Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Hra bola ukončená.

Kruhy v obilí

Podliactvo. Podraz nazývaný CROP CIRCLE MYSTIFIKÁCIE
Learn about thunderstorms RSS feed

Pravda so svojou neuveritelnosťou sama zbavuje možnosti, aby bola poznaná. (Heraclitus)

Pravda je zvláštnejšia, kým všetko, čo je možné vymyslieť. (E.A.Poe)

Omnia vero fulmen gubernat:   Blesk ovláda všetko. (Heraclitus)

Prvé iba prírodné vysvetlenie princípu formovania  Kruhov v obilí,  využívajúce preukázateľné, opakovateľne štatisticky overiteľné vedecké postupy a výskumné metódy. Rastlinná anatómia, patológia, fyziológia, biológia, chémia, archeológia, fyzika, hydrometeorológia, speleológia, geológia, elektrina, magnetizmus a ďalšie, často interdisciplinárne odbory.

záhada kruhov v obilí definitívne vyriešená

Výboje bleskov - sú jednou jedinou pravou príčinou vzniku akýchkoľvek kruhov v obilí, nájdených doteraz v minulosti aj kedykoľvek v budúcnosti na akomkoľvek obilnom poli.

Na schematickom zobrazení vpravo je znázornená jedna z celého radu ozaj zaujímavých analógií kruhov v obilí a fyzikálnych vlastností výboja blesku. Podobnosť číslo 1. Výboj blesku do štruktúry obilia, rastra, zaznamená svoje elektromagnetické siločiary. Prebieha podobný dej ako pri zázname fotografie. Výsledok sa zobrazí, vyvolá, až po rade dní.

Výboj blesku - je jednou jedinou príčinou vzniku akéhokoľvek Kruhu v obilí, nájdeného kedykoľvek v akomkoľvek obilnom poli.

Ťažko popísateľná energie výboja blesku, takmer nepredstaviteľná, je súčasne veľmi pravdepodobná príčina poškodenia a vďaka nemu zohnutia stebiel k zemi akéhokoľvek obilia, objaveného kdekoľvek vo svete. To je oveľa zaujímavejšia a dôležitejšia skutočnosť, ako akýkoľvek doteraz aj v budúcnosti objavený pravidelný obrazec. Podrobnosti budú nasledovať. Roľníci všetko dobre vedia.
Ťažko popísateľná energia výboja blesku, takmer nepredstaviteľná, je súčasne veľmi pravdepodobná príčina poškodenia a vďaka nemu zohnutia stebiel k zemi akéhokoľvek obilia, objaveného kdekoľvek vo svete. To je oveľa zaujímavejšia a dôležitejšia skutočnosť, ako akýkoľvek doteraz aj v budúcnosti objavený pravidelný obrazec. Podrobnosti budú nasledovať. Roľníci všetko dobre vedia.
Veľmi jednoducho je možné dokázať aj to, že prírodný výboj blesku je možné určiť ako veľmi zrozumiteľnú príčinu takmer akejkoľvek anomálie, zistenej vo vnútri alebo v blízkosti  genuine Crop Circles, vrátane "nevysvetliteľných" pocitov a reakcií ľudí aj zvierat.
Veľmi jednoducho je možné dokázať aj to, že prírodný výboj blesku je možné určiť ako veľmi zrozumiteľnú príčinu takmer akejkoľvek anomálie, zistenej vo vnútri alebo v blízkosti  genuine Crop Circles, vrátane "nevysvetliteľných" pocitov a reakcií ľudí aj zvierat.
Ktorýkoľvek kedykoľvek na poli sa vyskytujúci crop circle maker, absolvujúci aj len veľmi krátke stretnutie s jedným jediným skutočným autorom akýchkoľvek pravidelných i nepravidelných tvarov poškodeného obilia, výbojom blesku, by vyzeral asi tak.
Ktorýkoľvek kedykoľvek na poli sa vyskytujúci crop circle maker, absolvujúci aj len veľmi krátke stretnutie s jedným jediným skutočným autorom akýchkoľvek pravidelných i nepravidelných tvarov poškodeného obilia, výbojom blesku, by vyzeral asi tak.
Doba, ktorá ubehne od výboja blesku až do chvíle, kedy sa reálne objaví obrazec - ohnutie stebiel k zemi sa stane pozorovateľným - vyžaduje najmenej niekoľko dní, no oveľa častejšie týždne aj dlhšie (!!!). To je tiež jedna z najdôležitejších príčin, prečo hlavný vinník nebol v priebehu mnohých desaťročí až doteraz nikdy spoľahlivo označený a odhalený.
Po prechode prúdov z elektrického výboja cez rastliny, nastane slabnutie stebiel, chemicko - biochemicko - biomechanicko - biofyzikálny proces, prebiehajúci rad týždňov pred zohnutím stebiel k zemi. Samotný proces pokladania, padania stebiel k zemi, môže spustiť butterfly efekt až týždne po výboji, a vďaka domino efektu môže trvať len niekoľko minút.  Ranná hmla, dážď, vlhkosť môže byť príčinou veľmi rýchleho hmotnostného prírastku o 50 - 100% celkovej hmotnosti, niekoľko g / steblo, desiatky ton / hektár, závisí od typu. Celý proces je veľmi podobný expozícii a chemickému vyvolávaniu fotografií v želatínovej vrstve s halogenidami striebra.
Doba, ktorá uplynie od výboja blesku až do chvíle, kedy sa reálne objaví obrazec - ohnutie stebiel k zemi sa stane pozorovateľným - vyžaduje najmenej niekoľko dní, no oveľa častejšie týždne aj dlhšie (!!!). To je tiež jedna z najdôležitejších príčin, prečo hlavný vinník nebol v priebehu mnohých desaťročí až doteraz nikdy spoľahlivo označený a odhalený.
Kompletne celá táto nová teória je veľmi ľahko overiteľná prostredníctvom reálnych prírodných, biologických, chemických a fyzikálnych síl a procesov. Radom dostupných, objektívnych, presných prírodných a vedeckých metód a meraní. Proti všetkým predchádzajúcim ju možno podrobiť aj testu falzifikácie, jednej z najhodnotnejších metód vedeckého dôkazu

