Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning
Definitívne vysvetlenie.

Kruhy v obilí. Agrosymboly. Piktogramy.

Vysvetlenie spôsobu a princípu ich vzniku.

crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí sa vytvárajú od zásahu bleskom. Ide o simuláciu fotografického záznamu elektromagnetických siločiar a priebehu elektrických prúdov v rastri obilia na poli.

Kruhy v obilí sú tvorené vďaka zásahu bleskom. Jedná sa o simuláciu fotografického záznamu elektromagnetických siločiar a priebehu elektrických prúdov v rastri obilia na poli.

 

Koľaje po traktoroch a štruktúry v podzemiu u kruhov v obilí

Lizzano, frazione Celletta (Cesena - Forli), 12 giugno 2008: www.cropfiles.it

Kliknutím na obrázok je možné navštíviť priamo stránku, ktorá sa na stránkach talianskych prieskumníkov venuje vyobrazenej lokalite. Možno zaregistrovať "les bleskozvodov", nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti obrazca (stĺpy elektrického vedenia). To ale nie je na popisovanej lokalite to najzaujímavejšie. Bez pravidelného obrazca kruhov v obilí sa jedná o veľmi presný obraz lokality, zasiahnutej bleskom. Dokonca na poli napravo od obrazca kruhov v obilí, ktoré žiaden obrazec neobsahuje, je zasiahnutie elektrinou a ním vyvolané ohnutie stebiel k zemi oveľa markantnejšie. Najvýraznějšie je poškodené je predovšetkým obilie pozdĺž koľají po traktori, bežiacich cez pole (na snímke vodorovne), a na poli s obrazcom kruhov v obilí je poškodené predovšetkým obilie v blízkosti koľají pri okraji poľa, u ktorých sa traktory otáčajú. Tie totiž bývajú na väčšine polí znateľne viac rozjazdené, pôsobia tak väčšinou ako ďaleko lepšie hromozvody aj prúdovodiče. Ale aj na poli vľavo, dole, tesne pod copyrightom, je jedna výrazná koľaj, okolo ktorej sa výboj zreteľné prebehol. Zasiahnutie rastlín v blízkosti koľají u kraja poľa je na ľavom poli ďaleko markantnejšie ako na jeho iných častiach. Tiež je možné, že približne v miestach, ktoré sú určené stredami kruhov geometrického obrazca kruhov v obilí, sa v podzemí nachádza potrubie vodovoda lebo kanalizácie. Môže sa jednať aj o akékoľvek iné vedenie - elektrina, plyn, digitálna komunikácia. Niečo podobné sa môže týkať aj iných obrazcov kruhov v obilí, ktoré bežia podľa nejakej dlhšej línie. Ďalšie príklady nasledujú.

 

Elektrina môže byť rozvedená po poli hlavne prostredníctvom koľají po traktoroch. Vyznačujú sa oveľa vyššou vodivosťou proti zvyšku povrchu pôdy celého poľa. Niektoré tenké line v obilí so steblami ležiacimi na zemi môžu byť úplne náhodne rozvetvené, rovné alebo kľukaté neďaleko od miesta dopadu čela bleskového impulzu. Elektrický náboj sa dočasne pohybuje po zemi neďaleko od pravidelných obrazcov v obilí, nielen po stopách traktorov, pred pokračovaním v podzemí. Priechod elektrického prúdu vnútri rastlinného tela, buniek, tkanív a tým ich poškodenie môže tiež spôsobiť nerovnomerné dozrievanie obilia. Nerovnomerný rast a dozrievanie je fenomén, ktorý vznikol preto, že podmienky tam sú veľmi podobné presádzaniu rastlín.

 

Poznámka:

Tu popisovaná situácia zodpovedá teoretickému predpokladu, že v prípade vytvorenia obrazce kruhov v obilí môže byť podstatná časť energie výboja zvedená oveľa rýchlejšie kolmo do podzemia, oproti bežným prípadom zásahu bleska do poľa. Nenastane teda situácia, ktorá je po zásahu bleska do poľa inokedy oveľa bežnejšia, že sa podstatná časť energie blesku ešte pred úplným zvedením do zeme nejaký čas preháňa po poli ako na kolotoči, a pácha neplechu. Je preto možné, že obe polia mohli byť zasiahnutá približne rovnako, ale zatiaľ čo vľavo bola spotrebovaná podstatná časť energie na vytvorenie obrazca, a počas tejto činnosti rýchlo zvedená pod zem, na pravom poli bola energia oveľa viac rozvedená po poli predovšetkým koľajami po traktoroch a napáchala tak na vzdialenejších miestach väčšie škody.

 

Predpoklad je zmieňovaný niekoľkokrát na iných miestach tejto stránky a bude mu venované oveľa viac pozornosti na stránkach venujúcim sa viac fyzike a elektrotechnike, možno sa mu bude venovať celá špeciálna stránka.

 

Motto: Naozaj veľmi veľa kruhov v obilí sa nápadne podobá na simuláciu elektromagnetického poľa prostredníctvom PC. Dokonca iba jeden jediný, osamotený kruh. Je tomu tak preto, lebo boli ozaj všetky vytvorené prostredníctvom siločiar elektromagnetického poľa od bleskových výbojov.

 

Drôtený plot v blízkosti kruha v obilí

Ďalšiu fotografiu, ktorá pomerne vierohodne podporuje teóriu vzniku kruhov v obilí vďaka zásahu blesku, možno ju považovať takmer za dôkaz, je možné nájsť opäť vo veľmi rozsiahlom archíve Lucy Pringle, a nielen tam. V komentári k obrázku je uvedené, že na hranici medzi poľom obilia a pasienkami, na ktorých obrazec kruhov v obilí nepokračuje,

Martinsell Hill, 19th Jul 2009

sa nachádza drôtený plot. Drôtený plot sa chová ako uzemnenie, a uzemnenie predstavuje neprekonateľnú prekážku pre hlavnú príčinu vzniku a formovania obrazca kruhov v obilí - elektromagnetické žiarenie, počas zlomku milióntiny sekundy, rýchlosťou svetla, od miesta zásahu blesku - centrá obrazca celkom rovnomerne a súmerne do všetkých strán sa šíriacu elektromagnetickú explóziu (obrovskú). Elektromagnetické žiarenie totiž vo vzduchu, na rozdiel od rázovej a tlakovej vlny, nemá prekážok. Kovový plot, ktorý predstavuje uzemnenie, ale práve pre elektromagnetické žiarenie takou neprekonateľnou prekážkou je.  Podobne ako tieniaca mriežka vakúovej elektronky, alebo obecnejšie, akékoľvek elektromagnetické tienenie. Vegetácia za plotom, pasienok, je síce znateľne odlišného charakteru, ako obilnina pestovaná na poli - ide o travinu na pastve, ale jej fyzická konštitúcia je natoľko podobná, že pôsobiaca energia by sa na nej pomerne bezpečne prejavila, aj keď by sa tak nemuselo stať v úplne rovnakom čase. Svedecky doložené ( pozri ). Pretože ale poškodzujúca energia bola
vďaka popisovanému uzemneniu takmer stopercentne odtienená, rastliny vďaka tomu boli pred poškodením chránené, a nič podobné sa "za plotom" nestalo.

