Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-nevytvára-mentálnych-vychýlenie-jedinci.
Learn about thunderstorms RSS feed

 

Táto stránka sa snaží podobné nehorázne výplody

ich chorých mozgov uviesť na pravú mieru ...

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Príspevok je pomenovaný Intermezzo (1), pretože sa na rozdiel od niekoľkých predchádzajúcich takmer nezaoberá vysvetľovaním princípov vzniku poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia, a tiež je písaný trochu ľahšou formou. Pojednáva ale o jave, ktorý výskyt kruhov v obilí pomerne nerozlučne sprevádza. Každý, kto by sa niekedy chcel zaoberať problematikou obrazcov v obilí, aj keby to malo byť z akéhokoľvek seriózneho a vedeckého hľadiska, je nútený sa nejakým spôsobom postaviť k problematike existencie osôb nazývaných circle-makers (zhotovitelia kruhov, hoaxers). Tento príspevok bude prvý a nadlho jediný z celého seriálu, ktorý tak urobí. V ďalších už len naozaj ojedinelé, alebo skôr už žiadne zmienky. V prvom rade dovoľte autorovi, milí páni circle-makers, aby sa postavil úplne jednoznačne na stranu poľnohospodárov, a aby akúkoľvek vašu činnosť a výtvory označil za absolútnu hovadinu, jav, pred ktorým je možné a správne si jedine odpľuť. Takýchto výtvorov našťastie vôbec nie je veľa, než ako by sa z vášho chvastania, zhusta podporovaného vašimi priaznivcami, pomýlenými a hlúpymi záhadologmi, mohlo zdať.

 

Circle-makers. Veľmi smutný prípad. Ide o psychicky veľmi labilných, narušených jedincov, psychopatov, ktorí naleteli na jeden z najzaujímavejších trikov, žartov, zábavu, mystifikáciu, ktoré si Matka Príroda predovšetkým z nich, a spolu s nimi z celého ľudstva dokázala urobiť. Vyvolala v nich dojem, ale nielen v nich, ale aj v najrôznejších skupinách záhadológov, že prevažnú väčšinu kruhov aj akýchkoľvek obrazcov v obilí vyrobili skupinky ľudí, pre ktorých je dnes používané označenie circle-maker, alebo tiež výrobcovia kruhov, prípadne hoaxer. Podobný názor zdieľajú aj skupinky skeptikov (skeptici sú niekedy tiež pomerne žalostná obeť matky prírody). Medzi skupinami ľudí, ktorí sa skúmaním obrazcov zaoberajú, panuje ustálený názor, že pravých obrazcov je okolo 5% (niekde 20%), zvyšok sú falzifikáty, fake, hoax, vytvorené ľuďmi. V tomto ohľade je potrebné vysloviť zatiaľ pomerne kacírsku myšlienku, a síce: "Toľko blbcov a takých na svete nie je, aby 95% obrazcov bolo vytvorené nimi, a len 5% bolo tzv genuine, pravých, ktoré skutočne vytvorila príroda".

 

Ďalšia poznámka na okraj: Prečo sa hoaxers (falzifikátori) hovorí niekomu, kto údajne vyrába 95% Crop Circles, a Genuine (tj pravé), tj len zvyšných 5%, by mala vyrábať príroda? Nesprávajú sa už len vďaka používanému názvosloviu (95% hoax, tj fake, 5% Genuine) sami "záhadologovia", alebo ako sami seba všelijako tá popletená zberba nazýva, ako totálny hlupáci? Nemali by sa predovšetkým najskôr zo všetkého nechať vyšetriť u docenta Chocholouška? Nemalo by potom to, čo z ich hľadiska vyrábajú circle-makers (so všetkými "dierami po kolíkoch"), byť označené ako Genuine, a to, čo naozaj vyrába Matka Príroda, ako hoax, fake?

 

Ľudstvo, my ti veríme! Vetu "Toľko blbcov a takých na svete nie je" môže dnes vysloviť len naozaj veľa veľký optimista (alebo blbec) ...

