Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-Netriedené-texty-2. Ospravedlňte prosím, chyby strojového prekladu.
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

 

         Časť 1        Časť 2         Časť 3        Časť 4       Časť 5  

 

 

Časť 2  

Motto: Naozaj veľmi veľa kruhov v obilí sa nápadne podobá na simuláciu elektromagnetického poľa prostredníctvom PC. Dokonca iba jeden jediný, osamotený kruh. Je tomu tak preto, lebo boli ozaj všetky vytvorené prostredníctvom siločiar elektromagnetického poľa od bleskových výbojov.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Samotná Lucy Pringle, jedna z najznámejších dokumentaristek javu, sa okrem iného venuje záhadným elektromagnetickým a elektrostatickým úkazom na mieste výskytu javu Crop Circles ( http://www.spiritofmaat.com/archive/dec2/pringle.htm )!  

rozhovor je niekde datovaný rokom 2001, zmienky aj v mnohých reláciách o Crop Circles a v rozhovoroch s LP

 

http://www.lucypringle.co.uk/articles/heartthrobs/  

Stránka veľmi nápadne pripomína poznámky psychológa z rozhovorov sa zdrogovanými jedincami

 

http://www.lucypringle.co.uk/articles/brains/  

opis veľmi podobných príznakov a následkov

 

skopírované z http://www.spiritofmaat.com/archive/dec2/pringle.htm, text je farebne zvýraznený (ide o najrôznejšie zistené nezvyčajné pocity ľudí prítomných na mieste výskytu Crop Circles)  

 

list of health categories and their effects:

 * Oral - taste (metallic), tooth pain, Unusual Thirst

 * Cranial - headaches

 * Ocular - vision changes, hallucination

 * Auditorial

 * Intestinal - nauzea, diarrhea, Sudden hunger, etc.

 * Systemic - dizziness, weak knees, leg pain, etc.

 * Mental - thought processes affected, short-term memory loss, feelings of panic, terror, evil, peace, love and light, disorientation, sense of a Presence

 

zoznam zdravotných kategórií a ich príznakov

 * Ústa - chuť (kovová), náhle bolenie zubov, neozvyklý pocit smädu

 * Hlava - bolesti hlavy

 * Očné - poruchy videnia, halucinácie

 * Sluchové vnemy

 * Črevné - nevoľnosť, hnačka, náhly hlad, atď

 * Systémové - závraty, slabá kolená, bolesť nôh, atď

& * Mental - ovplyvnené myšlienkové procesy, krátkodobá strata pamäti, pocity paniky, teroru, zla, mieru, lásky a svetla, dezorientácia, pocit prítomnosti nejakej vyššej bytosti

 

hlavne mental, sú naozaj klasické "momentál", ale vlastne úplne bez výnimky všetky, ide o klasické, takmer učebnicové prípady syndrómu užitia drog, alebo otravy najrôznejšími chemikáliami. Nutné poznamenať, že vzhľadom na to, čo sa nedlho predtým na onom mieste tesne nad zemou a v nehlbokom podzemiu odohrávalo, naozaj, ale naozaj nie je divu. Pracovalo tu na ploche niekoľkých desiatok štvorcových milimetrov (alebo v objeme niekoľkých málo metrov kubických) niekoľko miliónov alebo aj miliárd či viac temelínských elektrární naraz, aj keď len po dobu niekoľkých milióntin sekundy (v priemere 100)

 

Veľmi často svedkovia popisujú, že ich opúšťajú najrôznejšie syndrómy ochorenia, bolesti a cíti sa všeobecne zdravší. Nie je sa vôbec čomu diviť, pretože ich organizmus v tých chvíľach má s veľkou pravdepodobnosťou úplne iné starosti. Ak niekto spadne do vody, určite už počas zlomku sekundy zabudne, že bol hladný, že ho pichalo v boku alebo že mal tik v oku. Ich organizmy v tej chvíli preukázatelne bojovali so smrťou, tak prečo vedieť o nejakých "obyčajných" ochoreniach.

 

"Mnoho žien tvrdí, že trpeli abnormalitami menštruačného cyklu a problémy typickými pre obdobie prechodu po tom, čo navštívili kruhy v obilí" (preložené z rozhovoru s LP)

opäť, úplne rovnaké príznaky sa vyskytujú aj po požitiu drog alebo otrave chemikáliami ...  

 

Lucy: I believe it is a result of the electromagnetic fields found inside the Crop Circle. Lucy vie, že vo vnútri Crop Circles je (bolo) elektromagnetické pole, ale nepátra po tom ako mohlo vzniknúť. Áno, to je presné. Elektromagnetické pole tam naozaj bolo (obrovské), vďaka výboju blesku. Môže sa tam pod zemou stále vyskytovať značné množstvo chemikáli, podobných drogám, alebo doknce niečo ešte oveľa horších. Plyny, vysoko excitované ióny alebo molekuly, megajouly skrytej elektrostatickej energie v podzemí. Tiež efekt nazývaný LIRM - "Lightning Induced Remaining Magnetism", "Bleskom vyvolaný zvyškový magnetizmus", nie toľko nebezpečný.  