odtlačok mimozemského pečiatky na pastvinu nedopadol

a kravičky môžu naďalej veselo bučať búúú

 

Otázka tu položená sa priamo ponúka: Naozaj si všetci prívrženci UFO a ďalší samozvaní, rádoby "experti" na pôsobenie mimozemských civilizácií, dokážu i len náznakom predstaviť, že tí úbohí, plachí mimozemšťania, ktorých technológia by mala byť o veľa tisíc, ale skôr miliónov alebo miliárd rokov vyspelejšia kým naša, tunajšia, pozemská, sú skutočne natoľko "mentálne zaostalí", že by nevedeli vyprojektovať a skonštruovať taký obrazec kruhov v obilí aspoň o nejakých 50 metrov ďalej od plota, aby sa im na zvolené "plátno" vošiel celý?

 

Drôtený plot, ktorý pôsobí ako uzemnenie, súčasne aj ako hromozvod, sa chová obdobne ako uzemnená tieniaca mriežka vákuovej elektrónky, cez ktorú elektromagnetické žiarenie ani elektróny neprejdú - no pasaran. Chová sa voči nim ako celkom nepreniknuteľná stena.

 

Drôtený plot blesky skôr priťahuje, a je tak možné sa dokonca diviť, že centrálny kanál blesku neskončil priamo na ňom. Pravdepodobne zadul vietor ... Medzi Stepped lídrom, ktorý si najprv akoby "oňuchá" pravdepodobné miesto dopadu, a Return Stroke - hlavným výbojom, cez ktorý prejde takmer všetka energia výboja, uplynie až niekoľko desatín sekundy. Okrem toho sa pod povrchom polia môžu nachádzať nejaké archeologické alebo geologické artefakty, ktoré priťahujú Return Stroke ešte výraznejšie, než samotný plot.

 

Na internete je popísané ( pozri ), že tráva na pastvine má mechanické vlastnosti najvyššie porovnateľné s obilím za plotom, skôr slabšie, a že je preto divné, že za plotom obrazec nepokračuje.

 

Prieskumníci a fotografi, ktorí niekedy v živote navštívili obrazec v obilí, by sa pravdepodobne dokázali rozpamätať, alebo nájsť nejaké zabudnuté fotografie, či niekedy v niektorom kruhu alebo jeho blízkosti nenašli nejaký hydrant - ten totiž pôsobí ako veľmi dobrý hromozvod. Z ich fotografií sa táto skutočnosť väčšinou rozoznať nedá, ale snáď by nejaké detailnejšie zábery niekde nájsť mohli.

 

 

Hromozvody na poliach v blízkosti kruhov v obilí

Ako veľmi dobré hromozvody pôsobia veľmi často na poliach a v ich blízkosti sa vyskytujúce kôpky hnoja, aj blízke stromy a kríky.

 

Celkom nepopierateľnými hromozvodmi sú potom stĺpy elektrického alebo telegrafného vedenia, tých možno nájsť často vo veľmi tesnej blízkosti obrazcov kruhov v obilí stovky. Mnoho z nich sa niekedy vyskytuje priamo v obrazci ako jeho neoddeliteľná súčasť. Ancona, Italy, 10th Jul 2007 - dve vedenia VN prechádzajú priamo cez obrazec kruhov v obilí (odhadom 40 a 110 tisíc voltov), ďalšie vedenie VVN (400 000 V) asi tristo metrov od neho. GPS 43.574443°, 13.432214°

 

Ďalšie vedenia, ktoré ale určiť tak ľahko nepôjde, sú uložené pod zemou. Ide o najrôznejšie kanalizácie a vedenia. Na niektorých snímkach je ale možno aspoň odhadnúť. Opäť, koľkýkrát už, možno navštíviť známy archív kruhov v obilí Lucy Pringle. Snímka vľavo, Horton - Nr Devizes, Wiltshire 3rd Jul 2005. Obrázok kruhu v obilí vpravo pochádza z ukcropcircles.co.uk. Ako odkaz vedie priamo na galériu odkiaľ bol skopírovaný. Ide o rovnaké miesto, no zhotovený rad dní predtým, rovnako ako všetky ostatné na stránke tu . Odhadom najmenej 14 dní. Na obrázku vľavo je možné vidieť jeden veľmi obvyklý, výrazný hromozvod - stĺp elektrického vedenia, ktorého okolie ale vôbec nie je súčasťou geometrických útvarov kruhov v obilí, vďaka čomu leží úplne mimo oblasť záujmu akéhokoľvek prieskumníka kruhov v obilí. Od stĺpu šikmo doľava hore, kolmo k ceste, vedie žltý pruh obilia, ktorého výšku je možné odhadnúť asi na polovicu až tri štvrtiny výšky okolitého obilia. Ide o obilie mŕtve, ktoré bolo usmrtené buď okamžite počas výboja blesku do stožiaru, alebo neskôr, následkom chemikálií vzniknutých v rastlinách a v pôde. Predovšetkým vďaka elektrolýze v priebehu výboja, počas niekoľkých nasledujúcich minút až hodín, ale aj dní. Výboj pokračoval v podzemí od stĺpu, v blízkosti nejakého tam nachádzajúceho sa vedenia ďalej k ceste. Nemuselo ani ísť o vedenie akejkoľvek inžinierskej siete, môže ísť iba o zahrnutú priekopu alebo výkop, kde sa drží vlhkosť viac ako v okolitom teréne, no kábel elektrického vedenia tam pravdepodobne je. Podobný pruh vedie od kruhu vľavo dole k ceste. Tu sa ani nemusí nič nachádzať v podzemí, môže ísť len o rozjazdenú prístupovú cestu používanú pri sejbe, po ktorej prebiehala elektrina vďaka nižšiemu odporu. Na obrázku vpravo vidíme rovnaký kruh v obilí z iného uhla pohľadu, zasiahnuté obilie v smere k ceste vykazuje zatiaľ rozdiel iba niekoľkých centimetrov alebo percent vo výške, a ešte vôbec nie je žlté. Z toho vyplýva odhad rozdielu nadobudnutia snímok aspoň 14 dní.

