Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-zoznam-vedeckych-odbore-použiteľných-k-vysvetleni-princípu-vzniku.
lightning
Vedecké, prírodné metódy
použiteľné k postupnému odhaľovaniu príčin vzniku akéhokoľvek poľahnutého, poškodeného, na zemi ležiaceho obilia kdekoľvek na celom svete
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

Dopřeji si denně doušek, a třebaže mi táhne na osmdesát, mám stále srdce jako zvon, a játra jako kámen!
Tož báť, necháj hurodzený pán hrábje klídne seďá na pérdéli!
Kdo je tu nejstarší, kdo je tu nejstarší, volal jedenasedmdesátiletý Johann Strauss, a tloukl o stůl svým občanským průkazem.

PRÍRODA a VEDA - matky základného výskumu

PagPh
Niektoré z odborov uvedených ďalej doteraz neboli využité nikdy, ich aplikácia sa nachádza vo štádiách ešte len veľmi skorých. Niektoré z nich využitie v popisovanom výskume ešte len čaká, no dočkajú sa

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Približný zoznam niekoľkých prírodných, vedeckých a technických odborov výskumu, ktoré je možné použiť, hneď vedľa Poľnohospodárstva a botaniky, k objasneniu princípov vzniku štruktúr poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia:

 

Fytopatológia, rastlinná anatómia, fyziológia a morfológia, biológia, biochémia, biofyzika, biomechanika, fyzika, chémia, pedológia, hydrodynamika, štatistika, mikroskopia, spektroskopia, fotogrametria, elektromechanika, hydrometeorológia, fyzika a dozimetria elektromagnetického a ionizujúceho žiarenia, elektrotechnika, hydrológia, geofyzika, fyzika rezonancie a interferencie, optika, kryštalografia, magnetohydrodynamika, termodynamika, elektrodynamika, fyzikálna chémia, elektrostatika, kvantová chémia, termochémia, hydrostatika, kinetika explózie, dynamika tekutín, fotografia, geometria, toxikológia, speleológia, magnetizmus, dendrológia, fraktálna geometria, rádiobiológia, seizmológia, aerodynamika, mechanika, fotometria, archeológia, agronómia, matematika, geológia, elektromagnetizmus, mineralógia, hydrogeológia, geochémia, genetika

 

rovnako ako mnoho ďalších, často medziodvetvových, prelínajúcich sa a vzájomne prepojených vedných disciplín.

 

Zoznam už nebude ďalej rozširovaný, aj keď niektoré vedné disciplíny a výskumné odbory by ešte možné pridať bolo. Môžu tiež ale už byť len priradené k niektorému z vymenovaných všeobecnejších odborov.

 

Prírodné postupy a logické, vedecky obhájiteľné vysvetlenie

Príroda, logika, veda a výskum, predovšetkým základný, ale samozrejme aj aplikovaný - smrtiaci bič všetkých pseudoved, paved, pavedcov, pseudovedcov aj mimozemšťanov

Zoznam je "trochu dlhší". Ide o prírodné metódy a vedecké postupy, použiteľné pre vysvetlenie procesov a príčin, vedúcich kedykoľvek k výskytu kdekoľvek poľahnutého obilia. Rovnako ako občas (veľmi zriedka) podobné alebo úplne rovnaké procesy môžu viacmenej náhodne, za prispenia a kooperácie mnohých ďalších, veľmi ťažko určiteľných, ale predsa len odhadnuteľných príčin, viesť k vzniku veľmi pravideľných obrazcov, spočiatku úplne nepochopiteľných a neuveriteľných. Ktorýkoľvek z uvedených postupov a odborov je možné použiť kedykoľvek a opakovane na zhromažďovanie dôkazov podporujúcich uvádzané procesy vzniku plôch poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia.

 

 

Obrovskými brzdami vedeckého pokroku a výskumu sú:

Viera v mimozemšťanov, záhady, pavedu, pseudovedu, amatérismus, diletantstvo, ale okrem toho:

Jednou z najväčších bŕzd pokroku sú usilovní idioti.

 

Viera v mimozemšťanov je obrovskou brzdou pokroku z toho dôvodu, že brzdí dôveru ľudstva v samo seba. Neverí si, že by bolo schopné samo sebe čokoľvek dokázať a vysvetliť, bez akejkoľvek aktivity mimozemšťanov. Neverí, že všetky deje na jednej modrej planéte, obývanej polidštěnými opicami typu humankind, sa môžu odohrávať bez akejkoľvek mimozemskej intervencie. Neverí, že všetko, čo sa na tejto i okolitých planétach kedy odohralo, je spôsobené bez výhrady vďaka energii dodané hlavným dodávateľom - centrálnú hviezdú - Slniečkom. Malú časť, oveľa menej než 1%, dodá sama planéta ako tepelnú energiu jadra (v prípade zemegule ide o geotermálnu energiu). Vytvára sa pod povrchom pôsobením trenia, slapových síl a rádioaktívnym rozpadom.

