Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-anomálie.
lightning
Anomálie v kruhoch z obilia
prakticky akákoľvek "anomália" v blízkosti obrazcov je celkom jednoducho vysvetliteľná nedávnym výbojom blesku
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

Ak si ten futbal nevybojuješ, tak si u mňa mŕtvy Homolka.

Tí, ktorí si nenakradli, to muia braať tak, ako že nič nevyhrali.

Takáto chyba sa v našom ústave stane maximálne ... tri razy v priebehe desiatich rokov.

Je všetko len náhoda?

"Anomálie" u kruhov nie sú tak úplne nevysvetliteľné

PagPh
Kruhy v obilí, ktoré boli vytvorené čisto prírodnými silami, nerozlučne sprevádzajú najrôznejšie "nevysvetliteľné" anomálie

Niektoré anomálie v obrazcoch z obilia (skrátený úvod)

Tu len stručný úvod a niekoľko praktických príkladov, ďalšie podrobnosti tu

Výboj blesku je veľmi jednoduchú, prirodzene sa vyskytujúcou, a až neuveriteľne logicky vysvetľujúcou príčinou radu elektrostatických, elektromagnetických aj akýchkoľvek iných anomálií, ktoré sa neodmysliteľne vyskytujú vo vnútri a v blízkosti akéhokoľvek pravého, (genuine), prírodnými silami zhotoveného kruha v obilí, agrosymbola, "poľného piktograma" (PP ).

Keď majú tí Angličania skratku CC, my budeme raziť skratku PP.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Poznámka:

táto stránka slúži len ako orientačný prehľad niektorých najdôležitejších anomálií, nachádzajúcich sa v blízkosti kruhov v obilí. Celej problematike sa bude oveľa podrobnejšie venovať ďalšia stránka, ANOMÁLIE (podrobné), súčasť hlavného menu, a podstránky pop-up submenu Anomálie, kde bude problematika rozvedená oveľa podrobnejšie. Podrobnejší zoznam najdôležitejších anomálií, z ktorých niektoré budú podrobnejšie rozoberané až tam, sa nachádza na konci tejto stránky tu. Ide zatiaľ len o predbežnú verziu, pravdepodobne niekedy v budúcnosti dôjde k zjednoteniu stránok.

 

Úplne všetky popisované, tak ťažko pochopiteľné, ba dokonca takmer úplne "nevysvetliteľné" javy možno veľmi jednoducho vysvetliť aj pochopiť ako obyčajné dozvuky niečoho, čo sa na onom mieste pred nejakým časom odohrávalo - obrovský, gigantický elektrostaticko - elektromagneticko - elektromechanický impulz (anglicky nazývaný LEMP - Lightning Electro Magnetic Pulse), ktorý na nejaký čas prepožičal najrôznejším materiálom na povrchu aj v podzemí najrôznejšie "nevysvetliteľné" vlastnosti - rozdiely teplôt (a z nich plynúce obrovské rozdiely tlakov - najrôznejšie zvuky), statická elektrina, magnetizmus. V podzemí môže byť vďaka tomu dočasne uložené aj mnoho desiatok kilogramov Zvlášť Nebezpečných Jedov, ZNJ, smrtelne jedovatých chemikálií

 

Safety First, Lucy. Bolo jest byť možné dôrazne odporúčať na také miesta akékoľvek pokusné králiky nevliecť, najmä keď podstatná časť z nich na mieste zažíva príznaky úplne a celkom zhodné s užitím drog, ako vajca vajcu. Už omnoho dlhšie ako 20 rokov. Ktovie či niektorí z nich už podobné miesta nevyhľadávajú z takých istých dôvodov veľmi radi a opakovane. Pozri Varovanie

 

 

 

Poruchy elektronických a mikroelektronických zariadení

alebo čokoľvek v tom zmysle. K prenosu alebo záznamu informácie totiž bez výnimky používajú ... elektrický náboj, niekedy súčasne aj elektromagnetizmus. To isté sa vzťahuje ešte v ďaleko väčšej miere na výmenné pamäte (SD, xD, SDHC a ďalšie) všetkých týchto prístrojov, ktoré bez výnimky môžu byť statickou elektrinou nielen úplne zničené alebo vážne poškodené (vlastné pozorovanie), ale aj "len" vymazané (opäť vlastné pozorovanie), alebo našťastie len po určitú dobu neschopné činnosti (ďalšie vlastné pozorovanie).

 

Vyššie množstvo statickej elektriny vo vnútri obrazcov skutočne prieskumníkmi kruhov v obilí bolo namerané za použitia príslušného vybavenia (merače elektrostatického náboja). Ide o zvyšky elektrostatického náboja, ktorého sa na mieste tesne pred výbojom blesku a počas neho vyskytovalo také množstvo, že to je mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť, a aj nepatrná časť z neho stále ešte predstavuje veľké množstvo energie, z ktorej merateľné zvyšky ukryté nehlboko v podzemiu môžu pravdepodobne pretrvávať dlhšiu dobu.

 

Mimochodom, iba aj len jeden jediný pomerne podpriemerný blesk prenáša mnohonásobne viac energie, aké by bolo potrebné na vyhladenie celého ľudstva, keby bolo pospájanie sérioparalelně.

