Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-Netriedené-texty-4. Ospravedlňte prosím, chyby strojového prekladu.
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

 

          Časť 1        Časť 2        Časť 3        Časť 4         Časť 5

 

Časť 4

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

V mnohých dokumentoch a programoch venovaných problematike Crop Circles sa vyskytujú zmienky o úplne nezasiahnutých rastlinách, "cudzích" přimíšených, v kultivovanej monokultúre (mimozemšťania sa zamerali len na jačmeň a pšenicu vynechali) - samozrejme, iná vlhkosť, iný odpor, iná indukovaná energia, zelenšie rastliny môžu vyzerať ako úplne nezasiahnuté. V dobe (pozorovanie 2010, foto foto), Kedy jačmeň je na niektorých poliach už v takom štádiu zrelosti, že podstatnú časť jeho stebiel tvorí suchá slama, pšenica na iných poliach je ešte veľmi zelená s vysokým obsahom vody a elektrickým odporom určite mnohotisíckrát nižším, ktorý tak predstavuje pre indukované napätie prakticky skrat. Samozrejme nie je vylúčené, že za niekoľko týždňov si v pokoji poľahnú, ohnú steblá k zemi aj jedinci primiešaný do monokultúry, ktorí dostali oveľa nižšiu dávku elektrickej energie, to už ale naši milí prieskumníci Crop Circles nemusia vôbec zaznamenať.

 

Napätie indukované na priamom vodičmi je možné považovať za veľmi mäkký zdroj energie, ktorého napätie pri prepojení nízkym odporom tohto vodiča nikdy nevystúpi na tak vysoké hodnoty, ako napätie na vodiči s odporom mnohonásobne vyšším. To isté platí pre energiu získavanú ďalšími spôsobmi - priamym vedením a elektrostatickou indukciou. Ďalšou možnou cestou elektrického prúdu do stebiel obilia je to, čomu sa hovorí krokové napätie a vzniká napríklad pri páde drôtu VN na zem - vďaka odporu pôdy môže byť napätie medzi dvoma miestami na zemi vo vzdialenosti ľudského kroku aj mnoho tisíc voltov, a pri blesku samozrejme ešte oveľa vyššie. Okrem toho nezanedbateľný príspevok k poškodeniu rastlín pridá prúd prechádzajúci ich koreňmi pri rozptyľovaniu bleskového prúdu v podzemí, tj prúd privedený klasicky vedením - vodičom, nie indukovaný.

 

Ďalším zaujímavým javom je skutočnosť, že sa na niektorých miestach, kde došlo k výboju blesku do poľa, po niekoľkých týždňoch objavia mladé rastlinky rovnakého druhu, ktorých dobu vzklíčenia by bolo možné odhadnúť približne na čas, kedy došlo k výboju. Môže sa jednať o relikt z dávnych čias, ktorý pôvodne slúžil k zachovaniu druhu, ktorý dnes šľachtené a pestované druhy obilia samozrejme už nepotrebujú, ale iste by im bol užitočný, keby na zemeguli nastala nejaká väčšia katastrofa. Napríklad tá, ktorú predpovedali starí Mayovia na rok 2012 (že Rolling Stones ukončia činnosť). Typická v tomto smere sú semená niektorých rastlín, snáď z austrálskej buše, možno aj niektorých lesných, ktorá vyklíčia iba po požiari. Klíčiť pred ním by totiž vzhľadom k pravidelnosti tamojších požiarov nemalo takmer význam, pretože by potom vyhynula celá populácia.

 

Prieskumníci Crop Circles samozrejme budú na nimi skúmaných miestach nachádzať niečo podobné, alebo dokonca už majú niečo podobné na svojich fotografiách zaznamenané, ale nevyhodnotené.

 

Objektívne treba priznať, že niektorí prieskumníci javu Crop Circles si už dávno všimli, že v blízkosti výskytu obrazcov je možné zaregistrovať existenciu (alebo predchádzajúci existenciu) "čohosi elektromagnetického nepochopiteľného". Nutné však ďalej konstatovati, že výplody, ku ktorým vďaka tomu dochádzajú, možno v takmer všetkých prípadoch označiť za úplné voloviny. Môžeme o tom viesť spory, môžeme s tým aj nesúhlasiť, ale to je tak všetko čo sa proti tomu dá robiť.

 

Ohnuté a predĺžené kolienka:

Vyskytujú sa u úplne všetkého poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia na svete. Už počas doby kratšej ako hodina bezprostredne po poľahnutiu je možné na kolienkach zaregistrovať rastové zmeny, ktorými sa rastlina snaží korigovať trvalé odchýlenie zo zvislého smeru.