 

Podľa popisu sa jedná o úplne klasické príznaky intoxikácie jedmi alebo halucinogénnymi látkami. Je nutné si uvedomiť, že na mieste bola počas zlomku milisekundy vyžiarená nad zemou a v podzemiu energie, na ktorú by nákladný vlak ušiel desiatky a nákladné auto väčších rozmerov (full loaded truck - okolo 40 ton) stovky až tisíce kilometrov. Minimálne, popisované údaje sa týkajú "len" úplne priemerného výboja blesku. Môže tam byť nehlboko v podzemí vytvorené obrovské množstvo splodín. Medzi nimi sa môže vyskytovať len náhodne napríklad oxid uhoľnatý, uhličitý, ale okrem neho ešte ... to ale už je zistenie naozaj zistenie len pre "otrlých povah". Vrátane zvlášť nebezpečných jedov a halucinogénnych látok, desiatky kilogramov aj viac, od ktorých by každý človek za jasného stavu mysli utekal čo by mu nohy stačili. Okrem toho tam môže byť doteraz uskladnené nemalé množstvo zvyškovej statickej elektriny (možné zmerať -foto), Ktorá vyvoláva ďalšie nešplechy - "Auditorial" (rôzne zvukové vnemy, praskanie) a môže spôsobiť aj najrôznejšie svetielkovanie. Zvyšková statická energia môže naďalej vytvárať nebezpečné chemikálie. V podzemí môže nepretržite rad dní tlieť tam prítomné drevo, humus, rašelina alebo podobné záležitosti, a tak nepretržite dopĺňať predovšetkým CO2 a CO.

 

Poznámka k "Auditorial" - zvuky. Pod zemou akumulovaná elektrická energia (desiatky kilowathodin aj viac), okamžite premenené na teplo, môže byť príčinou obrovských tlakových rozdielov, ktoré sú schopné vytvoriť oveľa výraznejšie a zaznamenateľné zvuky. Podzemné plyny alebo tekutiny môžu veľa dní premiestňovať z miest o vyššej teplote a tlaku inam, za vytvárania príslušných zvukových efektov. Pod zemou sa vyskytujúce pevné látky (skaly, kamene, balvany) môžu pri znižovaní aj zvyšovaní teploty meniť objem, dochádza tam k treniu, ktoré opäť vyvoláva zvuky. Zemeguli jednoducho sem-tam po výboji blesku trochu "škvŕka v bruchu" (v podzemí). Proces sa naozaj až neskutočne podobá tomu, čo sa odohráva v bruchu přejedeného človeka. Tam tiež dochádza k presunu materiálov z miesta na miesto, o rôznom tlaku, v tekutom alebo plynnom stave.

 

Oznámené skutočnosti pravdepodobne vyvolajú v radoch Crop Circles prieskumníkov veľa zmätku, ale prvý a jediný, kto by vždy mal navštíviť akýkoľvek novo objavený kruh v obilí, by mali byť pracovníci regulárnej akreditovanej toxikologickej laboratórie (vybavení patričnými ochrannými obleky, maskami a meracími prístrojmi), a až po mnohých dňoch od objavenia obrazce by jedine oni smeli vydať rozhodnutie - už je dovolené vstupovať na toto miesto, koncentrácie jedovatých a nebezpečných splodín už neprekračujú nebezpečnú hranicu. Prieskum Crop Circles sa tak možno veľa predraží, ale čo je dnes lacné. Určite lepšie, než aby rad nezasvätených jedincov robil zo seba nedobrovoľne a úplne nevedome pokusné králiky a testovali "kovovú chuť v ústach" na mieste, kde je pozorovaný Crop Circles, pričom kovová chuť je typická práve pre niektoré zvlášť nebezpečné jedovaté látky, okrem iného aj .......).  

 

Prakticky všetci ľudia, ktorí boli otrávení akúkoľvek chemikálií, dokonca aj smrteľnou dávkou, a boli z tohto stavu úspešne vyliečení, popisujú niektoré pocity nápadne podobné až zhodné s tým, čo vyššie uvedené.  

 

Prevažná väčšina smrteľne jedovatých látok pri intoxikácii v podlimitných (subletálnych) dávkach vyvoláva príznaky podobné pôsobenie drog, zatiaľ čo drogy pri predávkovaní spôsobujú smrť. Pri aplikácii akejkoľvek drogy ide vlastne o podlimitné dávkovanie smrteľne jedovatej látky. Ak sa spoja dohromady efekt zložitosti, nepochopitelnosti, až hrôzostrašnosť práve objaveného obrazca na mozgy prieskumníkov javu Crop Circles oslabené v tej chvíli ešte najrôznejšími zdraviu škodlivými látkami, a to všetko ešte v spojení s ďalšou drogou, lepšie povedané adrenalínom (tiež droga), akúsi drogou možnosti styku s čímsi mimozemským, nadzemským, nevysvetliteľným, ľuďmi nezhotovitelným (v tom majú napokon pravdu), extra-dimensional, paranormal, nie je divu, že v tej chvíli nie sú schopní uvažovať rozumne a reálne. Ponechajme je v ich ríši, ktorú si čiastočne sami vytvorili, nech si tam meditujú a vytvárajú ilúzie o mimozemšťanoch a mystériách. Sami ale túto ríšu nadprirodzena radšej navždy opustíme, a budeme sa naďalej venovať predovšetkým reálnym úvahám (aj keď sem-tam, Lomikare, predseda ...).  