No: 1. kto by sa s tým spájal ... (A 2. kto by potom platil dane)

 

Lovec bleskov
Vlastné pozorovania: po jednej návšteve a fotografovanie dvoch miest poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia (prvý deň po poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi, 10 dní po búrke a výbojoch blesku, ktoré poľahnutie, ohnutie stebiel k zemi zavinili) podstatná časť 16GB karty zmazaná a zničená - už nie je mořné ju naformátovať na plnú kapacitu, len na necelý 1Gb. Fotoaparát "prežil". Políčka s otáznikmi -? ? ? ? ? - Zábery ktoré boli vymazané a nebolo možné ich obnoviť, nachádzali sa na zničenej časti karty. Niektorý nasledujúci deň výpadok pri fotografovaní (návšteva rovnakých lokalít, nová pamäťová karta), hláška "prázdna karta", po reštarte funkcie obnovené, zábery uchované. Vypnúť a preč!! Od tej doby aparáty prenášané vo vodivých obaloch aj pri fotografovaní.

 

 

Geomagnetické anomálie, nezvyčajné správanie kompasu:

- Napríklad efekt nazývaný LIRM (Lightning induced Remanent Magnetism), možno nájsť na anglickej wikipedii. Slovensky: Bleskom indukovaný zvyškový magnetizmus. Je vyvolaný obrovským elektromagnetickým poľom, vyskytujúcim sa v priebehu výboja v jeho bezprostrednom okolí, počas ktorého prebiehajú prúdy v priemere 30000 ampér, ale môže to byť aj viac ako 500 000A. Môže veľmi citeľne na dlhšiu dobu zmagnetizovať akékoľvek na mieste prítomné magnetizácie schopné látky - v prípade poľa predovšetkým všadeprítomné Fe, Fe2O3. FeO, a tiež vo veľmi mnohých prípadoch síce neviditeľné, ale pod povrchom (v nezamŕzajúcej hĺbke, istotne vždy pod úrovňou hlbokej orby) prítomné vodovodné potrubie. Strmosť nábežnej hrany prúdového impulza je 5000-30000 ampér za mikro sekundu, u následných impulzov aj viac ako 200 000A/μs! Iste by bolo možné dospieť k zaujímavým záverom porovnaním plánov vodovodných a kanalizačných, plynových, elektrifikačných a signálnych vedení a sietí s tvarom a priebehom obrazcov nachádzajúcich sa nad nimi (napríklad pozície stredov kruhov), nielen súčasných, ale aj plánov z rokov dávno minulých a dnes už celkom nevyužívaných. Nezanedbateľnou mierou sa na tvare niektorých obrazcov a línií môžu tiež podieľať archeologické štruktúry - viď archeológie.

 

pozri predtým uvedené fotografie - v podzemí pravdepodobne leží potrubie,

môže ale už byť dávno nevyužívané.

 

Hromozvody zostanú po zásahe bleskom dlhšiu dobu trvalo zmagnetizované. V odbornej literatúre je možné nájsť podrobné informácie o magnetizácii vodičov priechodom bleskového prúdu, ktorá vedie aj k magnetizácii podzemných kovových (železných) trubiek. Napríklad meraním magnetizácie bleskozvodov boli určované prúdy, ktoré cez nich prechádzali počas zásahu bleskom. V knihe The Lightning Discharge (M. Uman) je zmienka o tom, že už pred rokom 1900 využívali vedci meranie magnetizácie čadiča (obsahuje mikroskopicky rozptýlené kovové Fe) k odhadom prúdov, ktoré prechádzali pri prechode blesku v neďalekom výboji. Takže už skôr ako pred 100 rokmi vedci behali po poliach s kompasom, a vôbec sa nečudovali, že nameria odchýlky tam, kde nedávno udrel blesk. Stačilo sa len opýtať ...

 

 

 

Mŕtve zvieratá, hmyz prichytený k častiam rastlín

zľava © Dr Uwe Engelmann, © Janet Ossebaard, © lightningsymbols.com

 

Ide o dôsledok zásahu el. prúdom, v prípade hmyzu pravdepodobne stačí aj len prúd v rastlinách indukovaný, či už elektrostaticky alebo elektromagneticky. Nikto sa predsa nebude čudovať tomu, že na mieste, kde udrel blesk, sa nachádzajú mŕtve zvieratka - od zlomku miligramu do niekoľkých ton (jednotlivé kusy). Podľa odhadov zostane po každom výboji bleska na poli nad zemou i pod ňou niekoľko desiatok až stoviek kg mŕtvych zvierat - najčastejšie hmyz a drobné živočíchy. Okamžite sa stanú súčasťou potravinového reťazca, a postarajú sa o ne zvieratka iná.

 

Na tomto mieste nie je možné vynechať citát - aj nám je ľúto vtáčika speváčika (Nastenka), ak ale jeho smrť naozaj súvisí s tým, čo sa na mieste náleza pred nejakým časom odohrávalo, pravdepodobne uhynul iba od úľaku, pretože keby bol zasiahnutý aj len slaboučkým sprievodným kanálom bleskového výboja, nieto dokonca hlavným výbojom - "Return Stroke", s najväčšou pravdepodobnosťou by explodoval.

