky

je väčšinou oveľa menej ako milióntina c.

Jedná sa presne o to isté "c" zo vzorca E = mc2,

ktorý kedysi vyprodukoval akýsi einstein...

 

Nikdy nebude v možné im v tom zabrániť akýmkoľvek úsilím,

budú sa len celému ľudstvu navždy vysmievať a páchať svoje činy naďalej,

ako páchatelia najrôznejších iných kriminálnych deliktov,

ako Kožený z Bahám alebo Krejčíř z JAR alebo Pitr zo Švajčiarska.

 

Využívajú jednu z najkomplikovanejších, najrafinovanejších

ale aj najzaujímavejších foriem prírodného maskovania (mimikry),

aké sa kedy v prírode vyskytovali, pretože:

Všetky menované pravidelné obrazce sa totiž

v skutočnosti objavia (stanú viditeľnými, pozoravateľnými)

úplne inokedy, oveľa neskôr,

ako vo chvíli, keď boli naozaj vytvorené

v rastri pozostávajúcom zo stebiel obilia, tj.

boli tam "uložené", "nahrané", "zaznamenané",

"odfotografované", "naexponované".

 

Definície "odfotografované" alebo "naexponované" sú naozaj presné,

lebo bezprostredne "po expozici" (prostřednictvím výboje blesku)

nastane veľmi dlhé "obdobie kľudu", niekoľko dní aj týždňov,

počas ktorého pôsobí "natural developer",

- prírodná vývojka (pozri archeológia - motto)

kedy sa zdanlivo vôbec nič nedeje.

V skutočnosti ale rastliny, zasiahnuté elektrinou

presne počas tejto doby postupne slabnú tak dlho, ale až tak silno,

že nakoniec neunesú ani svoju vlastnú hmotnosť, vďaka čomu sa sklonia k zemi.

 

Procesy, nazývané ako "expozícia",

(v priebehu ktorej vznikne latentný - neviditelný obraz)

následné obdobie kľudu,

dlhú dobu trvajúce "vyvolávánie" (dni, týždne)

- chemický - elektrochemický - biologický - biochemický

- fyziologický - fyzikálny - mechanický proces

následovaný až úplně nakoniec objavením sa, vizualizáciou obrazca,

nesmierne nápadne napodobňuje iný proces,

ktorý ľudstvo využíva vo vetšej miere

približne od roka 1830 - proces fotografický, krátko predchádzaný

nesmierne zaujímavým procesom Daguerrotypickým.

Tie tiež najprv vytvoria po expozícii latentný, vonkoncom neviditelný obraz.

Zviditelnený je až ešte len po chemickom vyvolaniu,

ktoré jednako trvá nesrovnatelne dlhšiu dobu,

dokonca môže prebiehať až dni, týždne, mesiace aj roky po expozícii.

Vyzerá to, že Matka Príroda znala, a v hojnej miere využívala,

fotografický proces už niekoľko miliárd rokov pred tým,

ako sa na Zemeguli objavil,

a zahájil svoju činnosť prvý fotograf.

 

Na mieste môže niekedy počas poliehania,

poškodenia, oslabenia nastať Domino Efekt,

vďaka ktorého pôsobeniu môže v takom prípade

ohnutie stebiel ku zemi nastať pomerne veľmi rýchlo,

tvary nie príliš presne vytvoreného obrazca sa tak môžu ešte o niečo spresniťiť

a okraje obrazca môžu vďaka tomu mať ostrejšie ohraničenie.

 

Na rastliny nikdy počas s poliehania, poškodenia, oslabenia nepôsobila

žiadna "nevysvetliteľná", "nepochopiteľná", "neznáma", "záhadná" sila.

Predovšetkým ale na nich absolútne v žiadnom prípade

nepôsobila ani žiadna mikrovlnná energia.

Dokonca ani vôbec žiadna iná sila, ako ich vlastná hmotnosť,

najvyššie zvýšená o vlhkosť, spôsobenú napríklad rannou rosou alebo dažďom.

Napríklad hmotnosť porastu pšenice môže byť dažďom alebo vlhkosťou

veľmi rýchlo navýšená až o päť miliónov kilogramov na štvorcový kilometer)

 

Náhle ohýbanie na zem preto môže začať

niekedy aj úplne bez akejkoľvekek

dodatočnej a nadbytočnej sily alebo vonkajšieho impulzu.