 

 

Archeológia

Jednou z možností, ktorá sa môže podieľať na zvedeniu prúdu prudko kolmo dolu do podzemia, by mohla byť prítomnosť trosky, ale aj kovových artefaktov navodená činností niektorej starovekej hute, alebo prítomnosti akýchkoľvek ďalších reliktov, predovšetkým z doby železnej a bronzovej. p_1 p_2 Vďaka nedokonalostiam vtedy používaných metód tavby obsahuje troska aj niekoľko desiatok percent chemickou redukciou získaného kovu, ktorý už vtedy nevedeli zužitkovať. Vodivosť na takom mieste môže prekročiť viac ako milión ráz bežnú vodivosť pôdy aj podložia. To, že na niektorých miestach veľmi pravidelne navštevovaných zjavením kruhov v obilí sa v podzemí nachádzajú pradávna staroveká sídla, alebo mohyly, pohrebisko, pomerne ľahko lokalizovateľná z leteckých snímok za využitie metód leteckej archeológie, je celkom doložiteľný fakt. Jedným z najtypickejších takých miest je (place_name), ale iste by bolo možné nájsť mnohé ďalšie. Niektoré hrobky, a pohrebné miesta sú kovovými predmetami, nie len z drahých kovou, naozaj bohato naplnené.

 

Samozrejme sa môže jednať aj o iné archeologická obdobia a doby, ako len železnú a bronzovú (doba zlatá, strieborná, medená, cínová, mosadzná, kobaltová, olovená, zinková, wolframová alebo uránová).

 

Väčšie množstvo kovu sa v podzemí tiež nachádza na miestach, kam dopadol zostrelený aeroplán.

 

Viac na stránke archeológia

 

 

Správanie rastlín po zásahu elektrickým prúdom

Oveľa podrobnejšie informácie v menu EFP a podstránkach

Rastliny, zasiahnuté elektrickým prúdom, ktorý spôsobuje nezvratné zmeny v tkanivách, a vytvára významné množstvo rastlinám škodlivých chemikálií a značné množstvo buniek môže okamžite usmrtiť, nevykazujú spočiatku takmer žiadne alebo dokonca vôbec žiadne vizuálne pozorovateľné zmeny. Bolo by samozrejme možné pozorovať zmeny mikroskopické. Preverené, bude doložené fotografiami. Dokonca aj rastliny, ktoré sú po elektrickom výboji okamžite mŕtve, sú ešte niekoľko dní od okolitého porastu vizuálne, aj mechanicky takmer na nerozoznanie. Až po niekoľkých ďalších dňoch začnú žltnúť a až po niekoľkých týždňoch sa doslova rozpadnú na prach. Ide o rastliny, ktoré obdržali letálnu, alebo aj oveľa vyššiu dávku elektrickej energie. Dokonca aj v prípade, že ide o dávku túto hodnotu mnohonásobne prevyšujúcu, zo začiatku budú aj také rastliny vizuálne takmer na nerozoznanie od živých. Až pri dávkach o veľa rádov vyšších môže dôjsť k rýchlejšie alebo dokonca okamžite pozorovateľným zmenám - žltnutie, hnednutie až zuhoľnatenie. 

argentína - slnečnica

 

Bližšie informácie na stránke numero uno - ide o stránku, kde je vysvetlené, akým spôsobom došlo, pravdepodobne, viacmenej náhodou, na fotografovanie prvého následku zásahu blesku v poli, a po nejakom čase následkov blesku z ďalšej búrky.

 

 

 

Obilie nezasiahnuté elektrickým prúdom

Je veľmi pravdepodobné, že na poli, ktoré nebolo v priebehu celého vegetačného obdobia žiadnym bleskom zasiahnuté, sa až na výnimky takmer nikdy steblá k zemi neskloní. Niekedy sa ale výnimočne silný zásah bleskom môže prejaviť výrazným znížením vitality vegetácie aj nasledujúci rok, a viesť takmer k položeniu, ohnutiu stebiel k zemi. Na niektorých takých miestach skutočně k nakloneniu alebo položeniu, ohnutiu stebiel k zemi dôjsť môže, pozri GHOSTS.

 

 

Tu príklad pole, ktoré za celú sezónu žiadny blesk nezasiahol (2010), z Benátecké Vrutice. Rastliny vo vynikajúcej kondícii až do zberu, nie je položené, sklonené, ohnuté k zemi ani steblo.

 

Fotografie urobené 26. júna a 17. júla 2010

 

 

Energia výboja prírodného blesku

Len pre zaujímavosť je možné uviesť, že jediný, iba priemerný blesk vyžiari toľko energie, ktorá by stačila na zber celého lanu obilia o rozlohe mnohých hektárov, vymlátené obilia, jeho zomletie na múku, upiecť z nej chleba a jeho rozvoz aj do najvzdialenejších kútov republiky. Samozrejme aj na pozberové práce by zostalo. V prípade sklonenia, ohnutia stebiel obilia k zemi ide o zmenu polohy niekoľkých stoviek kg až niekoľkých ton materiálu o desiatky centimetrov, dokonca bez akéhokoľvek transporta z miesta na miesto. Ďalšie podrobnosti a merané fyzikálne údaje týkajúce sa energií výbojov blesku sú k nájdeniu na stránke a podstránkach menu blesky

 

 

Lokálne podmienky, možnosť dvoch výbojov

do rovnakého miesta, s dlhším časovým odstupom

Formovanie pravidelných obrazcov, kruhov v obilí - crop circles, môže znateľne závisieť od miestnych podmienok. Anglicko - pravdepodobne častejší výskyt na kriedovom podloží, ale podieľať sa môžu aj archeologické artefakty. Je tiež možné, že rad pravidelných obrazcov kruhov v obilí, ale aj iba nakloneného, ohnutého a na zemi ležiaceho obilia, sa vytvorí predovšetkým na mieste, kde dôjde k dvom výbojom blesku do približne rovnakého miesta, s dlhším časovým odstupom, aspoň niekoľko dní, ale skôr týždňov.

 

V prípade ojedinelých veľmi silných výbojov ale môže dôjsť k sformovaniu pravidelného obrazca, v najjednoduchšom prípade jediného kruhu alebo niekoľkých oddelených samostatných kruhov v obilí, ale skôr oveľa častejšie obrazca nepravidelného, so steblami sklonenými a ohnutými k zemi okamžite alebo takmer okamžite, v priebehu niekoľkých sekúnd, alebo minút až hodín. Výboj silnejšieho blesku pôsobí totiž na bezprostredné okolie okrem obrovských elektrostatických síl a priamych aj indukovaných elektromagnetických prúdov síl tiež mechanicky, ako explózia nemalého množstva trhaviny, stovky kg aj viac TNT v neveľkej výške nad zemou. Pravidelné obrazce sa tiež môžu vytvárať častejšie predovšetkým za neprítomnosti silného vetra, v prípade výboja tzv blesku z čistého neba. The Bolt from the Blue. Takú domnienku ale bude nutné najskôr overiť.