Skutočnosť, že si toho výskumníci (bended nodes u obilia poľahnutého, na zemi ležiaceho kdekoľvek) Crop Circles doteraz nevšimli, možno snáď ospravedlniť ich obrovským prekvapením, úžasom, entuziazmom a zapálením pre výskum čohosi fantastického a nepochopiteľného, a že sa zdanlivo tak ľahko ponúka myšlienka mimozemskej či nadzemskej inteligencie, že je bohužiaľ nenapadlo zaoberať sa niečím tak obyčajným a pozemským, ako je "normálne", úplne nepravidelne poľahnuté, na zemi ležiace obilie, bez obrazcov. Pri pohľade na niektoré formácie obrazcov v obilí, ich objaviteľom pravdepodobne nezostáva nič iné, ako:

1. valiť buľvy

2. konštatovať: toto predsa nemohol urobiť človek (má pravdu, predseda!)

3. konštatovať: toto musela vytvoriť nejaká inteligentná forma života alebo bytosť (tu už je to s tou pravdou trochu horšie, áno, pán predseda)

poznámka k 3: námietky prieskumníkov Crop Circles proti prírodnému, bez zásahu inteligencie utváranému obrazcu smeruje k faktu, že samy od seba alebo len prírodnými silami, tj náhodne, sa pravidelné obrazce v prírode vytvoriť nemôžu. Ale môžu, stačí si spomenúť na:

kryštálové mriežky, kryštálové štruktúry, kryštalografia

stavba atómu, elektrónový obal, molekulová štruktúra látok, atómove a molekulove orbitály a ich hybridizácia, stavba atómového jadra

fraktálova štruktúra vybíjania prebytočného elektrického náboja (Lichtenbergove obrazce), fraktály v živých organizmoch - cievne a nervové systémy, koreňový systém, tvary listnatých aj ihličnatých stromov ... Fraktály v neživých štruktúrach - tvary galaxií, snehových vločiek a nakoniec, znovu a znovu: rezonancie a interferencie - fyzika, mechanika, elektrotechnika, optika.

(foto, obrázky, foto, obrázky, foto, obrázky)

 

Nezostáva než vyzvať prieskumníkov javu Crop Circles, aby urobili niečo, čo vo viac ako tridsaťročnom prieskumu Crop Circles pravdepodobne neurobili nikdy. Vydať sa do polí obilia poľahnutého, ležiaceho na zemi úplne nepravidelne, bez náznaku vytvorenia akéhokoľvek obrazca. Aj tam nájdu veľa (úplne zhodných) anomalous effetcs, bended and prolonged nodes. Porovnaním zistí, že kolienka sú úplne na nerozoznanie od tých, ktorých nachádzajú vnútri Crop Circles. Zistia, že muchy sú ugrilované úplne rovnako ako tie, ktoré nachádza vo vnútri Crop Circles. Infra, static electricity (malfunction), magnetic a ďalšie. vzorek.jpg, moucha.jpg Všetko tam bude, vrátane expulsed cavities a exploded nodes, magnetické anomálie objaví a ich mobilné telefóny aj mikroelektronika prestanú fungovať. Úplne zhodné zmeny kolienok dokonca objavia aj vtedy, keď vykonajú pokusy so zmenou smeru rastu rastlín v laboratóriu, iba vynútenú zmenou polohy stebiel. Opäť aj expulsed cavities sa dostavia. (Korekcia nuly, slepý pokus, už spomenuté)

 

Zatiaľ to musel niekto urobiť za nich. Navštívené stovky, prehliadnuté tisíce miest, kde bolo obilie poľahnuté, ležalo na zemi úplne obyčajne, bez ladu a skladu. Čisto "náhodou", zhodou okolností vo veľkej väčšine prípadov išlo o miesta, keď do poľa predtým udrel blesk, niekoľko hodín, dní alebo týždňov predtým. Na internete existujú stránky, kde je (bolo) možné v určitej obmedzenej miere získať informácie o polohe výbojov bleskov (preberané z externých zdrojov) s pomerne vysokou presnosťou - desiatky až stovky metrov. Chyba bola daná skôr faktom, že GPS poloha miest, odkiaľ výboj začína a kam dopadá, sa v niektorých prípadoch môžu podstatne líšiť, alebo tým, že aj jediný výboj sám môže mať niekoľko súbežných ramien a súbežné ramená môžu mať aj jeho tzv Subsequent Strokes, tiež zvané restrikes, ktoré môžu dopadať na rôzne miesta plochy, celkovo aj značne väčšie ako je kilometer štvorcový. (Odkaz na literatúru, niekoľko fotiek - kouty.jpg)

 

Veľmi veľa takto nepravidelne, úplne bez ladu a skladu poľahnutých, lánov obilia je na až neskutočne vysokom počte fotografií uverejnených v knihách a na internetových stránkach prieskumníkov Crop Circles, každý sa môže presvedčiť sám, tu zatiaľ len niekoľko najtypickejších príkladov.

