Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-rdf-overene-zásahy-blesku. Ospravedlňte prosím, chyby strojového prekladu.
lightning
Nepravidelne poľahnuté obilie
 RDF: Randomly Downed (Damaged) Figures (Formations), nazývané tak predovšetkým v textoch lovcov kruhov v obilí - Crop Circles
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

Pozrite, oni ľudia dobre vedia, že keď si to rozkradli, že už to nemôžu vyhrať. A tiež veľmi dobre vedia, že sú všetci podozriví. Tak dlho hovoril HOP, až mu preskočilo. Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, až sa prinesie pivo.

Overené zásahy blesku

na mnohých miestach RDF

PagPh

 

Na tejto stránke budú zverejňované najrôznejšie fotografie polí s obilím z miest overiteľne zasiahnutých bleskom. Ide o snímky z rokov 2008, 2009, 2010, kedy existovala možnosť, dnes nedostupná - s presnosťou lepšou ako na desiatky metrov zistiť miesto, typ ( CC, CG ), čas i intenzitu (kA) dopadajúceho blesku počas búrky. Jednalo sa o experimentálnu prevádzku, bude vysvetlené neskôr. Nejaké ďalšie informácie o princípoch merania polohy dopadajúcich bleskov a používaných systémoch tu.

 

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

RDF - Randomly Downed Formations (nepravidelne poľahnuté)

nerozlučne sprevádzajú všetky pravidelné obrazce, keď nie hneď, tak neskôr.

Ako by aj nie, keď rovnako ako ony vznikajú z úplne rovnakej príčiny, lenže počas vytvárania pravidelných obrazcov dochádza k ťažko definovateľnej a odhadnuteľnej súhre niekoľkých súčasne prebiehajúcich náhod, vďaka ktorým je výsledok pôsobenia mechanických a elektromagnetických síl, prebiehajúcich pri výboji blesku, jednak veľmi súmerný, a nie je nakoniec "strapatý", alebo len zanedbateľne, vďaka pôsobeniu niektorých sprievodných javov (nepravidelné vedenie elektrickej energie po povrchu zeme, vietor), ktoré inak búrku a blesky veľmi nerozlučne sprevádzajú.

 

V prípade vzniku nepravidelného obrazca ale k ničomu takému nedôjde, nepriťahujú preto tiež prakticky žiadnu pozornosť. Znovu treba zdôrazniť: pravidelný obrazec sa vytvorí približne v jednom prípade z milióna, alebo ešte menej, a v naprostej väčšine prípadov, či už sa jedná o pravidelne alebo nepravidelne poľahnuté, na zemi ležiace obilie, poľahnutie nastane až rad dní po búrke, skôr dokonca týždňov. Výnimkou určite nebude doba dlhšia ako dva mesiace (pozorované). Samozrejme do značnej miery závisí na konštitúcii pestovanej plodiny, napríklad na jačmeni sa následky prejavia podstatne rýchlejšie ako na poraste pšenice. Pri rovnakom alebo podobnom zásahe bleska aj o niekoľko týždňov skôr.

 

Pôsobenie výbojov blesku na úrodu je v odbornej literatúre venovaná len pomerne malá pozornosť, a prakticky vždy je pri zmienke o ňom výslovne zdôraznené, že uvádzaná príčina je veľmi ľahko zameniteľná s pôsobením mnohých iných fytopatologických činiteľov, a v mnohých prípadoch že s nimi skutočne zamieňaný je. Ide samozrejme o druhotné následky. Rastlín, ktoré neboli zasiahnuté a oslabené elektrinou by sa podobné škodlivé následky ani nedotkli.

 

Celková plocha nepravidelne poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia aj inak poškodených plodín, ktoré ročne na svete vznikne vďaka pôsobeniu elektrického prúdu po zásahu bleskom, predstavuje na osiatych poliach hrubým odhadom plochu 0,5 - 1,5 milióna kilometrov štvorcových, ide odhadom o oveľa viac než miliónkrát väčšiu plochu než v prípade pravidelných obrazcov, približne aj o miliónkrát väčšie množstvo prípadov. Trávnaté a neosiate plochy sú z tejto úvahy vynechané. Poľahnuté plochy tvoria pomerne hrubým odhadom približne niečo pod 10 percent zemedelskej obrábanej plochy na celom svete.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Cieľom vedcov v diskusii so svojimi kolegami nie je presviedčať, ale objasniť.  Leo Szilard
Poctivosť sa vypláca, ale zdá sa, že nie natoľko, aby sa za to niekto aspoň obliekol. Kin Hubbard
Myslíte si, že váš šéf je hlúpy? Pamätajte, že keby bol múdrejší, boli by ste bez práce.  J.Gotti
pz