Okrem iného je to tiež celkom dokonalá a vonkoncom nemilosrdná likvidácia - Kompletné vyvraždenie mimozemšťanov.

Kompletne celá táto nová teória je veľmi ľahko overiteľná prostredníctvom reálnych prírodných, biologických, chemických a fyzikálnych síl a procesov. Radom dostupných, objektívnych, presných prírodných a vedeckých metód a meraní. Proti všetkým predchádzajúcim ju možno podrobiť aj testu falzifikácie, jednej z najhodnotnejších metód vedeckého dôkazu

Okrem iného je to tiež celkom dokonalá a vonkoncom nemilosrdná likvidácia - Kompletné vyvraždenie mimozemšťanov.

from: wikipedia

unknown author

© cropcirclesonline.com

www.flickr.com

 

Ako základné zoznámenie s doterajším pohľadom na problematiku kruhov v obilí je možné navštíviť stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Väčšina tam podaných vysvetlení síce spadá takmer alebo celkom do oblasti pseudovedy (pavedy), poslúži ale aspoň ako základné informácie o doterajšom pohľade na celú problematiku.

 

Shocking!!!

Objektívne zistené, elektronicky namerané a vypočítané miesta dopadu výboja blesku.

GPS poloha - desiatky metrov, čas - milióntiny sekundy, polarita, vrcholový prúd (kA).

Lightning effects inside ceral fieldsNajviac šokujúca správa pre akéhokoľvek predchádzajúceho pozorovateľa kruhov v obilí: Takmer akékoľvek na zemi ležiace, zohnuté, nahnuté, ohnuté, šikmé, sklonené, položené, poškodené, oslabené, obilie na svete leží na zemi iba a len, predovšetkým v dôsledku oslabenia elektrickou energiou z výboja blesku. Sprievodné fotografie sú len celkom nepatrným vzorkom z kolekcie viac ako 10 000 fotografií. Väčšina z nich bola zhotovená presne na miestach, kde boli objektívne zistené, elektronicky namerané a vypočítané GPS lokácie, čas, polarita a intenzita bleskového výboja. Tiež typ - výboj z mraku do zeme (CG - cloud to ground), lebo medzi mrakmi (cloud to cloud - CC), pričom typ CC boli z výskumu vynechané. Objektom výskumu boli len zásahy bleskov do krajiny, do polí s obilninami. Boli zhromaždené v priebehu radu rokov. Po lokalizácii výboja blesku bolo na niektorých popísaných miestach uskutočnené pozorovanie a zhotovené fotografie viac ako desaťráz. Vďaka tomu bola na takých miestach veľmi podrobne zdokumentovaná chronológia vývoja poškodenia obilnín. Takmer vo všetkých prípadoch bolo pozorované, samozrejme s niektorými ojedinelými výnimkami, že trvá rad dní, kým sa steblá úplne ohnú a položia na zem. Niekedy aj niekoľko týždňov. Niekedy dlhšie ako dva mesiace. To isté sa deje počas vzniku kruhov v obilí. Nikdy, nikdy, nikdy žiadne neznáme, nepochopiteľné sily. Iba a len oslabenie stebiel, a účinok ich vlastnej váhy. Na niektorých miestach boli zhotovené fotografie niekoľko dní potom, čo tam bol identifikovaný blesk. Ale stále ešte bez akýchkoľvek najmenších známok oslabenia alebo poškodenia rastlín. Hoci proces slabnutia stebiel môže trvať niekoľko dní alebo týždňov, vznik tvarov, aké sú zobrazené na sprievodných fotografiách, môže byť len záležitosťou niekoľkých minút alebo hodín. Pozri domino efekt, chronológia. Všetky pravidelné, aj veľmi zložité tvary kruhov v obilí vznikli úplne prirodzeným procesom v prírode. Zábery sú ako upomienka a snaha vzdať poctu najväčšiemu a najdôležitejšiemu výrobcovi fotomateriálov všetkých čias štylizované do podoby pása diapozitívov KODAK. Takzvané podvrhy tvoria len veľmi nepatrné percento, v rámci štatistickej chyby, ale skôr hlboko pod jej úrovňou. Všetky menované podvrhy sú výsledkom činnosti hlúpych, naozaj veľmi hlúpych ľudí, ktorí sú celkom zmätení zo všetkých tvarov a nevedia si predstaviť, ako by mohli vzniknúť bez prispenia ľudí. Naopak sa všeci snažia mocou mermo presvedčiť zvyšok ľudstva o svojej pravde, lebo si myslia, že iná možnosť ako vysvetlenie vzniku obrazcov prostredníctvom činnosti ľudí jednoducho neexistuje. Budú sa o tom snažiť ľudstvo presviedčať až do tej doby, kým jediný naozajstný a pravý tvorca kruhov v obilí niekoho z nich v priebehu ich debilnej činnosti priamo na poli nezabije. Som z toho voľaaký zmätený, aj keď terazky som majorom, pán velkomožný, vášo prjevoschodíťeľstvo. Major Haluška. Po dobu mojej služby sa nič zvláštneho nestalo.