Wylatowo.jpg

 

Prevažná väčšina obrazcov vytvorených bleskom sa podobá na moderné umenie (zjednodušene povedané mazanice - nepravidelné), len malá časť je klasika, antika, barok, secesia - pravidelné obrazce, aj keď niektoré by tiež mohli patriť k modernému umeniu.

 

Okrem iného bol na jar 2008, ale aj počas ďalších rokov často takmer náhodou, ale aj cielene, zhotovený rad snímok polí ešte "pred akciou" (blesku), bez akéhokoľvek zásahu blesku, alebo polí síce zasiahnutých, ale zatiaľ stále bez akýchkoľvek náznakov poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi. foto vzorky ze stožáru

 

nějaké obrázky

 

Čo je ale naozaj nádherná paralela, slovensky povedané súvislosť: Nezanedbateľná časť prieskumníkov Crop Circles sa domnieva, že sú vytvárané mimozemšťanmi, skrátene MZ, pre ktoré je aj v slovenčine používaný názov emzákovia (hovorovo, najmä medzi fanúšikmi sci-fi). Dávno predtým, než si autor týchto riadkov tejto súvislosti všimol, začal úplne automaticky používať pre typ mrakov mrak - zem, v češtine skrátene MZ, názov emzákovia ... (Anglicky Cloud to Ground, skr. CG, tam už to toľko nevyhovuje). Takže ti zástancovia MZ pôvodu Crop Circles sa aspoň v niečom trafili ... (A ešte jeden, predseda: pre výboje, ktoré prebehnú len medzi mrakmi - mrak mrak, v češtine skratka MM, anglicky intracloud, alebo cloud to cloud, sa používa skratka CC - niečo ako Crop Circles ...) - a podľa niektorých pozorovaní sa zdá, že aj CC - mrak - mrak dokážu v koľajniciach po traktora niečo naindukovať.

 

poznámka

"supernatural"

 

Názor, že sa obrazce objavujú predovšetkým v noci. Je to aspoň v jednom filme, Nancy Talbot konštatuje, ale bez uvedenia akýchkoľvek zdrojov (veľká chyba!), že obrazce sa objavujú najčastejšie medzi 4-5 hodinou ráno. foto Určite nie všetky, ale niekedy môže byť príčinou vzniku "domino efektu" oťaženie rastlín rannou rosou ešte za tmy a ich následné poskladanie na zem. Nie je ale vôbec vylúčené, že sa pomerne často vytvárajú aj za dňa, len sú objavené až za niekoľko ďalších dní. Tu by bolo potrebné obrátiť sa skôr na psychológiu - pravdepodobne nikdy nebude objavený Crop Circle počas noci (aby z toho bolo možné odvodiť, že vznikol vo dne). Je to dané celkom prirodzenou skutočnosťou, že v noci ľudia robia síce všetko možné, pozorovanie polí medzi tieto činnosti rozhodne nepatrí. Takmer vylúčené je aj náhodné spozorovanie z výšky pri prelete akýmkoľvek lietajúcim dopravným prostriedkom, predovšetkým vďaka tak prostej skutočnosti, že v noci býva tma. Preto sa pozorovateľom, ktorí ani nikdy inokedy ako vo dne obrazec objaviť nemôžu, hneď ponúka jediná odpoveď: "to musel niekto urobiť v noci". Obrazec pokojne mohol vzniknúť za dňa, napríklad pred 5 dňami.

 

Veľa by pomohli inštalácie time-lapse kamier na miestach, kde sa obrazce najčastejšie objavujú, čo by za dnešného stavu techniky nemusel byť žiadny osobitný problém. Bolo by tak možné pozorovať aj obyčajné "nepravideľné" poliehanie, poškodenie, oslabenie obilia a stanoviť dobu uplynulú od búrky, pričom time-lapse Canon by mohli byť naprogramované tak, že by zachytili aj blesky, dopadajúce v ich uhle zábera. Dôležitou vlastnosťou (niektorých) aparátov Canon je skutočnosť, že sa dajú veľmi dobre programovať pre intervalové snímanie a pre záznam rýchlych dejov (výboj blesku).