 

V skutočnosti je to presne naopak, oveľa viac ako 95% obrazcov je pravých, prírodou vytvorených. Ľuďmi je vytvorené len zanedbateľné percento, hlboko pod hodnotou štatistickej chyby. "Praví" circle-makers síce naozaj existujú, ale len práve len v takom množstve, aby to stačilo na menovanú štatistickú chybu. Prevažná väčšina z nich totiž nikdy na poli nebola, jedná sa iba o takzvaných circle-makers - deklarátorov, opilcov, sebachváľačov, chvastalov, tlučhubov, patologických klamárov, flákačov, ktorí sa len svojimi výrokmi hlásia k výtvorom niekoho iného. Nezostáva než dúfať, že sa jedná o pomerne neškodný typ psychickej poruchy, rôzne typy "prevteľovania" (Napoleóni, Picassovia, Einsteini, Hitlerovia, Bártovia, páni Bohovia, Ježiškovia), odniekiaľ z oblasti megalománie, cinknutý aj schizofréniou. V ľahšej forme niesú vyložene nebezpečný pre svoje okolie, ale ťažšími prípadmi sú ústavy pre choromyseľných na celom svete pomerne preplnené.

 

Naozaj sú niektorý záhadologovia taký idioti, že si myslia, že tie ich táraniny nedajbože niekto číta natoľko, aby im veril, nieto aby sa nimi riadil? Myslí si snáď dokonca, že iní, oveľa väčší hlupáci ako sú oni sami, chodia na pole, kde vytvárajú kruhy takým spôsobom (excentricita etc.), aby to schválne vyhovovalo ich stupídnym teóriám? Myslia si, že keby niekedy dospeli k záveru a publikovali, že vo vnútri genuine kruhov v obilí sa často vyskytujú mŕtve potkany, alebo ľudské exkrementy, že circle-makers okamžite začnú vo svojich výtvoroch rozsypávať mŕtve potkany, alebo produkovať exkrementy? Na svete je veľa idiotov, ale toľko a takých naozaj nie, ako už uvedené. Ako exemplárna vzorka hlupákov a idiotov ľudstvu úplne postačujú samotní niektorý záhadologovia. Skeptici na celom svete o nich a ich hlúposti už popísali veľa papiera. Aj keď niektorí skeptici sami seba niektorými svojimi činmi a výrokmi radí do veľmi podobnej "uzavretej skupiny", do akej patrí aj záhadologovia. Len iný šuplík. Našťastie sa drvivá väčšina ostatných ľudí oveľa radšej venuje úplne iným formám práce aj zábavy.

 

Najrôznejšie záhadologové, "odborníci" (väčšinou samozvaní) na problematiku objavovania Crop Circles, ufo a iných nevysvetliteľných javov, sú v skutočnosti predovšetkým obyčajnými parazitmi. Parazitujú na skutočnosti, že existujú niektoré ťažko vysvetliteľné javy. Využívajú ich k ohlupovaniu verejnosti a prevádzkovaniu vlastnej zárobkovej činnosti. Úplne rovnaký parazit je aj akýkoľvek circle-maker. To absolútne minimum, ktoré naozaj existuje, aj všetci ďalší, ktorí to o sebe len vyhlasujú, sú úplne rovnakí alebo dokonca oveľa väčšie parazity, než samotní záhadologovia. Využívajú neznalosti väčšiny ľudstva, a ochoty určitej časti ľudstva veriť, že autormi obrazcov sú prevažne oni.

 

Dokonca sú na podobné účely ochotní a schopní sesmolit teóriu, že v niektorých prípadoch pravdepodobne potom, čo oni ručne zostroja na poli nejaké obrazce, Matka Príroda tam sama vďaka nejakej svojej vyššej schopnosti dotvorila zvyšok, ako najrôznejšie anomálie, magnetické, elektrostatické, svetelné, zvukové, zvláštne pocity ľudí a ďalšie. Robí to vraj preto, že v každom geometrickom útvare je ukrytá nejaká zvláštna, neznáma informácia a energia, ktorá podobné javy vyvoláva. Takéto táraniny je skutočne možné v publikáciách o Crop Circles a na internete nájsť, pozri napr Kruhy v obilí - Eckhard Weber. Nekupovať, boli by to vyhodené peniaze. Autor sa tam úzkostlivo vyhýba akémukoľvek možnému pokusu o reálne vysvetlenie, zato tajomnými energiami sa jeho publikácie len hemží. Stačí si prečítať nejaké recenzie.

 

Záhadologovia a circle-makers by určite zaplavili verejnosť rozsiahlým mnohastránkovým pojednaním o prirodzenej neusporiadanosti vecí a javov, ktoré vedie k tomu, že akékoľvek nenáhodné a pravidelné usporiadanie predmetov v priestore vedie k vyvolaniu akejsi neznámej sily, ktorá nejakým spôsobom vyviera z priestoru práve v blízkosti akýchkoľvek geometrických formácií, a spôsobuje podobné ťažko vysvetliteľné veci a tak ďalej. Autor tohto pojednania sa uspokojí s jedinou vetou, ktorú vysloví voči všetkým šíriteľom podobných bludov:

"Circle-makers všetkých krajín celého sveta, vylížte si prdel!"