 

Mimochodom, poľnohospodári poznajú veľmi dobre všetky efekty výbojov blesku do ich obilných polí v priebehu vegetačného obdobia. Tiež s akýmikoľvek inými rastlinami. Cukrová repa, zemiaky, paradajky, bavlna alebo iné. Poľnohospodárska veda a vedci im venujú pozornosť v desiatkach a desiatkach odborných článkov a vedeckých publikácií, ako bude neskôr podrobnejšie spomenuté v pokračovaní tohto textu. Vedia veľmi dobre, že veľmi často po výboji blesku do poľa, je po nejakom čase vytvorený kruh, poškodených, oslabených, zle rastúcich alebo celkom zničených rastlín. Stačilo sa iba opýtať. Skutočnosť, že našim milým poľnohospodárom sa podarilo podobné informácie pred obdivovateľmi pavedy a podobnými rádoby prieskumníkmi až do súčasnej doby pomerne úspešne utajiť, je možné považovať za veľmi podarený vtip. Robili si z nich vlastne celú tú dlhú dobu srandu, spolu s Matkou Prírodou. Je to ale pomerne logické, pretože obdivovateľov UFO, psychotroniky, záhad a neznámych energií podobné objektívne informácie nikdy nezaujímali. Prečo zoznamovať s odbornou literatúrou hlupákov, ktorí v priebehu desaťročí očividne s akúkoľvek vedeckú alebo odbornú informáciú, nieto knihou, neprišli vôbec do styku. Nevzdělanci, ktorí o akúkoľvek odbornú radu zjavne vôbec nestáli, a stále len venovali záujem svojím  ufo-tele-para-psycho-kine-teri-logi-pati-eso-extra-senzo-inter-gala-terre-stela-super-natu-kvazi-tera-giga-mega-ultra-infra-macro-micro-nano bludom a  nezmyslom. Dobre im tak. Prevažná väčšina jedincov, ktorí o kruhy v obilí mali kedykoľvek akoby, rádoby, pseudo "profesionálny" záujem, v skutočnosti len parazitujú na fakte, že celá záležitosť je veľmi ťažko vysvetliteľná. Boli to predovšetkým parazity, nič iné.

 

Motto: Naozaj veľmi veľa kruhov v obilí sa nápadne podobá na simuláciu elektromagnetického poľa prostredníctvom PC. Dokonca iba jeden jediný, osamotený kruh. Je tomu tak preto, lebo boli ozaj všetky vytvorené prostredníctvom siločiar elektromagnetického poľa od bleskových výbojov.

 

Tri veľmi, veľmi, ale naozaj veľmi podobné podobnosti

Podobnosť čisto náhodná ... Vzniku kruhov v obilí - monštruózna, extrémna, enormná.

Znovu a znovu, bude nepretržite vyzdvihované: Proces vytvárania obrazca kruhov v obilí, ale aj akéhokoľvek, celkom nepravidelného tvaru poškodeného obilia, sa až neuveriteľne podobá na proces vzniku klasickej fotografie a filmov, založených na želatínovej emulzii obsahujúcej halogenidy striebra. Po expozícii sa najprv vytvorí latentný, neviditeľný obraz.

 

Podobnosť # 1 - raster rastlín na poli obilia sa chová ako fotografická citlivá vrstva, záznam latentného obrazu. Obrazec je zaznamenaný ako elektromagnetické siločiary.

 

Vyvíjanie - chemické, biologické a fyzikálne zmeny, spôsobené priechodom elektrického prúdu, ktoré vedú k oslabeniu stebiel. Po nejakej dobe sú oslabené natoľko, že nie sú schopné udržať vlastnú váhu, a ohnú sa k zemi. To všetko celkom úplne bez pôsobenia akejkoľvek ďalšej sily, efektu, alebo iného javu. Nepochopiteľného, neznámeho, nevysvetliteľného, nadprirodzeného. Proces môže trvať veľmi dlho, nie len niekoľko dní, ale aj týždňov, dokonca dlhšie ako mesiac. Ale v niektorých, skôr výnimočných prípadoch, sa obrazec môže objaviť takmer bezprostredne po búrke a výboji blesku, čím napodobňuje Polaroid. Po vyvolaní sa obrazec kruhov v obilí stane viditeľným.