 

Steblá ohnuté, nie zlomená. Zlomené steblá sa určite vyskytujú aj v Crop Circles, predovšetkým na okraji obrazca, hlavne v prípade domino efektu. Prieskumníci javu Crop Circles predkladajú skutočnosť v trochu "upravenej" podobe, čiže v takzvanom flexibilnejšom formáte (Iste, pán minister), a malé percento stebiel zlomených, nie len ohnutých, jednoducho vyfotografovať alebo zahrnúť do správ o svojom skúmaní buď len "náhodou" zabudnú, alebo ich považujú za výnimku potvrdzujúcu pravidlo.

 

Xtreme Mysteries - 062 - Crop Circles, 2002, 01:47 / 24:34

(xtremem.jpg) Na hornom okraji snímky (pozdĺž vodorovnej tram line) vidíme úkazy typické u klasických výbojov blesku do polí; okrem toho vo vnútri obrazca je naznačený ďalší, druhoradý obrazec, (podobné javy sa vyskytujú u mnohých klasických Crop Circles), prieskumníkami Crop Circles úplne opomínaný - ide o svetlé čiary rozbiehajúce sa od centra k okrajom, ktoré pravdepodobne kopírujú hlavné smery, kadiaľ prebiehala elektrina výboja v podzemí; poznámka: niečo podobné je možné pozorovať na mnohých ďalších fotografiách Crop Circles, jedná sa o obdobu dvojexpozície s toľko analogickú klasickú fotografiú

 

08:55 beneath high-voltage wires ...... to sa celkom zhoduje s tým všetkým, čo je podsúvané všade na týchto stránkach - vedenia vysokého napatia sú veľmi dobré hromozvody.

 

Svetielka, svetelné úkazy pohybujúce sa nad poľom, často zobrazované zábery vo filmoch o Crop Circles. Býva v týchto filmoch aj dokazované, že v niektorých prípadoch môže ísť o falzifikáty, alebo (celkom logicky) rozmazané letiace predmety (papier, vrecúško, semená alebo časti rastlín). Môže sa jednať aj o prípad, že ak sa z podzemia náhle uvoľní oblak silno ionizovaného plynu a prachu, ktorý bol krátko predtým vystavený potenciálovému rozdielu zostatkovej statickej elektriny niekoľko desiatok tisíc voltov i viac. Okrem toho môže obsahovať aj ionizované horľavé plyny (CO, H2 ), čo všetko môže byť v podzemí prítomné ešte mnoho dní po výboju, ktorý to všetko zapríčinil. Môže sa vzduchom pohybovať desiatky sekúnd po smere vetra. Pritom aj svetielkovať, ale stačí aj len aby mal proti okolitému vzduchu odlišný index lomu, spektrálnu odraznosť, svetelnú priepustnosť alebo farbu, aspoň niečo z toho môže byť za vyššie uvedených podmienok splnené. Mohlo by sa jednať aj len o obyčajný oblak dymu alebo prachu, ktorý drží pohromade nejaký čas statická elektrina alebo len vzdušné víry. Okrem toho CCD snímače môžu za určitých okolností zaznamenávať aj tepelné rozdiely.

 

Ešte jedna domnienka: To, že sa na niektorých miestach starého dobrého Anglicka vytvárajú obrazce oveľa častejšie oproti zvyšku sveta, by mohlo byť spôsobené aj tým, keby na oných miestach nevanuly tak často a tak prudké vetry ako vo zvyšku sveta. Táto domnienka však nie je podložená žiadnymi dôkazmi, z fyzikálneho ani z meteorologického hľadiska sa pravdepodobne nenájde žiadna skutočnosť, ktorá by túto domnienku podporovala. Skôr niektoré údolia, pred vetrami trochu chránená, čo rovinatému Anglicku skôr odporuje. Pravdepodobne sa bude skôr jednať o nejaké tamojšie doteraz nepopísané geologické anomálie. Niečo sa rysuje, kriedové podložie vykazuje citeľne častejší výskyt obrazcov, tiež sa môže podieľať spodná voda (aj mechanické rezonancie), archeológia. Bolt from the blue?