 

Jedine prostredníctvom pôsobenia takejto drogy podozrenia z paranormalismu a extra-dimensionalismu si možno vysvetliť, že takto omámený prieskumníci sú schopní vysvetľovať prolonged a bended nodes pôsobením "sily", ktorá je takto zmenila. Prieskumníkom Crop Circles je preto potrebné veľmi šetrne oznámiť, že na mieste nepôsobila žiadna iná sila ako príťažlivosť zemská, a jav, ktorý kolienka ohýba a naťahuje sa nazýva negatívny geotropismus a prostredníctvom kolienok sa snaží napraviť poľahnutie, ohnutie stebiel rastliny k zemi - snaží sa narovnať rastlinu ktorá poľahla, a dostavuje sa až PO jej poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi, alebo počas neho. Proces nemusí trvať len minúty alebo hodiny, ale aj rad dní alebo dokonca týždňov. Nie, ako sa domnievajú prieskumníci javu Crop Circles, že nastane pôsobením neznámej sily alebo formy energie, kolienka ohne počas niekoľkých sekúnd až desiatok sekúnd a v dôsledku toho spôsobí poľahnutie, ohnutie stebiel rastlín k zemi. Na niektorých miestach sa dokonca vyskytujú časové údaje v nanosekundách, vraj "pozorované". To muselo byť naozaj zaujímavé "pozorovanie". Človek, ktorý dokáže pozorovať prírodné deje odohrávajúce sa v rozmedzí nanosekúnd, by si mal čo najrýchlejšie objednať postielku v dobre uzavretom oddelení pána docenta Chocholouška.  

 

BLT Research: ( http://www.bltresearch.com/plantab.php ) "node elongation (the stretching) that is a permanent effect caused by the formation energies" "In some crop formations the energy system involved is intense enough to cause bending of this apical (top) node ", tj že sila pôsobí na rastliny, niektoré kolienka ohne, iná predĺži a v dôsledku toho rastliny poľahnú, ohnú steblá k zemi. Nie, nie, nie, nikdy, nikdy, nikdy, chyba, chyba, chyba.

 

Účel a princíp fungovania kolienok (stebielných) na rastline obilia komukoľvek veľmi dôveryhodne vysvetlí študenti prvého ročníka akejkoľvek strednej (v amerike high) poľnohospodárske školy. Jednou z funkcií kolienok (nodes) lipnicovitých (Poaceae, ale aj takmer všetkých ďalších) rastlín je dorovnávanie odchýlok od zvislého smeru vzrastu, deje sa tak ich zväčšením na mieste, ktoré je protiľahlé odchýlke od zvislého smeru (nákres) A zmena je ireverzibilná (deje sa tak nárastom počtu buniek, nie ich veľkosti a tvaru). Ak sa rastline podarí úplne narovnať, najskôr ohnutá kolienka sa musia narovnať ďalším zmnožením buniek na opačnej strane a zostanú znateľne predĺžená (nákres), Ak je rastlina natoľko oslabená, že už sa nedokáže vôbec pozdvihnúť, kolienkam to rovnako nikto nepovie, a ona sa len permanentne predlžujú (v snahe rastlinu pozdvihnúť, čo sa nedarí). Často dochádza ku kombinácii oboch javov, kedy rastlina je tak oslabená, predovšetkým v dolnej časti, že dajme tomu prvé dve kolienka zdola už nemôžu mať dostatok sily a rastlinu neuzdvihnú a len sa predlžujú, ďalšie aspoň pozdvihnú zostávajúcu časť rastliny do zvislého smeru (foto), Čím výrazne napomôžu pri žatve, nákres principu. Veľmi podobne ako kolienka, za využitie podobného princípu a na dosiahnutie rovnakej funkcie sa môžu správať aj takmer ktorékoľvek bezkolienkové stonky, steblá alebo kmene ktorýchkoľvek ďalších rastlín, a samozrejme aj ktorékoľvek lipnicovité rastliny ešte pred tým, než u nich dôjde k výraznejšej diferenciácii pletív. Rovnako sa správajú stonky niektorých rastlín aj v internódiu, bez toho aby k tejto funkcii využívali iba kolienka. Ako príklad môže poslúžiť mak. Jeho internódia totiž stále obsahujú delive meristémy, takže môžu vykonávať požadovanú funkciu (zmena smeru rastu, uhla stebla), bez toho, aby bola obmedzená iba na kolienka.

 

Okrem toho, že v rastline dôjde bezprostredne po účinku elektrického prúdu k vzniku celého radu pre ňu toxických látok, dôjde v nej počas nasledujúcich dní ku "sťahovaniu národov", kedy sú tieto toxické látky premiestňované skôr do dolnej časti rastliny, ktorá sa tak vlastne obetuje pre zdarnú "výchovu potomstva", v tomto prípade obilných zŕn a čo najlepšie zachovanie genetickej informácie. Opačným smerom, hore, naopak putujú látky užitočné pre dokončenie zdarného vývoja zŕn. Aj keď to tak nevyzerá, a zdá sa že rastlina je prakticky suchá a do stavu vhodného na zber už len riadene dosychá, procesy dozrievania a transport tekutín prebiehajú do poslednej chvíle a svoje o tom vedia poľnohospodári, že pri takzvanom "podtržení ječmene" (česky), kedy je zožaté obilie v ešte nie celkom plnom stave zrelosti, trvá niekoľko mesiacov než zrno dosiahne optimálnej a vyrovnanej klíčivosti.  

"Taký jačmeň má dlhú dobu pozberového dozrievania"  

Technológia výroby sladu a piva, Kosař, Procházka, VÚPS 2000,  

ISBN 80-902658-6-3, strana 34

 

Celý rad procesov, prebiehajúcich v rastlinách za podmienok nepriaznivých vývoji, čo sú aj popisované prípady poľahnutia, ohnutia stebiel oslabených rastlín k zemi, je možné sa dočítať v:

Handbook of Plant nad Crop Stress, Mohammad Pesarakli, Dekker, 1999,  

ISBN 9780824719487.

