Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-nevyrába-ani-lide-ani-mimozemšťania.
lightning
"Výrobcovia" kruhov v obilí (2)
Už veľmi dlho sa na autorstvo kruhov v obilí na celom svete prihlasujú najrôznejšie pomätencov ...
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Žiadni hlupáci - výrobcovia kruhov v obilí v skutočnosti nikdy neexistovali (len v ich vyšinutých mozgoch)

Táto stránka sa snaží výplody ich chorých mozgov

 uviesť na pravú mieru ... (Intermezzo circle-makers - 2)

 

Iná úvaha na podobnú tému TU.

 

V tejto kapitole bude venovaná pozornosť predovšetkým rozdielom medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, z hľadiska možných účinkov výboja blesku. Pretože z ohlasov je možné usúdiť, že téma ľudskej hlúposti je nekonečná, na začiatku tak bude proti pôvodným predpokladom ešte zmienka o circle-makers.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Obrazec s vnorenú, veľmi presnú zmenšeninou: vyobrazenie veľmi ľahko zhotovitelné na počítači, o niečo zložitejšie na rysovacej doske (pantograf), ale na poli? Vysvetlili už niektorí choromyseľných circle-makers, ako takú činnosť na poli vykonávajú?

 

Aj keby bolo možné veriť všetkému, čo circle-makers rozhlasujú, tie nádherné kruhy a ďalšie, nielen fantasticky pravidelné ale dokonca mnohonásobne, podľa mnohých os i stredu veľmi presne súmerné, a niekedy dokonca so súčasným zobrazením zväčšenia / zmenšenia (! Viacnásobné zobrazenie toho istého obrazca v rôznych veľkostiach) obrazce naozaj zhotovili oni. V niektorých prípadoch sa obrazce skladajú z mnohých desiatok veľmi presne vymerané a zrealizovaných geometrických útvarov. Dali si tú prácu, najprv na počítači starostlivo zhotovili návrh, zadali vzorec nejakého fraktálu, ktorému ani nerozumeli, a navrhli podobu výsledného obrazca. Vypracovali veľmi podrobný scenár a časové rozloženie činností počas zhotovenie obrazce, bez ktorého by v noci za svitu bateriek a luny bol akýkoľvek pohyb po poli úplne nemožný, pretože by o seba zakopávali ako banda opilcov, vracajúcich sa z ťahu. Vypracovanie takéhoto scenára je pre zložitejšie mnohonásobne zrzadlené obrazce, v prípade že obsahujú aj zmenšeniny, záležitosť niekoľkých týždňov pernej práce a nacvičenia mnohačlenného kolektíva, pretože všetky činnosti by na seba museli presne nadväzovať a vzájomne do seba zapadať. Obrazec je nutné zhotoviť počas jedinej, nanajvýš niekoľkých hodín, keď na vymeranie čiastkových úsekov môže byť vyčlenených len niekoľko minút času, a ich zhotovenie musí byť len otázkou sekúnd, najviac desiatok sekúnd.

 

