Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-Netriedené-texty-5.
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

 

          Časť 1        Časť 2        Časť 3        Časť 4        Časť 5

 

Časť 5

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

(Deratizátor - Deratizer, deufoizer, desaucerizer,

prvý zárez na pažbe, ešte budú dva)

 

Čo je s najväčšou pravdepodobnosťou možné nájsť na mieste pravého - genuine agrosymbolu, vytvoreného expozíciou blesku (bleskov) do obilného poľa, za súčasného pôsobenia interferencie a rezonancie prechádzajúcich (obrovských - huge) prúdov (samozrejme je možné ich nájsť aj na mieste poľahnutého obilia, ležiaceho na zemi kdekoľvek):

 

  1. Geomagnetické anomálie - LI (R) M - nezvyčajné správanie kompasu

 

  2. Zvyšky statickej elektriny - RSE - je možné zmerať

 

  3. Zvyšky tepla, naakumulovaného v podzemí - IR fotografie (ale pozor, to čo niektorí prieskumníci Crop Circles niekde ponúkli na svojich stránkach ako "IR" fotografie tu nebude ani náznakom zverejnené, jedná sa o úplne neozdrojované, nepopísané nákresy alebo fotografie, pred akými by si mal aj totálny vedecký diletant jedine odpľuť. Ani zmienka o použitej meracej metóde, citlivosti meracích prístrojov a senzorov, spektrálnej charakteristike použitých senzorov. To je veľmi často spoločným znakom podobných výskumov, snažiacich sa tváriť, že používajú jedine vysoko odborné, špecializované vedecké metódy a postupy, správajú sa ale ako posledný diletanti, takže ich infračervené fotografie vyzerajú skôr len ako prefarbené klasické farebné fotografie, ktorých vyrobí dvanásťročný chlapec v akomkoľvek grafickom programe za hodinu tucet, aj lepších. Nezostáva preto konštatovať, že aj úplne bežnou infrakamerou pôjdu zachytiť infračervené zmeny v podloží (takže sa jedná o predpoveď - forecast) na akomkoľvek mieste výboja blesku do poľa. Nezostáva ako sa podivit, že na miestach výskytu Crop Circles už neboli podobné merania urobené. Takže 2012, ešte zostáva jedna sezóna obilia pred tým, než naplno dopadne Mayská Hrozba a Stouni ukončí činnosť, ako starí Mayovia predpovedali.

 

  4. Čiastočky Fe a FeO.Fe2O3 (magnetické? - každopádne citlivé na magnetické pole. Môžu vzniknúť katódovou a pyrolytickou redukciou) nachádzajúce sa v pôde - možno aj prichytené k obilným klasom a listom vplyvom dočasného zmagnetizovania stebiel (vodič, aj keď s veľmi vysokým odporom) vyvolaným prechádzajúcim prúdom

 

5. Mŕtvy hmyz, často vyložene ožehnutý, přicucnutý k obiliu, (muchy to prehnali s opaľovaním). Je možné nájsť aj v pomerne veľkej vzdialenosti od obrazca; nie vo všetkých prípadoch - pravdepodobne nepredchádzal dážď a hmyz sa nestačil schovať - A bolt from the blue - Blesk z čistého neba

left photo © Dr Uwe Engelmann, right © Janet Ossebaard     

 

Veľa agrosymbolov (ale aj mnoho prípadov poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia pravdepodobne vzniká dvojexpozíciou - prvý výboj rastliny len "pripraví", vytvorí "citlivú vrstvu" z oslabených rastlín, ktoré sú oveľa citlivejšie na akékoľvek mechanické a fyzikálne podnety, a do nich sa ešte len zaznamená výboj ďalší, ktorý nastane za niekoľko týždňov až mesiacov.

 

Políčko jačmeňa, na ktorom v roku 2010 nedošlo ani k jedinému výboju blesku (Benátecká Vrutice), vydržalo v nádhernej fyzickej kondícii až do zberu, hoci sa nad ním počas vegetačného obdobia prehnalo nemálo vet-ry a lijavců.
PretožPretože už dlhšiu dobu je text len veľmi vážny, na chvíľu bude odľahčený odbočkou zase na skok k jednej bláznivine. Viacnásobná, často veľmi presná symetria podľa niekoľkých osí (3-8 i viac), podobajúci sa nápadne obrázkom vytváraným kaleidoskopom. Jej vznik zatiaľ nie je dostatočne fyzikálno jasný a vysvetliteľný. Možno vďaka obrovskému elektrickému náboju, napätiu a prúdom, ktoré na mieste prebiehajú.

 

  celtic cross 2002           p x + p y + p z orbital
DočasnDočasne sa vytvorí niečo, čo by sa dalo vysvetliť ako "obdoba atómových a molekulových štruktúr a kryštálových mriežok", avšak gigantických rozmerov. Priemetom troch orbitalov p do roviny kolmo na os jedného z nich vznikne známy keltský kríž, a podobne, v prípade orbitalov d a f by sa jednalo o podstatne zložitejšie štruktúry. Že by sa nám ti Kelti snažili naznačiť, akým smerom sa má uberať kvantová mechanika, už dávno pred Schrödingerom?

 

Ak niekto chce počuť zrieť obilie, stačí dôjsť niekedy na okraj lánu takmer zrelej pšenice, raže, alebo jačmeňa, možno celkom zreteľne zaregistrovať tiché praskanie. Koniec júna, júl a ďalej. Veľmi zaujímavý jav.

 

Ešte jeden bláznivý nápad: Crop Circles - Quest For Truth [UFOs]. avi 19:50 / 1:54:23

 
Veľká Veľká väčšina prieskumníkov Crop Circles aj dokumentov o nich tvrdí, že sú fenoménom modernej doby, aj keď súčasne pripúšťajú, že sa mohli vyskytovať aj v dávnych dobách. Áno, existovali, a niektoré fenomény a vyobrazenia pradávnych civilizácií môžu byť ich vybrazením (Stonehenge, keltský kríž a iné). Dokonca nie je vôbec vylúčené, že pradávne civilizácie (poľnohospodári) vedeli, že pochádzajú od bleskov, len nám to zabudli povedať, alebo sa táto skúsenosť ústnym podaním z generácie na generáciu nezachovala alias vytratila. Trebárs to nejaký Archimeter namaľoval do piesku, ešte pred tým ako ho voľakto zapichol. Možno je to niekde zapísané klinovým písmom, alebo znázornené na nejakých vyobrazeniach, len to doteraz nebolo vysvetlené alebo preložené. Kruhy v obilí aj blesky, rovnako ako akékoľvek iné prírodné sily (a skazu) považovali za dielo božie, a preto možno ani nepovažovali za potrebné nejako prehnane zdôrazňovať, že jedno je príčinou druhého, keď príčina oboch jedna a tá istá je, to predsa z ich hľadiska musí pochopiť každý, nie?

