Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Centrální "díra po kolíku"
jak je možné se přesvědčit, výboji blesku opravdu nedá "moc práce", aby něco takového vyrobil
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Tragédií vědy je znehodnocení krásných hypotéz nepříjemnými fakty.  T.H. Huxley
Pokud uděláš věci správně, lidé si nebudou jisti, že jsi vůbec něco udělal.
Nikdy jsem nic nevytvořil omylem, ani žádný můj vynález nevznikl omylem, všechno vzniklo dík práci. T.A.Edison

Kruhy v obilí, Agrosymboly Efekt díry do prdele

PagPh
Motto: Okamžitě, jakmile se čelo výboje dotkne povrchu země, pokračuje jeho energie dál do podzemí. Stovky tisíc ampér. To nemusí probíhat vždy stejně - kolmo dolů, šikmo do stran, částečně i po povrchu země.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Velmi často je v centru obrazce nalezena "díra po kolíku". Jak je už naznačeno na stránce Blesky, nebo někde v jejím podmenu, výboji blesku opravdu nedá "moc práce", aby něco takového vyrobil. Zapíchne se do země rychlostí 100 - 200 tisíc kilometrů za sekundu, a během několika mikrosekund přenáší energii, postačující k pohonu několika elektrických lokomotiv po mnoho hodin. Jak bude časem zřejmé z doprovodných snímků umístěných zde, na mnoha místech kde výboj blesku dopadne, opravdu něco takového vytvoří. Zmatení průzkumníci Kruhů v Obilí poněkud nešťastně z toho důvodu připisují jejich vytvoření lidem - zapíchnutá tyč, provázek, a tak dále. Nezbývá, než jim tuto opravdu mylnou domněnku vymluvit. Pro začátek snad bude stačit obrázek, který naznačuje, jak by vypadal každý, kdo by se nacházel na místě přesně v okamžiku, kdy tam byla díra do země doopravdy vytvářena jejím skutečným autorem.

 

 

thejakartaglobe.com

 

“We found a 25-centimeter-deep and four-centimeter-wide hole in the center of the crop circle that we believe was made by a pole or a pipe,” she said.

 

...

 

“We will find whoever did this and reveal their motives,” Sleman Police Chief Adjutant Sr. Comr. Irwan Ramaini said.

 

Irman Ramaini si může dát šlofíka, a autora obrazců už raději nehledat. Nejlepší bude mu popřát, aby se s ním nikdy v životě doopravdy nepotkal.

 

 

Jak vyplývá z denního tisku, některý návštěvník úkazu se ale s "kolegou" skutečného autora obrazce skutečně potkal, a tak už nezbývá než mu popřát věčný klid...

 

 

 

 

Zde nově uváděná tvrzení jsou v příkrém rozporu s odhady mnoha samozvaných "odborníků" na kruhy v obilí, kteří se Crop Circles zabývají léta.

 

But Ray Cox, chairman of the Centre for Crop Circle Studies, says all but the most simple patterns are created by humans

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/wiltshire/3552168.stm

Last Updated: Thursday, 12 August, 2004, 16:17 GMT 17:17 UK

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1496296.stm (aug 2001)

Například Colin Andrews, (v r. 2001 se věnoval Crop Circles 18 let) tehdy tvrdil, že 80% pravidelných kruhů jsou padělky vyrobené lidmi. To je v příkrém rozporu s tvrzením této nové teorie, které tvrdí, že tolik idiotů a takových na světě není, aby něco takového vytvořili. Lidmi je ve skutečnosti vytvořeno hluboko pod zlomek jediného procenta všech nalezených i nenalezených pravidelných i nepravidelných obrazců v obilí. Ve zmíněném článku BBC je také vysloven názor, že lidmi jsou vytvořeny především jednodušší tvary. Jak je ale na mnoha místech www.cropcirclesonline.com opakovaně dokazováno, pro výboj blesku není nic jednoduššího, než vyrobit jednoduchý osamělý kruh v obilí. Ten se ale objeví nejčastěji až mnoho týdnů po výboji, což výzkumníky dokonale zmate. Kromě toho, další zmatení, mnohem větší, výzkumníkům přinese jiná skutečnost, na místě se vyskytující. To už je ale opravdový majstrštyk, třešnička na dortu, ukázkové mistrovské dílo, mistrovský kousek naší Matičky Přírody, která tak jen dokazuje, že si z nás (já, vy, my, oni, lidstvo, mankind) může a dokáže dělat pitomce téměř v každém okamžiku, kdy se jí zlíbí.