1. Celé ľudstvo sa nikdy neprestane čudovať skutočnosti, nevychádzať z úžasu, že na svete môžu existovať takí hlupáci alebo dokonca ich skupiny, jedincov natoľko zaostalých vo svojich mozgových činnostiach, aby prácu, čítajúcu mnoho stovák človeko-hodín v cene zodpovedajúcej tisícom skôr desiatkam tisíc eur alebo dolárov, odovzdali úplne zadarmo, úplne bez nároku na akúkoľvek odmenu, bez toho, aby výsledok bolo možné akokoľvek aspoň čiastočne speňažiť v ich prospech a získané financie venovať napríklad na humanitárne účely alebo na kompenzáciu poškodenia porastu poľnohospodárom, alebo na čokoľvek iné. Pozor, neporovnávať s činnosťou napr sprejerov, ktorí svoju činnosť môžu prevádzkovať aj bez akejkoľvek prípravy a nacvičenia a zhotovenie aj zložitejších mnoho metrov štvorcových pokrývajúcich obrazcov je vždy otázkou najviac niekoľkých minút, a akákoľvek chyba sa takzvane "vsiakne" do výslednej geometrické podoby street - spray - artu. V prípade ručného zhotovenia obrazca v obilí na poli sa jedná o vysoko presnú (murárska presnosť alebo vyššia), zložitú a sofistikovanú činnosť, ktorá by v prípade veľmi zložitých obrazcov ktorých každú aj niekoľko sto častí vyžadovala vrátane prípravy a aspoň základného nacvičenia súslednosti a následnosti jednotlivých úkonov až niekoľko tisíc človeko - hodín, ktorú by bolo možné vyjadriť ako dajme tomu 20 krát niekoľko tisíc človeko-eúr alebo človeko - dolárov. (Za menej než 20 dolárov / eur za hodinu by sa, často v daždi a bahne, mazľavom ílu, v gumákoch s rozsvietenou čelovkou alebo s baterkou v ruke po poli v noci mohol pohybovať iba naozaj úplný idiot)

 

2. Dajme tomu, že by im aj cez všetky vyššie uvedené výhrady bolo možné veriť, že autormi niektorého uvažovaného obrazca sú oni, circle-makers. Mali by ale vysvetliť, čo to bolo za idiota, ktorý po nich do ich tak zložito a bezchybne vypracovaného obrazce vošiel, aby na ich tak skvostnom a do posledného detailu premyslenom diele zapracoval tak obludne nehoráznym spôsobom, a tým im tak, obrazne povedané, "rozšliapal bábovičky"? Nebol tento ničiteľ, darmošľap a zlomyseľný naničhodník, vlastne nakoniec ešte oveľa väčší idiot ako oni sami? Prečo sa o nich nikdy na internete vo svojich príspevkoch nezmieňujú, o týchto kazisvetoch o týchto búračoch ich tak skvelých úmyslov? Nie je to náhodou tým, že v skutočnosti nikdy na žiadnom poli neboli, a všetka ich "tvorivá činnosť na poliach", ku ktorej sa tak radi hlásia, sa v skutočnosti odohrala len vnútri ich chorých mozgov? (S veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnených vstrebaním oveľa vyššej ako zanedbateľnej kvantity fermentovaných nápojov, možno dokonca aj podporenej konzumáciou nejakej tej lysohlávky, alebo že by Souvenir from Amsterdam?)

 

3. Jesť zaznamenateľnou a veľmi dobre zdokumentovatelnou aj zdokumentovanú skutočnosťou, že každý, komu sa podarí vytvoriť niečo zaujímavé, sa s tým skôr či neskôr rád pochváli, odhalí a prezradí svoje autorstvo, aspoň svojmu okoliu. S jedinou výnimkou, a totiž keď sa jedná o výtvor Matky Prírody. V prípade žijúcich ľudí sa jedná o úplné, a preto úplne zanedbateľné výnimky (nezverejniť autorstvo). Svoje by o tom mohol povedať napríklad pán Peter, ktorý, hoci ruky nemali, svaly mu v nich v železo tuhly. Okrem Matky Prírody, predovšetkým pre prípady, ktoré sú tu popisované, možno podobnú neautorizovanú činnosť vložiť predovšetkým do rúk boha Dia (Zeus, pán bleskov). On ani jeho kolegovia to ale tiež s akýmkoľvek zverejnením svojho autorstva, nieto pohovory s našincami, rozhodne nepreháňajú, aspoň posledných niekoľko tisíc rokov.