 

Podobnosť # 2 - obraz je zviditeľnený prostredníctvom (bio) chemických a fyzikálnych procesov. Napodobňujú pôsobenie vývojky a ustaľovača vo fotografickej tmavej komore.

 

Obraz, záznam tvaru poškodeného obilia - kruhu v obilí, je vytvorený, zaznamenaný počas výboja blesku, ktorý funguje podobne ako fotografický blesk - spôsobí zmeny v citlivej vrstve. Je možné konštatovať, že energia dopadajúca na citlivú vrstvu môže byť v takomto prípade niekedy trebárs aj 1018 krát vyššia. Tj 10 umocnené na osemnástou, jednička za ktorú nasleduje 18 núl.

 

Podobnosť # 3 - obraz je zaznamenaný vo chvíli, kedy je scéna osvetlená bleskom.

 

 

Prirovnanie obrazov, ktoré sú zobrazené v poliach prostredníctvom prírodnej vývojky, je možné nájsť v rade publikácií alebo vedeckých článkov, ktoré sa venujú leteckej archeológii. Je možné uviesť napríklad  Leo Deuel - Objavy z vtáčej perspektívy: príbeh leteckej archeológie,  Mladá Fronta 1979, ISBN: 23-047-79, str 50: "Vegetácia pôsobí tak trochu ako chemická vývojka na exponovaný negatív: vyvoláva skryté obrazy". V origináli (Flights into yesterday: the story of aerial archeology, St. Martin's Press, NY, 1969, ISBN 9780356031521, str 38): "In this way, vegetation acts in somewhat the manner of a chemical developer of exposed photographic plates: it throws up the latent pictures." Autor pravdepodobne použil citáciu niektorého priekopníka tohto odboru, možno dokonca samotného Crawforda. To je možné usúdiť z použitého výrazu "fotografické dosky", ktoré boli ďaleko viac využívané v roku 1922, kedy Crawford vykonával svoje výskumy, ako v šesťdesiatych rokoch, kedy Deuel zbieral materiály pre svoju publikáciu.

 

Letecká archeológia je celkom reálna, klasická vedeckovýskumné disciplína ( pozri ). Na rozdiel od všetkých doterajších veľmi pochybných teórií o vzniku kruhov v obilí. Tie považujú za príčinu najčastejšie mimozemšťanov, UFO, lietajúce taniere, mikrovlnnné žiarenie, správy z vesmíru, energiu myšlienok alebo podobné, občas aj oveľa horšie nezmysly (sfetované klokany, ježkovia). Niekoľko ďalších klasických vedeckých odborov, ktoré budú postupne použité na potvrdenie tejto úplne novej teórie, sa nachádza tu.

 

Teória je pre každý jednotlivý výskyt ktoréhokoľvek "genuine", prírodného kruhu v obilí pomerne vierohodne spätne overiteľné veľa rokov dozadu, 20-30, je možné sa opýtať meteorológov.

 

Akékoľvek správy o kruhoch v obilí pred týmto dátumom tak pravdepodobne boli len veľa kriku pre nič - Much ado about nothing.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Jedinou príčinou vzniku javu nazývaného kruhy v obilívýboje bleskov do polí, alebo v ich tesnej blízkosti. Prejaví sa obrovské hodnoty elektromagnetického žiarenia, magnetického poľa, statická elektrina, mechanické sily. Účinok rezonancií a interferencií všetkých vymenovaných síl.

Výboje bleskov sú tiež až na nepatrné výnimky príčinou takmer všetkého poškodeného, zoslabeného a na zemi ležiaceho obilia na celej zemeguli. Na celom svete je možné predpokladať viac ako 60 - 70%, na niektorých lokalitách cez 90%, alebo sa naozaj jedná o jedinú možnú príčinu. Dajme temu veľa cez 90%, s výnimkou hurikánov, tornád, povodní. Čo sú ale mimoriadne, ojedinelé prírodné javy, extrémne klimatické podmienky. Výboj blesku je sám o sebe jeden z najextrémnejších hydrometeorologických úkazov. V niektorých parametroch # 1.

 

 

kúzla matky prírody

Všetky doterajšie pozorovania tomu bohužiaľ nasvedčujú. Posledných približne 40 rokov, ak nepočítame neoverené a dodatočné hlásenia z rokov predchádzajúcich. Z príslušníkov druhu Homo Sapiens - ľudstvo, mankind - si príroda úplne nehanebne, tým najhorším možným, avšak úplne ojedinelým, príšerným, nepredstaviteľným, ba až strašidelným, bezostyšným a hrôzostrašným spôsobom  tropila výsmech  .

 

 

Dobre nám tak, zožrali sme jej to aj s navijakom.

Bol to totiž žart, ako sa hovorí, "celkom v jej štýlu", aj možnostiach.

Žart kruhov v obilí.

 

Mohli sme si za to ale naozaj sami, pretože sme sa po celú tú veľmi dlhým dobu, príšerným až nepredstaviteľným spôsobom motali v kruhu. V obilí.

