Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-mŕtvy-hmyz-aj.
lightning
Mŕtvy hmyz u Crop Circles
Písať o tom, že na mieste dopadu blesku sa nachádza mŕtvy hmyz, je niečo ako nosenie dreva do lesa ... (alebo do mora, pán Satinský?)
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Ty vieš všetko, čo urobím, už predtým, ako to urobím? -Áno. -A keď urobím niečo iné? -Potom to neviem. .
Každý hlupák vie kritizovať, odsudzovať, sťažovať si, a väčšina z nich tak aj robí. B.Franklin
Inteligencia útvaru nazývaného dav, je prevrátenou hodnotou druhej mocniny počtu ľudí v ňom obsiahnutých.  T.Pratchett

Kruhy v obilí, Agrosymboly Nosenie dreva do lesa ...

PagPh
Na svete pravdepodobne existuje len málo tak prirodzených a pochopiteľných vecí, ako mŕtvy hmyz na rastlinách obilia po výboji blesku. Elektrostatické pole neďaleko od výboja je absolútne nepredstaviteľné.

 

Úvod - Mŕtvy hmyz.

Nielen hmyz, ale aj mnoho ďalších živočíchov (neviditeľných - podzemných), zostane mŕtvych po každom výboji blesku do poľa alebo v jeho blízkosti. Odhadom niekoľko desiatok kilogramov. Najrôznejšie hlodavce - myši, piskore, sysli, škrečkovia. Krtkovia, jašterice, mloky, žaby, vtáky, muchy, chrobáky. Množstvo najrôznejším spôsobom šikovne ukrytého hmyzu. Hmyz, ktorý je v niektorých ojedinelých prípadoch na mieste nájdený, akoby přicucnutý k obiliu, bol totiž mŕtvy tak rýchlo, že už sa nestačil pustiť (ani čudovať). Najväčšia časť najsilnejšieho prúdového impulzu totiž prebehne počas niekoľkých milióntin sekundy, a to je aj na muchu moc. Skutočnosť, že je hmyz nájdený iba v ojedinelých prípadoch, je spôsobená tým, že vo väčšine prípadov sa pred búrkou (dažďom) stačí schovať. Nestane sa tak ale v prípade tzv. bleska z čistého neba (Anvil to ground, The bolt from the blue). K vzniku kruhov v obilí, alebo iných pravidelných obrazcov, väčšinou dôjde až niekoľko dní po búrke, k ich objaveniu ešte neskôr, takže mrtvolky hmyzu sú už niekoľko dní spracovávané plesňami, hubami a inými organizmami zúčastňujúcimi sa prírodného kolobehu. Toť zatiaľ všetko.

 

 

 

Stránka sa pripravuje

Niektoré čiastkové informácie je možné zatiaľ nájsť napríklad na niektorých súhrnných stránkach. Jednou z najrozsiahlejších je zatiaľ predovšetkým stránka Kruhy v obilí - vysvetlenie. Ďalšie pomerne rozsiahle informácie je možné nájsť na odkazoch zo stránky Texty. Tam sú predovšetkým odkazy na niektoré publikované texty. Aj niektoré doteraz nepublikované, možno definovať ako predpremiérové, demo verzie. Ďalší súbor netriedených textov sa nachádza tu. Texty budú samozrejme priebežne pribúdať.

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetických polí, generovaných výbojom blesku

Hodnota prúdu sa v popisovanom prípade blíži 106 - tj. miliónu Ampérov (známe školské experimenty na magnetických pilinách nie viac ako 20 - 30 Ampérov)

 

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované i privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Do ťažkostí vás nikdy nedostane niečo, čo neviete, ale to, s čím ste si úplne istí, že vás to do nich nedostane.  M.Twain
Neúspechy sú vlastne len turistické ukazovatele na ceste smerom k úspechu.  C.S.Lewis
Každý z experimentátorov, vrátane Boha, musí občas pokus označiť za nepodarený. P.D.James
pz