 

4. V prípadoch, kedy sa autor so svojím autorstvom naozaj bezpečne nikdy nepochváli, sa až s obdivuhodnou pravidelnosťou vynárajú viacmenej náhodne jedinci alebo skupiny ľudí, akési biele vrany, ktoré sa snažia takúto ťažkú námahu ich skutočnému autorovi uľahčiť, a to tým, že sa ohlásia sami ako autori diela. Pomerne veľmi často sa jedná o jedincov s veľmi nízkou, alebo aspoň výrazne zníženou inteligenciou. Ich myšlienkový obzor ani minimálne nepresahuje i len poznanie, že sa skutočný autor k svojmu dielu naozaj nikdy neprihlási, už len preto, že to "nie je v jeho štýle", ani vlastnostiach. V jeho schopnostiach (autora diela) samozrejme je dielo vytvoriť, tým ale všetka jeho ďalšia činnosť končí. Nie sú akokoľvek sami schopní pokúsiť sa i len v najmenšej miere dopátrať alebo pochopiť, prečo. Podobných skupín ľudí sa na svete vyskytuje veľké množstvo. V prípadoch, ktoré sú popisované tu, sú nazývaní circle-makers.

 

5. Circle - makers totiž v skutočnosti nikdy žiadna pole nenavštevujú, všetky ich "priznania" k autorstvu ktoréhokoľvek obrazca sú totiž iba a len výplody ich povážlivo chorých mozgov. Keby totiž spomínané poľa po nociach naozaj pravidelne navštevovali, skôr alebo neskôr by sa na niektorom z nich s jediným pravým autorom stretli. Autorom všetkých, či už pravidelných alebo nepravidelných obrazcov v obilí. Početnosť jeho návštev na poliach obilia celého sveta je približne jedna miliarda ročne, takže skôr alebo neskôr by sa spolu stretnúť museli. Nebohí circle-makers by po takomto stretnutí vyzerali približne ako živočíchy na sprievodných fotografiách. Tu vyslovené domnienky samozrejme vôbec nevylučujú tú možnosť, že niektorý taký circle-maker už niekedy bol v podobnej situácii nájdený, a z poľa v truhle odvezený, alebo dokonca už ani nebol nikdy nájdený. V niektorých prípadoch totiž ..., ale o tom až niekedy neskôr.

 

6. Preto radšej: Nech po zvyšok života sedia na pérdeli, (ešte ani totiž nikdy nič iné nerobili), a ďalej spriadajú svoje choromyseľné vízie o tvorivej činnosti v obilí na poliach, a skutočnú tvorbu kruhov v obilí radšej prenechajú tomu, kto sa v tom nielen "naozaj vyzná", ale tiež to naozaj dobre vie a robí. Vyvarujú sa tak raz a navždy akéhokoľvek náhodného stretnutia. Varovanie na sprievodných fotografiách.

 

7. Circlemakers (circle-makers) môžu byť premenovaní raz a navždy do budúcnosti na circle-magors, crop-debilovia alebo prasce v obilí. (Angl. napr crapmaker, crapcircle-maker, crappycircle-maker, crappymaker, crop-loony)

 

 

Výzva akémukoľvek potencionálnemu zadávateľu výroby kruhov v obilí: Vaši dodávatelia sa plahočia mnoho hodín po poli, a potrebujú desiatky alebo stovky človeko - hodín na výrobu niečoho, čo jediný výboj blesku dokáže pripraviť počas oveľa kratšej doby, ako 100 milióntin sekundy, a zvyšok už len ponechá na spoluprácu radu prírodných, biologických a fyzikálnych síl a zákonov. Blesk okrem toho pracuje v najdokonalejším utajeniu, aké je možné si pre jeho činnosť predstaviť (prírodné mimikry, James Bond). Bezprostredne po jeho "odvedenej práci" nie je v naprostej väčšine prípadov na poli pozorovateľné absolútne vôbec nič, hoci obrazec už je v štruktúre rastlín nezničiteľne vytvorený. Nie je vôbec vylúčené, že sa niekedy v budúcnosti niektorí z výrobcov obrazcov v poli počas svojej pochybnej, choromyseľnej činnosti, vykonávanej v poliach na vašu objednávku, stretnú s pravým autorom obrazcov, a on je počas tohto stretnutia na mieste zabije. Zodpovednosť za ich exekúciu z veľmi podstatnej časti, okrem ich vlastnej hlúposti, nesiete vy.