 

Výtvory, ku ktorým sa circle-makers často tak hrdo hlási, totiž vyrobil niekto úplne iný. Niekto, kto by ich pri akomkoľvek náhodnom stretnutí v poli, ak by sa tam naozaj nachádzali v úplne zhodnú dobu a na rovnakom mieste ako on, keď "pracuje", absolútne bez akéhokoľvek zaváhania okamžite a úplne nemilosrdne zabil. (Prišiel by si s nimi "potriasť rukou")

 

Ak by sa čisto náhodou presne v okamihu, keď Veľký Tvorca naozaj vytvára v obilí budúci obrazec, nachádzali neďaleko od jeho "miesta činu" nejaký Doug alebo Dave so svojimi doskami a povrázky, tak už by sa v čase objavenia obrazce (niekoľko týždňov až mesiacov po výboji) ani vzdialene nepodobali napr zvieratkám na tejto fotografii. O to, čo by z nich zostalo (tzv. zdochliny), by sa už dávno s prehľadom postarala zvieratka úplne iná (zvaná mrchožrúti - a červy sa rozlezú...). Na mieste by sa snáď našla len nejaká vybielená chrastiaca kostrička, a pravdepodobne ani to nie. Divoké prasiatka, túlavé psíky a kmotry líšky si veľmi ľahko poradí aj takýmto materiálom. Hovorí sa tomu potravinový reťazec, a nie vždy musí byť circle-maker až na jeho vrchole.

 

Ak by táto duševne chorá indivíduá svoju, v skutočnosti veľa cez 99% iba deklarovanú činnosť, niekedy naozaj na poli vykonávali, potom by z hľadiska poľnohospodárskej veľkovýroby bolo pravdepodobne najlepšie, aby sa čo najrýchlejšie súčasťou popísaného potravinového reťazca naozaj stali. Ich "údajnú" činnosť v skutočnosti vykonáva niekto úplne iný - Veľký Manitou Blesk. Keby ich snáď niekedy naozaj svrbieli ruky a chceli vyraziť na pole, nech si radšej tisíckrát pripomenú príslovie, že kto s čím zachádza, tým aj schádza, a uvedomili si, komu by sa snažili fušovať do remesla. Nikto by potom jedinému pravému autorovi nádherných, veľmi zaujímavých a niektorých tak neuveriteľne zložitých elektromagnetických interferenčných obrazcov v obilí snáď ani nemohol mať za zlé, keby podobných babrákov začal na poliach cielene vyhľadávať.

 

Pre istotu ešte bude tu na tomto mieste poskytnuté týmto psychicky i mentálne narušeným jedincom niekoľko ďalších názorných obrázkov z činnosti ich vzoru, Veľkého Učiteľa, aby si uvedomili, čo on dokáže, keď práve nekreslí maľovanky na poľu, a ako by oni vyzerali (pred nástupom mrchožrútú), keby sa s ním rozhodli stretnúť tvárou v tvár.

 

Všetci circle-makers na celom svete sú ťažko chorí ľudia, psychopati. Ťažko mentálne zaostalí, poškodený. Naleteli prírode na jeden z jej nádherne podarených trikov, žartíkov, ktorý v nich vzbudil dojem, že Kruhy v obilí nemôžu byť ničím iným než výtvory ľudí. Presviedčajú ich v tom výroky samozvaných "expertov" na Kruhy v obilí (najčastejšie sami seba nazývajú záhadologovia, alebo dokonca - nedajbože - seriózny záhadologovia), z ktorých niektorí sú pravdepodobne s circle-makers - psychopatmi veľmi dobrými kamarátmi. Možno sa poznajú z rovnakého ústavu, treba spolu niekedy aj zdieľali izbu alebo celu.