 

(Ďalší bláznivý nápad) Možno by sa ale dalo nahliadnuť na skutočnosť, že sa obrazce v posledných rokoch vyskytujú trochu častejšie. Pravdepodobne, jedna z možných príčin je - kto hľadá nájde, a v časoch, keď kruhy na poliach neboli vyhľadávané, tj pred 1970, nemohli byť ani nachádzané. Pri predstave, ako vyzerala anglická políčka v 70. rokoch, ako predtým, a ako vyzerajú dnes. Vzhľadovo sa pravdepodobne nijako nelíšila, až na jednu drobnosť. Podstatne sa totiž líšili použitou obrábacou technikou. Kým v 70. rokoch a predtým slúžili tamojším farmárom strojovne nie nepodobné socialistickým zetorom z 50. rokov nášho poľnohospodárstva, s váhou okolo 2500 kg a šírkou zadnej pneumatiky asi 30 cm, aj ten koník s pluhom poslúžil, dnes sa na nich preháňajú John Deere s hmotnosťou približne dvojnásobnou a šírkou pneumatík asi aj tak, a to isté platí aj o hmotnosti a pneumatikách strojov k nim pripojených (siatie, distribúcia hnojivá). Tie vytvoria na poli podstatne rozmernejšie "tram lines" - koľaje po traktore, ktoré budú fungovať ako ďaleko lepšie hromozvody. Lepšie hromozvody - viac bleskov. Viac bleskov - viac kruhov. Neníčte mi mojích kruhov. Ale poľnohospodárom to zatiaľ snáď ani nehovorte. (Na obrázku ghosts2 je vidieť, že nové koľaje po traktora úplne presne kopírujú tie minuloročné ... bolo by potrebné sa opýtať, ako to robia poľnohospodári u nás a inde vo svete)

 

Ďalším podstatným rozdielom proti letom minulým je pokračujúca industrializácia vidieka - podzemie dnešných industrializovaných krajín je priamo pretkané podzemnými vedeniami - inžinierske siete, mnoho potôčikov už často netečie vo struhách pozdĺž polí, ale v potrubiu trativodov pod nimi. Všetky inžinierske siete sa môžu podieľať na nezvyčajne intenzívnom zvedeniu prúdu pod zem, za vyvolania možných vedľajších efektov (rezonancie a interferencie nezvyčajne silných prúdov).

 

Pozorované zvyšovanie výskytu počtu obrazcov na celom svete postupne od 80, 90 rokov a ďalej nemusí byť príliš štatisticky doložitelná skutočnosť, nie je ale úplne vylúčené, že tomu tak naozaj je. Až v posledných rokoch je možné považovať frekvenciu pozorovaní za ustálenú, a síce pomerne vysokú. Poľnohospodári sami nikdy obrazce v obilí hlásiť nebudú, senzáciechtivá verejnosť ale áno. Pretože senzáciechtivá verejnosť bude vždy v prevahe nad rozumne uvažujúcou časťou obyvateľstva, prísun pozorovaní sa znižovať nebude. Nie je ale vylúčené, že sa v niektorých nasledujúcich rokoch začne úplne objektívne počet pozorovaných pravidelných obrazcov znižovať. Ich výskyt môže do určitej miery, okrem nespočetných ďalších okolností, súvisieť so slnečnou činnosťou a jej periodicitou (ale len ak je na nej aspoň čiastočne závislá búrková činnosť, alebo početnosť výskytu najsilnejších výbojov blesku). Tá si Tá si v posledných rokoch prešla niektorými vrcholy, a frekvencia výskytu obrazcov ich nemusí priam kopírovať. Žiadna veličina nemôže narastať donekonečna, ani priemerná teplota Zemeguľe, ani počty obrazcov nachádzajúcich sa v poliach. Ak sa priemerný počet pravidelných obrazcov, ktoré sú každý rok v poliach, začne niekedy naozaj znižovať, nikomu chýbať nebudú, a nakoniec si možno ešte radi přitopíme. Až sa ten sfalšovaný hokejkový graf zosype ako domček z kariet alebo zrúti ako obrazec zostavený z kociek domina (Domino Efekt). Jedinými výnimkami z referovania o pravidelných obrazcoch v poľnohospodárskych plodinách sú čisto profesionálne a vedecké publikácie. Tým je venovaná pozornosť na inom mieste tohto webu. Ako je tam zdôraznené, poľnohospodári problematiku vytvárania kruhov v plodinách majú pomerne široko zmapovaniú, poznajú jej príčinu, problematike rozumejú a nepovažujú za potrebné jej venovať akúkoľvek nadbytočnú publicitu.

 

Nancy Talbot (BLT; Crop Circles - Quest For Truth> [UFOs]. avi 19:32 hovor hovorí o "great electrical charge", trochu mylne ho však považuje za následok elektrického napätia, ktoré sa vytvára medzi kriedovým podložím, a hmlou, povaľujúcou sa v záveru leta (alebo snáď na jar) po anglických úbočiach.