 

Okrem toho blesk úplne bezpečne od miesta výkonu svojej činnosti na kilometre ďaleko zaženie aj akéhokoľvek potenciálneho svedka tejto činnosti, alebo do bezpečia príbytkov, ak ich rovno na mieste okamžite nezabije.

 

Pre publikovanie rozdeliť na dva, a to tu.

 

Rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou

Rozdiely v účinku výboja blesku na rastliny a živočíchy

Najpodstatnejším rozdielom medzi živými tvormi a rastlinami je skutočnosť, že živočích, zasiahnutý účinkom blesku, je okamžite veľmi nápadne odlišný a ľahko vizuálne rozlíšiteľný od živočícha, ktorému sa nič také nestalo. Niečo podobné sa týka aj živočíchov, ktorí boli výbojom iba zmrzačení alebo poranený, a prežijú, aj keď s ťažkosťami. Takýto živočích, ktorý prežil, ak neupadol do bezvedomia (čím by sa tiež veľmi podstatne líšil od rastlín), by totiž dlhšiu dobu po poli veľmi nekoordinovane poskakoval, čím by sa od rastlín opäť veľmi významne odlišoval.

 

V prípade rastlín ale také pravidlá vôbec neplatia. Rastliny, pokiaľ nie sú veľmi výrazne mechanicky poškodené alebo obhorené, sa totiž dlhšiu dobu úplne nijako neodlišujú od svojho okolia, ani svoju situáciu nedajú najavo akýmkoľvek rýchlym pohybom, nieto aby po poli poskakovali - tzv Poker Face. Dokonca aj rastliny alebo tie ich časti, ktoré boli prechodom elektrického prúdu okamžite usmrtené, a to aj tie, ktoré dostali mnohonásobok elektrickej energie, potrebnej k ich usmrteniu, sú ešte niekoľko dní od rastlín akúkoľvek poškodzujúcou energiou úplne nedotknutých prakticky na nerozoznanie. Situáciu usmrtených rastlín je možné prirovnať napríklad k odtrhnutej kvetine vo vázy s vodou. Jej stonka, listy aj kvet budú ešte niekoľko dní na nerozoznanie od kvetov neutržených, aj keď už má potrebné korene úplne mŕtve. Nejaký čas ešte úplne normálne vykazujú látkovú výmenu. Mnoho úplne uhynutých častí rastliny, ktoré obsahujú už len mŕtve bunky a zdanlivo úplne suchých, môže ešte dlhú dobu plniť funkciu cievneho pletiva, a ak nie sú nejako výrazne poškodené, živé časti nimi oddelené od zvyšku rastliny môžu nerušene pokračovať v raste a naďalej sa zúčastňovať všetkých životných funkcií rastliny, tj predovšetkým fotosyntézy a látkovej výmeny, aj dozrievania, ak sa na nich vyskytujú rozmnožovacie orgány. (timelapse, foto)

 

Prakticky všetko rastlinstvo, ktoré bolo zasiahnuté bleskom a v dôsledku toho oslabené a poškodené, okrem toho po nejakej dobe vykazuje rad druhotných následkov a poškodení. Náhodne druhotné napadnutie oslabených rastlín a tkanív akýmikoľvek rastlinnými i živočíšnymi škodcami, hniloba koreňov a hľúz, plesne, deformácie a poškodenie plodov. Všetky takéto druhotné následky môžu byť zamenené a menej odborne vzdelanú časťou populácie omylom vydávané za pôvodnú príčinu poškodenia rastlín, a v odbornej literatúre je možné sa na mnohých miestach dočítať, že k tomu skutočne veľmi často dochádza.