 

Ak neoverené a dodatočné správy z rokov minulých započítame, k uvedeným 40 rokom je možné pripočítať odhadom nejakých ďalších 5 - 6 tisíc ďalších rokov. Ťažko overiteľné teórie sa na týchto stránkach objavujú len naozaj minimálne, ale aj ťažko overiteľné teórie k vedeckej práci patrí. Tu by jedna bola:

 

Nie je vylúčené, že starí číňania znak Jin - Jang, Yin - Yang (Ťing - Ťang), najprv objavili v poliach, a až potom sa stal súčasťou ich symboliky. Niečo podobné by mohlo platiť aj o vyobrazeniach akejkoľvek inej dávnej civilizácie - Mayovia a iné. Rovnako tak je možné sa domnievať, že Stonehenge, a rad ďalších tisícročia starých kamenných zostáv postavili praobyvatelia jednoducho preto, že sa už nevydržali len tak nečinne pozerať na pravidelné zostavy kruhov v obilí, ktoré sa im v niekoľkoročných intervaloch v blízkosti danej lokality objavovali. Považovali ich za príkaz boží, na vykonanie nejakej podobnej hlúposte, akú postavenie megalitickej stavby je.

 

Toto nie je žart.

Ale bol. Kruhy v obilí. Bol to jeden z najväčších zdokumentovaných skrytých žartov, aké si z ľudstva Matka Príroda mohla tropit, výpravné divadelné predstavenie, dlhoročný filmový seriál, ktoré ľudstvu kompletne zrežírovala sama príroda vo svojich starostlivo nachystaných kulisách a celkom v svojej réžii. V ktorom najrôznejšie ľudia, zvieratá, rastliny (Adéla!), chemické, biologické i fyzikálne procesy fungovali v najrôznejších hlavných aj vedľajších úlohách. Ako bábky, figuranti, prosťáčikovia, figuríny, marionety, klauni, šašovia, kašpárci a šotci, ktoré akoby matka príroda úmyselne vystavovala najrôznejším prekvapivým a nepochopiteľným situáciám a neprestajne ich pri ich kreáciách natáčala skrytou kamerou.

 

 

 

Názov filmu: Ako som si z ľudí robila prdel. Matka príroda

Rok výroby: MCMLXX - MMXI, aj skôr. (VI.M BC?)

Exteriéry: príroda, vesmír, zemegule

Réžia: Príroda & veda a ich zákony, slnko

V hlavnej úlohe: Výboj blesku Hrá sám seba, no zhostil sa aj rolí mnohých komparzistov, bábok a štatistov: telepatických síl, mimozemšťanov, mentálnych síl, hlúpych crop circle makerov, škriatkov, duchov, lietajúcich tanierov, UFO, síl zo záhrobia, paranormálnych síl, vortexov, mikrovlnného žiarenia a mnohých ďalších

Ďalšie hlavné role: slnko - tiež hlavný dodávateľ energie,

zemeguľa - prevádzkuje aj catering,

mesiac - tiež bábkovodič námesačníkov

Vedenie bábok: sa zhostili úspešne všetci štyria predstavitelia hlavných rolí

Na hostovanie: Prírodné zákony, fyzikálne zákony, rastliny, obilie, zvieratá

Vo vedľajších úlohách: Celé trocha (veľa) zneistelé ľudstvo, poľnohospodári, vedci, fyzikovia, chemici, biológovia, roľníci, psychológovia, psychiatri, vojenskí špecialisti, astronómovia, verejní činitelia, vládcovia, policajti, tajní agenti, špióni, tajná polícia, redaktori novín a televízie, filmoví pracovníci, čitatelia novín, filmoví a televízni diváci

Komparz: prútikári, UFO, lietajúce taniere, čarodejníci, šamani, vyznávači UFO a mimozemšťanov, prevádzkovatelia voodoo, kúzelníci, mágovia, mudrci, astrológovia, telepati, mystikovia, okultisti, parapsychológovia, obdivovatelia záhad, vyznávači paranormálnych javov, síl zo záhrobí, alternatívnych vied, prenosu myšlienok a ďalší pseudovedcovia a podobní "špecialisti"

fiktívne mimozemšťania. Počas natáčania "nešťastnou náhodou" kompletne vyhladení, s dovolením pána režiséra, úlohy sa s potešením a rád zhostil predstaviteľ hlavnej role - Jeho veličenstvo blesk.

fiktívne circle-makere. Niekedy v budúcnosti budú úplne kompletne zlikvidovaní a vyhladení, s dovolením pána režiséra, úlohy sa s potešením ujme a zhostí predstaviteľ hlavnej úlohy - Jeho veličenstvo blesk.

Náklady: veľa miliárd dolárov, eur, libier, jenov a obdobné objemy aj mnohých ďalších, niektorých dnes už neexistujúcich, konvertibilných aj nekonvertibilných mien. Marky, franky, ruble, forinty, drachmy, líry, pesos, juany.

 

 

 

Jedinou príčinou vzniku kruhov v obilí, crop circles je

 

prírodný Výboj blesku

 

Gigantický, pritom ale celkom prírodný a prirodzený proces, objektívne existujúci, merateľný, pochopiteľný aj vysvetliteľný, mimo akékoľvek nadprirodzené pôsobenia a sily

 

Extrémne silny elektrický výboj ktorý prenáša a vyžiari gigajoule počas cesty dlhej v priemere dva kilometre, v extrémnych prípadoch až terajoule (1012 J) pohybuje sa rýchlosťou 1/3 - 2/3 c, čo do množstva prenášanej energie absolútne nenapodobiteľný a neuskutočniteľný ani v laboratóriu ani v priemysle.