Úryvkom z knihy bude venovaný rad poznámok na ďalších stránkach  

 

Základná skutočnosť, ktorú je nutné si uvedomiť, je fakt, že akékoľvek poľahnuté, na zemi ležiace obilie, je obilie oslabené, a je potrebné hľadať príčinu tohto oslabenia, a nie pátrať po mmimozemšťanoch. Prieskumníkom javu Crop Circles je ale samozrejme nutné veľmi pekne poďakovať za to, že podobných, pre nich síce zatiaľ ťažko vysvetliteľných a pochopiteľných javov, zniesli sami od seba na kôpku viac ako dosť. Každý, kto sa kedy bude chcieť pokúsiť o vysvetlenie princípu vzniku kruhov v obilí, si bude samozrejme aj ich veľkou zásluhou chvíľami pripadať ako lasička v kurníku, alebo to prasiatko v lánu raže. Stačí chytiť chytré knižky, a dať sa do vysvetľovania.  

 

Na rastliny skutočne pôsobil "very high energy power", ale veľmi často aj mnoho týždňov pred tým, než sa stali poľahnuté, ich steblá sa ohla k zemi. Jednalo sa (veľmi pravdepodobne) z najväčšej časti o elektrickú energiu, ktorá sa pri "elektromagnetickej explózii" pôsobila v rastlinách, v ich tkanivách. Iná časť energie môže byť dodaná indukciou elektrostatickou a ďalšia priamym vedením el. prúdu silno ionizovaným plynom v bezprostrednom okolí akéhokoľvek výboje vysokého napätia -foto, nákres - Tu niekoľko desatín mm, u blesku až niekoľko metrov aj mnoho desiatok metrov (ide aj o koronový výboj, nákres). Ďalšia časť energie môže byť odovzdaná priamym vedením prúdu pod povrchom pôdy (hlavne koreňom), a nakoniec sa na oslabeniu výrazne môžu podieľať elektrochemické zmeny v pôde. Intenzita všetkých vymenovaných javov úplne prestane pôsobiť v určitej vzdialenosti, zoslabuje sa so vzdialenosťou od miesta dopadu (v závislosti na jej druhej až treťej mocnine), až v určitej vzdialenosti úplne ustane (je už celkom zanedbateľná). Za bezvetria - v búrke vzácny jav - a pri rovnomerne rozloženom elektrickom odporu pôdy môže byť výsledkom pomerne presný kruh. Aj pri všetkých možných nepresnostiach je ale možné, že nakoniec sa pri integrálnom pôsobení niekoľkých nie veľmi presných kruhov zloží dohromady jeden pomerne presný, k tomu ešte spresnený prostredníctvom Domino Efektu.

 

Expulsion cavities, převzít obrázek z BLT(Vyfúknuté priehlbiny; zaujímavá zhoda názvu - expulsion gap - vyfukovacia bleskoistka ...) - Nebudú ako Objektívny dôkaz účinkov akejkoľvek energie alebo sily vôbec zaradené. Sú totiž pre akýkoľvek podobný účel absolútne nevyužiteľné. Je a bude oveľa podrobnejšie vysvetlené na mnohých ďalších stránkach. Na fotografiách zobrazené deformácie rastlín nemusia totiž byť vôbec spôsobené akýmkoľvek pôsobením akejkoľvek energie alebo sily, s výnimkou vlastnej sily a tlaku rastúcich a schnúcich a vďaka tomu tvary meniacich pletív, tkanív a častí rastliny. Na poškodenie rastlín sa síce mohol naozaj spolupodieľať aj priechod elektrického prúdu, elektromagnetická aj elektrostatická indukcia, mechanické sily, vedenie elektriny veľmi silno ionizovaným vzduchom v bezprostrednom okolí výboja. Koronový výboj - dosiaha až do vzdialenosti niekoľkých metrov aj desiatok metrov, za bezvetria má veľmi presne kruhový tvar, a jeho priemer záleží takmer len na intenzite prechádzajúceho prúdu (nákres). Krokové napätie (nákres). Stredná hodnota rezistivity ornice je podľa STN 332000-5-54 okolo 100 ohmov na meter. Merný odpor pôdy je definovaný ako činný odpor kocky z tejto pôdy o hrane 1m meraný medzi protiľahlými stenami.  

 

Mimochodom, veľmi podobné poškodenia kolienok možno nájsť na miestach, kde boli steblá ohnuté čisto mechanicky (nenásilne, bez zlomenia) o takmer 90°, u tých kolienok, ktorá začnú klas rovnať späť do zvislej polohy (1. a 2. zhora, foto). Dôjde dokonca k podobnému mechanickému poškodeniu, mechanickými silami vzniknutými množením buniek kolienka sama seba poškodí, bez ďalších výrazných následkov na vitalitu rastliny. Pravdepodobne je to dané tým, že ide o extrémny prípad zmeny smeru rastu, a to takmer 90 °, v naprostej väčšine prípadov kolienka riešia odchýlku iba len niekoľkých uhlových stupňov.foto  

 