 

Vďaka tomu, že pre laikov pole s mŕtvymi a viac alebo menej poškodenými rastlinami vyzerá veľmi často (hrubým odhadom cez 90% prípadov) ešte pomerne dlho po búrke (dni, týždne) prakticky ako nedotknuté, je pravdepodobne jednou z hlavných príčin, prečo je výbojom blesku v otázke poškodenia plodín prikladaný prakticky nulový význam, alebo význam oveľa nižší, než tomu v skutočnosti je (netýka sa odbornej literatúry). Ono pole tak vyzerá aj pre naozajstných odborníkov, zmeny by bolo možné zistiť len pomerne dôkladným laboratórnym prieskumom. Napríklad zníženie alebo absenciu metabolizmu. Presnejšie povedané, zmeny pozorovateľné sú, aj voľným okom. Ochabnutie listov, predčasné skláňanie klasov k zemi (prevažne jačmeň), spomalenie dozrievania. Je však veľmi obťažné ich rozoznať od bežnej tolerancie rastu a dozrievania, pôsobenia náhodných i nenáhodných lokálnych podmienok. Napríklad lokálne diferencie v dodávke živín, lokálne odchýlky v prísune vlhkosti. Jedná sa veľmi často o porastové príznaky (cropmarks) prejavujúce sa v dôsledku prítomnosti štruktúr v podzemiu, pozri Archeológia. Týka sa hlavne obilnin, pretože vplyv zásahu blesku do rastlín s nízkou hustotou osevu je poľnohospodárom dostatočne dobre známy a v odbornej literatúre zodpovedajúcim spôsobom spracovaný, ako je spomenuté na iných stránkach tohto webu. Poľnohospodári veľmi dobre vedia, a tiež sa v spomínanej odbornej literatúre opakovane zmieňujú a fotografiami dokazujú, že po výboji blesku do poľa s akoukoľvek pestovanou plodinou, dôjde k vzniku kruhového útvaru znateľne poškodených, alebo dokonca mŕtvych rastlín.

 

Obrázok "Tancujúceho Diabla" ("The Moving Devil") (pic). Je možné pokúsiť si predstaviť, ako si ľudia v minulosti predstavovali diabla? A ako interpretovali búrky a blesky? Snáď dielo Božie? Ako raj víl a nýmf? Ako tanec anjelov? Alebo radšej, ako tanec diablov? Samozrejme je správny jedine a len posledný variant. Obrázok úplne presne reprezentuje a vysvetľuje, v rámci vyjadrovacích možností a schopností dobových umelcov, že pravidelné obrazce v obilí sú formované po dopade výboja blesku do poľa, nad ktorým sa prehnala búrka. Jasnejšie už to povedať nemohli. Obrázok je jedným políčkom z celej mozaiky v rade dôkazov, že poľnohospodári a zainteresované osoby poznajú príčiny vzniku pravidelných obrazcov v obilí odjakživa. Len si všetci z ľudstva prostredníctvom prírody robia hlavne s jej pomocou desiatky rokov, stovky, tisíce rokov naozajstnú, úprimnú srandu. Snáď tak malo byť zvyšku ľudstva raz navždy dôrazne naznačené, aby sa im príliš nes ... neplietli do remesla. Predovšetkým nevzdelancom, polovzdelancom, pavedcom a samozvaným vedátorom.

 

Stačilo tak málo. Trocha predstavivosti, trocha interpretačných schopností, trochu ochoty riešiť náznaky a podobenstva, tiež trocha schopnosti a ochoty potlačiť vlastnú hlúposť a zaostalosť. Tiež stačilo si prečítať, čo napísal okolo roku 1652 pán Plant o poveternosti a jej dôsledkoch v Staffordshire, a problém mohol byť vyriešený. Lenže záhadologovia by prišli na desiatky rokov o svoj chliebik, rad konšpiračných teórií a o úplne nezaslúženú popularitu.