 

Díra po kolíku.

Díra po kolíku, hlasitě opěvovaná a vychvalovaná pobloudilými záhadology i skeptiky na celém světě a vynášená jimi do nebes a ještě mnohem výše.

 

Díra po kolíku, jako největší důkaz skutečnosti, že kruhy v obilí jsou vyrobeny lidmi. Díra po kolíku, na jejíž realizaci (přemístění materiálu) není třeba vynaložit větší sílu než několik Joulů. Pro výboj blesku totiž opravdu není nic jednoduššího, než podobnou "díru po kolíku" vyrobit přesně v okamžiku, kdy se zapíchne do země. Spotřebuje na to (velmi hrubý odhad) pravděpodobně mnohem méně než 1/1 000 000 000 energie, kterou na své cestě mezi nebem a zemí přenáší a vyzáří. Takových podobných "děr po kolíku" (naprosto stejným způsobem vzniklých) se pravděpodobně v polích a travnatých porostech celého světa vyskytuje hodně přes celou jednu miliardu každý rok. To by se nebozí circlemakeři opravdu hodně naběhali, než by je všechny vyrobili, až by z toho měli ploché nožičky. Nehledě na to, že by se v takovém případě během tak častých návštěv polí zcela zákonitě občas s pravým autorem Crop Circles potkali, a zemědělci by potom na některých místech v polích místo obilí sklízeli náhodně roztroušené circlemakery nebo jejich části.

 

Nehledě na prostou a jednoduchou možnost, že některý výzkumník mohl na místě odebrat vzorek půdy, a neinformoval o tom jiné výzkumníky.

 

Po podrobnějším prozkoumání naprosté většiny "děr po kolíku" by sami průzkumníci Crop Circles kdekoliv na světě museli zcela zákonitě dospět k závěru, že naopak žádný identický otvor zaražením jakéhokoliv předmětu do země a jeho opětovným vytažením vytvořit nelze. Stačila by jednoduchá demonstrace.

 

 

Charakteristický tvar - už z tvaru se dá poměrně jednoduše usoudit, že díry po kolíku vznikají zčásti mechanicky, zčásti termálními procesy, což by bylo možné dokázat i jednoduchým experimentem nebo počítačovou simulací, což zatím nebude ani realizováno. Zatím.

 

Z některých "děr po kolíku" se bezprostředně po jejich zhotovení stanou dočasná "miniaturní zřídla", ze kterých prýští na povrch směs horké páry, vody a bláta. (foto) Výboj blesku totiž umístí pod zem během zlomku sekundy několik kilowatthodin (desítky megajoulů), které se tam delší dobu drží jako akumulované teplo, a tropí tam i řadu dalších "neplech", jejichž většina bude vysvětlena na stránkách a podstránkách Anomálie.

 

Podobné "přírodní vodotrysky" by dokonce byla schopná vynášet na povrch z hlubin země nějaké bílé prášky (SiO2). Jejich objevování je ale možné považovat vzhledem k charakteru některých míst a okolnostem nálezu spíš za podvrh. Nemusí ale tomu tak být ve všech případech.

 

Mnoho případů "děr po kolíku" nalezeno i v roce 2011, i v Česku, časem zde bude konkretizováno.