 

Mimochodom, nielen vtáčik speváčok. Return Stroke prenáša toľko energie, že na mieste by mohla veľmi ľahko explodovať aj krava ...

Každá krava má v bachore okolo 200 kg vlhkého kvasiaceho rastlinného materiála, a ak by ten absorboval aj len nepatrnú časť energie prechádzajúceho Return Stroke, roztrhal by ju asi ako explózia dvoch ton trinitrotoluéna, takže by sa potom dlhšiu dobu voľne vznášala nad poľom v podobe oblaka prachových častíc a plynu.

 

Popísaný dej by sa týkal nielen kravy. Vďaka i len celkom priemernému výboji blesku by mohol explodovať každý na tom poli súčasne sa nachádzajúce circle-maker ...

 

Hoci väčšina circle-makers má v bachore oveľa menšie množstvo kvasiaceho rastlinného materiálu, ako krava. Zato ale oveľa väčšie množstvo tekutiny, vyrobené na bázy zkvaseného rastlinného materiála...

 

Cases, where someone a similar meeting survives, are likely to be observed only because, that was just hit by some "undersized specimen", Parallel arm of Stepped Leader (transmits much lower currents and charges than RS), or even induced currents, or the major part of the energy was conducted by a nearby tree or any other better-grounded object. Perhaps just to illustrate it is possible to specify, that one only slightly above average lightning radiates during the journey between cloud and ground, when travels a little over one mile, in less than a thousandth of a second, such a quantity of energy that thanks to it would electric locomotive pass several times around the globe. Such an above average lightnings will take place a few dozen during normal storm (average storm: several thousand to TENS of Thousands discharges, cloud travels a few dozen to several hundred, but over one thousand kilometers). In the case of "really much more than average", which came just a few specimens per season, would then using their power with the same distance traveled throughout really overloaded freight train. Is described a single, even though much more than only an average lightning.

 

 

 

Mikroskopické častice Fe alebo Fe2O3

prichytené k steblám, listom alebo klasom.

Častice boli prichytené vďaka magnetickej sile vychádzajúcej zo stebiel a listov obilia, vďaka tomu, že vplyvom elektromagnetickej indukcie cez nich prechádzal elektrický prúd. Stonky a listy rastlín sú tiež elektrické vodiče, aj keď veľmi špatné. Vzhľadom na to, že sa v nich počas výboja indukuje napätie mnoho stoviek tisíc voltov na meter, nejaký prúd nimi prechádzať musí.

 

Znateľné množstvo (zaznamenateľne rastlinu poškodzujúce) elektrickej energie môže skrz rastlinu prechádzať aj vďaka indukcii elektrostatickej.

 

Celé telo rastliny sa počas výboja chová ako klasický vodič prúdu, takže na svoje okolie pôsobí ako normálny elektromagnet (magnetické pole v okolí vodiča), a zrniečka akýchkoľvek zmagnetizovatelných látok, ktorých sa počas elektromagneticko - elektrostaticko - elektromechanickej explózie, zpôsobenej výbojom blesku, vyskytuje v silne ionizovanej pracho-plynovej guli na mieste hojnosť. Nepatrná časť železa obsiahnutého v pôde (sú ho tam 3%) môže byť prítomná aj vo forme rozpustných zlúčenín (síran, hydrogénuhličitan, dihydrogenfosfát), a počas výboja blesku môže dôjsť k elektrolýze (redukcia na katóde), môže dôjsť k premene na čisté Fe . Okrem toho na mieste môže byť prítomný vodík vzniknutý elektrolýzou, ako redukčné činidlá môže pôsobiť aj rad látok v pôde prítomných, môže dochádzať aj k vysokoteplotnej disociácii a rozkladom.

 

Magnetické čiastočky v pôde: počas výboja blesku sa na okamih vytvorí obrovské magnetické pole, ktoré na dlhšiu dobu zmagnetizuje všetky feromagnetické materiály až do vzdialenosti niekoľko desiatok metrov, kovové potrubia v podzemí aj omnoho ďalej. Obsah Fe v pôde je okolo 30 g / kg, časť vo forme hydratovaných oxidov, fosfáty, uhličitany aj ich čiastočne rozpustné formy. Možnosť ich premeny na čisté železo v priebehu výboja bola vysvetlená v predchádzajúcom odseku, a je úplne prirodzené, že všetkyo takto vytvorené železo bude vykazovať merateľný magnetizmus. Na stránke BLT je možné nájsť napríklad tu použitý obrázok. Hovorí tam síce o pravdepodobnom meteorickom pôvode železa, na niečo podobné by ale mali čo najrýchlejšie zabudnúť. Slovo apparent, použité v texte je síce možné preložiť ako nepochybný, ale aj ako zdanlivý. Použijeme preto radšej druhú variantu. Celkové množstvo železa, prítomné na obrábaných poľnohospodárskych plochách, je len vďaka jeho prirodzenému obsahu v pôde (okolo 3%), asi 100 ton na hektár, a to keď uvažujeme len vrstvu pôdy do hĺbky 10 cm. Je ho tam preto naozaj dostatok, a je zhola zbytočné pátrať po nejakých meteoritoch. Úplne rovnakým spôsobom ako redukciou vzniknuté železo sa môžu zmagnetizovať aj všetky na mieste jeho prítomné oxidy aj iné zlúčeniny.