 

Je možné považovať za takmer istú skutočnosť, že poľnohospodári o výskyte kruhov v obilí vedia odjakživa, pravdepodobne aj tušia alebo dokonca veľmi dobre poznajú príčinu, všetky tieto informácie si odovzdávajú ústnym podaním z generácie na generáciu, a všetko sa im darí pred verejnosťou úspešne utajiť. To všetko predovšetkým preto, aby to Matke Prírode nepokazili, tú srandu, ktorú si tak úspešne po celé roky vlastne aj s ich dopomocou z nebohej laickej verejnosti robí, od doby čo ľudia ľuďmi sú (na presné datovanie existujú rozdielne názory). Po objavení kruhov v obilí sa pravdepodobne už len baví pozorovaním, ako sa po nich preháňajú skupinky najrôznejších samozvaných "vedátorov", záhadológov, ufológov, parapsychológov, pseudovedcov, vyznávačov viery v mimozemšťanov, pavedcov a podobnej zberby ako mäsiarok po hovne.

 

Ako je spomenuté v predošlom texte, menované typy "výskumníkov" patrí presne medzi onú nevzdelanú časť populácie, ktorá absolútne bez výnimky zamieňa príčiny a následky, a všetky druhotné následky výbojov blesku dokáže považovať za príčiny prvotné, ktoré mali všetky poškodenia a anomálie na mieste prítomné spôsobiť samy . V ich výplodoch je potom možné dočítať sa o plesňových a hubových chorobách šíriacich sa do kruhu, o hubové chorobe hmyzu ktorá zabíja muchy tak rýchlo, že sa ani nestačí pustiť steblá, a podobné voloviny. Napríklad plesňová choroba a hniloba, ktorá napadá vnútro repných buliev, pritom sa ale medzi rastlinami prenáša a rozširuje do kruhu (!). Z vnútra repy do vnútra inéj repy, bez inak viditeľného ďalšieho poškodenia rastlín. Že by nejaký bezkontaktný prenos, alebo rastlinná sugescia či autosugescia? Aj keď je potrebné brať do úvahy, že veľmi podobne sa šíri záhadologické myšlienky: Z vnútra repy (lebky) jedného záhadológa do vnútra repy iného záhadológa ...

 

Rozdiel medzi rýchlosťou, akú uschne rastlina, ktorá má len mŕtve korene, a neprerušený transport vody, a rastlina, ktorej bol transport vody úplne prerušený, je obrovský. V prvom prípade nastane viditeľné ochabnutiu listov až po rade dní, v druhom počas minút (budú sprievodnéfotografie)

 

Jedine rastliny, ktoré dostali dávku energie mnohotisíckrát prevyšujúcu dávku smrteľnú, môžu byť okamžite po výboji zožltnuté, zhnedlé, sčernelé, zuhoľnatené až obhorené (pozri "anomálie"). Takéto rastliny, ktoré skutočne vykazujú následky výboja blesku naozaj na miestach výskytu CC nachádzané sú, ako dokazujú tisíce svedectev a fotografií. Je preto nutné za ne všetkým prieskumníkom CC veľmi pekne poďakovať. Jedná sa ale v prevažnej väčšine prípadov o niekoľko kusov rastlín, v prípade obilnín sa môže jednať snáď aj o niekoľko desiatok až stoviek kusov (pri hustote tisíc rastlín na meter štvorcový). Jeden hektár ich obsahuje približne desať miliónov, a kto chce, nech sa ich tam po búrke vydá hľadať. Po uplynutiu niekoľkých dní ale po nich nebude na poli už ani pamiatky. Väčšie usmrtené rastliny sú samozrejme dlhšiu dobu po búrke ľahko rozlíšiteľné, mŕtve stonky obilia ale po krátkej dobe uschnú a rozpadnú sa na prach, podobajú sa napríklad rastlinám zemiakov druhý deň alebo dlhšie po zbere. Podstatné je, že rastliny sú natoľko poškodené, že je aj prerušený ich kolobeh vody, ktorý inak môže nerušene prebiehať ešte dlho aj v takmer mŕtvych rastlinách. Rastliny v bezprostrednej blízkosti výboja (desiatky centimetrov) môžu byť výrazne poškodené aj mechanicky, mierne až do vzdialenosti niekoľkých metrov. Každopádne rastlín viditeľne poškodených je len nepatrné percento v porovnaní s rastlinami, ktoré boli síce výrazne poškodené, ale prežili, a veľmi dlho na nich nebude pozorovateľné absolútne nič.