 

Návrh na zaradenie do výkladových učebníc psychológie a psychiatrie, i prekladových slovníkov:

Circle-maker, tvorca kruhov v obilí, cropmaker, Crop Circle hoaxer = duševne choré indivíduum, mentálne vyšinutý jedinec, úchyl, deviant, zvrhlík, zvrátená osoba, mentálne defektný jedinec, mentálne, duševne chorý človek, choromyseľný, pomätený jedinec, šialenec, dement, maniak, psychopat, parazit, príživník, vyžírka, chorobný, patologický klamár. Jedinec trpiaci duševnou chorobou - môže ísť napríklad o jednu z foriem ľahšej, ale aj ťažšej schizofrénie, vydávanie sa za niekoho (väčšinou ľahšia forma - Napoleon, prezidenti) alebo niečo iné (väčšinou ťažšia forma - napríklad zvieratá - pes, krava, rastliny alebo dokonca len predmety - pätníky pri ceste, stromy, reďkovky)

 

Touto odľahčenou úvahou, pokračujúcou ešte v niekoľkých odsekoch iba na tejto stránke, sa s fenoménom circle-makerstva (snáď okrem niekoľkých drobných zmienok v podobnom duchu na niekoľkých ďalších stránkach) táto stránka raz navždy rozlúči, a ďalej ani inde už nebude tento malý vedecký webík týmto prašivým ľudským hnojom špinený. Hoci sa to možno nemusí na prvý pohľad zdať, je tu prítomný celkom nefalšovaný, skutočný základný (fundamentálny) výskum, so všetkými znakmi opakovateľnosti a vedeckej overiteľnosti.

 

Aj keby sa kedykoľvek v budúcnosti ukázalo, že som nemal pravdu, alebo sa snažil márne, aspoň som to skúsil. JL

 

Aj keby sa kedykoľvek v budúcnosti ukázalo, že nejaká moja snaha bola k ničomu, aspoň som ľudstvu povedal: "Tadiaľto nie, priatelia". Jaroslav Cimrman

 

Ohliadnutie do histórie

Menovaný fenomén - circle-makers, crop-circle-makers, pre ktoré je v českom jazyku tiež občas používaný veľmi nepekný, dalo by sa takmer povedať odporný výraz šliapači kruhov, sa k problematike obrazcov v obilí po určitom počiatočnom váhaní pomerne pevne primkol. Konkrétne prípady ani menované nebudú, možnosti vyhľadávačov sú dnes už prakticky neobmedzené. Ide napospol o prípady ťažkej psychickej poruchy. Niekoľko mentálne narušených jedincov sa spočiatku veľmi neisto prihlásilo k výtvorom niekoho úplne iného. Po nejakej dobe zistili, že skutočný autor sa nikdy neprihlási, aby ich usvedčil z ich nehoráznych táranín a chvastania, hoci by bolo ako si možno len predstaviť najnezmyselnejšie. Veľmi rýchlo sa oklepali, bez toho aby sa akokoľvek i len sebamenšie zaujímali o to, kto skutočným autorom obrazcov je. Úplne im postačilo praktické zistenie, skúsenosť, že sa naozaj nikdy neprihlási.

 

Niet sa čomu čudovať, on sa totiž nikdy naozaj nikdy neprihlási, snáď z vrodenej skromnosti. Tiež po sebe nikdy neupratuje "diery po kolíka", na rozdiel od circle-makers. "Zaujal vyčkávacia postavenie", a mohol by sa už len pripravovať na okamih, ktorý by jedného dňa zákonite nastať musel. Táto mentálne narušená indivíduá sú čím ďalej viac nafúknutá pýchou z toho, že nikto nedokáže narušiť ich bezduché chvastanie a celý svet ich nehoráznym výmyslom uveril. V sústredeniu na seba opojenie z výplodov svojich vlastných chorých mozgov skutočne niekedy na pole vyrazia, aby sa tam pokúsili "niečo" vyrobiť, a dodali tak svojím vlastným žvastom viac váhy. Na rovnaký okamih by ale mohol čakať aj skutočný autor obrazcov, aby tiež "len tak, náhodú, akoby nič"  vyrazil na pole, a tam si s nimi niekedy mohol "podať ruku". Pre circle-makers by potom na pole došli "Muži v čiernom" (aute), a odviezli ich v drevených debničkách (ak by boli vôbec objavení). Zostáva im len zo srdca popriať, aby k tomu nikdy nedošlo.

 

Okrem iného totiž každý výboj blesku do poľa úplne nemilosrdne pozabíja nad zemou i pod ňou niekoľko desiatok až stoviek kilogramov drobných živočíchov (žabky, myšky, škrečky, syslíci, hmyz, krtkovia). V niektorých ojedinelých prípadoch aj cez desať ton. Závisí veľa na vzdialenosti od miesta dopadu čela výboja, ale naozaj drobné živočíchy pravdepodobne zabijú i len niektoré javy,  hlavný Return Stroke sprevádzajúce, alebo ho predchádzajúce a nasledujúce (Stepped Leader, Unfinished Positive Streamers, pozri Lightning). Small insects also may be killed due to the induction in plants. Niektoré ozaj malé zvieratká môžu byť usmrtené právdepodobne aj len indukciou elektriny v rastlinách. Vo výnimočných prípadoch občas ale "po akcii" leží na zemi aj veľa ton zvierat oveľa väčších. Naozaj sa naši - vaši milí circle-makers snaží byť zaradení niekedy v budúcnosti medzi nich?