 

 

 

 

Grafické znázornenie

Podľa zjednodušenej predstavy je možné každý jednotlivý kruh v obilí považovať za "grafické znázornenie priebehu magnetických indukčných siločiar v okolí vodiča".

Vodičom bol v tomto prípade vzduch, presnejšie povedané plazma, ktorá sa z neho prostredníctvom výboje vytvorila, bol široký okolo 5, najvyššie 10mm, a pretekal cez neho prúd niekoľko sto tisíc ampér. Magnetické pole takého vodiča je predsa len "o niečo väčšie", ako pole aké vytvorí pán učiteľ počas fyzikálneho pokusu v laboratóriu. Pre zaujímavosť je možné uviesť, že rýchlosť zmeny prúdu v tomto vodiči počas nárastu (di / dt, strmosť nábehovej hrany) bola aj viac ako dvesto tisíc ampér za jedinú mikrosekundu. V bežnej technickej praxi (spúšťanie motorov, generátorov, prechodové javy) sa pracuje s hodnotami rádovo miliónkrát nižšími. Strmosť nábehovej hrany je rozhodujúci činiteľ v priebehu indukcie do okolitých vodičov (aj rastlina je vodič), čím je vyššia tým vyššie je indukované napätie.

 

 

 

Infračervené vyžarovanie

Pomerne značné dávky elektrickej energie sa v podzemí premenili na teplo (až stovky megajoulov; 1kWh = 3 600 000J, 100MJ = 27,78 kWh), zostali tam naakumulované, mohli zvýšiť lokálnu teplotu v podzemí až o niekoľko stupňov a tak môžu spôsobovať infračervené anomálie aj mnoho dní po výboji blesku. Z rovnakého dôvodu môžu miesta pod obrazcom alebo v jeho blízkosti, aj inde kde je poľahnuté, na zemi ležiace obilie, vykazovať zreteľne nižšiu vlhkosť pôdy, ako miesta nezasiahnuté. To ale bude pravdepodobne iba záležitosťou následného skúmania. Kdesi na internete je síce možné nájsť niekoľko fotografií kruhov v obilí, urobených "údajne" v infračervenej oblasti, jedná sa ale o fotografie celkom nepresvedčivé, bez akejkoľvek dokumentácie citlivosti senzora alebo filmu v IR oblasti spektra a akékoľvek zmienky o použitom inštrumentálnom vybavení, rovnako ako akákoľvek kolorimetrická interpretácia výslednej farebnej škály. Pripomínajú skôr len obyčajné farebné fotografie so zmenenou škálou farieb. Ďaleko väčšie množstvo podobných fotografií a záberov bolo pravdepodobne viac-menej náhodou zadovážené bežnými digitálnymi fotoaparátmi a kamerami. Ich CCD senzory nemajú tak dokonale odfiltrovanú IR časť spektra, čo ale u väčšiny fotografií nevadí. V prípade výrazne zvýšeného tepelného - IR - vyžarovania niektorých fotografovaných objektov proti okolí (pôda, vzduch) sa ale môže taký jav na zázname prejaviť ako zvýšená hodnota červenej zložky. Vďaka tomu sa na niektorých fotografiách môže objaviť "niečo", čo na obrázok akoby nepatrí. Išlo by najčastejšie o zvýšené hodnoty červenej zložky obrazu, akoby na tom mieste bola oveľa vyššia hodnota (expozícia) červenej farby ako tomu v skutočnosti je. Môže spôsobiť preexpozíciu aj v ostatných zložkách - G, B, (vďaka štruktúre CCD senzora) a dať vzniknúť zvláštnym tieňom alebo duchom v obraze. Táto záležitosť bude oveľa podrobnejšie popisovaná inde ( Infračervené žiarenie alebo CCD senzory )

 

 

 

Nepoľahnuté prímesi cudzieho druhu v pestované monokultúry

Ďalšiou anomáliou (aj popisovanú na stránkach alebo dokumentoch o kruhoch v obilí) sú miesta s poľahnutým obilím, so steblami ohnutými k zemi (napríklad jačmeň), v ktorom sa vyskytuj napríklad malé množstvo pšenice, pričom poľahnutý je iba jačmeň, - tu nám pšenica nepoľahne (nezohne steblá k povrchu zeme). Možno to ľahko vysvetliť tak, že pšenica mohla mať pri výboji blesku, ktorý na poli prebehol dajme tomu pred niekoľkými týždňami, omnoho vyššiu vlhkosť, menší odpor a dostala tak oveľa nižšiu dávku energie, ktorá ju zďaleka do takej miery nepoškodila ako tu prítomný jačmeň. Okrem všetkých naznačených rozdielov sa napríklad práve pšenica voči jačmeňu vyznačuje podstatne lepšou fyzickou konštitúciou a mechanickou pevnosťou - vysvetlené inde. Ak sa na mieste neuplatní práve vo zreteľnej miere domino efekt, jačmeň padá po steblách, nie vo zväzkoch, a pšenica zostane v pokoji stáť. Určitú dávku ale predsa len dostať mohla, a po niekoľkých týždňoch tak môže jačmeň nasledovať do postieľky a zaľahnúť tiež. Okrem toho je bežne pozorovateľné, že na susedných poliach, kedy sa jačmeň znateľne nachádza už v štádiu "suchá slama", pšenica na vedľajšom poli ešte ani nazačala žltnúť a obsahuje ešte veľmi vysoké percento vlhkosti. Všetko samozrejme záleží v podstatnej miere na osevných termínoch.