 

Bezprostredne nasledovaný nesmierne intenzívnym mechanickým impulzom. Pohybuje sa spočiatku nadzvukovou rýchlosťou - rázová vlna, neskôr rýchlosťou zvuku i podzvukovou rýchlosťou - zvuková a tlaková vlna, otrasy povrchu zeme.

 

Ďalej je sprevádzaný aj predchádzaný prejavmi statickej elektriny a nasledovaný elektromagnetickým pulzom - šíri sa rýchlosťou svetla, a sekundárnymi prejavmi šírenia elektromechanických a elektromagnetických vĺn - šíria sa indukciou v stonkách a listoch, vedením elektriny rastlinami ktoré sa dotýkajú navzájom, vedením prúdu ionizovaným vzduchom, ionizovanou vzdušnou vlhkosťou, povrchom zeme a pod ním.

 

Tiež ťažko popísatelnými preskokmi nábojov a vedením prúdu, vrátane elektrochemického prenosu, a možnými rezonanciami a interferenciami medzi všetkými vymenovanými javmi.

 

V niektorých prípadoch sa na mieste pravdepodobne vyskytuje aj nepredstaviteľne silné rotačné elektromagnetické pole.

 

Oveľa viac ako 99,9% kruhov v obilí nájdených kedykoľvek vo svete vzniklo celkom prirodzenou cestou, ani v najmenšom nevznikli prispením ľudí (hlupákov, ktorí si hovoria crop-circle-makeri, ani mimozemšťanov, ktorí si hovoria hlupáky).

 

Menované kruhy v obilí vznikli pôsobením reálnych prírodných, nepredstaviteľne silných, mechanických, elektrostatických a elektromagnetických síl a obrovských napätí a prúdov.

 

Ktorákoľvek z týchto síl sa pohybuje mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť.

 

Tiež sa na vzniku javu kruhov v obilí podieľalo bežné, klasické, opäť veľmi ťažko predstaviteľné vedenie prúdu vzduchom, pôdou, stonkami, listami, koreňmi a elektrolýzou toho všetkého.

 

Na mieste vzniku javu kruhov v obilí sa odohrávala aj pyrolýza, vysokonapäťová disociácia pár, kvapalín aj pevných látok, termálny rozklad a podobné zmeny.

 

Podobné deje sa odohrávali v stonkách, listoch i koreňoch vďaka elektromagnetickej a elektrostatickej indukcii.

 

Na mieste vzniku javu kruhov v obilí sa môžu niekedy odohrať obrovské interferencie a rezonancie medzi všetkými vymenovanými silami, a medzi paralelnými i následnými výbojmi, Restrikes, ktoré na mieste prebiehali, aj medzi elektromagnetickými lúčmi, ktoré z nich boli vyžiarené.

 

Predpokladaná plošná výmera poškodenia

Medzi 0,5 až 1,5 milióna km2 na zemi ležiaceho aj inak poškodeného obilia ročne. Kruhy v obilí i akékoľvek iné pravidelné obrazce sú iba milióntinou z uvedenej plochy, nič čo by stálo za reč. Napriek tomu, hoci sa to vôbec nezdá, sa princíp ich vzniku a základné príčiny celkom zhodujú s akýmkoľvek bežne, úplne a vonkoncom nepravidelne poškodeným obilím, so steblami ohnutými k zemi, kdekoľvek na svete. Spôsob formovania pravidelných obrazcov - kruhov v obilí môže byť veľmi významne závislý na miestnych podmienkach - Británia, a v niektorých prípadoch nie je vylúčené, že k ich utváraní dôjde aj vďaka tomu, že k výboju blesku dôjde na jednom mieste dva razy. Druhý o niekoľko týždňov neskôr, ktorý už dopadá do štruktúry obilia podstatne oslabeného. V niektorých prípadoch je tiež možné, že výboj, ktorý pravidelnú štruktúru utváral, bol extrémne silný, mimo akúkoľvek bežnú predstavivosť. Akýkoľvek, aj ten najslabší výboj blesku, pracuje s takými fyzikálnymi parametrami, že ktorýkoľvek z nich je mimo akúkoľvek bežnú predstavivosť. Napätie, prúd, magnetizmus, strmosť nábehovej hrany. Safety first, please. Alan Pinkerton

 

Podiel inžinierskych sietí - industrializácia vidieka (1)