 

Mŕtve zvieratká, hmyz - napríklad mŕtva dážďovka na mieste výboja, za niekoľko dní tam nebola (foto), čo možno pripísať bežným procesom, ktoré sa v prírode odohrávajú. Kostricka stavovcov - napríklad vtáky - ako je napísané niekde inde, zvieratká v prírode žijú a hrobečkov si nerobiú. Aj nám je ľúto vtáčika speváčka, ak ale zahynul naozaj v okamihu kedy bol obrazec "exponovaný", pravdepodobne to bolo iba z leknutia a rozhodne nebol zasiahnutý priamo kanálom bleskového výboja, pretože ak by sa tak naozaj stalo, s najväčšou pravdepodobnosťou by explodoval a nenašli by sme z neho takmer nič, ak vôbec niečo.

 

Hmyz - (foto) ugrilované a ožehnuté muchy je možné považovať za pomerne jednoznačný dôkaz zásahu blesku na skúmanom mieste. Žiadna unknown energy, military experiments, extaraterrestrial or alien forces a podobné nezmysle.

 

CCD

 

Ešte jedna "anomality", ktorá býva popisovaná prieskumníkov Crop Circles. Nejaká zmienka možno v "Ovni Crop Circles - Cercles dans les blés traces d'ovnis - Planete Tv 11.02.2006" - nie, bolo to inde. Pravdepodobne bude na vysledovanie aj na Crop Circles weboch a v niektorých publikáciách. Fotografie obrazcov, na ktorých je zobrazené "záhadné niečo" (ghosts iného typu), čo na mieste nebolo voľným okom vôbec pozorovateľné, a môže sa vyskytovať čiastočne (alebo aj dosť vzdialene) od nasnímaného obrazca. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná iba o zábery nasnímané digitálnymi fotoaparátmi a kamerami, nie klasickým halogenidostrieborným materiálom. Ponúka sa totiž vysvetlenie, že sa na snímku naexponovala aj časť infračerveného spektra, ktoré ľudské oko nevníma. Pod zemou môže byť u niektorých obrazcov naakumulované doteraz veľmi značné množstvo tepelnej energie (znovu, priemerný blesk prenáša energiu minimálne niekoľko stoviek kilowatthodín až niekoľko megawatthodín), a aj keď pod zemou zostane menej ako jedno percento, stále vyvolá takú zmenu (tepelnú), ktorá môže byť v infračervenej oblasti spektra veľmi dobre pozorovateľná. Zatiaľ čo klasické halogenidostrieborné materiály nie sú k infračervenej oblasti spektra takmer vôbec citlivé, ich spektrálna senzibilizácia aj u farebných a čb panchromatických materiálov končí niekde okolo 690nm, spektrálna citlivosť ľudského oka končí niekde medzi 700-720nm, citlivosť bežných farebných CCD snímačov značne presahuje hranicu 780nm (1050 - 1100nm). Z toho dôvodu je pred nich zaradený IR filter, ktorý ale často určitú časť pásma z IR oblasti prepustí. To u naprostej väčšiny bežných fotografií nevadí. Je ale možné, že na Crop Circles fotografii sa zobrazia napríklad následky niektorého súbežného alebo následného výboja, ktorý síce žiadny obrazec nevytvoril, len do blízkeho podzemia uložil nejaké to "teplúčko". Aj výboje, ktoré obrazce skutočne vytvárali, môžu takto znázorniť svoje "únikové cesty" v podzemí. ("the mistery (!!!) of the crop circles, bongiovani, caria", cd1). 11:15 (AP1, AP2) Alton Priors, Wiltshire 11th Jul 1997 (Lucy P.) ap1.jpg ap2.jpg 18_51.jpg 18_59.jpg Samotným IR úkazom na miestach výskytu Crop Circles sa prieskumníci venujú, to je ďalšia skúmaná anomália, ale venujú sa im úplne nedostatočne a diletantsky, takže tu nebude žiadny odkaz ani fotografia, hoci existujú. (Odkaz a foto z BLT research). CCDresponse.jpg Typical Spectral response of a CCD image sensor. (Prevzaté z http://www.customs.gov.au/site/page5973.asp )

 

Diletantizmus v prístupe k niektorým javom nachádzajúcim sa na mieste vzniku Crop Circles je jednou z hlavných príčin skutočnosti, prečo sa nikomu z doterajších Crop Circles prieskumníkov nepodarilo trafiť klinec po hlavičke, a uchyľujú sa radšej k vysvetlením veľmi povrchným, najradšej úplne nedokazatelným. Už len za využitie pomerne primitívnych termokamier by bolo možné úplne objektívne zistiť prítomnosť nemalého množstva kilowatthodín uskladnených v podzemí, a to už by sa na mimozemšťanov príliš dlho zvádzať nedalo.