 

Nancy Talbot (BLT team; Crop Circles - Quest For Truth [UFOs [UFOs]. avi 1:03:00) - mikrovlnný impulz, vlhkosť sa zmení v paru unikajúcu z tkanív - predĺži a ohne kolienka. Niečo podobné nikdy nebude možné laboratórne uskutočnit ani napodobniť. Predĺženie a ohnutie kolienok nespôsobí nikdy, nikdy a ešte raz naozaj nikdy nič iné ako geotropismus (negatívne), prípady, kedy by okamžite po poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi mali rastliny kolienka predĺžené alebo ohnuté jednoducho neexistujú, ide len o veľmi rozšírený omyl mnohých prieskumníkov Crop Circles, ktorí sa tým bohužiaľ mnohokrát opakovane prefláknuli ako totálny poľnohospodárski analfabeti. Samozrejme môžu byť objavené obrazce, ktoré majú bezprostredne po objavení kolienka ohnuté a predĺžené, nie je to ale spôsobené ničím iným, než že obilie už niekoľko dní leží, obrazec bol objavený až niekoľko dní po svojom vzniku (poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi. Alebo je možné, čo je veľmi častý jav, že sa obilie pokladá k zemi len veľmi pomaly, rad dní, a obrazec je objavený až vtedy, až stupeň náklonu stebiel prekročí určitú hranicu - medzu pozorovateľnosti. Celú dobu, od prvého okamihu, kedy sa steblá začala nakláňať k zemi, ale prebiehalo ich rovnanie (klasov) kolmo hore a ohýbanie kolienok, takže v čase objavenia už sú kolienka rad dní pod vplyvom geotropismu a ním spôsobeného ohnutia. (nákres) Prieskumníci Crop Circles nemajú ani najmenšie poňatie o množstve energie, ktorá by bola potrebná na zabezpečenie procesov, ktoré oni popisujú (odparenie vody), a aké by takéto dávky energie mali následky na vitalitu rastliny a jej tkanív. Ich úroveň premýšľania je veľmi obmedzená a tak pravdepodobne nikdy nebudú schopní podobné výpočty vykonať. Budú samozrejme časom umiestnené tu, ale až za veľmi dlho, hoci už dávno existujú. Záhadologom ale určite chýbať nebudú.

 

Spomínané tvrdenia "prieskumníkov" Crop Circles len potvrdzuje smutnú skutočnosť, že nikdy v živote nenavštívili plochy s bežne, nepravidelne poľahnutým obilím, ktoré z ich hľadiska nenavštívila žiadna "unknown energy". Našli by do jedného úplne zhodné symptómy aj anomálie, a predovšetkým kolienka, vrátane toho, čo označujú za "exploded nodes" alebo "expulsed cavities", čo by sa im naozaj ťažko vysvetľovalo. Ako je vysvetlené na inej stránke, tieto javy nie sú v žiadnom prípade spôsobené tlakom plynu vnútri kolienok, ktorý by ich akoby "vyfúkol", všetky podobné javy sú spôsobené úplne prirodzenými rastovými zmenami postupne rastúcich a zvoľna, miestami nepravidelne usychajúcich a odumierajúcich buniek a tkanív. Tie ale ani po takmer úplnom odumretiu a uschnutiu neprestanú úspešne plniť funkciu cievneho, vodivého pletiva - čo je možné veľmi jednoducho overiť na ktorejkoľvek časti rastliny - kolienko, internodium, list (bude demonštrované, sada foto z pokusu + Timelapse)

 

Tiež je možné, čo by bolo ešte oveľa horšie, že "prieskumníci" Crop Circles už podobné pozorovania niekedy urobili, ale pred širokou verejnosťou ich jednoducho zatajili. Z niečoho takého by sme ich snáď ani podozrievať nemali. Aj keď, poľnohospodárskich analfabetov, ktorí úplne pravidelne zo svojich pozorovaní vyberajú len to, čo sa im hodí, je možné podozrievať z čohokoľvek. Trebárs už len z toho, že akékoľvek podobné zistenia považovali za nepretržite sa opakujúce výnimky, ktoré len nepretržite a opakovane potvrdzujú ich pravidlá.

 

Zásadnou chybou všetkých tzv hoaxerov - výrobcov kruhov - circle-makers, tzv preto, že v skutočnosti nikdy ani neboli na poli, nieto aby tam za noci vyrábali nejaké obrazce (okrem niekoľkých trápnych - platených demonštrácií pred TV kamerami, ale za dňa), je fakt, že sa vôbec nezmieňujú o jednej z najpodstatnejších skutočností, absolútne nutných k pohybu v poli, totiž že je veľmi potrebné, aby pole nebolo ani náznakom vlhké, nieto po daždi alebo dokonca za dažďa. Každý, znovu opakujem, každý, a ešte raz a naposledy, úplne každý, kto má s chôdzou po poli aspoň minimálne skúsenosti, vie, že chodiť po vlhkom poli, hoci v gumákoch a patrične nepremokavom oblečeniu, hoci v koľajniciach po traktore (za vlhka najhoršie schodné partie pole), k tomu všetkému ešte v noci za mihotavého svetla bateriek, prípadne luny, a k tomu (!!!) ešte niesť niečo v rukách, takže z toho plynúce veľmi obmedzenou schopnosťou dostatočne rýchlo vyrovnávať rovnováhu pri pošmyknutí, by dokázal (nieto zadarmo) len úplný idiot. Alebo autor týchto riadkov. Počas pozorovania a fotografovania v poliach absolvované hlavne v koľajniciach po traktoroch stovky kilometrov, avšak v noci nikdy. Lenže výskum skončil, a už ho tam nikdy nikto ani párom volov nedostane, fotografií už bol nadobudnuté dosť, len počas prvých troch rokov výskumu niečo cez 18 000, rok 2011 ešte nie je úplne zrátaný. Každý, kto by pole za akýmkoľvek účelom aspoň občas navštevoval, by si takéto skutočnosti veľmi dobre pamätal, a určite by sa o nich nezabudol zmieniť. Ďalšiu otázku, ktorú by bolo možné hoaxerom položiť - akým spôsobom sa pohybovali v láne vyrastenej repky, niekoľko týždňov pred zberom

(Aj v tomto substráte sa objavujú obrazce). Akokoľvek sa pohybovať v tomto materiáli, hoci meter po metri, je totiž absolútne nemožné. Urastená repka vytvára úplne kompletne nepreniknuteľnú húštinu, do ktorej sa dá vojsť len kombajnom.  Kto niekedy videl obrazce v tomto materiáli, musel zákonite dospieť k záveru, že akýkoľvek pokus o jeho vytvorenie ľuďmi by úplne zákonite stroskotal (má pravdu, predseda!), rastliny vyzerajú ako by na ne pôsobila obrovská sila (tony na iba niekoľko m2) mnoho dní. V skutočnosti na ne pôsobila len ich vlastná váha a poškodenie buniek a tkanív. V mladej pšenici, ovse, jačmeni, kukurici, aj repke, v akomkoľvek mladom poraste poľnohospodárske plodiny je možné sa bez ťažkostí ľahko pohybovať, v urastených porastoch o niečo ťažšie, aj v tej kukurici, s jedinou výnimkou: akýkoľvek pohyb vo vyrastenej repke je absolútne nemožný .