Aby sa ale niečomu takému pokúsili doterajšie prieskumníci javu Crop Circles uveriť, nezostáva, než aby sa ich pokúsili nájsť sami aj tam, kde by podľa nich vôbec byť nemali. K tomu je potrebné vyzvať všetky rozumne uvažujúce prieskumníky javu Crop Circles, aby niekedy vykonali sami pokus, široko používaný predovšetkým v serióznom a objektívnom vedeckom výskume. Ide o tzv slepý pokus, alebo prázdny experiment. Je hojne využívaný najmä vo fyzike, ale aj chémii a biológii, ale ďaleko častejšie pod názvom "korekcia nuly". Stačí nechať rásť rastliny obilia v laboratóriu, bez pôsobenia akejkoľvek energie. V určitej dobe im zmeniť smer rastu, len natočením nádoby, v ktorej rastú. Časť z nich je možné po určitej dobe vrátiť späť. Tiež iný druh slepého pokusu sa ponúka - navštíviť miesta s úplne nerovnomerne poľahnutým obilím, so steblami ohnutými k zemi, tam, kde, podľa nich, nepôsobila žiadna "mimozemská energia", ani akákoľvek iná, trebas mikrovlnná.

 

Okrem toho, nielen drogy extra-dimensionalismu a paranormalismu môžu na prieskumníkov javu pôsobiť na mieste výskytu Crop Circles, môžu sa tam vyskytovať naozaj "špeciálne", podivné a nezvyklé zlúčeniny, voľné radikály, ionizované atómy a molekuly aj podobné nešplechy, ktoré môžu pôsobiť na ľudský mozog podobne ako lysohlávky v spreju.  

 

Ono naše milé ľudstvo by na to rovnako skôr či neskôr prišlo samo. To, že kruhy a iné, takmer akékoľvek pravidelné aj úplne nepravidelné obrazce v obilí, určite veľa cez 99,9999999% vznikajú prostredníctvom výbojov bleskov a nie prostredníctvom nejakých pomýlených výrobcov, to je jednoducho objektívna skutočnosť, a objektívne skutočnosti ono (ľudstvo) predsa zisťovať dokáže (občas), ono to vie, ono na to má. (Aj keď s týmto sa robí márne už veľa viacej ako 30 rokov a výsledky akosi nikde ...)  

Ale nevadí veď inokedy to bolo aj oveľa horšie ...  

 

Prírodné mimikry (číslo 1)

Jedna z najdôležitejších, a súčasne najzaujímavejších príčin, prečo tomu tak bolo - prírodné sily využili jeden z najpozoruhodnejších spôsobov prírodného maskovania, aký sa im kedy podarilo zostrojiť. Jedná sa o veľmi pozoruhodné a nenapodobiteľné prírodné mimikry. Pritom ide ale o pomerne veľmi jednoduchú skutočnosť: Kruhy v obilí sa len veľmi výnimočne objavia v rovnakom čase, kedy boli vytvorené, tj bezprostredne "po akcii", aj keď aj to sa niekedy prihodiť môže, ale naozaj zrejme len veľmi výnimočne. Naopak. Objavia sa v prevažnej väčšine až niekoľko týždňov, alebo dokonca mesiacov po tom, kedy boli v skutočnosti vytvorené, "naexponované" do štruktúry obilia na poli výbojom blesku. Použitie slova "naexponované" je v tomto prípade skutočne na mieste, podoba procesu s klasickým fotografickým procesom, alebo napríklad s niektorým z jeho predchodcov - daguerrotypiou, je až obdivuhodná. Rovnako ako u fotografie, sa v "citlivej vrstve" rastlín na poli vytvorí len úplne neviditeľný, latentný obraz. Druhým dôvodom, prečo je slovo "naexponovaní" skutočne na mieste, je skutočnosť, že ku vytvoreniu obrazca - expozícii - dochádza v priebehe osvetlenia Bleskom, podobne ako u mnohých fotografií. Bezprostredne po výboji by bolo možné na mieste nájsť len niektoré veľmi ojedinelé javy - mŕtvy hmyz, ožahnuté rastliny, alebo rastliny spletené do povrazcov nesmierne intenzívnym rotačným vírom, ktorý sa niekedy odohrá po výboji blesku a netrvá dlhšie ako sekundu. Tiež zmeny magnetického poľa, tepelné zmeny v podzemí, prebytky statickej elektriny by bolo možné zistiť okamžite. V neposlednom rade (pravdepodobne, doteraz netestované, ide zatiaľ iba o odhad) rad pre organizmy škodlivých chemikálií. Poľahnuté, na zemi ležiace obiliae sa ale objaví väčšinou až po rade dní, týždňov, alebo aj dlhšie ako po dvoch mesiacoch. Prevažná väčšina rastlín sa totiž bezprostredne po výboju vráti až nerozoznateľne do pôvodnej polohy, a všetko ešte len začína. Začnú slabnúť, predovšetkým vďaka elektrine, ktorá cez nich prešla. Tiež môžu byť pravdepodobne do určitej miery poškodené prudkým pohybom, a ich slabnutie trvá týždne. Na skutočnosti, že rastliny často stoja ešte dlhú dobu vo vzpriamenej polohe, pravdepodobne omnoho dlhšie, ako by to inak nepretržite slabnúca konštitúcia osamotenej rastliny dovolila, sa s veľkou mierou môže pravdepodobne podieľať Povrchové Napätie Vody. Ich poľahnutie, ohnutie stebiel k zemi, ktoré ale naozaj nastane až po rade týždňov, zasa naopak môže v niektorých prípadoch prebehnúť až neskutočne rýchlo, v porovnaní s tým, ako dlho slabli. Kým slabnutie rastlín trvalo týždne, ich poľahnutie, ohnutie stebiel k zemi k zemi môže nastať aj u veľmi rozsiahleho obrazca pomerne rýchlo, v priebehu niekoľkých minút, najvyššie hodín. Veľmi znateľný podiel na tejto skutočnosti môže niekedy pravdepodobne mať Domino Efekt. Veľmi často tiež vďaka tomu, že okolo letel nejaký Motýľ ;-).  