 

Takže pro příště, jednou provždy: "Díry po kolíku" nejsou a nikdy nebyly nebyly důkazem, že kruhy v obilí jsou vytvářeny lidmi. V převážné většině případů je tomu přesně naopak. Veškeré (nebo naprostá většina) jmenovaných děr po kolíku byly, stejně jako kruhy v obilí, vyrobeny jejich skutečným a jediným autorem, výbojem blesku. Viz obrázky 1, 2. Je snad mezi publikem někdo, kdo by byl ochoten tvrdit, že když je v moci a přirozenosti výboje blesku způsobit tohle, že by nebyl schopen na poli "vyrobit" díru po kolíku? Jednou věcí si totiž může být ctěné publikum naprosto jisté. Přesně v okamžiku, kdy na poli díra po kolíku vznikla, nebyl široko daleko nejen žádný crop circle maker, ale ani žádný jiný člověk. Kdyby tomu totiž tak náhodou bylo, byl by zcela zákonitě po nějakém čase na takovém místě nalezena jeho mrtvola, a v některých ojedinělých případech ani to ne.

 

Výboj blesku totiž přenáší a vyzáří tolik energie, že by pro něj nebylo naprosto žádným problémem (v některých ojedinělých případech, záleží hlavně na tom, jak přesně a cíleně se "strefí do terče"), nějakého podobného nešťastného tančícího derviše alias crop circle makera nad polem rozprášit na ploše několik hektarů v podobě obláčku prachu a několika tisíc zuhelnatelých ohořelých fragmentů nepřevyšujících velikostí pingpongový míček, tak jako by v jeho těsné blízkosti i uvnitř něho explodovalo několik set kg TNT.

 

Jde o údaje získané dlouholetým výzkumem, pozorováním a měřením reálných výbojů blesků. Studiem odborné literatury je možné se velmi podrobně seznámit s energetickou bilancí výboje blesku stejně jako s jeho příčinami vzniku, průběhem a následky. Také z nejrůznějších na internetu dostupných zdrojů. Namátkou například Rakov - The Lightning Discharge (foto), a především: Rakov, Uman - Lightning: Physics and Effects. To by měla být jakási startovní "Bible" pro kohokoliv, kdo se chce o výbojích blesku cokoliv dozvědět.

 

Slovo k průzkumníkům

Průzkumníci kruhů v obilí by měli co nejrychleji přestat tak tvrdošíjně hlásat, že "díra po kolíku" v centru obrazce je znakem jeho zfalšování lidmi, kteří si odtamtud natáhli provázek..., a tak dále. Jistě nikdo nebude protestovat proti tvrzení, že crop circle makeři jsou lidé velmi hloupí. Jistě ale každému dojde, že jakýkoliv sebehloupější jedinec, by takové známky své činnosti, které by ho mohly tak snadno prozradit, dokázal velmi snadno zahladit, stačí k tomu jediný pohyb.

 

"Díry po kolíku" ve skutečnosti zanechal na místě někdo úplně jiný. Ten, kdo vůbec nemá zapotřebí skrývat jakékoliv stopy po své činnosti. Ani to ve skutečnosti nedělá, spíš naopak. Až je objeví příště, měli by přestat nesouvisle blekotat slova crop circle maker a hoaxer a falzifikátor. Raději smeknout klobouk, a děkovat bohu, že se na onom místě nenacházeli v době, kdy tam byl i on. Jediný opravdový tvůrce obrazců, jehož práci už desítky let tak do detailu zkoumají, a vůbec se jim to nedaří. Skončili by úplně stejně, jako desítky až stovky kilogramů drobných živočichů na zemi i v blízkém podzemí, které přesně v okamžiku, kdy "zapíchl kolík", naprosto nemilosrdně zabil, a totéž by učinil i s nimi.