 

Aj keď obilie poľahne, ohne steblá k povrchu zeme, niekedy až veľmi dlho po výboji blesku, tesne pred zberom pravdepodobne viac ako 90% všetkých prípadov. Samozrejme záleží na tom, ako sa na poli a v okolí významných bleskozvodov výboj rozprestrel, koľko bolo bočných a následných výbojov a kam všade dopadli. V rámci objektivity je ale nutné konštatovať, že boli zaznamenané aj prípady, kedy po výboji blesku mrak-zem do poľa žiadne poľahnutie, ohnutie stebiel k zemi nenastalo (Stratov 2009, 2010, Milovice severovýchod 2010). Jedná sa ale o oveľa menej ako 10% pozorovaných prípadov.

 

Jeden zo zaznamenaných prípadov, keď až do zberu nebolo poľahnuté, (neležalo na zemi) vôbec nič (Milovice severovýchod, foto). To mohlo byť spôsobené tým, že blesk dopadol skutočne iba do veľkej mláky, nachádzajúcej sa na poli v čase výboja, a nikam inam, eventuálne nepresnosťou v meraní polohy, kedy mohol v skutočnosti skončiť na niektorom blízkom strome alebo kríke (nepozorované). Môže sa tak jednať o jav vo vedeckom výskume nie ojedinelý, tzv negatívne pozorovanie, ktoré neprináša očakávané výsledky. Blesk ale okrem toho dopadol do obilia už výrazne vyschnutého pochodami dozrievania. Tkanivá sa už môžu nachádzať v takom stave, ktorý nedovolí podstatne meniť ich tvar, aby sa mohlo výraznejšie prejaviť ich oslabenie, okrem toho už môžu byť čiastočným preschnutím výrazne spevnené. (foto, datum) Samozrejme ide o skutočnosti veľmi ľahko experimentálne overiteľné kedykoľvek v budúcnosti.

 

Crop Circles - Quest For Truth [UFOs]. avi 53:00 Bert Jannsen vyslovuje veľmi zaujímavú myšlienku a dalo by sa povedať, že takmer trafil klinček po hlavičke, aj keď sa nevyslovuje priamo konkrétne. Jednak sa zmieňuje o tom, že mnohé obrazce leží v smere tram lines - nie to len opisuje prístupovú cestu. Poznámka J.L. - to mnohokrát napomáha myšlienkam najrôznejších skeptikov, že sa tadiaľ išli circle-makers, aby tak nevznikali pozorovateľné prístupové cesty, ktoré by napomáhali ich odhaleniu. V skutočnosti sa ale rovnakým smerom uberal jediný "veľký tvorca" - týmito koľajami priamo vedený a pozdĺž nich indukovaný elektrický prúd.

 

(Citát z filmu Crop Circles - Quest For Truth )

" All Crop Circles are one big fake, big hoax ". Je to síce existujúcu fenomén, ale stále nedokážeme určiť, čo ho spôsobuje. Ľudia sú pomerne veľmi obmedzení v myšlienkových pochodoch (spôsoboch myslenia), stále len bádajú, či obrazce vytvorili mimozemšťania, alebo ľudia. On myslí, že je to niečo medzi tým, že to vlastne (zjednodušený preklad) vytvárajú ľudia sami, len si doteraz nedokážu uvedomiť ako. Má pravdu, predseda! Obrazce v poli skutočne napomáhajú vytvárať sami ľudia, len si vôbec neuvedomujú ako. Už predsa len jednoducho tým, že na poliach niečo pestujú, hlavne obilniny. Keby neexistovali pole obilia, neexistovali by ani kruhy v obilí, to je jednoduchý a pochopiteľný fakt. (Existuje ale tráva, akýkoľvek iný porast, i neorganické materiály)

 

Ďalší dôležitý faktor je ten, že pri obrábaní sú vytvárané koľaje po traktoroch, ktoré pôsobia jednak ako pomerne dobré hromozvody, jednak je priamo nimi vykonávaná základná "distribúcia elektrickej energie". Po prvom výboji sa v tesnej blízkosti koľají vytvorí vrstvy veľmi silno ionizovaného vzduchu, vodnej pary i prachu, ktoré priťahujú následné výboje ako vôňa piva alkoholika.

 

Na stovkách záberov, kde sú nasnímané následky blesku v poli, veľmi často leží obilie podľa koľají, medzi nimi, a rovnako často alebo aj oveľa častejšie v centre štvrť zákrut. Úplne rovnakú situáciu možno pozorovať na veľmi vysokom počte fotografií Crop Circles v ich blízkosti alebo aj na vzdialenejších miestach, na okolitých poliach. Ďalej si BJ správne všíma, že rastliny najprv poľahnú, ohnú steblá k zemi, a až potom sa začínajú vztyčovať späť, na rozdiel napr od BLT. (Poznámka J.L.) Najprv poľahnú,  vďaka najväčšiemu oslabeniu dolnej časti, možno vďaka sťahovaniu jedov smerom ku koreňom.

 

To, že sa tvorba obrazcov dá veľmi analogicky prirovnať k tvorbe latentného obrazu v citlivej vrstve klasického čiernobieleho halogenidostrieborného materiálu, je uvedené na mnohých miestach článku aj na webe venujúcemu sa tejto probléme, je to jedna z vodcovských myšlienok celého výskumu.