 

Rok 2010 - pozorované na mnohých miestach, že pšenica reaguje na výboj v rovnakej dobe oveľa pomalšie ako jačmeň (Milovice - východ, blesky počas jedinej búrky identifikované ako do jačmeňa, tak do pšenica, s odstupom niekoľkých minút: jačmeň reaguje približne za dva týždne, pšenice na vedľajšom poli ešte 2 mesiace po výboji nevykazuje ani náznak poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi (len tí ježkovia, tí nám dávajú); jačmeň v deň, kedy boli indikované blesky už po vymeteniu, rastové štádium 71-75, pšenica ešte pred vymetením (nasledovalo približne po 2-3 týždňoch), oveľa zelenšia, vyšší obsah vlhkosti, rastové štádium 37-39. Jačmeň už v značne suchom stave, steblá pripomínajú už takmer suchú slamu.

 

Tiež ale pozorovalo (lokalita Ostrá smerom od Litole) poľahnutie jačmeňa s malým množstvom primiešanej pšenice, oveľa zelenšej a prakticky bez akéhokoľvek oslabenia, všetko poľahnuté, steblá sa ohla k zemi s jačmeňom úplne koordinovane a bez výnimky, s veľkou pravdepodobnosťou práve vďaka domino efektu.

zelene presvitá pšenica, ostatné jačmeň

 

Všeobecne vzaté, z agronomického hľadiska je jačmeň proti pšenice alebo raži v podstate "cimprlín" čiže "mäkkýš", a nevydrží zďaleka toľko nepriaznivých vplyvov ako oni, na všetky reaguje podstatne citlivejšie. Preto je tiež to pivo stále drahšie a drahšie.

 

 

následky vyvádzania "ježov" v pšenici (totožná lokalita, niekoľko metrov od seba, zábery oddeľuje 60 dní)

 

 

Ďalšie, doteraz nepopísané anomálie

1. vyklíčenie na poli doteraz nevzišlých semien

Malé percento zasiatych obilných semien nemusí vyklíčiť (asi 1%, niekoľko jedincov / m2 ). Bezprostredne po výboji blesku, vďaka enormným tepelným a chemickým zmenám v pôde, môžu byť aj táto semená vyprovokovaná k vyklíčeniu, ako "plukovníky v zálohe", ktoré vyklíčia práve až vďaka výboji blesku v tesnej blízkosti, vďaka enormnej skokovej zmene vlastností pôdy (chemické zloženie, pH, tepelný šok, disociácia, termálny rozklad)

 

Vysvetlenie : rastliny si z dávnych čias pravdepodobne uchovávajú určité rezervy pre prípady najrôznejších katastrof. Je známym faktom, že semená niektorých rastlín z austrálskej buše vyklíčia až po požiari, pretože keby klíčila pred ním, mohlo by to viesť k vyhynutiu celej populácie (niečo by o tom mohol vedieť Mike Dundee alebo jeho kamoši aboriginci).

 

V poľahnutom, obiliu ležiacom na zemi, je potom možné nájsť oveľa mladšie rastlinky, ktoré si kliesni cestu skrz poľahnutý porast, so steblami ležiacimi na zemi, ktorých doba vzklíčení približne zodpovedá času, kedy sa nad poľom prehnala búrka a zasiahol ho niektorý z bleskov. Tu ale pozor, v prípade zrelšieho obilia môžu zrniečka aj vypadávať z uzrálejších klasov a klíčiť. Pozrieť sa na dátumy snímkov.

 

 

 

2. obrazce, zakončené dlhými retiazkami

Ich vznik je možné si vysvetliť tak, že do takého miesta dopadol takzvaný retiazkový blesk (bead lightning), ktorý sa skladá z mnohých po sebe nasledujúcich na zem dopadajúcich a explodujúcich guľôčok alebo balónikov, akoby predtým zavesených na šnúrke z oblohy. Možno sa jedná o plyny (H 2, O 2 ) vzniknuté elektrolýzou alebo termickým rozkladom vody. Ide o jav oveľa vzácnejší ako obvyklé čiarové blesky, odhadom asi jeden z niekoľkých veľa tisíc výbojov. V prípade utvárania obrazce išlo pravdepodobne o jeden z následných výbojov, ktoré takto "dotvorili" celý obrazec.

 

Ako príklad dva obrázky, pečlivějším prieskumom by určite bolo možné nájsť viac ...

  

opäť, ako inak, z přebohatého archívu Lucy Pringle.

 

Vľavo lokalita A361 between Beckhampton and Devizes, Wiltshire 21st Jul 1998, vpravo West Woods - nr Lockeridge, Wiltshire 10th Jul 1998.