Z hľadiska vedenia elektrického prúdu v blízkom podzemí môže hrať podstatnú rolu aj prítomnosť najrôznejších podzemných vedení vytvorených človekom. Inžinierske siete - voda, elektrina, plyn, kanalizácia, drenáže, trativod. Ich prítomnosť a tvar sa môže podstatnou mierou podieľať na tvare vzniknutého elektromagnetického obrazce - kruhu v obilí. V dôsledku existencie podzemných sietí, umelo vytvorených človekom, dokonca pravdepodobne dochádza k jednému z najčastejších javov, vzniku rovných čiar poškodeného, na zemi ležiaceho alebo celkom mŕtveho obilia v poliach. Pretože sa ale pre prieskumníkov javu vyznačujúceho sa natoľko "terrible - horrible nepochopiteľným rozsahom a dosahom", akým kruhy v obilí sú, ide o jav celkom druhoradý a okrajový, nevenujú mu prakticky žiadnu alebo len celkom zanedbatelou pozornosť. Je mu venovaná celá stránka lines . Je to totiž jediný tvar, ktorého výskyt, predovšetkým veľmi presné pozície, bude možné pomerne úspešne predvídať v budúcnosti. Jeho výskyt bude pravdepodobne možné detekovať na veľkom množstve leteckých fotografií z minulosti. Osamotené, nijako zvláštne čiary poškodeného ležiaceho obilia, môžu sa vyskytovať aj v blízkosti alebo vo vnútri úplne nerovnomerných tvarov poškodeného obilia. Vzniknú samozrejme jedine vtedy, ak v ich tesnej blízkosti dopadne blesk. Ale ak k tomu dôjde, vzniknú celkom určite.

 

Crop circle created by lightning with underground pipesVzniknú tak, že určitá, môže to byť aj veľmi podstatná, časť energie z výboja prejde cez akékoľvek v podzemí sa vyskytujúce potrubie alebo sieť. Akákoľvek inžinierska sieť, tiež môže ísť o keramický, betónový alebo umelohmotný podzemný trativod, drenáž, kanalizáciu. Okolo nich je vždy koncentovaná vyššia vlhkosť. Zostatková energia výboja blesku, ktorá prechádza po akýchkoľvek podzemných štruktúrach, čiastočne zasiahne koreňové systémy rastlín, nachádzajúce sa nad nimi, a nastane rad dejov následných, popísaných na stránke chronológia. Elektrochémia, chémia, biológia, fyziológia, fytopatológia. Rastliny poškodené a oslabené priechodom elektrickej energie sú ľahším terčom, pre akéhokoľvek škodcu. Uplynie niekoľko dní, alebo aj týždňov, a rastliny v línii presne kopírujúcej smer podzemného vedenia preto sklonia, zohnú steblá k zemi, alebo celkom odomrú. Môže k tomu samozrejme dochádzať v rôznych časových obdobiach, ak zasiahnuté podzemné vedenie presahuje hranice niekoľkých polí, vzhľadom k odlišným lokálnym podmienkam a rozdielom v odolnosti nad nimi pestovaných plodín.

 

Je veľmi pravdepodobné, že takéto rovné čiary, ktoré vznikli v súlade s vysvetlením podaným v predchádzajúcom odseku, sú súčasťou mnohých pravidelných obrazcov kruhov v obilí, nájdených kedykoľvek v minulosti. Plány inžinierskych sietí existujú a je možné ich preskúmať. Na rade polí sa vyskytujú drenážne systémy. Pod zemou sa vyskytujú aj prírodné vedenia a zásoby vody a vlhkosť - aquifere.

 

Línie alebo niektoré zložitejšie tvary sa môžu objaviť aj nad niektorými archeologickými štruktúrami. Záhradná architektúra by mohla viesť k vytváraniu ešte zložitejších tvarov. Kruhy samozrejme tiež, napríklad nad miestom, kde bola studňa, rondel, humno, záhradné jazierko. Vďaka chronológii, počas dňov alebo týždňov, môžu byť obilniny nad týmito líniami postupne slabšie, a ohýbať sa k povrchu, alebo tiež veľmi často úplne zvädnúť a odumrieť. Aj keď sa nachádzajú v blízkosti všetkých kruhov v obilí, bývajú celkom mimo pozornosť každého pozorovateľa kruhov v obilí. Tiež možné, že tieto linky prechádzajú viac ako jedno pole s obilím, niekedy veľa. Pozri Opočno.

 

 

Potrubia

Miesto, kde by sa dalo predpokladať potrubie, je na spojnici stredov kruhov v obilí, ktorá na nasledujúcom obrázku vľavo pokračuje rovnou čiarou až ku kraju fotografie.

Vľavo East Field, Wiltshire, 18. júl 2005. Vpravo Winterbourne Bassett, Wiltshire, 23. máj 1998

Na obrázku kruhu v obilí vpravo je možné predpokladať výskyt podzemného potrubia alebo vedenia. Samozrejme sa môže aj tu jednať o už dávno nevyužívaný historický alebo prehistorický pozostatok, hoci dávnych civilizácií, ale tak to naozaj nevyzerá. Elektrický výboj tu totiž úplne evidentne po nejakom kanáli alebo vedeniu "bežal pod" cestou. V popise obrázku je síce uvedené, že "The formation also crossed over a road", obrazec dokonca prechádza ponad cestou, malo by však byť celkom jednoznačne uvedené, že prebehol pod ňou -  under.