 

Dajme tomu, že by do úvahy pripadala aj tá možnosť, že pravidelné obrazce vytvárajú mimozemšťania alebo circle-makers, kým zásahom blesku a následným poškodením obilia sú vytvárané len tie nepravidelné. Že by sa tam nikdy nestretli? Tisícky prípadov ročne? Že by sa výboj blesku ani v jednom jedinom prípade nestrefil do niekoho, kto mu tak kazia povesť a svojimi primitívnymi pokusmi len parazituje na jeho diele? Čo známy zákon schválnosti?

 

Occamek držia palce

Circle-makers totiž len mimovoľne po celú dlhú dobu (niekoľko desiatok rokov) svojimi choromyslnými výrokmi aj nedajbože činnosťou nahrávali do kariet skupinkam mierne zmätených skeptikov po celom svete, ktorí si unisono chybne vyložili inak pomerne bezpečne fungujúci princíp Occamova pravidla : "V prípade viacerých možných riešení býva jedine správne (najpravdepodobnejšie) to najjednoduchšie."  Najčastejšie také, ktoré si vyžaduje čo najmenej náhodných a neistých dodatočných podmienok, najlepšie žiadnu.

 

Ak by činnosť, vykonávaná nepretržite desiatky rokov úplne utajovane, pritom ale veľmi koordinovane, skupinkami ožralcov po celom svete, mala predstavovať pre niekoho najjednoduchšie možné riešenie, netreba mu v takomto tvrdení žiadnym spôsobom brániť. Bolo by ale pravdepodobne najlepšie ho čo najrýchlejšie umiestniť do niektorého z ústavov k tomu účelu zriadených.

 

Už len samotná skutočnosť, že by po celú tú dlhú dobu boli úplne neodhalený aj neodhaliteľný, predstavuje pomerne veľmi zložitú dodatočnú podmienku, nehľadiac na to, že pri niekoľkých promile v krvi by pre nich bolo takmer neuskutočniteľnou podmienkou už len nájsť pole ...

 

Len pre porovnanie: akákoľvek skupina ľudí by aj pomerne jednoduchý obrazec, pri započítaní všetkých jednotlivých úkonov potrebných k aj predchádzajúcich jeho vzniku, vytvárala desiatky, oveľa skôr stovky aj tisícky človeko-hodín, výboj blesku pracoval 100 mikrosekúnd, slovami sto milióntin sekundy (sto blesko-mikro-sekúnd).

- Ako je uvedené v nadpise, tomuto tvrdeniu Occamek naozaj veľmi drží palce ...

 

Skeptické okienko (odbočka)

Ako nazvať jedincov, ktorí desiatky rokov veria úplne zjavne choromyselným výrokom, alebo dokonca aj demonštratívne pred kamerami vykonávanú, tiež zjavne úplne choromyseľnej činnosti skupiniek mentálne narušených indivíduí, so zjavne narušeným až zníženým intelektom, vzývajú ich ako polobohov, drží sa ich vysvetlenia ako hnedá farba košele, a ich činnosť vynášajú div nie do nebies a označujú za to jediné možné a správne vysvetlenie?

 

Pre publikovanie bude rozdelené na dva, a to tu.

 

Nasleduje niečo ako dôkaz sporom (veľmi podobný postup)

Denton, Garsington, 1996; Wylatowo, 2002. Pripusťme preto na okamih, že circle-makers existujú. Vyrábajú všetky najrôznejšie obrazce v obilí, a niektoré z nich dajme tomu v spolupráci s mimozemšťanmi. Niektoré ďalšie zase vyrábajú samotní mimozemšťania. Áno, pripustíme dokonca aj to, že mimozemšťania existujú a ruka v ruke s circle-makers vyrábajú kruhy. Budeme im veriť, že jedni alebo druhí, alebo spoločne vyrobili dajme tomu obrazce na dvoch sprievodných fotografiách (modré šípky, obrazce z roku ... v ..., mimochodom, obrazce sú naozaj podarené). Ktorý idiot, fidlikár, fušer, dement, výrobca nepodarkov, zhotoviteľ výmetkov, pôvodca aušusu, ktorý hlupák, patlal, babrák, ktorá neschopná krivá ruka deravá potom ale vyrobila to všetko, čo je na obrázkoch označené červenými šípkami? Niekto to totiž zhotoviť musel...