 

 

Chvenie povrchu Zeme

Okrem toho, čo všetko tu bolo popísané a ďalej na stránke ešte bude, jednou z možných vysoko pravdepodobných príčin vzniku obrazcov kruhov v obilí je, že sa na ich vzniku, respektíve tvaru, určitým spôsobom podieľajú otrasy povrchu Zeme v mieste vzniku. Povrch Zeme, ktorý sa v okamihu výboja a pôsobenia jeho mechanických efektov - tlakovej a rázovej vlny - správa ako pružná membrána, aj keď obrovských rozmerov. O rozlohe niekoľko kilometrov štvorcových. Vlastný rezonančný kmitočet tejto membrány leží medzi hodnotami niekoľko málo hertzov až niekoľko desatín hertzov. Môžu sa tak okrem prostých kruhov v obilí vytvárať najrôznejšie analógie alebo obdoby chladniho obrazcov. Con_Rings. Veterné vlny, ktoré sa prebiehajú po poliach obilia (viď), sú vo všeobecnosti veľmi dobre známe. Počas bleskového výboja, tiež vďaka účinkovaniu následných výbojov, môžu spôsobiť nielen ich vznik, ale aj ich "zmrazenie" vďaka pôsobeniu elektriny niektorého následného výboja blesku, ktorý nastane zlomok sekundy po prvom. Predovšetkým je tak možné vysvetliť často sa objavujúce koncentrické kruhy v obilí, napodobňujúce kruhy na vodnej hladině.

 

 

Hlavný vinník, pôvodcu kruhov v obilí stále úspešne uniká

Nie ojedinelým zjavom, naopak pravdepodobne dokonca vôbec najčastejším, vďaka ktorému sa darilo pravému vinníkovi tak dlho unikať pozornosti, je však skutočnosť, že k ohnutiu stebiel obilia k zemi v obrazcami kruhov v obilí, ale aj akéhokoľvek nepravidelného, dôjde až za rad dní, alebo dokonca aj týždňov až mesiacov po búrke. Pravdepodobne veľmi často za prispenia tak nevinnej udalosti, akou bola ranná hmla, pozri domino efekt a motýlie efekt, keď už si ho s udalosťou, ktorá prebehla pred radom týždňov, a nikto určite nebol jej bezprostrednom pozorovateľom, celkom určite nikto nespája. Myslené búrky, naozaj si je možné len ťažko predstaviť niekoho, kto počas búrky behá po poli. Zásah bleskom a vďaka nemu prechádzajúcim elektrickým prúdom bol však s najväčšou pravdepodobnosťou jednoznačne najdôležitejším činiteľom, ktorý na úrode spôsobil najväčšie poškodenia. Všetky ostatné fytopatologickej faktory, ako vírusy, plesne, huby, rastlinný a živočíšny škodcovia, poškodenie vplyvom vlhka alebo sucha, celkom jednoznačne pôsobí až ako druhotní - následní činitelia, a bez predchádzajúceho poškodenia bleskom by na rastlinách, ktoré nie sú oslabené pôsobením elektrického prúdu, nespôsobili takmer žiadne, no dokonca vôbec žiadne, alebo iba len zanedbateľné škody.

 

Bez prvotného oslabenia elektrickým prúdom by totiž rastliny pôsobenie všetkých ostatných vymenovaných fytopatologickích činiteľov hravo odolali. Bez oslabenia elektrickým prúdom by sa žiadny kruh v obilí nikdy neobjavil. Dokonca aj nerovnomernosť dozrievania sa pravdepodobne najčastejšie vyskytuje na lokalitách, ktoré boli zasiahnuté bleskom, a takmer každá rastlina, ktorá dostala určitú dávku elektrickej energie, vyššiu než zanedbateľnú, ale nie smrteľnú (pozri EFP ), dozrieva zreteľne pomalšie. Doteraz preverené predovšetkým vizuálnymi pozorovaniami, no nič nebráni tomu, aby tvrdenie bolo overené v laboratóriach, a stanovené dávky energie a ich vplyv na vitalitu rastlín.

 

Iste nebudú častou výnimkou prípady, že steblá rastlín na niektorých zasiahnutých častiach pole sa nemusí ani položiť na zem, ohnúť steblá k zemi, môžu však byť napadnuté škodcami (Ostrá).

 

Vysvetlenie

Jedným z veľmi logických dôvodov, prečo sa hlavnému vinníkovi vytvárania kruhov v obilí doteraz tak hodnoverne darilo unikať akejkoľvek pozornosti a možnému odhaleniu, je pomerne doložitelná skutočnosť, že sa tomuto "pôvodcovi všetkého zla" totiž presne v čase, keď on na poli niečo "maľuje", tj vytvára obrazce kruhov v obilí, podarí vonkoncom bezpečne a nemilosrdne akýchkoľvek potenciálnych pozorovateľov takejto tvorivej činnosti zahnať od poľa tak ďaleko, ako je to len možné, ak ich rovno nezabije.

 

 

Nepravidelné útvary obilia ležiaceho na zemi

Randomly Downed formations - RDF

V predchádzajúcom texte bolo už niekoľkokrát naznačené, že výboje bleskov nesú hlavnú zodpovednosť nielen za všetky Genuine, to je prirodzeně vzniknuté, pravidelné, hoci sebasložitější obrazce kruhov v obilí, no okrem toho aj za všetko ostatné, bežne a nepravidelne na zemi ležiace obilie na všetkých poliach čo na svete sú. Literatúra a webové stránky, zaoberajúce sa Kruhmi v obilí, občas označujú nepravidelné tvary poškodeného, na zemi ležiaceho obilia skratkou RDF ( Randomly downed formations, nepravidelne vytvorené, na zemi ležiace formácie). Klasický príklad (priamo učebnicový) je možné nájsť v jednej publikácii, venujúcej sa problematike kruhov v obilí. Ide o knihu: Crop Circles - Exploring the Designs and Mysteries, Werner Anderhub, Hans-Peter Roth, Lark Books, 2002, ISBN 1579902979. Na strane 111 sa pod fotografiou nachádza text: "Classic wind damage in grain". Typické poškodenie - položenie na zem, ohnutie stebiel obilia k zemi spôsobené vetrom. Zásadná chyba všetkých doterajších amatérskych prieskumníkov podobne vytvorených útvarov, na zemi ležiaceho obilia na celom svete: Takéto poškodenie zdravého obilia, ktoré doposiaľ nebolo bleskom a jeho elektrinou zasiahnuté a zoslabené, samotný vietor nikdy za žiadnych okolností spôsobiť nie je schopný. Fyzikálne vlastnosti - pružnosť, pevnosť - zdravého obilia prosto nič podobné neumožnia. Čo je možné pozorovať aj pri vetre veľa cez 100km / h, okamžite po jeho odznení nie je ohnuté, na zemi ležiace ani steblo. Stačí sa pozrieť na akýkoľvek film so záberom vrtuľníka letiaceho nízko nad poľom, steblá sa ohnú pokojne takmer k zemi, okamžite po prelete sa postavia späť do zvislej polohy. Na zobrazenej fotografii ide o celkom typické poškodenie obilia po výboji blesku. Informácia je to naozaj šokujúca, nepochopiteľná, a bude určite trvať nejaký čas, než sa s ňou ktokoľvek stotožní.

 

Na tomto mieste nezostáva nič iné, ak voľne reprodukovať klasickú myšlienku najväčšieho génia na svete všetkých čias, pána Járy Cimrmana: "Môžeme proti tomu protestovať, môžeme s tým nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo s tým alebo proti tomu môžeme robiť."