 

Akonáhle sa niekedy kdekoľvek objaví čokoľvek neuveriteľného a nepochopiteľného, už sú tu. Primitívny idioti, debilovia, nazývaní mimozemšťania. Ich technika je ( mala by byť ) o milióny alebo skôr miliardy rokov vyspelejšia ako ľudstva. Vládnu neobmedzenými zdrojmi energie. Možno že preto až tak neuveriteľne často pristávajú priamo na drôtoch elektrického vedenia, ako je možné zistiť napríklad tu. Často ani nedokážu umiestniť obrázok na nimi zvolené plátno tak, aby sa im tam vošiel celý, zmienka je napríklad tu. Jedným slovom - primitívovia. Neobmedzenosť viery v nich a viery v ich schopnosti pravdepodobne presahuje všetko ľudské chápanie, pretože nevysvetliteľné veci sa budú vyskytovať vždy. Jednoduchší ľudia vyžadujú jednoduchšie riešenia aj vysvetlenia. Z toho dôvodu pre niektoré poľudštené opice býva objasnenie zložitejších a ťažko vysvetliteľných problémov prostredníctvom intervencie mimozemšťanov naozaj tým najjednoduchším riešením. Ak im vyhovuje, že nimi zbožňovaný, obdivovaný, vychvaľovaný a toľko všehoschopný ich kamaráti mimozemšťania sa občas ani nedokážu správne zasiahnuť pole obilia o rozlohe až stoviek hektárov, bude pravdepodobne najlepšie je v ich naivné viere ponechať.

 

Boli už použité tisícky pseudovedeckých, priam pavedeckých úvah a metód v priebehu desaťročia skúmania javu Crop Circles. Počas mnohých rokov prieskumníci obrazcov v obilí takmer zabudli, že existuje niečo ako botanika a poľnohospodárstvo, nieto desiatky iných, štandardne využiteľných vedeckých odborov, opakovateľných, merateľných, overiteľných, objektívnych výskumných postupov a prírodných metód. Na to, že existuje niečo ako veda, nieto základný výskum, sa im podarilo úplne zabudnúť. S najväčšou pravdepodobnosťou predovšetkým vďaka opojeniu zo skutočnosti, že celý fenomén je tak nezrozumiteľný, zarážajúci, nepochopiteľný, nevysvetliteľný, spletitý, nepredvídateľný, ohromujúci, mätúci, nevypočítateľný, záhadný, prekvapujúci, zavádzajúci, neodhadnutelný, tajomný až mysteriózny.

 

Väčšina z nich je uvedená v úvode tejto stránky. Všetky, naozaj úplne všetky z tohto pomerne obsiahleho súpisu metód vedeckého výskumu sú využiteľné, a naozaj budú postupne využité, tu na tomto webe k objasneniu princípu formovania a vzniku poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia, a vysvetleniu príčin, prečo sa občas za veľmi výnimočnej zhody okolností a náhod štruktúra poľahnutého obilia sformuje do podoby pravidelného obrazca, javu nazývaného Kruhy v obilí. Samozrejme na vysvetlenie nebudú použité všetky v rovnakej miere, nie naraz a nie hneď. Zaručene ale úplne všetky. Niektoré síce skôr iba na okraj a pre zaujímavosť, iné ale naozaj veľmi intenzívnym, vyčerpávajúcim spôsobom.

 

Okrem toho: možnosti, že by nejaká nimi "skúmaná" záhada bola prostredníctvom vedy niekedy skutočne vysvetlená, sa ich prieskumníci vyložene obávajú. Vysvetlená záhada stráca opojenie záhadnosti, nevysvětlitelnosti, a už sa na nej nedajú zarábať peniažky. Pre zaujímavosť: v niektorom ďalšom pokračovaní budú zverejnené fotografie experimenta, v ktorom je sledovaný a zobrazený následok dopadu elektrického výboja do povrchu pôdy. Energia výboja, použitého v experimente, je približne 2500J. Energia bežných fotografických bleskov je okolo 5 J. Energia výboja ozajstného prírodného blesku začína od niekoľkých stovák miliónov Joulov, no niektoré ojedinelé exempláre môžu prenášať aj stotisícnásobok takéhoto množstva, tj viac ako tisícky miliárd Joulov, viac ako 1012. Bude dostupný aj spomalený filmový záznam. Milovníci záhad a pavedy budú musieť ešte nejaký čas vydržať. Naozaj nedočkaví jedinci môžu zhliadnuť napríklad video záznam neďalekého reélneho bleska tu. Jeho následky neboli skúmané zblízka, odhadovaná energia výboja je väčšia ako 25 megajoulov. Na zázname je zrejmé, že hlina lieta všetkými smermi, no tiež je celkom očividno zrejmé, že sa na mieste neodohral ani k náznak požiaru, zrejme predovšetkým vďaka vlhkosti na mieste prítomnej.

Close lightning compilation

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Ak nedokážete kostlivcov zo svojich skríň vyhnať, musíte sa naučiť s nimi tancovať. G.B.Shaw
Závisť vždy trvá dlhšie, ako šťastie toho komu závidíme. Heraclitus
Som zúrivý alkoholik a užívateľ drog. Nechcel by som zažiť možnosť sledovať svoje deti v podobnej situácii.  Ozzy Osbourne
z