 

Duchovia - ghosts. Na niektorých miestach sa objaví aj v ďalšom roku nápadná stopa, obdoba pôvodného obrazce, kedy obilie už vôbec nemusí poľahnúť (ohnúť steblá k zemi) (ale aj to je možné, aj keď znateľne slabšie).

Cerchi nel grano (Maurizio D'Amato) 28_52-46_08.jpg

1

ghosts1.jpg © by Peter Sorensen

ghosts2.jpg Pics: Peter Sorensen

boh1.jpgfoto č 1 (c) Miroslav Zuzánek Vznik obrazce: pravdepodobne 2. - 4. 7.1999 Fotografie zo 4. 7. 1999, kedy bol obrazec objavený z rogala pánom Miroslavom Zuzánkom Prieskum obrazce: 7.7.1999

boh2.jpg foto č 2 (c) Miroslav Zuzánek

boh4.jpg boh5.jpg foto č 3 (c) Zdeňka Seidelová foto č 4 (c) Zdeňka Seidelová Fotografie zhotovené z jari roku 2000 nad miestom, kde bol v minulom roku agrosymbol objavený.

boh3.jpg foto č 5 (c) Miroslav Zuzánek Fotografie z 20.5.2000 To isté miesto o niekoľko mesiacov neskôr. Obrazec je už vidieť zreteľnejšie. Na mieste jeho objavenia rástla vegetácia iba obmedzene.

obrázky prevzaté zo stránky http://www.ufo.cz/obili/1212c.htm, kde je možné sa dočítať ďalšie podrobnosti

 

Obrázky (boh2 a boh3) sú umiestnené aj v publikácii "Piktogramy v Českej republike a energetický systém Zeme - Krásy agrosymbolov na Morave 2000 - 2006", autori Mgr. Tonička Plíšková a kol., s komentárom: Vznikol pravdepodobne medzi 2.7-4.7.1999. Objavený bol 4.7.1999 a 7.7.1999 bol vykonaný jeho prieskum. Na poli, opäť neďaleko železničnej trate, sa nachádzalo 5 kruhov s takmer totožnými priemermi, ktoré sa pohybovali v rozmedzí cca 17,5 m. Podľa stavu, v akom sa obrazec nachádzal, bolo zrejmé, že boli bádatelia "Záblesk" prvý, kto do obrazca vstúpil. Prevedenie poľahnutých plôch bolo veľmi precízne, takej kvality, s ktorou sa do tej doby u žiadneho zo skúmaných Crop Circles nestretli. Zožatím pšenice však existencia agrosymbolu v Bohuslaviciach nebola ukončená. Po vykonaní všetkých štandardných agrotechnických operácií, spočívajúcich predovšetkým v preoraniu pozemka, zasiatí novej plodiny atď, sa na jar nasledujúceho roka objavil rovnaký obrazec znova. Tentoraz sa však vo vegetácii neprejavil poľahnutím plodiny, no jej retardáciou. Vegetácia bola v miestach všetkých piatich kruhov zakrpatená po celé vegetačné obdobie. (železníčna trať - hromozvod, poznámka J.L.)

 

Je nutné si uvedomiť, že na mieste prebiehali obrovské elektrické prúdy, medzi ktorými dochádzalo k najrôznejším interferenciám, ktoré boli zaznamenané nielen v rastlinách, ale aj v pôde bezprostredne pod nimi vďaka elektrochemickým a termochemickým pochodom, ktoré sa tam odohrali. Okrem toho sa rastliny zbavovali prostredníctvom koreňového systému rastlinných jedov, ktoré sa v nich nahromadili, a tie sa v pôde môžu stále nachádzať. Odtiaľ pozorovateľnosť aj v nasledujúcom roke - na miestach, kde prebiehali väčšie prúdy, došlo k vzniku väčšieho množstva rastlinám možno nie vyložene škodlivých, ale ani neprospievajúcich chemikálií. Už aj samotné lokálne podmienky na miestach, kde žiadne výboje neprebehli, môžu spôsobiť rôzne odtiene dozrievajúceho alebo zrelého obilia na rozľahlých lánoch zdravého obilia, ktoré vôbec nie je poľahnuté. Jedná sa o určitú obdobu cropmarks známych z Archeológie.