 

Dva a pol roka + jeden až dva dni od začiatku výskumov, 14. augusta 2010, bola konštatovaná ďalšia analógia s procesom klasickej fotografie: latentný obraz sa do "citlivej vrstvy" obilia na poli ukladá pri osvetlení bleskom... (Použitie zábleskového osvetlenia, iba množstvo energie vyžiarenej "prírodnou bleskovuo lampičkou" je 109 - 1018 vyššia, než ktoré používame dnes pri fotografovaní)

 

UFO klub BLESK (odkaz) sa veľmi zaujíma o javy spojené s výskytom kruhov v obilí. To ale naozaj na okraj, len ako perličku. Napríklad stalo sa už takmer folklórom, že v niektorých dokumentoch a filmoch venujúcich sa problematike Crop Circles je v pozadí ako symbol záhadnosti premietaný záber blesku dopadajúceho počas búrky. (foto - Sprievodná snímka z filmu zobrazujúci blesk)

 

Pre porovnanie: bežný blesk, aký má ktokoľvek vo fotoaparáte, vyžiari pri výboji energiu do 5 Joule, skôr ale oveľa menšie (desatiny Joule). To, čomu sa hovorí "blesk" pri fotografovaní mobilným telefónom (vysoko svietivá LED dióda) vyžiari energiu 1000-10000krát menšiu, ale vzhľadom ku kvalite obstarávanej fotografie bohato postačuje. Veľké štúdiové blesky pracujú s energiou 500 - 2500J. Priemerný blesk počas búrky vyžiari energiu v rádoch 109 J, počas búrky je ich generované niekoľko tisíc. Ojedinelý nadpriemerný blesk vyžiari aj 100-10000 krát toľko. (Poznámka: na citlivú vrstvu filmu alebo snímač fotoaparátu nedopadne väčšinou viac, ako 1/100 000 svetla vyžiareného bleskom, zatiaľ čo na "citlivú vrstvu poľa" dopadne niekoľko desiatok percent svetla a všetkej ďalšej energie bleskom vyžiarenej ...)

 

Plocha poľahnutého, na zemi ležiaceho a podobne poškodeného obilia a iných pestovaných kultúrnych plodín v dôsledku vplyvu výboja búrkového blesku na celom svete robí odhadom 0,5-1,5 milión km2 poškodených a polehlých plôch, so steblami ležiacimi na zemi

 

Fe2O3 - spomenuté inde

 

Nemalou mierou sa môžu na výslednom tvare niektorých obrazcov podieľať mechanické chvenia a rezonancie podzemných dutín, či už prázdnych (jaskyne), alebo vyplnených vodou (prírodné vodné rezervoáre), alebo vyplnených substrátom ktorý je vyplnený vodou (aquifer). V niektorom filme věnujícímu sa problematike Crop Circles je taký príklad popísaný - Crop Circle sa objavil priamo nad umelou nádržou, snáď vody. d

 

Podľa niektorých teoretikov - skeptikov, ktorí sa snažia vyvrátiť akékoľvek iné spôsoby tvorby Crop Circles ako ľuďmi alebo zvieratami, vytvárajú kruhy v obilí páriaci sa ježkovia. Milovice (východ, prvé pole južne od cesty smerom na Zbožíčko). V máji identifikovaný blesk, na poli zelená pšenica, v najlepšej kondícii, ani známky poľahnutia. Počas rovnakej búrky zaznamenané aj dva ďalšie výboje nad neďalekým poľom jačmeňa (približne 0,5 km ďaleko). Ten sa poslušne začal "ukladať k spánku" už po niekoľkých dňoch, presne na mieste zásahu, postupom času viac a viac. Pšenica stále nič. Druhý týždeň - nič. Tretí týždeň - nič. Tu nám pšenka nepoľahne (neohne steblá k zemi) ... Pritom výboj nad pšenicou nebol žiadne nedochôdča alebo dýchavičný bezzubý starček, mal oveľa viac ako 30 000 ampérov. Pšenica v čase zásahu bleskom ešte pred vymetením (before full heading), úplne zelená, jačmeň po 

vymeteniu, už začínal žltnúť. Až asi po mesiaci sa začína v pšenici "niečo" objavovať (dve fotografie hore), veľmi sa to však odlišuje od podobných pozorovaných prípadov, kedy sa obilie skláňa k zemi sprvu len veľmi zvoľna. Tu pozorovateľných miest hneď niekoľko, úplne nepravidelných, s podozrivo malou plochou (2-3 štvorcové metre), zato však dôkladne poľahnutých, steblá prevažne zlomené, nie len ohnuté. Okrem toho akoby medzi nimi viedli akési spojovacie cestičky ...

Že by ježkovia? Po chvíli je jasno. Ajhľa!

dátum snímka: 27. 6. 2010 (aj oba predchádzajúce)   dátum snímka 23. 7. 2010, o niekoľko metrov ďalej

?

Takže predsa len ježkovia ... Pole nakoniec predsa len poľahnuté dlhšie ako dva mesiace po výboji, na niekoľkých miestach (stovky metrov štvorcových), oveľa bližšie indikovanému zásahu bleskom, až tesne pred zberom, zato však presne podľa pravidiel poliehania, poškodenia, oslabenia po výbojoch blesku, keď niektoré časti zasiahnutej plochy nikdy nepoľahnú úplne, inde poľahnú úplne, veľmi rýchlo sa ale začnú postupne vztyčovať späť (prostredníctvom kolienok - nodes). Plochy po "rozmnožujúce sa ježkovia" sa nezdvihnú nikdy ani náznakom, tie už toho majú takzvane dosť čiže veľa preberaní. Alebo že by si tam spolu užívali nejaký Doug a Dave? Oni tý dvaja senilný dementi v tých poliach rovnako nič iné nerobili, než že si tam spolu "hrali" (ak vôbec nejaká pole niekedy navštívili), tej ich prostoduchej, možno povedať až monštruózne hlúpej výhovorke o výrobe kruhov v obilí mohla uveriť snáď len nebohá pani Bowerová ako aj super-hlúpi novinári...

 

Dlhšia doba medzi zásahom blesku a poľahnutím, ohnutím stebiel k zemi tento rok (2010) pozorovaná už len v Ostré (pšenica - severne od trate vlaku), takmer 4 mesiace. Jačmeň (južne od trate) polieha, steblá ležia na povrchu pôdy 1 - 2 týždne po zásahu, oveľa skôr ale veľmi zvoľna. Najskôr len desiatky metrov štvorcových, hlboko pod 1%, nakoniec odhadom okolo 20% plochy celého poľa. Fotografie na stránke Chronológia.