 

Nezostáva ak zopakovať, určite nie naposledy:

Prevažná väčšina takéhoto podobného položenia stebiel, ohnutia stebiel k zemi, nastane až veľa dní po búrke, často za nádherného počasia. V tej dobe si už búrku a blesky, ktoré prebehli pred toľkými dňami, nikto ani nespomenie. Aj vďaka tomu, že po búrke pole s obilím vyzerali ako nedotknuté, si ju s poškodením a oslabením a následným ohýbaním stebiel rastlín k zemi, nikto nespája. Týka sa ako kruhov v obilí, tak celkom nepravidelných obrazcov.

 

Mimochodom, ak by boli autori knihy schopní zistiť čas a lokalitu snímky domnelého ohnutia stebiel k zemi vetrom zo svojej knihy, môžu sa u firmy zaoberajúcej sa archiváciou bleskových dát pýtať sami. Pravdepodobne by bolo možné dohľadať viac než iba len jeden zásah blesku do fotografovaného poľa, s minimálne niekoľkodňovým, skôr niekoľkotýždňovým časovým odstupom, kedykoľvek medzi dobou klíčenia až do časa zrobenia fotografie.

 

Stojace zdravé obilie v blízkosti koľají po traktori

Na fotografii z knihy, ale aj na mnohých fotografiách dokumentujúcich obrazce kruhov v obilí, na ktorých sa súčasne vyskytuje obilie "normálne" poškodené, celkom nepravidelne vytvorené útvary obilia, ležiaceho na zemi, je zvlášť zaujímavé to, že takto poškodené, so steblami položenými na zem, môže byť takmer celé pole, okolo 80%, ale v bezprostrednej blízkosti koľají po traktoroch obilie stojí. To je veľmi častý úkaz, u všetkých obilnín, ktorých steblá ležia na zemi od zásahu bleskom. Z pozorovaní vyplýva, že početnosť jeho výskytu je natoľko vysoká, že je takmer vylúčené, že by išlo o obyčajnú náhodu. Hoci je možné, že podstatná časť energie bola k rastlinám privedená týmito koľajami, nemusí to ale byť pravidlom. Rastliny, ktoré sú koľajniciam najbližšie, a mali by tak byť najviac poškodené, takmer nikdy na zemi neležia. Naopak obdobne vyzerajú takmer všetky polia sa steblami ohnutými k zemi, takže vlastne o žiadnu veľkú zvláštnosť nejde. Ohnutie stebiel k zemi začína takmer vždy najmenej 20 - 30 cm od týchto koľají. Ponúka sa vysvetlenie, že rastliny v tesnej blízkosti koľají, ktoré nie sú obsadené rastúcimi rastlinami obilia, majú k dispozícii väčšie množstvo pôdy s nižšou koncentráciou jedovatých látok, vylučovaných koreňmi susedných rastlín. Cudzorodé a škodlivé látky, ktoré v rastlinách vznikli, a tie sa snažia ich zbaviť pomocou koreňov, vylúčiť do pôdy, sa tak v okolí koľají podstatne rýchlejšie zriedi, a rastliny v tesnej blízkosti koľají tak majú väčšiu šancu sa uzdraviť, a nie sú vystavené takej koncentrácii škodlivých látok.

 

Veľmi typické príklady budú napríklad na stránke Kounice, ale je možné ich nájsť takmer na každej fotografii kruhov v obilí, ktorá okrem pravidelného obrazce obsahuje aj nepravidelne vytvorené útvary na zemi ležiaceho obilia. Takmer vždy aspoň 30 cm od koľají, ale aj meter a ďalej. Niekedy sa dokonca obilie ležiace na zemi nenachádza, aspoň spočiatku, nikde inde ak v najväčšej vzdialenosti od koľají, presne uprostred medzi nimi. Tam je pravdepodobne koncentrácia škodlivých látok najväčšia, a rastliny sa ich najhoršie zbavujú. Tiež môže pôsobiť zvýšená elektrická vodivosť na tom mieste, trysky sejacieho stroja ho mohli prejsť dvakrát počas siatia vďaka prekrytiu rozpätia sejacieho stroje, trasa je osiata dva razy.

 

Oveľa podrobnejšie vysvetlenie tohto javu sa bude nachádzať na stránke lines.

 

Ako jeden z možných dôvodov poškodenia, oslabenia obilnín, býva udávané prehnojenie, predovšetkým dusíkom. V takom prípade by ale najviac boli prehnojené rastliny najbližšie u koľají, a ich steblá by sa zohla k zemi najčastejšie, zatiaľ čo v skutočnosti je to presne naopak. Prehnojenie, to je zvýšený obsah rozpustných solí v pôde, ale môže spôsobiť zvýšenú frekvenciu výbojov blesku do tohto miesta. Kôpky hnoja totiž priťahujú blesky až obdivuhodným spôsobom, vďaka zvýšenej elektrickej vodivosti popisovaných miest, aj ovzdušia nad nimi. Ak sa teda v ich blízkosti zrovna vyskytne obilie ležiace na zemi, nie je to v žiadnom prípade z dôvodu lokálneho prehnojenia, no jednoducho preto, že tam dopadali blesky. Logicky by totiž muselo byť najväčšie množstvo stebiel ležiacich na zemi najbližšie hromade maštaľného hnoja, no k tomu nedochádza takmer nikdy.

 

 

Ukážky bežného poškodenia, oslabenia,

ohnutia stebiel k zemi na fotografiách lovcov kruhov v obilí

Tu opäť ukážka z archíva LP. Na fotografii je okrem kruhov v obilí možné veľmi dobre pozorovať poškodenie obilia uprostred medzi koľajami po traktoroch. Samozrejme tento jav je možné nájsť nielen na fotografiách kruhov v obilí, ale aj na akejkoľvek fotografii obilnín, ktorých steblá ležia na zemi. Jednou z ďalších zaujímavostí totiž je, že vôbec najčastejšie, alebo najskôr, sa ohýbanie stebiel na zem objaví v blízkosti stredu štvrť závitov, ktoré na kraji poľa tak pravidelne narysovali kolesá traktora. V tomto prípade bude pravdepodobne dokonca možné dosadiť nejakú fyzikálnu zákonitosť. Jednako že v zákrute budú koľaje viac rozjazdené, aj to že integrál výkonu dodaného štvrtinou kružnice do vlastného stredu má oveľa vyššiu hodnotu, ako integrál priamky k rovnako vzdialenému bodu. Výkon dodávaný v rovine povrchu zeme ubúda s druhou mocninou vzdialenosti od bodu, ktorá je v prípade kružnice konštantná, takže neubúda. Ide o približný odhad, oveľa podrobnejšie bude problematika vedenia prúdu v pôde a rastlinách vysvetlená na stránke LRC. Okrem toho koľaje u kraja bývajú prejeté ešte raz traktorom pri návrate z poľa. Ďalšie podrobnosti sa budú nachádzať na stránke koľaje. Náhľady obrázkov je možné zväčšiť prejdením myšou nad nimi.