 

Z hlediska přírody (NATURE) se zase tak moc nestalo, jmenovaní živočichové se jen zařadili do potravinového řetězce o něco dřív, než je tomu v jejich případě obvyklé. Pokud by se tam nacházel, zařadil by se do potravinového řetězce i jakýkoliv na takovém místě právě pracující crop circle maker (v jeho případě by se kromě zařazení do potavinového řetězce jednalo také o daň z blbosti). To všechno, co na místě autor obrazců provedl, včetně výroby obrazce, mu netrvalo déle než deset milióntin vteřiny, to by si všichni povedení výzkumníci Crop Circles měli hodně nahlas alespoň  jednou, nebo několikrát zopakovat, deset milióntin sekundy, a zapíchl se do země rychlostí 100-200 tisíc kilometrů za hodinu. Přenášel a vyzářil přitom energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů, nebo dokonce ještě mnohem větší.

 

Není proto třeba se vůbec divit, že se na místě nachází to, co se tam nachází, včetně nejrůznějších anomálií. To že opravdu umí vyrobit "díru po kolíku" je možné se přesvědčit na desítkách tisíc snímků z celého internetu, na kterých jsou zdokumentovány následky výbojů blesku do čehokoliv. (Google - hledat obrázky, zadat: "lightning strike" + roof, tree, damage nebo tak něco). Z nalezeného materiálu je možné poměrně objektivně posoudit, co výboj blesku dokáže, i jen po mechanické stránce. Také je třeba si uvědomit, že naprosto stejnou práci by byl schopen odevzdat na kterémkoliv milimetru své cesty, která je v průměru dva kilometry dlouhá.

 

Poslední otázka, nebo poznámka. To jsou paradoxy.

Jak je možné, že ten, kdo kruhy v obilí vyrobil, a komu se dařilo pracovat v tak perfektním utajení, byl tak hloupý, že se ani nenamáhal takové markantní znaky své činnosti skrýt, odstranit? Jsou tak hned vedle sebe přítomny dva velmi paradoxní a nepravděpodobné jevy. Jevy, které si velmi odporují. Za prvé práce v perfektním utajení, čili velmi dobře odvedená práce, za druhé lajdáckost a nedbalost, což je naopak práce odvedená velmi špatně.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Záznam obdoby obrazce magnetických siločar v poli obilí

Až zarážející, matoucí, šokující a těžko uvěřitelná, ale i oči otevírající podobnost

Kruh v Obilí - záznam siločar elektromagnetického pole generovaného výbojem blesku

Hodnota proudu se blíží 106 - milión Ampér (známé školní experimenty 20 - 30 Ampér)

 

  

Přesně v okamžiku výboje blesku proudí skrz stébla obilí indukované i přivedené (ionizovaným vzduchem, koronový výboj) elektrické proudy. Díky nim se stébla a další části rostlin chovají jako jakýkoliv jiný vodič a vykazují v takovém okamžiku elektromagnetické vlastnosti. K tomu všemu se ale obrazec v obilí objeví nejméně několik dnů, někdy až řadu týdnů po výboji blesku. Je to proto, že zasažené rostlinné tkáně slábnou velmi pomalu, díky obrovské setrvačnosti a v jejím důsledku velmi pomalu probíhajícím změnám v rostlinách (EPP, Chronologie). Díky tomu, že se někdy na místě mohou odehrát velmi složité interference a rezonance, se někdy může vytvořit velmi složitý obrazec. Jediný výboj blesku vyzáří energii, na kterou by elektrická lokomotiva ujela několik tisíc kilometrů. Průměrný (!) výboj. (zjednodušený výklad)

 

Jednalo se pravděpodobně o jednu z největších mystifikací a legrací, kanadských žertíků, které si kdy Matka Příroda z užaslého lidstva dělala stovky i tisíce let.

 

S uvedenými myšlenkami je možné nesouhlasit, je možné proti nim i protestovat, je to ale asi tak opravdu všechno, co se s tím nebo proti tomu dá dělat. Tzv. postulát Járy Cimrmana.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Hlavní vlastností hlupáků je všímat si chyb ostatních a zapomenout na své vlastní.  Marcus Tullius Cicero
Základní pravidlo inteligentní fušeřiny je, nepoztrácet  žádné součástky.  P.Ehrlich
Lidé se rodí nevědomí, nikoli hloupí. Hlupáky z nich udělá až škola. B.Russell
z