 

Milé ľudstvo!

Nabudúce si už radšej nič od senilných dementov radiť nenechávaj.

Keby nebolo tých dvoch senilných dementných idiotov, D & D, ktorí kedysi dávno niekde v putyke upatlali "priznanie", mohol sa výskum už desiatky rokov uberať úplne iným smerom, ako akákoľvek iná klasická a úplne seriózna veda. Každopádne by neskôr ľudstvo celú záležitosť určite rozriešilo celkom samo, napríklad na Juhúhe (YouTube) je možné nájsť video (snáď Wylatovo?, Zatiaľ nie, a na to Wylatowo to nevyzerá; buď-alebo, on to niekto objaví), kde sa ľudia zvolávajú k práve objavenému kruhu v obilí, a v diaľke ešte vidieť vzďaľujúcu sa búrku ...  

 

Ďalej v texte je tiež spomenuté, že v niektorom dokumentárnom filme je vyslovená úvaha, že by to mohli byť blue jets a red sprites, čo sú tiež atmosférické výboje, ale vysoko v atmosfére, objavené relatívne nedávno (okolo 2000 a ďalej). To už je pravdepodobne úplne mylná predstava. Ich vzdialenosť je príliš veľká na to, aby mohli na povrchu zeme niečo tak ostro ohraničeného spôsobiť. Aj o nich je možné sa dočítať v Lightning: Physics and effects, Rakov, Uman, str.  

 

Ďalší dôvod, prečo by na to určite ľudstvo prišlo úplne samo , je ten, že na svete budú čím ďalej viac inštalované na najrôznejších miestach tzv live webcams (alebo aspoň time-lapse cameras), aj na odľahlé miesta planéty, a skôr alebo neskôr by si jednoducho to predchádzajúce počasie s tými kruhmi (hoci sa objavili napríklad až za niekoľko mesiacov) niekto spojil.  

 

Posledný dôvod je ten, že existujú firmy, ako napr Vaisala - Siemens (2011 - odpojené od Siemensu, už len samotná Vaisala - Amerika, Siemens - Európa), ktoré sa meraním miesta dopadu, druhu, polarity a intenzity bleskov zaoberajú, majú rozsiahle databázy aj z rokov minulých, a nebude pre nich určite problém (ak bude záujem) potrebné údaje dohľadať. Mimochodom, ich údaje sú často veľmi presné, aj keď nimi udávaná chyba merania je aj niekoľko sto metrov, mnohokrát sú oveľa presnejšie, aj menej ako 10m. Z toho dôvodu je možné teóriu "CC-Lightning" považovať za "totally verifiable backwards", a fidli. Zberom údajov o výbojoch bleskov - čas výboja, GPS údaje o mieste dopadu, polarita, sila, druh - CC (cloud - to - cloud) alebo CG (cloud - to - ground) sa napríklad v strednej Európe zaoberá sieť CELDN - Central European Lightning Detection Network, v celej Európe potom mnoho ďalších. Všetky využívajú sieť detektorov Vaisala-Siemens, alebo podobných. Bude určite veľmi zaujímavé zistiť, ktoré obrazce sa nakoniec, proti všetkým predpokladom, ukážu ako "not man-made", čiže genuine, pravé?  

 

Okrem vyššie uvedených možností existuje na http://www.blitzortung.org - stránka siete jednoduchšieho systému prieskumníkov výbojov bleskov, ktorí využívajú sieť vlastných detektorov. Nedisponuje síce pravdepodobne tak presnými údajmi o polohe, ale aj oni by mohli k celej problematike dodať zaujímavé dáta.  

 

Iná vec je tá (pokiaľ ide o presnosť merania), že často jediný mnohopočetne rozvetvený blesk (plus jeho eventuálne následné výboje) je schopný "pokropiť" plochu o rozlohe niekoľko hektárov foto (v prípade extrémne silných výbojov sa môže určite jednať aj o územie podstatne väčšie). Podľa údajov z literatúry (napríklad menovaná Lightning: Physics and effects, Uman, Rakov) nie je výnimkou jav, kedy rozvetvené ramená jediného blesku dopadajú až niekoľko kilometrov od seba. Tu znova nezostáva než zdôrazniť tú najdôležitejšiu skutočnosť: k výboju blesku do poľa, na ktorom sa objavil nejaký pravidelný obrazec, dochádza často aj o niekoľko dní, ale aj týždňov až mesiacov skôr, ako steblá naozaj poľahnú, ohnú sa k zemi.  

 

Poľnohospodári ani ich zamestnanci, aj keby boli prítomní vzniku pravidelného obrazca a na vlastné oči ho sledovali, si také pozorovanie vždy nechajú len pre seba, rovnako ako akékoľvek zistenia už hotového pravidelného obrazce na svojich poliach, a vedia veľmi dobre prečo. Z ich hľadiska sa vždy jedná len a len o poľahnuté, na zemi ležiace obilie a nič iné, a taký postoj je jediný správny. Ich zamestnaním vždy bolo a bude predovšetkým starať sa o úrodu, a nie o voloviny. Obrazec v poli úroda nie je. Všetko poľahnuté, na zemi ležiace obilie ich zaujíma jedine z hľadiska, či ich bude možné ešte zožať. Kombajnér, ktorý by v poli objavil obrazec, a zavolal k nemu novinárov, by prišiel o prácu, a už nikdy by ho ako kombajnéra nikto nazaměstnal. Nálezy pravidelných obrazcov v poliach nikdy nepochádzajú od samotných poľnohospodárov, vždy od niekoho "zvonku", od laickej senzáciechtivej verejnosti.  