 

Urobiť pokus, či a ako priťahuje šnytlik pri prechode prúdom čiastočky Fe2O3 alebo Fe. Výsledky mali byť tu, ale nebude tu nič, pretože sa nedeje nič. Snáď jedine vyredukované železo, oveľa ráz viac magnetické. Inu, inu, tak tak. Všeobecne vzaté, energia pokusného výboje 0,03 J je predsa len "o niečo nižšia", ako udávaná energia výboja priemerného blesku (5 x 109 J)

 

V obrazcoch sú často obilniny poľahnuté, na zemi ležiace veľmi výrazne (veľmi kontrastný rozdiel medzi postihnutými a nezasaženými rastlinami v ich blízkosti), a tiež sa často prejavujú následky na rovnakom mieste aj nasledujúci rok. Na rozdiel od vytvárania nepravidelných tvarov, sa v prípade vzniku Crop Circles v niektorých prípadoch pravdepodobne jedná o výnimočne silné blesky. Možno by bolo zaujímavé zistiť, či v blízkosti niektorých obrazcov nevedie v podzemí vodovodné potrubie. Podzemná voda určite pomerne často - výborný hromozvod. Dávku elektrickej energie, ktorá integrálne pôsobí na rastlinu, je nutné rozložiť na časť, ktorú obdrží nadzemná časť rastliny, koľko korene a koľko sa zachytí v pôde za vzniku látok pre rastlinu nepriaznivých (priemerná časť pripadajúca na jednu rastlinu). V prípade rastlín s nižšou hustotou výsevu pravdepodobne je také integrálne dávky oveľa častejšie pomerne s istotou zahubia, na rozdiel napríklad od obilnín, kedy môže byť energia distribuovaná veľmi nerovnomerne. Takéto prípady sú pomerne rozsiahlo spracované v odbornej poľnohospodárskej literatúre, napríklad v monografiách venovaným jednotlivým druhom poľnohospodárskym plodín. Bude z nich na webe rad ukážok, predovšetkým na stránke agriculture oddielu 2.01 a pravdepodobne na niektorých stránkach venovaných elektrofytopathologii.

 

Niektorým možným odhadovaným príčinám dosiahnutia veľmi vysokého kontrastu zobrazovacej vrstvy obilia bude možno venovaná špeciálna, doteraz neexistujúca stránka Efekt Vysokého kontrastu

 

Crop Circles - Quest For Truth [UFOs]. avi 1:42:55 - " absolutely stupid ". M. Glickman sa nám snaží povedať, že postup cudzích kultúr, ktoré sa nám pravdepodobne snaží niečo naznačiť, ale postupujú pritom veľmi opatrne, miesto aby pristáli so svojimi UFO a vystúpili z nich a povedali "tak sme tu", je trochu hlúpy. Nevie totiž, že o žiadne cudzie civilizácie a alienov nejde, že to je výsledok iba iniciatívy ľudstva (agriculture) a úplne pozemských síl - elektrina a magnetizmus. 1:43:40 they are studying us (všeobecne rozšírený názor, v Česku ho zastáva a hojne propaguje napríklad pani Plíšková). Ak by tomu tak skutočne bolo, zákonite by mimozemšťania museli dospieť k názoru, že všetci ľudia sú naozaj very stupid ... Nevadí, to isté si o nich môže myslieť kompletne celé ľudstvo, pretože len naozajstný idiot by mohol chcieť pristávať priamo na drôtoch elektrického vedenia ... (Pozri o niekoľko odsekov ďalej Zuidland )

 

Podľa veľmi podobného názoru ide o experiment, ktorým sa mimozemšťania snažia ľudstvo vyprovokovať k reakcii, aby študovali jeho prístup k problému, ako sa ho pokúsi riešiť: vlády a politici sa občas pokúsili niečo v tomto smere vysvetliť, eventuálne ich hybné páky - military forces - a všetci rovnako zhoreli ako papieroví čerti ...

 

http://zajfyz.physics.muni.cz/index.php?web=dopad_kapky2009

 

http://zajfyz.physics.muni.cz/en/index.php?web=kapky

 

 

http://www.lucypringle.co.uk/articles/heartthrobs/ (1994)

tu na tejto stránke zistíme, že Lucy vykonáva dotazníkový výskum zdravotných ťažkostí, zvláštnych pocitov a psychických porúch v Crop Circles už od roku 1994, a ani v spolupráci s miestnym felčiarom zatiaľ nedospeli k uspokojivému vysvetleniu, čo by ich mohlo navodzovať.

Z toho dôvodu im pomôžeme a šetrne im oznámime, že všetci boli mierne priotrávený chemikáliami, z ktorých mnohé mohli byť aj zvlášť nebezpečnými jedmi (smrtelne), a nech si nabudúce k akémukoľvek novo objavenému obrazcu rýchlo pozvú nejakého toxikológa.

" I need qualified medical help. I hope to be working with a local doctor who has Kindle agreed to try and analyse these reports "miestny felčiar nedospel za 16 rokov (1994-2010) k žiadnemu výsledku, to nie je zrovna vizitka ...

Napríklad často uvádzaný pocit kovovej chuti v ústach je pomerne typický pre otravu kyanidmi. Kyanovodík (HCN) sa výbojom môže vytvoriť v podzemí, vzhľadom k tam nachádzajúcemu sa materiálu a prechádzajúcim prúdom, až v kilogramových množstvách. Všetko tam je, H + C + N = HCN. Rovnica síce nie je vytvorená podľa pravidiel ustálených v chémii, a ďaleko viac pripomína rovnicu matematickú. Je vytvorená zdanlivo úplne proti chemickým pravidlám, a bez ohľadu na zloženie zdrojových látok a na akékoľvek sprievodné reakcie a medziprodukty. Vzhľadom k teplotám, energiám, tlakom, elektrickému prúdu, napätiu, ionizácii a všetkému čo sa tam odohráva, tam skutočne k niečomu podobnému dôjsť môže. Aj keď takú rovnicu by asi každý aj len trochu poučený chemik skôr nazval "chemická groteska". Niektorý iný chemik, len trochu viac poučený, by sa možno dokonca radšej o podobnom spôsobe zostavovaní rovníc rovno vyjadril ako o svinstve. Ide ale naozaj bohužiaľ o pomerne vážnu vec. Malý podzemný autoklávok by naozaj niečo podobné uvariť dokázal, a takmer podľa uvedenej rovnice ...