Na fotografii vpravo opäť mnoho "klasických, úplne nepravidelných" poľahnutých ploch, so steblami ohnutými k zemi po zásahu bleskom, na pravom snímke vľavo dole podľa koľají od traktora, vpravo hore od obrazce a úplne vpravo na vedľajšom poli miniatúrny obrazec, veľmi neforemný s priemerom odhadom 2 metre. Prieskumníci veľkého obrazca, ktorý ich určite uvádzal v ohromenie a úžas (WOW!), by aj na nich našli úplne rovnaké symptómy poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi, ako v obrazci skúmanom. Ohnutá éa predĺžené kolienka, rastliny poľahnuté, na zemi ležiace bez zlomenia stebiel. Iste aj anomálie by našli v podobnej miere, ako u obrazcov. Pre doplnenie vľavo ešte jeden obrázok z Kalifornie, Solano County. 29. júna 2004. Je možné ho nájsť tu

 

 

 

Puklé kamene

Úkaz je zdokumentovaný, bude ale zverejnený až časom, ako malé prekvapenie

(Bude doplnené niekedy tu, na tomto mieste).

 

 

 

Fulgurity

Na miestach výskytu kruhov v obilí nikdy neobjavené. Môžu sa totiž vyskytovať až hlboko v podzemí. Niečo podobné ale predsa len možno objavené bolo, na stránkach BLT research a snáď aj inde. Ale čo nie je, môže byť a oplatí sa hľadať. Ono to tam v hĺbke niekde bude.

Bude im venovaná celá stránka Fulgurity.

 

 

 

Zvýšený výskyt buriny v poľahnutom, na zemi ležiacom, obiliu

Úkaz nikdy nebol zahrnutý medzi anomálie, nachádzanie na miestach výskytu pravidelných obrazcov, patrí skôr medzi sprievodné javy, s fenoménom poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia nerozlučne späté. Je úplne "automaticky" zdokumentovaný na mnohých fotografiách obrazcov, predovšetkým po zbere. Na takých zberaných miestach sa po žatve vyskytujú veľmi zreteľne ohraničené zelenšie plochy - miesta so zvýšeným výskytom buriny. V bežne pestovanej a ošetrovanej monokultúre na poli obilia nie je pre žiadnu burinu miesto, pretože rastliny sú vysadené s takou hustotou, že dochádza k takmer stopercentnému využitiu živín v pôde prítomných. Po výboji blesku ale časť rastlín (niekoľko percent) zahynie, čím je okamžite časť týchto živín uvoľnená pre nežiaduce rastliny. Rastliny, ktoré prežili, na niekoľko dní takmer zastavia rast a zreteľne pomalšie dozrievajú, preto dochádza k pomalšiemu odčerpávaniu živín z pôdy, a rastliny pestovanej monokultúry sú tiež zaznamenateľne oslabené, čo všetko hrá do kariet rastlinám nežiaducim. Úkaz nikdy nebol programovo sledovaný na miestach výskytu kruhov v obilí, bude ho ale samozrejme možné sledovať a vyhodnotiť kedykoľvek v budúcnosti. Je možné ho zaznamenať na mnohých fotografiách prieskumníkov Crop Circles ako doplňujúci efekt, aj na niektorých fotografiách mapových podkladov Google Maps, Google Earth, Bing maps, Yahoo maps aj mnohých ďalších leteckých fotografiách odkiaľkoľvek.

 

 

 

Diery po "zapichnutom kolíke"

Prostredníctvom výboja blesku do poľa s obilím je dokonca možné vysvetliť aj tú "anomáliu", ktorú sami prieskumníci javu Crop Circles nikdy za anomáliu nepovažovali: Diera po zapichnutiu kolíka. Tie boli naopak vždy považované za jednoznačný dôkaz falzifikácie obrazcov ľuďmi. Je ale možné si veľmi jednoducho predstaviť, že práve výboj blesku niečo podobné dokáže v krajine vytvoriť. Jeho priemer totiž presne v okamihu, kedy dochádza k najväčšiemu transferu energie, o mnoho neprevyšuje 5 mm, ale "zapichne" sa do povrchu zeme silou elektrickej lokomotívy. Aby to nebolo málo, vykoná to rýchlosťou medzi 1/3 - 2/3 rýchlosti svetla. Skutočne, práve Return Stroke, Hlavný výboj, ktorý prenáša najväčšiu časť energie výboja, sa pohybuje práve takouto rýchlosťou, ostatné časti procesa sa pohybujú oveľa pomalšie, stručný prehľad napr tu. V tabuľke je naznačené, že výboj blesku je pomerne zložitým procesom, pozostávajúcim z mnohých na seba nadväzujúcich častí. Ako je možné zistiť z fotografií napr tu, výboj blesku má naozaj dostatok sily na to, aby "zapichol kolík do zeme".

 

Nejaké ďalšie podrobnosti o dejoch, ktoré sa na mieste odohrávali, tu.

 

Ešte jedna poznámka k "dieram po kolíkoch". Veľmi veľa takých dier, "prieskumníkmi" halasně nachádzaných a fotografovaných vo vnútri kruhov v obilí ako dôkazy ľudskej činnosti, sú pravdepodobne iba vchodové otvory do obidiel poľných hlodavcov...

 

Ďalšie doposiaľ neodhalená anomálie - cestičky.