 

Ako popísané, aj po uplynutí tak pomerne veľmi dlhej doby po výboji, počas ktorej slabnutia stebiel trvá týždne, samotný časový priebeh poľahnutia, ohnutiea stebiel k zemi, môže pravdepodobne naozaj občas trvať len niekoľko minút (Domino Efekt), niekedy dokonca priamo pred zrakmi zdesených náhodných pozorovateľov (Stonehenge Fractal). Samozrejme sa môžu občas vyskytnúť aj prípady, kedy obilie poľahne, ohne steblá k povrchu zeme, okamžite po výboji blesku, počas sekúnd, minút, nanajvýš hodín, jedná sa ale skôr o veľmi výnimočné prípady. Záleží totiž evidentne na momentálnom stave, kondícii a zrelosti obilia, do ktorého smeruje výboj, a tiež na sile konkrétneho dopadajúceho blesku, pravdepodobne aj na tom, ako sa vetví, a koľko následných výbojov dopadne do jediného miesta. Tiež môže mať vplyv intenzita dopadajúceho dažďa a z nej plynúca vlhkosť a vodivosť rastlín, a povrchu pôdy. Veľmi často ale dochádza k tomu (predovšetkým vtedy, keď je obilie ešte dostatočne zelené, s vysokým obsahom vody v bunkách), že aj po veľmi silnom výboji blesku nie je na poli pozorovateľné absolútne nič, a to nielen bezprostredne po búrke, ale ešte po mnoho ďalších dní a týždňov.  

 

jeden z najobludnějších prírodných vtipov, ktoré si pravdepodobne kedy Matka Príroda na ľudstvo prichystala, tvoria spolu dohromady mimikry číslo 1 a 2

 

Mimikry Číslo 2

Tancujúci Vzduchový Vír

Okrem toho, čo už bolo všetko popísané, je možné upozorniť na jednu ďalšiu veľmi zaujímavú skutočnosť, ktorá sa na mieste odohráva. Napriek tomu že rôzne prírodné procesy, ktoré prebiehali na mieste dlho pred samotným poľahnutím, ohnutím stebiel k zemi, trvali stovky hodín, môžu náhodní pozorovatelia sledovať v čase, keď sa steblá práve pokladajú k zemi, niečo čo nie je možné zahliadnuť nikdy inokedy, a čo môže trvať len niekoľko minút: Ide o mimikry Číslo 2 - Tancujúci Vzduchový Vír.  

 

Ešte než bude Tancujúci Vzduchový Vír popísaný podrobnejšie, bude vymenúvaných niekoľko javov alebo efektov, ktoré ho najčastejšie predchádzajú. Zďaleka ale nie sú vymenované všetky, len niekoľko najtypickejších. Oveľa podrobnejšie bude problematika zúčastnených dejov rozpracovaná napríklad na stránke Chronológia a podstránkach, alebo v oddiele Sprievodné Efekty.

 

Ide o príklady javov, z ktorých niektoré už veľmi dávno, niektoré len veľmi tesne, predchádzajú samotný úkaz poľahnutia, ohnutia stebiel obilia k zemi, v prípade pravidelných obrazcov. Nielen pravidelných obrazcov, ale vlastne všetkého poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia, ktoré sa objaví kedykoľvek a kdekoľvek. Jedným z veľmi podstatných rozdielov, okrem pravidelnosti a nepravidelnosti vzniknutých tvarov, je skutočnosť, že u pravidelných obrazcov sa pravdepodobne v oveľa väčšej miere uplatňuje Domino Efekt, než u útvarov nepravidelných. Vysvetlenie niektorých možných príčin sa bude nachádzať na připravovnej, doteraz zatiaľ neexistujúcej stránke Efekt Vysokého kontrastu.

 

Niektoré sprievodné efekty predchádzajúce vytvorenie plochy poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia na poli, chronologicky radené: Efekt Expozície, Efekt Interferencie, Efekt slabnutia stoniek, Povrchové Napätie Vody, Motýlie Efekt, Domino Efekt  

 

Bezprostredne po nástupe Domino Efektu sa objaví ďalší efekt - Efekt Pohybyjúceho sa Vieru (vzduchu). Nie je ale pre neho vytvorená žiadna špeciálna stránka, bude len priradený k Domino Efektu ako jeho súčasť, pretože k nemu nepominuteľne patrí a bez neho by nikdy nenastal. Kým ktorýkoľvek z predchádzajúcich vymenovaných efektov sa na vytvoreniu obrazcov aktívne podieľa a môže byť jednou z jeho mnohých neodlučne spätých príčin, pohybujúci sa vzduchový vír je len celkom pasívnym následkom, podobne ako napríklad po vhodení predmetu do vody sa vždy objaví na hladine kruhy. Aj vzdušný vír, pohybujúci sa takmer synchrónne nad zväzkami obilia, ktoré sa práve pokladajú k zemi, je predovšetkým následkom, nie príčinou celého zdanlivo tak nepochopiteľného javu, aj keď takéto tvrdenie môže spočiatku vyzerať ako niečo úplne neuveriteľného.