 

Mimochodom, ako vedľajší dôkaz pravosti obrazca vo Wylatove by mala slúžiť pomerne ľahko odvoditeľná skutočnosť, že ani taký idiot ako circle-maker by si nikdy nevybral pre svoje výtvory pole, na ktorom by sa už nachádzali objekty označené červenými šípkami ...

 

Priopili sa snáď trochu počas výkonu? Pokazili sa im snáď ich doštičky a povrázky? Ich magnetróny, phasery, masery, nasery, lasery, posery, tasery, cyklotróny, vysery, synchrocyklotrony, fázotrony, granátosery, Roentgenove lampy, mikrovlnné žiariče, elektrónové delá alebo akékoľvek iné zariadenia, ktorú tá slabomyseľná zberba poľa ostreľovala? Nedokázali dostatočne sústrediť svoje mentálne a momentálne schopnosti (alebo zaostalosť), aby nimi vyvolané Vortexy, viery alebo mentálne sily maľovali obrázky dostatočne súmerné? Nemali by si teda aspoň čiastočne pripadať tak trochu ako blbci? (mimozemšťania + circle-makers)? Našťastie nemusia, pretože neexistujú. Našťastie si obe skupiny spoločne môžu gratulovať k tomu, že sa nikdy nenachádzali na ktoromkoľvek mieste presne v čase, keď tam nejaký obrazec naozaj vznikal. Odviezli by ich na patológiu (circle-makers) alebo do NASA (mimozemšťania). Alebo k Paroubkovi (česká polícia v prípade nálezu Marťanov, či na nich nechce experimentovať s oživovaním a využiť ich niekedy počas volieb)

 

Poznámka nakoniec

Pre priaznivcov existencie a pôsobenia nevysvetliteľných a záhadných energií, konšpiračných teórií, pôsobenia mimozemšťanov, záhadológia, ufológia a všetky ďalšie podobne zmýšľajúce osoby: Na miestach označených červenými šípkami by našli rastliny vizuálne ani akúkoľvek inou metódou skúmania (stav tkanív, buniek, kolienka, mikroskopia, mechanické vlastnosti) úplne nerozoznateľné od rastlín, aké tak radi fotografujú, meria a skúmajú u rastlín v pravidelných obrazcoch. Rastliny so všetkými mysliteľnými druhmi poškodenia a oslabenia, aké sa nachádzajú v obrazcoch pravideľných. Nasleduje približný prehľad, čo v akomkoľvek úplne nepravidelnom obrazcami kedykoľvek v budúcnosti nájdu.

 

  - Rastliny obhorené - nepatrné percento, hlboko pod 1%. Nemusia byť nájdené vôbec, ak od výboje blesku už uplynula dostatočne dlhá doba a príroda sa o ne postarala sama.

  - Rastliny s pokrútenými a deformovanými listami, stonkami, klasmi, deformovanými dozrievajúcim zrnami. Pravdepodobne tiež nepresahujú 1%, a ich percento výskytu len nevýrazne prevyšuje nepoškodené plochy.

  - Rastliny s tesne nad zemou, 2-5 cm ohnutými, nezlomenými steblami. Niečo cez 90%. Väčšina z nich bude vykazovať v porovnaní so steblami zdravých zdravých rastlín, ktoré nie sú poľahnuté, nemajú steblá ohnutá k zemi, viac ako 5x nižšiu pevnosť proti pretrhnutiu. Tiež bude zjavne možné ich steblá veľmi ľahko ohýbať tesne nad zemou bez prelomenia.

  - Aj nepoľahnuté (rastliny neležiace na zemi) je možné skloniť k zemi bez zlomenia stebiel, ale len veľmi pomaly a javia oveľa väčší odpor proti náklonu ako steblá poľahnuté, ležiace na zemi a v ich blízkosti, odhadom 10x.

  - Rastliny so steblami na približne rovnakom mieste, 2-5 cm nad zemou zlomenými. Je ich odhadom okolo 10% stebiel ležiacich na zemi. Prevažne v miestach tesne susediacich s okrajom obrazce. Ich odolnosť proti pretrhnutiu alebo nakloneniu (ohnutiu) je už odhadom nanajvýš 2 - 3 x nižšia proti zdravým kontrolným rastlinám.

  - Pomerne často budú nájdené zväzky stebiel, poskladané rovnomerne cez seba - dôsledok Domino efektu.

  - Veľmi často budú nájdené aj zväzky nepoľahnutých (bez stebiel ohnutých k zemi) vo vnútri rozsiahlejších obrazcov.