 

Mimochodom, podobné výskumy vykonávané boli, elektrické výboje v uzavretom priestore, a z prítomných veľmi jednoduchých chemikálií (H 2, CH 4, NH 3, voda) vznikli chemikálie oveľa zložitejšie, napríklad aminokyseliny. Pokusy robil Stanley Miller v roku 1953.

 

Dozvedieť sa pocity od osoby, ktorá je otrávená iónom CN(-), či už v podobe kyanidu alebo kyanovodíka, je naozaj veľmi výnimočná náhoda alebo skôr kuriozita. Na to, aby sa s niekým podelila o svoje pocity, má len málokedy viac času než dve minúty. Pokusné zvieratka svoje pocity tesne pred tým ako skapú, neprezradia už tak nejako zo zásady. Preto jedinými pokusnými králikmi, ktorí sa pravdepodobne kedy dokázali podeliť o svoje pocity po otrave kyanovodíkom (našťastie v podletálnej dávke, pretože väčšina z nich miesto podľa svedectev opustí na vlastných nohách) zostanú pravdepodobne navždy tí, ktoré Lucka sebou ťahá na pole ako mačiatka a nechá ich o tom vyplňovať dotazníky.

 

" Zaujímavé je, že zatiaľ čo fyzické pocity sú väčšinou nepríjemné, u emocionálnych je tomu presne naopak. " - Tak na to naozaj nie je čo dodať, niečo podobné predsa tvrdí každý užívateľ drog.

 

awareness of a `presence` whilst visiting a formation, a peculiar sort of `metallic` taste, panic attacks, blurred vision.

luminosities

visual hallucinations or physical sightings

"Could not enter, a physical barrier was preventing me and I Felt nauseous"

"Reaching the outer ring of the Eye formation where I hit an invisible wall that forced me to double over. This was followed immediately by vertigo and dizziness."

"Whilst measuring and Photographing this formation, I started feeling nauseous and dizzy, especially in the upper area which looks like a` maze `. After leaving, the feeling went away."

"I began to feel quite agitated and Finally had to leave. The effect was most intense in the higher part. We left the formation about 5 or 6 pm I Felt fine until later that night when I woke up feeling nauseous. The next day I Felt a weak and disorientated "

It Felt really claustrophobic and was quite terrifying

By the time I reached the car I Felt fine although I still had a Slight `butterflies in the stomach` feeling.

This panic sensation was also reported by John Sayer whilst visiting the Spider 's Web to the east of the Avebury complex: "The unease became worse, changing to foreboding, through panic to almost terror. As I retreated from the formation, I nearly broke into a run. I tried to fight against the feeling but it was overwhelming. I confess to being reduced to a state of paranoia by the time I got out of the field. "

- Pán opisuje krátkodobé, zato však priamo učebnicové pomätenie zmyslov v dôsledku užitia drog. Text ani zatiaľ nie je preložený, záujemcovia si ho iste radi preložia sami, len ako stručné zhrnutie možné povedať, že je to ozaj "hlina".

 

" Kovová chuť v ústach "- typická napríklad pri akútnej otrave olovom, ale aj mnohými inými, organickými aj anorganickými jedmi, vrátane kyanidov.

 

" Rozmazané videnie "- po desiatich dvanáctkách vidí rozmazane hocikto, a keď nie, tak sa môže ešte doraziť fľašou rumu. Čo potom konzument jedného "brká"?

 

Ďalšou zaujímavosťou, ktorú Lucy popisuje na tejto stránke je to, že jej kolegovi v jednej formácii nechcel fungovať u fotoaparátu BLESK ... Pravdepodobne poznal, že na rovnakom mieste pred nedávnom pôsobil jeho dajme tomu 1012 až 1018 krát silnejší kolega, a keby to bolo v jeho silách, zobral by sa a utekal čo by mu nohy stačili. Lenže, ako je známe, fotografické blesky nožičky schopné pohybu nemajú ...

 

http://www.lucypringle.co.uk/articles/passage/les/passage/ (2004)

tu najskôr anglický originál (popisujú vnemy a pocity po návšteve kruhu v obilí;

jedná sa vlastne o pokračovanie a rozšírenie stránky z roku 1994)

HEALTH categories. ORAL (metallic taste, tooth pain, Unusual Thirst)

CRANIAL (headaches)

Ocular (vision changes, hallucination)

AUDITORIAL (Acoustic) hearing voices, music etc.

GUT (nauzea, diarrhoea, Sudden hunger etc.)

Systemic (dizziness, weak knees, leg pain etc.)

Mental (thought processes affected, short-term memory loss, feelings of panic, terror, evil, peace, love and light, disorientation, sense of a Presence)

 

a tu preložené

ZDRAVOTNÉ NÁSLEDKY (hlavne zmeny zmyslového vnímania, i ďalšie)

ÚSTA (kovová chuť v ústach, bolesti zubov, nezvyčajné sucho v ústach)

LEBKA (bolesti hlavy)

ZRAK (poruchy videnia, halucinácie)

SLUCH (akustické vnemy - vnímanie rôznych zvukov, hudby ai)

Črevné ťažkosti (nevoľnosť, hnačky, nečakaný hlad)

SYSTÉMOVÉ PROBLÉMY (závraty, podlomenie kolien, bolesti nôh)

Duševné poruchy (ovplyvnenie procesu myslenia, krátkodobé výpadky pamäti, pocity hrôzy, panického strachu, strach z teroru, pocit zla, pocit mieru, lásky a svetla, dezorientácia, zvláštne pocity prítomnosti akejsi vyššej bytosti)

 

Drahá Lucy! Všetky popisované pocity tvojich pokusných králikov súvisia s požitím drog a omamných jedov, eventuálne intoxikáciou subletálními dávkami smrteľne jedovatých látok (CO, CO2, HCN), ktorých sa počas návštevy obrazce nadýchali. Viac na inej stránke. Tú hnačku alias sr.čku im naozaj nikto nepraje. Vzhľadom k tomu, že bez varovania a akejkoľvek prevencie navštevujú hromadne miesta s veľmi pravdepodobnou potenciálnou prítomnosťou smrtelne, zvlášť nebezpečných jedov, extrémne jedovatých a nebezpečných chemikálií, čo je možné odvodiť z tisícov písomných svedeckých výpovedí, si možno ani nič iné nezaslúži ...