 

Koľaje po traktoroch sú pravdepodobne oveľa vodivejšie proti svojmu okoliu, fungujú preto aj ako bleskozvody, vlhkosť sa v nich drží a zhromažďuje najlepšie a najdlhšie, a tiež sú pravdepodobne jednou z príčin, prečo po výboji blesku do jedného poľa sú rastliny poškodené prakticky len na ňom, koľaje si všetku energiu rozdistribuujú iba len medzi sebou a inam ju jednoducho nepustí. Koľaje na okraji poľa majú jednoznačne najvyššiu vodivosť, sú prejeté aj viacnásobne, a za vysokej vlhkosti pôdy sa u nich často traktory otáčajú s vypnutým diferenciálom. Ďalšími veľmi významnými bleskozvodmi sú na poliach sa často vyskytujúce kôpky hnoja.

 

 

Obrázky od priateľov z Poľska - Wylatowo

Tu je zobrazené niekoľko typických ukážok normálneho ohnutia stebiel k zemi, v obilí po zásahu bleskom, v kombinácii s geometrickými obrazcami kruhov v obilí, vyfotografované priateľmi prieskumníkov z poľského mestečka Wylatowo: link 2002link piktogramy 

Vo všetkých prípadoch by bez geometrických tvarov kruhov v obilí išlo o celkom typické poškodenie obilnín spôsobené výbojom blesku.

 

 

Argentína 2010, slnečnica

Hneď na začiatku roka 2010 bolo možné zavítať na skok do Argentíny.

Udalosť datovaná 15. marca 2010, fotografie z Touraine-insolite.xooit.com

  

zuhoľnatené a obhorené slnečnice (v kruhu) si inak ako zásahom blesku vysvetliť takmer nemožno ... (Alebo že by predsa len to UFO ...?) vložit_citaci_textu

 

Opis stavu rastlín na mieste ako by vypadol z učebnice pre žiakov strednej poľnohospodárskej školy, kde je popisovaný následok výboja blesku do poľa so slnečnicami. Napríklad Sunflower Production Handbook 2007, viď. Manuál zostavený v National Sunflower Association, NSA, Mandan, North Dakota, USA

 

Keď pôjde niekto lesom, a zbadá niekoľko ohorených stromov, pomyslí si: "Tu udrel blesk". Keď pôjde po poli, a zbadá obhorené slnečnice, čo si má myslieť? Že sa nad poľom vznášala mikrovlnná rúra mimozemšťanov, rotovala nad ním do kruhu, z ionosféry zostupoval ľudskími a mimozemskími a kozmickími myšlienkami a všadeprítomnú vesmírnú inteligenciú podporovaný a vytvárajúci sa plazmový vír alias vortex, ešte nejaké to UFO s lasermi ostreľovalo pole a všetko dotvoril elektrický prúd, ktorý sa medzitým vytvoril medzi podzemnými prameňmi vody a hmlou na blatoch? (To bola len malá ukážka toho, kam až sa niektorí prieskumníci javu kruhov v obilí občas uchyľujú vo svojich úvahách. Nie je možné im to mať za zlé, sú totiž z absurdnosti a nepochopitelnosti javu evidentne nešťastní. Veď tie fraktále sa predsa v neživej prírode a bez inteligencie vytvárať nemôžu a nedajú. Ale dajú sa, milé deti, dajú, a ako ľahko!)

 

K vytvoreniu toho všetkého stačil niekedy snáď aj len jeden jediný zásah blesku, mohol byť sprevádzaný niekoľkými paralelnými aj následnými výbojmi, a nejaké tie rezonancie a interferencie medzi nimi. Veľmi často tiež výboje behajú po podzemných vedeniach, a presne nad nimi sa vytvárajú čiary. V takom prípade sa môže jednať aj o celkom mŕtve obilie - zmienka už  tu, ďalšie, oveľa názornejšie prípady na stránke Lines.

 

Všetko sa odohralo počas niekoľkých desaťtisícin sekundy. Ide o čistý čas, tj čas, počas ktorého prebiehal elektrický prúd. Medzi následnými výboju existujú Pausy (to sa tak na divadle hovorí), trvajúce až stovky milisekúnd. Sústava hlavného výboja a niekoľkých následných sa môže odohrávať v čase až okolo jednej sekundy, výnimočne aj dlhšie. Po jeho odznení nemuselo byť na poli pozorovateľné absolútne nič. Na začiatku, tj počas výboja a bezprostredne po ňom, sa odohrávali predovšetkým pochody fyzikálne, mechanické, elektromechanické a elektrochemické. Po nich nastalo veľmi dlhé obdobie pokoja, počas ktorého nastúpila matka príroda, biológia, fytopatológia, biomechanika, biofyzika, chémia a podobné čisto prírodné procesy. "sťahovanie národov".

 

To, čo potom nasleduje, môže byť čiastočne ovplyvnené počasím, aké zrovna okolo panuje. Veľmi podstatná je ale skutočnosť, že úplne všetky ďalej popisované deje, ktoré nastanú až po výboji, sa budú odohrávať aj za tých najvhodnejších poveternostných podmienok, aké je možné si na účely pestovania obilia predstaviť.

 

P_L_U Počas desiatok dní, ale aj niekoľkých týždňov až mesiacov, vplyvom obrovskej zotrvačnosti priebehu biologických pochodov v rastlinných tkanivách, dochádza k postupnému oslabovaniu rastlín. Časti poškodených rastlín odumierajú, ďalšie slabnú. Až keď celkové oslabenie rastlín jedného dňa prekročí únosnú mieru, k tomu ešte počas noci padne londýnska hmla - butterfly, rastliny sťažknú a najslabšie steblá sa začnú zvoľna pokladať na zem - domino, a počas niekoľkých sekúnd až minút celá starostlivo vytvorená konštrukcia padá k zemi ako domček z kariet. P_B_R Možno tak pravdepodobne vysvetliť často sa vyskytujúce zväzky stebiel vo vnútri niektorých kruhov v obilí, mnohonásobne poskladané pravidelne cez seba. V takom prípade dochádzalo pravdepodobne k postupnému skladaniu zväzkov jeden cez druhý. Dosiahnutie podobného efektu by bolo ľudskými silami za pomoci primitívnych pomôcok (a primitívnych ľudských mozgov) celkom nemožné. Nie je potrebné zdôrazňovať, že nerozoznateľné podobné štruktúry sa objavujú aj v úplne nepravidelných útvaroch. Sprievodné fotografie vpravo boli nadobudnuté na miestach, kde sa nachádzali práve len také, celkom nepravidelné tvary. Všetky tie mesta boli preukázateľne a overiteľne zasiahnuté bleskom. Fotografia vľavo hore - kruh v obilí popis_vlevo_nahoře

 

Skutočnosť, že ohýbanie stebiel k zemi, počas ktorého je obrazec kruhu v obilí zviditeľnený, môže niekedy nastať podstatne rýchlejšie, ako bol celý proces pripravovaný, a až veľmi dlho potom, čo bol naozaj iniciovaný, vedie laickú aj "odbornú" verejnosť k mierne unáhleným aj zmäteným záverom. Som z toho terazky voľaaký zmätený.