 

Napríklad pani Plíšková opisuje miesto, na ktorom rastliny zožltli. Po niekoľkých dňoch tieto rastliny "zmizli" (približná citácia). Žlté rastliny boli rastliny úplne mŕtve, už počas prvého pozorovania, a počas niekoľkých dní zaschnú a rozpadnú sa natoľko, že už ich zvyšky ani návštevníci nepovažujú za rastliny. Bežné poľné rastliny v zelenom štádiu vzrastu, tj skôr vo vegetatívnej fáze vývoja, zaschnú len na 2-3% pôvodnej hmotnosti a objemu. Nebude na škodu umiestniť sem nejaké to Timelapse, zatiaľ aspoň niekoľko záberov. (řepka)

 

Ďalšou nezanedbateľnou skupinou rastlín sú také, ktoré síce zahynú, ale až v priebehu niekoľkých dní alebo dokonca týždňov. Nahromadilo sa v nich, tiež v ich koreňových systémoch a okolitej pôde prevažne pôsobením elektrolýzy toľko škodlivých chemikálií, že počas nejakej doby zahynú. Takéto rastliny usychajú veľmi zvoľna, kolobeh ich telesných tekutín nie je prerušený a nemusia byť toľko rozlíšiteľné od okolia. Vyznačujú sa napríklad hluchými klasy, ale ak sú zasiahnuté energiou až v čase, keď už sú zrná podstatne vyvinutá, aj keď napríklad len v období mliečnej zrelosti, môžu aj dozrieť, aj keď nie v takej kvalite ako u nezasiahnutých rastlín. Semená môžu byť menšie, nezvyčajne tvarované - zoschnuté, pokrútené, pretože miesto typického dozrievania aké prebieha v zdravých rastlinách už len skôr vysychala do svojej konečnej podoby. Všetky prípady poškodenia rastlín popísané v tomto odseku tiež boli prieskumníkmi na miestach výskytu Crop Circles opakovane nachádzané, a je nutné im za to veľmi pekne poďakovať.

 

Zárodok sa síce vyvinul do tej miery, že je schopný vývoja, ale môže byť poškodený, a zvyšok semena podporujúci klíčenie, predovšetkým zásoby škrobu, nemusí byť vyvinutý do tej miery, ako u úplne nepoškodených a zdravo dozretých semien.

 

Porast sa v takom prípade môže výrazne odlišovať farbou od nepoškodených dozrievajúcich rastlín. To samozrejme neznamená, že zo zŕn nebude možné zomlieť múku a z tej upiecť žemle. Klíčivosť zŕn bude s veľkou pravdepodobnosťou trochu slabšia, a aj tie, čo by vyklíčili, nemusia zdarne dokončiť vývoj. Nemusia mať dostatok zásobných látok k tomu, aby sa rastlinka dostala až nad zem.

 

Časť ich tkanív môže byť poškodená prebiehajúcimi negatívnymi vplyvmi, preto môžu dosahovať aj nezvyklých tvarov.

 

Rastliny len poškodené nezahynú vôbec, ale na nejaký čas znateľne spomalia vývoj. Prejaví sa u nich podstatnou mierou nerovnomernosť dozrievania, nastane obdoba šoku z presadenia. Mechanizmus rastu rastlín po poškodení elektrickým prúdom bude venované oveľa viac miesta na iných stránkach. (chronológia, EPP a ďalšie)

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z