 

Ďalšie anomálie, na stránkach prieskumníkov Crop Circles zatiaľ doteraz nenájdené. cfad22_07.jpg cfad22_29.jpg Crop Circles - Crossover From Another Dimension (2006), 22:07-22:29 Ako je vidieť na fotografiách, nezasiahnuté obilie vykazuje zreteľne vyšší stupeň zrelosti (otáčanie klasov, zatiaľ čo klasy zasiahnutého obilia sú ešte celkom rovné. Obilie zasiahnuté elektrickým prúdom a produktami elektrolýzy v pôde dozrieva zreteľne pomalšie. Pozorované, fotografované, mnohokrát, opakovane. Inokedy možno pozorovať zreteľný rozdiel v zafarbeniu - zasiahnuté obilie ešte zelené, nezasiahnuté už bezpečne slamovo žlté. Tu dôkaz priamo od prieskumníkov Crop Circles, + několik vlastních. Fotografie 6.8.2010, Kounice - úplne podobný prípad, tiež pšenica, klasy ležiacich stebiel sú v zrelosti i veľkosti naozaj o niekoľko týždňov pozadu. Odobraté vzorky, približne z 20 miest porastu zasiahnutého a z 20 miest porastu nezasaženého. Objektívne vzaté, klasy z nezasaženého porastu sú v porovnaní s porastom poľahnutým naozaj "Mackovia" (odhadom + 20-30% objemu). Žiadnemu z vzoriek pritom nebolo nijak nadržiavanie, vždy uchopený celý trs stoniek a ulámané všetky klasy z nich, malé veľké, všetko jedno. Všetko bude zvážené, spočítanie počet zŕn na klas, priemerná dĺžka a hmotnosť klasov, priemerná hmotnosť zŕn. Neskôr bude nasledovať skúška klíčivosti (až pominú nerovnomernosti a neochota ku klíčeniu spôsobené pozberovým dozrievaním, čiže najskôr za dva mesiace). Podrobné aj priebežné výsledky meraní na www.cropcirclesonline.com/Kounice. Budú aj možno ešte ďalšie lokality. Tá pšenica, tá si naozaj dáva niekedy načas, predseda! (Špeciálne tento rok v Ostré - okolo 4 mesiacov ...)

 

Konštatovanie alebo zistenia, ktoré sa tiahne absolútne všetkými reláciami o Crop Circles:

It's risky to take electronic equipment into crop formation. Na tom elekvipmente (elektronickom zariadení) býva veľmi zreteľne napísané hrubými písmenkami, alebo aspoň v návode, "May cause malfunction by static electricity"! Tu na mieste, kde sú ešte v podzemí uložené megajouly zvyškovej statickej elektriny (predtým sa jej priamo počas extra silných výbojov blesku mohli nad zemou a pod ňou preháňať aj gigajouly až terajouly ...)

 

Ako názornú ukážku možno opísať prípad otravy kysličníkom uhličitým (toxikologie..., str. LucyP.) Crop Circles - Crossover From Another Dimension (2006) opisuje metallic taste a všetky ostatné príznaky otravy asi 49 minút pred koncom programu

 

Glickmann: Many people sleeps better, after leaving Crop Circles formation (veľa ľudí spí oveľa lepšie po návšteve Crop Circles). nie je divu, majú toho v sebe toľko, ako by vyžahli pol litra rumu, 5 dvanástok a k tomu a ešte prikúsli niekoľko lysohlávok. ..

 

Záhadný svet-Kruhy v obilí.avi 17:12 Geológia a spojitosť s podzemnou vodou. (nielen to, poznámka J.L., ale s podzemnými kanálmi a potrubiami, treba už dávno nevyužívanými, viď foto) 18:25 - veľmi majestátne veterné vlny v obilí -

 

1686 Robert Plot vedec z Oxfordu nakoniec dospel k záveru, že niektoré kruhy v obilí v Staffordshire (The natural history of Staffordshire) boli spôsobené bleskom. Docela frajerina, toľko rokov pred Franklinom (ten robil výskumy okolo roku 1750), vôbec sa nemožno čudovať že zostal nepochopený. Ono ľudstvo to nechce poriadne pochopiť ani vo veku najmodernejších technológií. Ale až uvidí tie obrázky ...

zskvo20_06.jpg zskvo20_13.jpg

je pomerne zažitým folklórom v mnohých dokumentárnych filmoch zaoberajúcich sa problematikou Crop Circles, že záhada ich vzniku je ilustrovaná obrázkom dopadajúceho blesku ...