Môže byť spustené dokonca aj bez povestného "mávania motýlie krídiel",

pretože oslabené steblá, držiace už len tak tak vzpriamene svoju vlastnú váhuhu

sa samy od seba sprvu len pomaly začnú nakláňať na stranu

až niektoré z nich prekročí medzný uhol,

ktorý sú jeho oslabené tkanivá v dolnej časti steblá

ešte schopné udržať v aspoň čiastočne vzpriamenej polohe,

a začne sa k zemi pokladať naopak už veľmi rýchlo.

Pritom sa dotkne jedného alebo niekoľkých ďalších,

čím dôjde k spusteniu Domino Efektu

(lavínový efekt, reťazová reakcia),

a celá oslabená štruktúra stebiel

sa zrúti k zemi ako domček z kariet.

 

Hmotnosť kolmo stojacich stebiel obilia

je v ich štruktúre obsiahnutá aj ako ich potenciálna energia,

(mgh, kde h je 1/2 priemernej výšky stebiel)

a tá je u ležiacich stebiel rovná nule.

Ide o niekoľko kWh na štvorcový kilometer.

 

Ďalšia forma popisovaného prírodného maskovania ("mimikry")

je skutočnosť, že sa vôbec nejedná iba o príčinu vytvárania

menovaných pravidelných obrazcov

(Niekoľko tisíc metrov štvorcových každý rok).

Elektrina z výbojov blesku je súčasne aj jediná najhlavnejšia príčina

vzniku všetkého poškodeného, oslabeného a úplne "normálne", "obyčajne",

na zemi úplne nepravidelne poľahnutého obilia kdekoľvek na celom svete,

ktoré nevytvára žiadne pravidelné obrazce.e.

Rovnako ako v prípadoch pravidelných obrazcov

nasleduje ohýbanie stebiel obilia k zemi až veľmi dlho po búrke,

tej, ktorej blesk všetko spôsobil.l.

 

Nikoho už vôbec ani nenapadne,

že takmer jedinou možnou príčinou všetkého poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi

by mohla byť búrka, ktorá prebehla už pred radom týždňov,

presnejšie i len jeden jediný z jej bleskov do poľa s obilím.

Predovšetkým vďaka tomu, že sa obilie veľmi často začne skláňať ku zemi

až v priebehu toho najnádhernejšieho počasia,a,

aké si poľnohospodári len môžu pre účely pestovania obilia priať,

a tesne po búrke počas zbežnej kontroly poľa obilia

ešte niekoľko dní všetko vyzeralo,

ako by sa zdanlivo úplne nič nestalo.

 

Odhadom sa jedná približne aj o viac ako milión km2

poškodeného a na zemi ležiaceho obilia ročne.

 

Účinky elektriny na rastlinné pletivá

je možné zaradiť medzi abiotické stresové faktory,

kam patria medzi inými napríklad účinky extrémnych teplôt,

nedostatok živín, CO2, svetla, kyslíka.

Ich účinok je často tiež veľmi pomalý,

vizuálne pozorovateľný až mnoho dní po nástupe.

 

Z hľadiska praktického aj experimentálneho

poľnohospodárstva a botaniky je možné následky

pôsobenia elektrickej energie na rastliny

zahrnúť medzi abiotické stresové faktory

(ďalšie sú napríklad nadbytok alebo nedostatok vlahy,

svetla, kyslíka, nedostatok CO2, minerálov,

pôsobenie vysokej alebo nízkej teploty, mechanický stres).

Ich účinok býva väčšinou veľmi postupný,

vizuálne pozorovateľný až mnoho dní od začiatku pôsobenia.

 

Okrem toho sú následky pôsobenia elektriny

v niektorých prípadoch vizuálne takmer totožné

s pôsobením herbicídov, ktoré sú radené

medzi biotické stresové faktory.

Nástup ich účinkov tiež trvá niekoľko dní,

a to aj v prípade rastlín, ktoré sú zasiahnuté

vysoko nadletálnou koncentráciou.

 

V prípade výboja blesku sa u niektorých rastlín,

predovšetkým u tých najbližšie výboju, môže tiež konať

okrem účinkov elektriny aj o priamy účinok vysokej teploty.

 

Okrem iného, menované zistenia môžu byť veľmi užitočné

pre niektorých vaších poddaných,

menovite medzi inými predovšetkým poľnohospodárov,

a poslúžiť na sledovanie, kontrolu

a zlepšovanie kvality pestovaných obilnín

a (napríklad) na dosiahnutie čo najvyššej kvality

z nich vyrábaného sladu, slúžiaceho na výrobu

celého radu toľko obľúbených nápojov. Pretrepať, nemiešať.