 

Bolo by pravdepodobne možné nájsť celý rad ďalších fotografií kruhov v obilí, ktoré obsahujú dlhšie čiarové útvary, z ktorých niektoré, alebo priamky spájajúce stredy kruhov, bude možné stotožniť s potrubím alebo vedením čohokoľvek. Energia, dáta, suroviny, voda, odpad, tj všetky inžinierske siete. Okrem toho, najčastejšie sa pod povrchom polí vyskytujúce - drenáže a odvodňovacie kanály, vedúce v podzemí. Podrobnejšie sa spomínanému javu bude venovať stránka Línie poškodeného obilia, kam bude sústredený celý rad ďalších fotografií kruhov v obilí výskumníkov z predchádzajúcich rokov.

 

Rad fotografií z jedného takého miesta, bude možné nájsť na stránke venovanej spätnej lokalizácii bleskových výbojov Spätná lokalizácia výboja blesku. Ako je vidieť z fotografie, elektrický prúd z výboja vedený kovovým potrubím má veľmi presný "dostrel", doslova na úseku niekoľkých centimetrov kde končia mŕtve rastliny už nie je obilie ani sklonené, neleží na zemi a nepoškodené rastie ďalej.

Upozornenie (Motto):

Aj keby ktorékoľvek tvrdenie na týchto stránkách vyzeralo, že je formulované s absolútnou istotou, treba před ním umiestnit niektoré z týchto úvodných prehlásení:

Je vysoko pravdepodobné, že ...

Pravdepodobne bude možné dokázať, že ...

Nie je vylúčené, že ...

Z niektorých (mnohých) pozorovaní sa zdá (vyplýva) ...

Byť si absolútne istý svojou pravdou dokáže naozaj len blbec, hlupák alebo idiot.

(tak ktorý z nich vlastne, doparoma?)

 

Pre základné zoznámenie s doterajším nazeraním na problematiku kruhov v obilí je možné navštíviť stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Väčšina tam podaných vysvetlení síce spadá takmer alebo celkom do oblasti Pseudoveda (Paveda), tj patrí do Kategórie: Pseudoveda, poslúži ale aspoň ako základné informácie o doterajších pohľadoch na celú problematiku.

 

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že vysvetlenie, tu znázornené, ani akákoľvek stránka tohto webu, sa v žiadnom prípade nezaoberá pojmami ani odbormi ľudskej činnosti ako Ezoterizmuss, Parapsychológia, Psychotronika, Mimozmyslové vnímanie, Ufológia, Špiritismus, Astrológia, Okultizmus, Věštenie, Povery.

Viera v mimozemšťanov, Mimozemský život, vrátane Mimozemšťania, Astrobiológiaa, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Lietajúce taniere (UFO), návštevníky z Kozmickéhp priestora, Vosmíra, Galaxií, Mliečnej dráhy.

Mágia (okultizmus), Čierna mágia, Čarodejníctvo, Čarodejnice, Nadprirodzené javy, Zázraky. Fenomén roka 2012, Poltergeisti, Konšpiračné teórie, Psychokinézia, Šamanizmus, Mystika, ani akýkoľvek iný odbor Pseudovedy alebo Pavedy z Kategórie: Pseudoveda.

 

 

 

Pohľad do minulosti hodnotenie problematiky kruhov v obilí

http://wylatowo.pl/download/kregi_fenomen_poza_logika.pdf - ide o zhrnutie doterajších poznatkov a výskumy uskutočnené v problematike kruhov v obilí, pomerne podrobne - LEBEK, Bogusław: Kregi zbożowe – fenomen poza logiką (Kruhy v obilí - fenomén pomimo logiky). Ide o celkom objektívny pohľad na danú problematiku z obdobia pred rokom 2007, aj keď s niektorými subjektívnymi črtami (dôvera v tvrdení dvoch pochybných parazitov D & D). Do češtiny preložená verzia článku sa nachádza tu. Ďalšie rozsiahle zdroje je možné vyhľadať prostredníctvom vyhľadávačov po zadaní hesla "Kruhy v obilí" alebo "Crop circles". Ďalší pomerne objektívny zdroj je práca ktorú zverejnil Dee Cragg (www.swimoutsidethepool.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/cropcircles.pdf). Ani táto práca sa neubránila niektorým subjektívnym hodnotením, predovšetkým v častiach " Musical Notes in the Fields - The Work of Hawkins and Gragg"a UFO. Naopak je možné vysoko vyzdvihnúť jeho pohľad na Douga a Davea, ktoré považuje len za dva zvrhlé a perverzné falzifikátore, parazitujúce na prirodzenom jave. Preložená verzia jeho práce je alebo budetu.

 

If interested, contact cropcirclesonline@gmail.com

 

Kruhy v obilí - záhada odhalená.

 Raz a navždy, celkom a úplne.

Neskutočne primitívne, až by sa dalo povedať trápne smiešne, alebo dokonca debilné vysvetlenie. Milovníci UFO, záhad, parapsychológie, lietajúcich tanierov, neznámych a neexistujúcich energií a podobných nezmyslov sa môžu nechať transportovať do nenávratna (nekonečna).

Inými slovami, môžu tiahnúť do riti.

To isté je možné vyhlásiť o mimozemšťanoch.

paroubka Marťanov. Tiež môžu tiahnúť do rici.

poznámka: paroubek - pomerne bezvýznamný český idiot

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané teórie veľmi dôkladne experimentálne preveril

 

Jan Ledecký