 

 

Sťahovanie národov (Migration Period)

Je tak obrazne nazývaný proces, kedy sa v tele celej rastliny (stonku, listy, klas i korene v prípade obilia) vytvorí vplyvom elektrolýzy, pravdepodobne aj vďaka elektro-tepelným procesom rad škodlivých zlúčenín. Rastlina ich po určitej dobe začne sťahovať dolu, ku koreňom, a koreňmi vylučovať do pôdy, opačným smerom potom postupujú látky bežne sa zúčastňujúce látkovej výmeny, rastline prospievajúce a užitočné. Všetko tak slúži na účel ochrany genetickej informácie uložené v semenách pred poškodením. Ani zrno nazmar - heslo ktorým sa príroda (ne) riadi milióny rokov, na rozdiel od komunistov. Na rozdiel od nich je ale príroda zjavne ochotná pre čo najlepšie uchovanie genetickej informácie nejaké to zrniečko obetovať, a poškodených jedincov preto jednoducho ponechá k likvidácii prostredníctvom najrôznejších fytopatologickích činiteľov, ktorí v tomto prípade konajú celkom jednoznačne veľmi záslužnú činnosť. Jedná sa približne o 10% užitočne obetovanej úrody ročne.

 

Teoretická úvaha (chronológia niektorých procesov), príklad

Rozdelením rastliny (nadzemnej časti), napríklad na desať dielov rovnakej dĺžky, a za predpokladu, že každá z nich potrebuje k tomu, aby sa zbavila škodlivých látok, ktoré sa v nej vytvorili ("odsťahovala o poschodie nižšie"), určitú konštantnú dobu - napríklad jeden deň. Najvrchnejšia časť (desatina) rastliny - klas alebo časť, kde bude utvorený, sa tak počas jedného dňa zbaví všetkých nepriaznivých látok, všetky ďalšie časti pod ňou ale musí pretrpieť aj priechod jedov zo všetkých častí nad nimi. Z tejto, iste veľmi zjednodušenej, no pre účely vysvetlenia zonálneho oslabenia rastliny postačujúcej predstavy, vyplýva, že najnižšia desatina rastliny je vystavená pôsobeniu nepriaznivých zlúčenín desaťkrát dlhšiu dobu, ako časť najvrchnejšia, a desaťnásobku množstva, ako sa v nej samotnej vytvorilo, takže odhadom je vystavená stokrát vyššiemu pôsobeniu nepriaznivých chemikálií. Z toho dôvodu je spodná časť najviac oslabená, a je mechanicky najmenej odolná. Spodná časť sa tak vlastne obetuje pre zdarnú výchovu potomstva. U veľkej časti takto oslabených rastlín sa jej to naozaj podarí, pretože okamžite po ohnutí stebiel k zemi sa začne rastlina vztyčovať prostredníctvom kolienok - uzlov, botanicky nazývaných nody. Prevažnej väčšine z nich sa to naozaj, aj keď len čiastočne podarí. Preto môžu byť úspešne zozbierané prostredníctvom známych žacích mláťačiek alias kombajnov.

 

Časové rozvrhnutie dejov popisované v tomto odseku je len príklad, nejedná sa zatiaľ o nijak pokusne doložená fakty. Ide len o približnú aproximáciu pravdepodobného priebehu niektorých procesov, ktorú bude ešte len možné experimentálne preveriť, a v niektorých prípadoch sa môže od nastíněného priebehu podstatne líšiť (extrémne silné výboje)

 

 

Možnosti overenia, aj spätného, mnoho rokov nazad ...

Záhada kruhov v obilí definitívne vyriešená ...

Iba reálne aj prirodzené, mechanické - elektromechanické - elektrochemické - biochemické - biofyzikálne - biomechanické - fytopatologické princípy vzniku, pomerne jednoducho zistitelné aj predvídateľné. Vedecky overiteľné. Dokonca (!!!) v naprostej väčšine prípadov, dajme tomu od roku 1980, a keby nie tak od 1990, aspoň v niektorých krajinách, pomerne bezpečne spätne overiteľné takmer pre každú GPS lokalitu kruhu v obilí. Je možné opýtať sa meteorológov, alebo priamo Siemens-Vaisala, ALDIS, CELDN, Euclid, NORDLIS, alebo u firiem, ktoré s výsledkami ich merania pracujú. K výboju blesku dochádza v mnohých prípadoch mnoho dní pred objavením obrazca.

 

 

Nepravidelné obrazce z Talianska ...

V niektorých krajinách, napr Taliansko (odkazy ďalej) sa stalo nepísaným pravidlom, ak je niektorý rok na "záhadné", veľmi pravidelné obrazce kruhov v obilí trochu "chudobný", sú lovci fotografií javu kruhov v obilí vďačný aj za celkom bežné, nepravidelné obrazce v obilí, so steblami nepravidelne ohnutými k zemi. Talianski pozorovatelia kruhov v obilí pravdepodobne ako jedni z prvých zaregistrovali skutočnosť, že pravidelné aj úplne nepravidelné obrazce v obilí majú veľmi veľa spoločného. Jedna ich fotografia pravidelného obrazce kruhu v obilí už je použitá v predchádzajúcom texte tu a ďalšia tu. Stalo sa totiž pomerne častým úkazom, že na talianskych poliach sú pravidelné obrazce kruhov v obilí veľmi často pozorovateľné v kombinácii s nepravidelnými, ako je vysvetlené tu.

 

 

Veľké poďakovanie

pre www.cropfiles.it : tu niekoľko stránok s najtypickejšími odkazmi, ktoré pomáhali pri výskume - ako typické ukážky je možné zvoliť napríklad

http://www.cropfiles.it/cropcircles_2010/Allettamento_2010.pdf

http://www.cropfiles.it/cropcircles2008/Allettamento_2008.html

http://www.cropfiles.it/cropcircles2007/Allettamento_2007.html

http://www.cropfiles.it/crop_circles2006/Merate_11Maggio2006.html

označené ako "e crop irregolari"- nepravidelné obrazce. Rad fotografií na odkazovaných stránkach je možné zväčšiť pravým tlačidlom po príkaze "zobraziť obrázok"

 

Nie je vylúčené, že sa zatiaľ jedná iba len o subjektívny dojem, ale na niektorých fotografiách talianskych prieskumníkov sa to potenciálnymi hromozvodami len "hemží".