 

Preto bol pohybujúci sa ("tancujúci") vzduchový vír pomenovaný ako mimikry Číslo 2 - vďaka tomu, že veľmi dobre plní významnú funkciu maskovania, a neinformovanému pozorovateľovi musí takmer zákonite pripadať, že sa na vytvorenie obrazca úplne neoddeliteľne podieľa. Ako nejaká neznáma, síce veľmi ťažko rozpoznateľná, ale napriek tomu predsa len, aj keď s ťažkosťami pozorovateľná sila. Zdanlivo preto môže vyzerať ako jedna z najpravdepodobnejších príčin celého procesu, akoby "zostupujúca zhora", alebo naopak vystupujúca zo zeme. Postupujúci vzduchový vír totiž veľmi presne sleduje polohu zväzkov stebiel, postupne sa pokladajúcich na zem ako kocky domina. Zväzky stebiel tak nakoniec môžu byť poskladané jeden cez druhý ako tkaný vzor, čo celému procesu ešte viac pridá na mysterióznosti. Celý jav tancujúceho vzduchového vieru ale nie je nič iné, ako aspoň spočiatku jedine a len úplne pasívne prúdenie vzduchu, vyvolané zväzkami stebiel, ktoré padajú k zemi - nastupujúci počiatok Domino Efektu. K zemi sa totiž pokladá mnoho stoviek kilogramov materiálu, aj u nie príliš rozsiahleho obrazce môže ísť až o niekoľko ton, z priemernej výšky necelého pol metra. Takýto pohyb materiálu už nejaké prúdenie vzduchu zpôsobí. Dokonca tak silné, že sa môže neskôr naozaj aj čiastočne podieľať na položeniu niektorých ďalších nie príliš vzdialených zväzkov stebiel, a do určitej miery sa tak na priebehu Domino Efektu spolupodieľať, čo samozrejme len podporí celkový dojem mysterióznosti a záhadnosti pozorovaného javu. Samozrejme sa ale predovšetkým zdanlivý vzduchový vír pohybuje takmer presne nad miestami, ktorá sa práve pokladajú k zemi, aj keď toho nemusí byť vôbec príčinou. Domino Efekt môže postupovať úplne nezávisle na vyvolaných poryvoch vzduchu, a dielo jedného veľkého omylu hravo dokonané. Iste nie je potrebné zdôrazňovať, že najväčšie dávky záhadnosti a mysterióznosti javu je dosiahnuté za úplného bezvetria, počas ktorého nad a medzi zväzky pokladajúcich sa stebiel úplne osamotene a nezávisle krúži Tancujúci Vzduchový Vír. K tomu všetkému ešte na meter presne práve tam, kde práve zväzky stebiel padajú k zemi. Vďaka tomu zdanlivo nielen ako sila, ktorá na mieste vznikla úplne sama bez akejkoľvek príčiny, dokonca ešte k tomu zdanlivo aj ako sila, ktorá všetok pohyb, ku ktorému na mieste dochádza sama zpôsobila.

 

Okrem iného, firmy vlastniace databázy o polohách bleskových výbojov tak pravdepodobne vlastnia niečo, o čom nemajú ani potuchy, a síce veľmi podrobnú databázu zdravotnej kondície a vitality poľnohospodárskych plodín v jednotlivých rokoch na rozsiahlych územiach.

 

Upozornenie (Motto):

Aj keby ktorékoľvek tvrdenie na týchto stránkách vyzeralo, že je formulované s absolútnou istotou, treba před ním umiestnit niektoré z týchto úvodných prehlásení:

Je vysoko pravdepodobné, že ...

Pravdepodobne bude možné dokázať, že ...

Nie je vylúčené, že ...

Z niektorých (mnohých) pozorovaní sa zdá (vyplýva) ...

Byť si absolútne istý svojou pravdou dokáže naozaj len blbec, hlupák alebo idiot.

(tak ktorý z nich vlastne, doparoma?)

 

Pre základné zoznámenie s doterajším nazeraním na problematiku kruhov v obilí je možné navštíviť stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Väčšina tam podaných vysvetlení síce spadá takmer alebo celkom do oblasti Pseudoveda (Paveda), tj patrí do Kategórie: Pseudoveda, poslúži ale aspoň ako základné informácie o doterajších pohľadoch na celú problematiku.

 

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že vysvetlenie, tu znázornené, ani akákoľvek stránka tohto webu, sa v žiadnom prípade nezaoberá pojmami ani odbormi ľudskej činnosti ako Ezoterizmuss, Parapsychológia, Psychotronika, Mimozmyslové vnímanie, Ufológia, Špiritismus, Astrológia, Okultizmus, Věštenie, Povery.

Viera v mimozemšťanov, Mimozemský život, vrátane Mimozemšťania, Astrobiológiaa, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Lietajúce taniere (UFO), návštevníky z Kozmickéhp priestora, Vosmíra, Galaxií, Mliečnej dráhy.

Mágia (okultizmus), Čierna mágia, Čarodejníctvo, Čarodejnice, Nadprirodzené javy, Zázraky. Fenomén roka 2012, Poltergeisti, Konšpiračné teórie, Psychokinézia, Šamanizmus, Mystika, ani akýkoľvek iný odbor Pseudovedy alebo Pavedy z Kategórie: Pseudoveda.

 

koniec časti 2

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

   

         Časť 1        Časť 2         Časť 3        Časť 4        Časť 5  

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z