V okolí veľkého množstva kruhov v obilí sa nachádzajú cestičky - vedú akoby do obrazcov alebo z nich. Vzhľadom k veľkému množstvu pozorovateľov, ktorí sa na mieste nachádzali, by to pravdepodobne nemalo byť nič neobvyklé. Ale POZOR, zďaleka nie všetky museli byť vytvorené ľuďmi. Je veľmi pravdepodobné, že niektoré z nich vytvoril prebytok elektrického náboja. Časť výboja, ktorý si tadiaľ razil cestu preč, z miesta obrovského prebytka elektrického náboja, do akéhokoľvek miesta kde je ho momentálny nedostatok, v súlade s pravidlami elektrodynamiky. (Kirchhoffove, Ohmove aj iné zákony)

 

Proti miestu, do ktorého dopadol výboj blesku, je nedostatok elektrického náboja prakticky kdekoľvek, a výboj sa vydá väčšinou tou najľahšou cestou preč, ale nielen tadiaľ. Niekedy (nie vždy) to môže byť priamo kolmo dole pod zem, inokedy naopak pred definitívnym zvedením pod povrch môže významná časť energie ešte uraziť zaujímavé a pomerne dlhé dráhy po zemi a tesne pod ňou. Niekedy to môžu byť predovšetkým koľaje po traktoroch, inokedy môže putovať aj mimo nich a skrz ne, podieľať sa môžu aj najrôznejšie podzemné armatúry a vedenia, aj archeologické objekty pod zemou, alebo sa môžu niektoré tieto možnosti kombinovať.

 

V poraste sa tak niekedy môžu vytvoriť až nepochopiteľne kľukaté cestičky, ktoré niekedy ako by viedli odnikiaľ nikam, vytvorené husím pochodom of "Drunken Sailors". Často sa stenčujú, a mohli vzniknúť až dlhšiu dobu po objavení obrazca. V naprostej väčšine prípadov (100,000%) im nie je venovaná absolútne žiadna pozornosť, každý pozorovateľ iba konštatuje, že to tam jednoducho "niekto vyšliapal". V niektorých prípadoch by ale vďaka ich tvaru skutočne nebolo možné podozrievať z ich vytvorenia nikoho iného, než partičku opilcov - kľukatí sa totiž niekedy až nepochopiteľne.

 

 

Občas sa stenčujú až do stratenia, v súlade so správaním elektrického prúdu. Bude tu umiestnených niekoľko fotografií podobných prípadov. Ide o fotografie obrazcov, u ktorých niektoré, nie všetky, cestičky do okolia nemuseli byť vytvorené ľuďmi, ale po zemi sa plazícím a klikatícím výbojom "bleskového hada", lepšie povedané jeho dohasínajícím zvyškom. Napr. Hesseman, 145

 

Raz, jediný raz im naozaj pozornosť venovaná bola, v tom prípade ale nešlo priamo o cestičky, ale o lúčovité rozšírenie centrálneho kruhu (česko), a objavili sa naozaj neskôr, snáď druhý deň.

 

Možno sa pozrieť na stránku vídeí, čo dokážu výboje bleskov robiť vo vzduche, a tiež možné si uvedomiť, že niečo podobné sa môže ich prostredníctvom nejakú dobu odohrávať aj na povrche zeme, tesne nad ním aj pod ním. Video bleskovv (väčšina veľmi spomalené zábery)

 

Nezvyčajné pocity

Also many (safety first, Lucy !) health troubles, Announced by many researchers. Any of them may be explained by that: enormous quantity of electric energy may produce high amounts of dangerous chemicals, poisons due to heat and electrolysis in inorganic and organic materials there (underground). Many of them may be really very dangerous and may cause some effects like drugs. (Sense of presence, nauzea, metallic taste, hallucinations, thirst, disorientation, memory loss, feelings of panic, terror, evil, peace, love or light and anything like that, ask toxicologists).

Read warning.

 

Zoznam anomálií:

Kolienka

Magnetické pole

Častice Fe, Fe2O3. FeO v pôde, mohli by byť aj na rastlinách

Poruchy el. zariadení (nefunkčná elektronika, autá, kombajny - statická elektrina)

Infračervené vyžarovaniee (teplo, vysušená pôda pod obrazcom)

Obhorené rastliny (dýzové motory ...)

Mŕtvy hmyz

Mŕtve alebo zmrzačené zvieratá

Anomálie dozrievaniaa - (hluché klasy, deformované semená, zmeny klíčivosti)

Defekty rastlín

Zvukyy

Svetelné efekty

Nevysvetliteľné objekty na fotografiách z miest s kruhmi v obilí

Prútikarenie (fungovalo by iste aj so zaviazanými očami, prútikári sú všeobecne veľmi senzibilné osoby, aj keď len málokedy alebo dokonca nikdy naozaj nevedia, na čo vlastne ich zmysly reagujú; tu sa ale celkom iste vyskytujú chemicky detekovateľné jedy)

Nezvyčajné prejavy ľudí a zvieratt   (účinky drog; trochu súvisí aj s prútikarením)

Duchovia - odtlačky, kópie obrazce predovšetkým v zime, ale aj vo vegetácii nasledujúci rok aj dlhšie

Natavené guličky SiO 2 - teplota topenia okolo 1600 ° C. Jeden kandidát by tu bol, v jeho kanáli sa vyskytuje teplota 30000 ° C

 

Oddelene:

Biele prášky

Ťažko identifikovateľné hmoty, zdanlivo organického pôvodu

sú oddelené preto, že v ich prípade na rozdiel od všetkých predchádzajúcich je možné, že je na miesto niekto doniesol, aby zvýšil sledovanosť. Doniesť by sa dali aj guličky SiO2, no oxid kremičitý, na ktorý preukázateľne pôsobila teplota vyššia ako 4-5000 ° C, sa v drogérii ťažko zháňa. Ostatné uvedené substancie, hoci akokoľvek čisté alebo záhadné, sa určite niekde zohnať dajú.