 

Ide o jeden z najväčších žartov,

ktoré si kedy príroda z užaslého a šokovaného ľudstva ztropila.

Samozrejme to v žiadnom prípade nebol žart posledný,

ďalšie prekvapenia budú nasledovať.

 

Ako jeden z najdostupnejších dôkazov, zoslaných Matkou Prírodou,

a určených špeciálne priamo Vám, Vaše Veličenstvo,

 je možné považovať prípad objavenia kruhov v obilí v Chequers (1991),

neďaleko sídla ministerského predsedu (v tom čase John Major)

vo stráženej oblasti, kam nemá žiadny ľudský ani mimozemský votrelec

vstup povolený ani umožnený.

 

Podľa vtedajšieho oznámenia premiérovho tlačového hovorcu:

"Kruhy v obilí v Chequers nepredstavujú žiadnu bezpečnostnú hrozbu,

ale jedná sa veľmi pravdepodobne o celkom prírodný fenomén,

ktorý nejakým spôsobom súvisí s počasím. "

Áno, pán premiér!

Stačí sa pozrieť do meteorologických záznamov z toho roku,

alebo do záznamov bezpečnostných zložiek,

v oboch by zmienka o dotknutej búrke byť mala.

 

Veľavážené Naše Vaše Veličenstvo!

Začíname mať dojem, že približne od roku 1991

vy aj vaše tajné služby prinajmenšom do značnej miery tušíte

alebo možno dokonca veľmi dobre viete

akým spôsobom kruhy v obilí vznikajú.

Len ponechávate poddané ľudstvo v blaženej nevedomosti a hrôze z mimozemšťanov,

predovšetkým preto, aby ste Matke Prírode

tento jeden z jej najvydarenejších trikov (žartíkov) zbytočne nepokazilo?

 

Vaše konanie v takom prípade vlastne veľmi nápadne pripomína
váš iný veľmi vydarený kúsok,
ako vtedy keď ste zoskočilo padákom na olympijský štadión v Londýne
v sprievode agenta 007 Jamesa Bonda, (pretrepať, nemiešať)
a nám nezostáva nič iné ako vám pogratulovať
k vašej zjavne veľmi veselej mysli (určite oveľa viac ako len pol zdravia).

 

Takzvaní ní circle-makersrs, zvaní tiež crop-makers, výrobcovia kruhov,

by mohli byť "odmenení" jeden po druhom,om,

v priebehu ktoréhokoľvek ich náhodného stretnutia

s jediným pravým a legitímnym autorom obrazcov (dohodnuté).

On by si s nimi mohol prísť akoby náhodou "potriasť rukou".

 

Ktokoľvek na poľu nemá čo hľadať,

provokuje,

pretože na poli obilia by sa mali naozaj vyskytovať iba tý, ý,

ktorí tam vykonávajú niečo užitočného.

 

UFO, lietajúce taniere a mimozemšťania boli tiež usvedčení ako nič iné,

ako úplní podvodníci

Ide samozrejme tiež o kriminálny delikt - klamstvo, krivé svedectvo,

podvod, falšovanie, cigánstvo a mystifikácie.

 

Likvidácia zaistená, dohodnuté s prírodnými silami

podobným spôsobom akým by dokázali likvidovať circle-makers,

mimozemšťanov nikdy nikto ľutovať nebude.

 

Vo všetkej úcte, k Vašim službám,

Muž v Čiernom (čiernobielom - fotograf)

osamelý ostreľovač,

vracajúci sa do svojho hniezda vysoko v horách,

 

Agent 008, James Blond.nd.

 

P.S.

Bolo by ste také láskavé, Vaše Veličenstvo,

a požiadalo všetkých svojích poddaných

aby vykonali čo najrýchlejšie sčítanie UFO,

lietajúcich tanierov a mimozemšťanov,

pretože blesky a búrky

ich všetkých začnú likvidovať (s potešením),

jedného po druhom,

v počtoch až miliónov denne?

Nie je vylúčené, že je to jedna z posledných príležitostí,

pretože ich počty začnú veľmi skoro rapídne klesať.

(Ako dohodnuté s prírodnými silami)

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Ak si sami nenavrhnete vlastný životný plán, je veľmi pravdepodobné, že sa dostanete do plánu niekoho iného. A hádajte, čo pre vás naplánoval on? Nič veľa. Jim Rohn
Ak prechádzate cez peklo, nezvolňujte. W.Churchill
Začnite skôr tým, čo je správne, ako tým, čo je prijateľné.  F.Kafka
pz