 

Kedykoľvek v budúcnosti na menovaných miestach všetky tu popísané zmeny naozaj nájdu. Znovu opakované, mienené sú miesta s len obyčajne, celkom nepravideľne poľahnutým obilím, bez akéhokoľvek náznaku pravideľného obrazca, kde by podľa mienky "prieskumníkov" nemala pôsobiť žiadna záhadná energia. Toto tvrdenie sa môžu pokúsiť vyvrátiť hneď v rokoch nasledujúcich. Niečo im v tom zmysle pravdepodobne už odkázali starí Mayovia. Bude im dodaných toľko miliónov červených šípok z celého sveta, koľko si len povedia, a oni sa budú môcť pokúsiť dokázať, že sa tam nič podobné nenachádza. Môžu voliť podľa vlastného výberu. Hovorí sa tomu predikcie, a patria do celého radu postupov používaných vo vedeckom základnom výskume, ktorý majú takmer všetci záhadologovia vo veľmi vzácnej zhode radi ako osinu v prdeli.

 

Ich jediný, a súčasne i najväčší problém je odteraz už naozaj jedine ich vlastný, súkromný problém. Bude im samozrejme robiť nesmierne ťažkosti, navštíviť niečo tak obyčajného a úplne obvyklého, ako sú akékoľvek nepravidelné obrazce v obilí. Je to predsa úplne pod ich úrovňou, navštevovať niečo tak prízemného, čo predsa ani snáď nemohlo vzniknúť rovnakým alebo podobným spôsobom, ako ich toľko hýčkané pravidelné obrazce. Nevadí, však on to veľmi rád niekto urobí za nich.

 

Na záver odkaz pre všetkých circle-makers celého sveta, spolu s klasikom: "Chce sa mi z vás zvracať ..."

 

 

 

Ešte niečo naozaj úplne na záver (len pre silné povahy)

Jeden z najznámejších prípadov: tvrdenie dvoch senilných úchylov v Británii v deväťdesiatych rokoch (pozri Google, zadať: D&D Crop Circle), ktorí sami o sebe vyhlasovali, že autormi všetkých poľných piktogramov sú oni dvaja, bez toho aby boli schopní svoje veľmi pochybné tvrdenia i len v najmenšej miere vierohodne doložiť. Smutným faktom zostáva, že ubohí popletení novinári im skočili na lep až neskutočne diletantským a hlúpym spôsobom. Hodili za hlavu akékoľvek i len najzákladnejšie poučky o nutnosti overovania zdrojov a tvrdení. Ach, tí ubohí popletení novinári. Stali sa z nich de facto spoluautori jednej z najväčších a najhlúpejších mystifikácií 20. storočia, aká snáď nemá v histórii obdobu, a to sa ani nemenovali Orson Welles. Muselo im predsa byť na prvý pohľad jasné, že sériou vhodne volených otázok by oboch poslintaných dedkov okamžite usvedčili z chorobného klamárstva. Lenže v takom prípade by okamžite prišli o mnohatisícové náklady svojích novín a tučný honorár. Nebolo to ale vôbec prvýkrát ani naposledy, kedy sa hlúpúčké novináre vlastným úsilím priamo spolupodieľali na rozsiahlej mystifikácii.

 

Dva plesnivý povaľači si mysleli, že keď si pripevní k šiltu svojej uslintanej bekovky kus drôtu ako "zameriavač", celé ľudstvo im uverí, že s jeho pomocou vyrábali v obilí kruhy rovnako ľahko a rýchlo, ako kružidlom na rysovacej doske. Stovky kruhov po celé desaťročia, nikdy nepolapený. Je nutné konštatovať, že novinári im uverili. Je nutné konštatovať, že novinári neznamenajú celé ľudstvo. Našťastie.

 

Už pred mnohými rokmi vyslovil Robert Heinlein myšlienku, že nie je potrebné hľadať zlý úmysel tam, kde pre vysvetlenie príčiny stačí obyčajná ľudská hlúposť. Iste tam netreba hľadať ani konšpiračné teórie. V prípade D&D ale bohužiaľ bola ďaleko najväčšou príčinou všetkých omylov jednoznačne hlúposť novinárska, určite podporená tučnú mošničkú od pána vydavateľa (ako to tak chodí). Skočiť na slaninu síce občas niekomu možné je, ale komu v tomto prípade, na to by s veľkou pravdepodobnosťou boli aj obvyklé tri bodky málo.