 

Aj tak je ale ich prítomnosť možné vysvetliť aspoň v niektorých prípadoch: môže sa jednať o "vyvreliny" - bezprostredne po výboji sa môžu nachádzať v podzemiu malé ložiská vody o teplote niekoľko sto stupňov Celsia a zodpovedajúcom tlaku, ktorá môže prudko vyraziť k povrchu, ak má kadiaľ, a sebou brať, čo jej stojí v ceste. Ak narazí na biely prášok, vezme ho zo sebou, ak narazí na organický alebo umelohmotný odpad, môže ho roztaviť a vziať zo sebou tiež. Odpad sa do podzemia mohol dostať či už oficiálnou cestou (skládka) alebo neoficiálnou cestou (čierna skládka, náhodný rozptyl).

 

Poznámka::

napríklad anomálie klíčenia - občas prieskumníci zistia, že semená z miest vo vnútri obrazcov majú lepšiu klíčivosť, než mimo obrazec. Je to spôsobené tým, že "výskumníci" kruhov v obilí sú takmer bez výnimky totálny poľnohospodárski analfabeti, ktorí v živote nepočuli že existujú javy ako dormancia (inhibícia klíčenia) a pozberové dozrievanie, a pokusy robili príliš skoro. Dormancia je celkom prirodzený prírodný jav, ktorý chráni semená (nielen obilnín) od predčasného klíčenia, takže zrná majú väčšinou tesne po zbere znateľne nižšia a veľmi nepravidelnú klíčivosť, a trvá niekoľko týždňov až mesiacov, než dosiahne najvyšších hodnôt. Je to logické, pretože pre zachovanie potomstva majú najväčší význam zrná, ktoré vyklíčia až nasledujúci rok. Je preto úplne normálne, že niektoré vzorky, odobraté z obrazca, môžu mať po určitú dobu lepšiu klíčivosť, ako vzorky odobraté z miest nezasiahnutých. Nižšia klíčivosť nepoľahnutých (so steblami stojacimi nahor) miest je totiž v poriadku, pretože vykazuje zachovalú, prirodzenú inhibíciu klíčenia, a vyššia klíčivosť semien z obrazcov iba svedčí o ich poškodení, vďaka ktorej došlo k poruche dormancie. Keby sa výskumníci obrazcov opýtali aj pomerne hlúpeho sládka z niektorého pivovara, určite by im o jave zvanom dormancia podal pomerne podrobný výklad, pretože keby ho nebral do úvahy, varil by pomerne zlé pivo. Ak by ale narazili na sládka , ktorý o obdobiu vegetačného pokoja nič nevie, pretože aj takí sa môžu vyskytovať (some Breweries do not make their own malt), iste by im boli schopní podrobne vysvetliť pracovníci sladovne alebo studentíky ktorékoľvek strednej (v Amerike high) poľnohospodárske školy. Jednou z príčin poruchy dormancie a dosiahnutia vyššej klíčivosti v nevhodnú dobu, môže byť niekedy aj vysušenie pôdy pod obrazcom pôsobením energie výboja blesku, ktoré bude určite možné objektívne dokázať. Semená tak môžu o niečo rýchlejšie dospieť do stavu podobného zrelosti, aj keď nie úplne štandardným spôsobom (a byť tak čiastočne poškodená, čím môže dôjsť k popísaným poruchám). Semená sú už totiž dlhšie ako mesiac pred zberom v takom štádiu vývoja, že po odtrhnutí takého aj nie celkom dozrálého klasu už len vyschnú, nie naozaj dozrejú, všetky ich rozmnožovacie orgány sú už ale v takom štádiu vývoja, že môžu vykonať svoj reprodukčný proces od klíčenia až do zrelosti následného potomstva, aj keď nie sú natoľko vyvinutá, ako semená plne vyvinutá (nemajú úplne na 100% vyvinuté zásoby škrobu). Môžu byť tiež rôzne pokrútená a zoschnutá. Pokrútená a zoschnutá semená, že by snáď niečo také mali na svojich fotografiách našu obľúbení prieskumníci obrazcov v obilí? V českom jazyke sa zberu nie ešte celkom dozretého jačmeňa hovorí "podtržení ječmene", a také zrna sa právre vyznačujů poruchami dormancie a pozberovej zrelosti.

 

Zrná každého plne dozrálého klasu nepoškodenej obilniny, napríklad pšenica sa objemom a váhou navzájom v určitej tolerancii líšia, a predovšetkým dve najvrchnejšie sú znateľne pod priemernými hodnotami, napriek tomu normálne klíčia. (foto)

 

Všetky menované anomálie budú v dohľadnej budúcnosti podrobne uvedené na stránke Anomálie (triedenie a vysvetlenie), súčasť hlavného menu, a jej podstránkach.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

there is not possible an explanation using science methods

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z