Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-chronológia-Kounice-2010.
lightning
Chronológia Kounice 2010
Pozorovanie vychádza z prístrojovo zaznamenaného výboja blesku presne do pšeničného poľa
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Mal som vždy veľkú podporu od svojich rodičov, a veľmi ma to tešilo. Nikdy o mne netvrdili, že by som bol hlúpy, ale že som zábavný. J.Carrey
Vtip je veľmi vážna vec. W.Churchill
Každé dievča môže byť očarujúce. Jediné, čo od vás žiadajú, je stáť na mieste a tváriť sa hlúpo. H.Lamarr

Kruhy v obilí, Agrosymboly Kounice 2010, časový vývoj

PagPh

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Kounice 2010 - časový priebeh

 

zatiaľ len niekoľko poznámok

 

Tá pšenica, tá si dáva na čas ... (Platí aj pre lokalitu Ostrá, nad traťou: jačmeň leží po dvoch týždňoch (pod traťou), pšenica začína poliehať až po rade mesiacov)

 

Blesk detekovaný dňa ..., približne v ... hodín SELČ, polarita ...

GPS približne ..., prúd ... tisíc ampér

 

bol to typ mrak - zem (MZ), anglicky cloud to ground, CG

 

pri prvej návšteve miesta dňa ... ešte neležalo na poli ani stebielko (foto)

 

faž pri ďalšej návšteve dňa 1.8.2010 nasledovalo "priznanie k činu", celkový súčet nájdených poľahnutých plôch, ktorých steblá ležia na zemi, bol hlboko pod 1% celkovej plochy poľa (niekoľko desiatok metrov štvorcových z viac ako 15ha)

 

fpri návšteve 8.8.2010 už poľahnutých plôch, ktorých steblá leží na zemi, niekoľko percent cekovej plochy, ako je vidieť z pripojených snímok, výboj blesku na poli doslova "položil kábel", lepšie povedané káble ...

 

Tiež je možné, že nejaká energia pôsobila v koľajniciach po traktora (tram lines), dokonca by sa tak mohlo stať aj pri blesku typu MM, to je ale zatiaľ naozaj len domnienka. Nad vedľajším poľom (Kounice B) blesk MM indikovaný bol, je aj poľahnuté, na zemi ležiace. Samozrejme nemožno vylúčiť, že pole B (prečo zrovna my sme béčko?) Bolo zasiahnuté paralelným výbojom blesku, ktorý zasiahol Kounice A. Tolerancia vzdialenosti vyhovuje, zasiahnuté môže byť čokoľvek až asi kilometer ďaleko. Zrovna tak je možné, že blesk, identifikovaný ako typ MM v niektorých prípadoch môže v určitom malom percente vykazovať aj znaky typu MZ. Okrem toho sa niečo mohlo odohrať počas iné búrky, ktorá nebola monitorovaná.

 

Ešte boli nadobudnuté zábery na poli Kounice C, (západ, smer na Poříčany vpravo od cesty, opäť pšenica, vzdialenosť výboja približne 1000 - 1200 m od západného okraja obce), ktoré však bolo pri druhej návšteve Kounic už po žatve.

 

Popisované oneskorenie je stále oveľa menšie proti lokalite Ostrá, neďaleko od železničnej trate (asi 50 m), kde pšenica stála rovno hore pred poľahnutím asi tak 4 mesiace. Susedné pole jačmeňa (južne od trate) poľahnuté poslušne asi týždeň až 14 dní "po čine". Samozrejme nie celé, spočiatku len desiatky metrov, neskôr stovky a nakoniec tisícky metrov štvorcových (spolu odhadom medzi 10-15% celkovej rozlohy poľa). Fotograficky bohato zdokumentované, snímky budú postupne pridávané na stránke Ostrá.

 

Pre zaujímavosť je možné sa pozrieť na stránku Comparative Crop Field, kde sú fotografie poľa jačmeňa (Benátecká Vrutice), ktoré celý rok žiadny blesk nezasiahol.

 

 

 

 

 

Stránka sa pripravuje

Niektoré čiastkové informácie je možné zatiaľ nájsť napríklad na niektorých súhrnných stránkach. Jednou z najrozsiahlejších je zatiaľ predovšetkým stránka Kruhy v obilí - vysvetlenie. Ďalšie pomerne rozsiahle informácie je možné nájsť na odkazoch zo stránky Texty. Tam sú predovšetkým odkazy na niektoré publikované texty. Aj niektoré doteraz nepublikované, možno definovať ako predpremiérové, demo verzie. Ďalší súbor netriedených textov sa nachádza tu. Texty budú samozrejme priebežne pribúdať.

 

 

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetických polí, generovaných výbojom blesku

Hodnota prúdu sa v popisovanom prípade blíži 106 - tj. miliónu Ampérov (známe školské experimenty na magnetických pilinách nie viac ako 20 - 30 Ampérov)

 

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované i privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Najväčší problém sa sveta je, že blázni a fanatici sú si vždy tak istí sami sebou, a múdri ľudia tak plní pochybností.  B.Russell
Súťaživosť je najviac riadená predstavivosťou. N.Bonaparte
Poznám vynikajúci liek na bolenie v krku: odseknúť. Alfred Hitchcock
z