 

http://cestovanie.aktuality.sk/destinacia-tyzdna/svet/kruhy-v-obili-podvrh-alebo-umenie/ 

Za všetkým hľadaj ženu

Títo "Ufóni" by neboli možno nikdy odhalení, nebyť Bowerovej manželky. Tá si všimla na tachometri ich auta mnoho najazdených kilometrov a navyše jej muž nevedel ani vysvetliť, kde trávi noci. Nakoniec ho obvinila z nevery a tak Bower a Chorley vyšli s pravdou von. Chorley v roku 1996 zomrel. Bower na jeho počesť v roku 2004 vytvoril svoj posledný obrazec v žite. Dodal, že keby nebolo žiarlivosti jeho manželky, pravdepodobne by sa nikdy neprezradili.

 

Milá pani Bowerová! Na svete mohlo byť do dnešných dní nazhromaždených už mnoho desiatok miliárd výhovoriek, ktoré mali jediný účel - zahladiť a zahmliť neveru. Tá, ktorú si vymysleli D&D, je absolútne bezkonkurenčne jedna z najubohejších a najtrápnejších, ktorá kedy bolo v histórii ľudstva usmolená, a ktorej bolo uverené, aj keď iba len veľmi čiastočne, a k tomu zďaleka nie každým. Na jej úrovni sa veľmi výrazne podpísala mentálna úroveň oboch jej autorov. Najpravdepodobnějšie sa totiž javí, že sa týto dvaja teploši iba povaľovali spolu na poľiach, žiadne kruhy. Nevieme, kde sa v súčasnosti nachádzate, pani B., nezaujíma nás to. Možno že tam, kde je Chorley. Ak je tomu tak, a ak tam už máte po ruke aj toho svojho hlupoňa, dajte im tam obidvom riadne po papuli, a vysvetlite im, že každá lož raz vyjde najavo, aj po smrti. Tým potom horšie.

 

Oni sami totiž nikdy žiadne kruhy v obilí nevyrábali, bola to len trápna výhovorka na ospravedlnenie výletov za kur .... babami. Dodnes sa smejú, čo z vás, a spolu s vami z celého ľudstva, urobili za idiotov. Možno ani nejazdili za babami, jazdil len Doug za Daveom, dnes už je to moderné. Radom vecí si však môžete byť takmer istá. Keby totiž všetko naozaj na poliach vykonávali (stovky nocí krát veľa hodín "práce" na poľiach), s najväčšou pravdepodobnosťou by si na nich pravý autor obrazcov na poli počíhal, a aspoň v jednom prípade by sa s nimi aj stretol a podal im ruku. Priviezli by ich domov v truhle. Akékoľvek prírodné sily by totiž mali považovať za svoju jedinú morálnu povinnosť uskutočniť niečo podobné takým dvoma pitomcom.

 

Záverom: možno že na poli skutočne boli. Možno že tam neboli len oni dvaja. Skôr áno, ale to nech už pre nás radšej zostane navždy tajomstvom. Možno že tam po nich aj nejaké to uváľané obilie zostalo. Niečo ako Milovice - východ - zaznamenaný prípad "páriacich sa ježkov" z roku 2010. Iste nebude náhodou, že tomuto miestu (prvé pole na východ od Milovíc južne od cesty) bol pridelený pracovný názov Doug & Dave. Možno po D&D na poli občas aj niečo zostalo, niekedy kabelka, niekedy rukavice. Len už sa asi nikdy nedozvieme, či tam kabelka zostala skôr po Dougovi, alebo Daveovi ...

 

Ďalším veľmi nepríjemným dôsledkom vymenovaného prípadu bola pomerne nemilá skutočnosť, že boli prakticky okamžite zastavené akékoľvek i len nepatrne seriózne pokusy o reálne vedecké vysvetlenie fenoménu Crop Circles. Žiadny aspoň minimálne seriózny vedec sa predsa v žiadnom prípade nemôže ani náznakom pokúsiť o riešenie problematiky, ktorá bola takými dvoma hlupákmi tak dokonale skompromitovaná. Skutočne, podľa dostupných informácií minimálne jedna organizácia, ktorá sa do tej doby snažila o aspoň trochu seriózne zhromažďovanie informácií o úkaze, po uvedenom "odhaleniu" úplne a naveky zastavila činnosť, čo by malo byť overiteľné prostredníctvom vyhľadávačov.

 

A teraz už naozaj na úplný záver druhá trochu modifikovaná verzia odkazu pre všetkých circle-makers celého sveta, zasa spolu s klasikom: "Zasa sa mi z vás chce zvracať ..."

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z