Kliknutím na obrázok je možné prejsť priamo na stránku zdroja

 

podobných záberov z českých polí možno predložiť tisícky. Veľa takých miest doložiteľno zasiahnutých bleskom aspoň niekoľko dní pred fotografovaním. Výskum trval do súčasnosti dlhšie ako 3 roky (jeseň 2011 - 3 a 1/2 sezóny obilia) a odohral sa na ploche väčšinou niekoľko desiatok, nanajvýš niekoľko stoviek kilometrov štvorcových. Najtypickejšie z nich budú časom umiestnené tu .

example_czech

 

Vysvetlenie

Na fotografiách pravidelných obrazcov kruhov v obilí z Talianska je možné si všimnúť jednej zaujímavej veci: podstatne častejšie ako v Británii sa na nich vyskytujú popri týchto obrazcov aj obrazce nepravidelné. To môže byť spôsobené jednak tým, že v Taliansku zďaleka nie je na obrazce v obilí konaný taký "hon" ako v Británii. Talianski starousadlíci sa totiž pravdepodobne oveľa radšej venujú poľnohospodárskej činnosti, na nejaké hlúposte nemajú čas a ani o nich nejavia záujem. Obrazce tak sú v mnohých prípadoch vyfotografované až mnoho dní po svojom vzniku, ak vôbec. Myslené po skutočnej vizualizácii - ohnutiu stebiel k zemi, kedy sa k najviac postihnutému a na zem najrýchlejšie položenému obiliu v obrazcami už stačilo pridať a ohnúť steblá k zemi aj ďalšie obilie, v jeho bližšom i vzdialenejšom okolí, ale môže to byť spôsobené aj lokálnymi podmienkami.

  

Ďalšou možnosťou je, že v Taliansku nie sú tak účinné podzemné hromozvody, preto neodvedú najväčšiu časť prúdu ihneď hlboko pod zem, a tak sa určitá, niekedy pravdepodobne aj dosť podstatná časť energie výboja ešte nejaký okamih pred tým môže šíriť ďalej po zemi alebo nehlboko v podzemí, kde zasiahne aspoň koreňové systémy rastlín. Preto sa v Taliansku vytvoria oveľa rozsiahlejšie plochy nepravidelných tvarov poškodeného obilia, ako v "dokonalejšie uzemnených" britských obilných poliach, kde sa možno v podzemiu stále ešte nachádza oveľa viac pamiatok z doby bronzovej a železnej. Taliansko je z archeologického hľadiska v podzemiu pravdepodobne oveľa viac "vyťažená" (vylúpené, zplundrované) ako Británia. Samozrejme sa ale na niektorých archeologicky významných miestach môže prejaviť len prítomnosť trosky zo starovekých hutí, mnoho miliónkrát vodivejšej ako podložie, bežne prítomné pod povrchom.

 

Pozri Šírenie elektrického výboja po zemi, kde bude táto problematika znázornená oveľa podrobnejšie. Na stránke chronológia je ale zobrazený aj príklad z Británie (16.07.2007, Hailey Wood, Ashbury, Wheat), kde je veľmi zreteľne vidieť, ako sa k obrazcom postupne pridáva ďalšie obilie, vo vnútri obrazca aj mimo neho. Steblá sa ohýbajú k zemi presne podľa pravidiel poškodenia, oslabenia po výboji blesku. V čo najväčšej vzdialenosti od koľají po traktori, často presne uprostred medzi nimi.

 

 

Ďalšie poďakovanie

smeruje na stránky croponline.org, cropanomali.htm, konkrétne podstránka Lissone (Mi) : táto lokalita bude využitá na stránke Predpoveď, vzhľadom na pravdepodobnú štruktúru tam nachádzajúceho sa elektrického vedenia (dve vedenia), prechádzajúce okolo poľa (obdĺžnikový závit opisujúci uhol väčší ako 200 °). Tam sa nejaký ten blesk občas trafiť musí. Takže nie žiadne kruhy, ale obilie ležiace na zemi, so steblami ohnutými k zemi tam občas v budúcnosti niekedy bude určite. Ďalšie podrobnosti pozri na menovanej stránke Predpoveď. Na lokalite síce dochádza k určitým stavebným zmenám (čerpané z Google Maps, Google Earth), ale snáď z políčka niečo zostane.

 

 

Poďakovanie:

Pítrs od Petráčků, (numero uno),

Petr Světlý z Dywidag Prefa as, (number 2),

Pepa z Linde + Wiemann Cz, sro

Gouláš, Spejbl, stánkar, Kelčák, Pid, Luboš Hanousek,

Kuba Lepič,

Bobeš Janík,

a mnoho ďalších.

 

Veľmi veľa vďaky si zaslúži pán Václav Bošina, miestny roľník.

 

Ďalších veľmi veľa vďaky priateľom z Talianska cropfiles.it a croponline.org <

Pozri inde alebo na iných stránkach.

Roma locuta, causa finita - Rím prehovoril, prípad je uzavretý

 

Upozornenie (Motto):

Aj keby ktorékoľvek tvrdenie na týchto stránkách vyzeralo, že je formulované s absolútnou istotou, treba před ním umiestnit niektoré z týchto úvodných prehlásení:

Je vysoko pravdepodobné, že ...

Pravdepodobne bude možné dokázať, že ...

Nie je vylúčené, že ...

Z niektorých (mnohých) pozorovaní sa zdá (vyplýva) ...

Byť si absolútne istý svojou pravdou dokáže naozaj len blbec, hlupák alebo idiot.

(tak ktorý z nich vlastne, doparoma?)

 

Pre základné zoznámenie s doterajším nazeraním na problematiku kruhov v obilí je možné navštíviť stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Väčšina tam podaných vysvetlení síce spadá takmer alebo celkom do oblasti Pseudoveda (Paveda), tj patrí do Kategórie: Pseudoveda, poslúži ale aspoň ako základné informácie o doterajších pohľadoch na celú problematiku.

 

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že vysvetlenie, tu znázornené, ani akákoľvek stránka tohto webu, sa v žiadnom prípade nezaoberá pojmami ani odbormi ľudskej činnosti ako Ezoterizmuss, Parapsychológia, Psychotronika, Mimozmyslové vnímanie, Ufológia, Špiritismus, Astrológia, Okultizmus, Věštenie, Povery.

Viera v mimozemšťanov, Mimozemský život, vrátane Mimozemšťania, Astrobiológiaa, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Lietajúce taniere (UFO), návštevníky z Kozmickéhp priestora, Vosmíra, Galaxií, Mliečnej dráhy.

Mágia (okultizmus), Čierna mágia, Čarodejníctvo, Čarodejnice, Nadprirodzené javy, Zázraky. Fenomén roka 2012, Poltergeisti, Konšpiračné teórie, Psychokinézia, Šamanizmus, Mystika, ani akýkoľvek iný odbor Pseudovedy alebo Pavedy z Kategórie: Pseudoveda.

 

 

 

Literatúra, zdroje

Niektoré knihy, použité na vysvetlenie najrôznejších fyzikálnych a prírodných javov a úkazov v texte a na podstránkach www.cropcirclesonline.com Literatúra

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané teórie veľmi dôkladne experimentálne preveril

 

Jan Ledecký