Viac na stránke Zdravotné následky (§ 188a)

 

Zuidland, Zuid-Holland, NL. 2002. No a tu na obrázku vľavo je to pekne všetko pohromade aj s bleskozvodom. Existujú aj iné zábery, a tiež pomocou napr Google Earth je možné sa pomerne veľmi dôveryhodne presvedčiť o tom, že tu práve v tomto prípade ti aliénos stupídos pristávali priamo na drôtoch vysokého napätia. Nenakopali by ste ich do riti? V hlavičke stránky, úplne vpravo hore, je napríklad možné vidieť totožný obrazec aj s drôtami.

 

Vedenie VN je možné nájsť u mnohých obrazcov Crop Circles, a rovnako často aj u akéhokoľvek úplne nerovnomerne poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia, bude mu venovaná osobitná stránka. Akékoľvek vedenia VN priťahuje blesky oveľa lepšie než len obyčajný hromozvod, pretože sa v jeho blízkosti vyskytuje nekonečné množstvo ionizovaných častíc.

Hromozvody na poliach (úvodnú snímku - Thajsko 2011)

 

Iste by bolo možné zistiť zaujímavé údaje od spoločností zaoberajúcich sa distribúciou elektriny (len nie v ČÉZku), či nemajú zaevidované zásahy bleskov do elektrických vedení ktoré prebiehajú v blízkosti obrazcov, nejaký čas pred jeho objavením.

 

ČEZ - touto problematikou sa nezaoberáme. V našej spoločnosti nie je útvar, ktorý by evidoval zásahy blesku prípadne javy s týmto spojené. (2008; nie je najmenší dôvod predpokladať, že by sa v tomto smere postupom času čokoľvek zmenilo). Bolo by určite zaujímavé sa ešte opýtať, či vôbec a ako sú chránené proti zásahom blesku elektrárne Temelín, Dukovany, aj iné ... Nemajú tam trochu neporiadok v sklade bleskoistiek? Používajú ich vôbec k niečomu? Ani ich vôbec nezaujíma, ako robí elektrinu konkurencia ...

 

Prevažná väčšina svetových elektrárenských gigantov vlastní a spravuje, alebo aspoň výrazne podporuje, rozsiahle laboratória základného výskumu, veľmi intenzívne prepojené s akademickou pôdou, ktoré sa venujú výskumu búrok, bleskových výbojov, ich fyzikálnych princípov a následkov. Nie tak nebohý malý ČEZík.

 

Crop Circles - CBC News (28 January 1989, Ann MacMillan) 10:17 / 14:23

"Náš svedok, Ray Burns, jeden z mála ľudí na svete, ktorí tvrdia že videli ako sa formuje kruh v obilí. Stalo sa to raz večer, po búrke, keď bol na prechádzke so psami."

pozn. J.L.: Čo chcieť viac? Počas búrky totiž došlo k expozícii, poškodeniu rastlín, a oni so psami sledovali už len jej výsledky. Nie je ale vôbec vylúčené, že k expozícii obrazce došlo už pred dlhou dobou - až niekoľko týždňov, a pozorovaná búrka už len prispela vlhkosťou k navýšeniu hmotnosti rastlín vplyvom vlhkosti - až niekoľko sto ton na hektár, takže mohlo dôjsť k prejavu Domino Efektu, prípadne prispela druhým výbojom blesku, ako popisované inde. Teória dvojitého výboja

"Najskôr zbadal čiaru 50-75 m dlhú, nie príliš širokú, a keď sa na ňu pozrel za niekoľko sekúnd, začal sa okolo nej utvárať kruh."

(Pozn.JL: Videl niekoľko sto miliónov rastlín exponovaných - poškodených zásahom blesku, náhodou práve v okamihu, keď ich vlastná pevnosť (nepretržite slabnúca) bola prekonaná ich vlastnou hmotnosťou, zvýšenou o búrkou dodanú vlhkosť, vďaka ich zoslabeniu. Zaregistroval presne okamih, kedy sa začal odohrávať Domino efekt. Pravdepodobne náhodou práve v okamihu, keď okolo letel nejaký Motýľ...)

 

Bude predvedený príklad na rastlinke šnytlíka alias pažitky. Možno pozorovať, že po jednom alebo niekoľkých výbojoch (energie približne 0,03 J) v tesnej blízkosti rastliny. Prevažná väčšina prúdu neprechádza cez rastlinu, len v jej tesnej blízkosti, pôsobí na ňu predovšetkým infračervené žiarenie a indukované prúdy. Púhy jediný výboj postačuje k totálnemu usmrteniu rastliny (jej časti) tesne pod ním. Následky sú ale pozorovateľné až za niekoľko dní. Čo sa prejaví okamžite, v priebehu niekoľkých sekúnd najvyššie minút, je oslabenie stonky. Bude predvedené na stránkach experiments. Šnytlík sklamal, prvý pokus - na jednom exemplári rastlín mnohonásobne opakovateľný, sa na iných exemplároch nepodarilo zopakovať s rovnako efektným výsledkom. Nie je vylúčené že sa to ale ešte podarí. Už len sedmokrásky šnytlík ale plne nahradili. V dlhšom časovom horizonte (minúty, hodiny, dni) sa veľmi podobne chová celá rada iných rastlín, napríklad mlieč drsný (sonchus ASPER). Nech žije skorocel! Komu sa podarí skrížiť skorocel a jačmeň, stane sa celosvetovým vládcom piva ... (A whisky)

 

Mlieč okrem toho predvádza niečo, čo sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť na žiadnej inej rastline. Bude foto.

 

Koniec časti 5

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

          Časť 1        Časť 2        Časť 3        Časť 4        Časť 5

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z