20:33 Divoké vetry... Mám ich!

zskvo25_39.jpgg Anomálie - elektromagnetické, elektrostatické, drogy -: nesmierna pohoda, eufória, pohoda (niečo také hlási aj narkomani po aplikácii dávky), bolesti hlavy, zmätok a ďalšie problémy tu stojaci jačmeň, ktorý ešte len poľahne, ohne steblá k povrchu zeme,

 

35:30 expulsed cavitiess

 

38:10 nech tieto kruhy vytvára čokoľvek alebo ktokoľvek, musí sa jednať o zdatného matematika. Porovnať s obrázkami z kaleidoskopa. Dajme štvorročnému dieťaťu s výrazným maliarskym nadaním, ktoré ešte v živote nepočulo, že niečo ako matematika existuje, do ruky kaleidoskop a pastelky. Namaľuje také obrázky, ktoré až objavia za 5000 rokov bádatelia, napíšu o nich a o matematických zákonitostiach, ktoré v nich všetky našli, stohy hrubých kníh ...

 

41:08 i vedec sa bojí do neho vstúpiť

 

43:10 meranie elektromagnetizmu mohutná prírodná sila. Aj niektorí dnešný pozorovatelia uvádzajú, že vznik Crop Circles bol pozorovaný po búrke - čo si priať viac? pozri blog Toničky Plíškovej, iDnes: (obrazec Jitrava 2010) Obrazec 2010 vznikol v zelenom obiliu za veľkých búrok v predchádzajúcich dňoch, v blízkosti obrazce sú vymleté jamky od vody tečúcej po svahu (hromozvody, poznámka J.L.) , pri objavení obrazce boli pšeničné klasy pevne pritisol k zemi a stonky obilia pokryté blatom, tvar obrazce bol dokonalý...

 

2008 jitrava2008.jpg podľa prvého dojmu z fotografií budilo dojem skôr falzifikátu, ale mýliť sa môže každý ... jitrava2010.jpg 2010

blog Tonička Plíšková: Kruhy v obilí na katastri mesta Šlapanice majú dlhú tradíciu. Aj populárna hérečka Libuška Šafránková spomína vo svojej knihe, ako si tu hrávali v detstve v kruhoch v obilí...

 

Kvapka vody dopadajúca na hladinu (foto) Sa tiež rozprskne veľmi symetricky na niekoľko strán, pričom nie je nikdy vopred známe na koľko. Ide tiež o jednorazový, krátkodobý, skokový impulz dopadajúci zhora.

 

Výzvy k návštevám agrosymbolov radšej nepočúvať

www.kpufo.cz / oblasti / AGR / cc / ccweb / index.htm

odkaz je už nefunkčný (2011 jeseň), pôvodne na tejto stránke bola nájdená citovaná veta ktorej v odseku. Na uvedených stránkach ju už je možné nájsť iba v dokumente s adresou http://www.kpufo.cz/dokument/ccpost.pdf (czech). Ide o úryvok z rozsiahlejšieho textu "Hypotézy o technológii vzniku agrosymbolov",

1.1.1. poľahnutie obilia

Zvláštny spôsob poľahnutého obilia sa najprv snažili vysvetliť názory, že ide o úplne prirodzený vplyv, ktorý vytvára náhodou kruhový tvar. Tento názor, veľmi skoro opustený pre svoju nezmyselnosť, si však našiel aj po dvadsiatich rokoch v ČR svojich zástancov.

Podčiarknutou vetu je možné po drobnej úprave kedykoľvek podpísať. Len pred slovo "náhodou" je možné doplniť úryvok - "v niektorých prípadoch nie"

Celý dokument PDF na dnes funkčné odkazované stránke má slúžiť ako "Pracovný postup pri prieskume agrosymbolůov". Nezostáva než všetkých záujemcov veľmi dôrazne pred akýmkoľvek prieskumom varovať, aby nikdy nerobili podobným vedátorom zadarmo pokusné králiky a poskytovateľov informácií, a akýmkoľvek agrosymbolom sa zďaleka vyhli. Na mieste sa totiž niekedy nachádza také množstvo škodlivých chemických látok, že by to narkomanom vystačilo na desaťročia. Akákoľvek výzva k návšteve podobného miesta preto hraničí s trestným činom šírenia toxikománie, ktorú možno pravdepodobne vztiahnuť aj na uvedený dokument.

 

§ 287 Šírenie toxikománie

(1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti.

 

koniec časti 4

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

          Časť 1        Časť 2        Časť 3        Časť 4         Časť 5

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z