Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-pokracovani.
lightning
Hra je u konca.
(Hra zvaná CROP CIRCLE gate)
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto weba - slovenská verzia

Pravda sa svojou neuveritelnosťou sama zbavuje možnosti, aby bola poznaná. (Heraclitus)

Pravda je zvláštnejšia, ako všetko, čo sa dá vymyslieť. (E.A.Poe)

Omnia vero fulmen gubernat:Blesk vládne všetkému. (Heraclitus)

Prvá iba prírodné vysvetlenie princípu formovanie  kruhy v obilí,  využívajúce preukázateľné, opakovateľne štatisticky overiteľné vedecké postupy a výskumné metódy. Rastlinná anatómie, patológie, fyziológie, biológie, chémie, archeológie, fyzika, hydrometeorologie, speleológia, geológie, elektrina, magnetizmus a ďalšie, často interdisciplinárnych oblastiach.

záhada kruhov v obilí definitívne vyriešená

Výboj blesku - jednou jedinou príčinou vzniku akéhokoľvek kruhu v obilí nájdeného kedykoľvek v akomkoľvek poli obilí

Crop circles created by Lightning Electromagnetic Fields
Crop circle - a simulation of Lightning Electromagnetic Fields

Na schematickom zobrazeniu vpravo je znázornená jedna z celej rady veľmi zaujímavých analógií Kruhov v obilí a fyzikálnych vlastností výboja blesku. Podobnosť číslo 1. Výboj blesku do štruktúry obilia (rastra) zaznamená svoje elektromagnetické siločiary. Prebieha podobný dej ako pri zázname fotografie. Výsledok sa zobrazí (vyvolá) až po rade dní.

Výboj blesku - je jednou jedinou príčinou vzniku akéhokoľvek Kruhu v obilí, nájdeného kedykoľvek v akomkoľvek obilnom poli.

 

Začiatok stránky, vyznačený jednotným ľahko nazelenalým podkladom, - veľmi, naozaj veľmi skrátená verzia stránky, ktorá sa nachádza na adrese Kruhy v obilí - vysvetlenie, a je ďalej rozpracovaná na rade podstránok celého webu cropcirclesonline.com.

 

Obsahuje len niekoľko najzákladnejších hesiel.

 

Pre základné zoznámenie s doterajšími pohľady na problematiku kruhov v obilí je možné navštíviť stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Väčšina tam podaných vysvetlení síce spadá takmer alebo úplne do oblasti pseudovedy (pavedy), poslúži ale aspoň ako základné informácie o doterajšom pohľade na celú problematiku.

 

Zjednocujúca teória kruhov v obilí

 

Motto: Naozaj veľmi veľa kruhov v obilí sa nápadne podobá na simuláciu elektromagnetického poľa prostredníctvom PC. Dokonca iba jeden jediný, osamotený kruh. Je tomu tak preto, lebo boli ozaj všetky vytvorené prostredníctvom siločiar elektromagnetického poľa od bleskových výbojov.

Jednotná teória - kruhy v obilí

Jedná sa o prvú a jedinú zjednocujúcu teóriu - vysvetľuje úplne rovnakým postupom nielen vznik pravidelných obrazcov, kruhy v obilí, ale aj príčinu a vznik všetkého poľahnutého obilia na celej zemeguli. Súčasne veľmi zrozumiteľne vysvetľuje úplne bez výnimky príčinu a vznik akejkoľvek takzvanej " anomálie ", ktoré sa hromadne nachádzajú v bezprostrednej blízkosti kruhov v obilí. Vrátane častého prípadu, kedy je nájdená " diera po kolíku ", a mentálne vyšinutí Ufológovia dlho poskakajú a jasajú, že odhalili falšovateľov. Ak by sa totiž na takom mieste nejaký skutočný falšovateľ naozaj predtým vyskytoval, potom by tiež taký dôkaz jediným pohybom odstránil. Všetky také javy, pôvodne úplne omylom považované za anomálie, totiž v prípade predchádzajúceho výboja blesku do popisovaného miesta žiadnymi anomáliami nie sú.

 

Prvá a jediná teória vzniku kruhov v obilí, ktorej všetka tvrdenia je a bude možné úplne spoľahlivo dokázať, alebo vyvrátiť. To je totiž jeden z najzákladnejších predpokladov akéhokoľvek overiteľného dôkazu - možnosť falzifikovatelnosti (pozri napr wiki). Spoločným znakom takmer všetkých doterajších teórií je skutočnosť, že ich nie je možné ani potvrdiť, ani vyvrátiť - základné spoločný znak všetkej pavedy.

 

Nový pohľad na problematiku kruhov v obilí

Kruhy v obilí - vysvetlenie - skrátená verzia.

Ako vznikajú kruhy v obilí

Jedná sa o záznam obrazca elektromagnetických siločiar, ktoré boli vytvorené výbojom blesku, alebo sústavou takých paralelných a následných výbojov, a interferencií a rezonancií nimi vytvorených lúčov elektromagnetického žiarenia.

 

V niektorých prípadoch sa tiež pravdepodobne na ich vzniku a tvare môžu podieľať interferencie mechanické - chvenie stĺpcov vzduchu a povrchu krajiny, vzájomná interakcia vzdušných vírov. Ako dôsledok pohybu vzduchu a chvenia povrchu zeme, vyvolané bezprostredne po výboji blesku. Môžu tak vzniknúť napríklad často pozorované analógie Chladniho obrazců.

 

Len veľmi výnimočne sa obrazce objavia bezprostredne po výboji - pravdepodobne predovšetkým v prípade, že obilie už niekoľko dní predtým bolo na väčšej ploche poškodené iným výbojom. Inak sa objaví spravidla najmenej až za niekoľko hodín, ale aj dní alebo týždňov po výboji, kedy dochádza k veľmi pomalému slabnutiu rastlín. Experimentálne overené, veľmi jednoducho reprodukovateľné a overiteľné experimenty. Až po dlhšej dobe rastliny zoslabnú natoľko, že dôjde k ich pomerne rýchlemu skloneniu k zemi, ako analógia domino efektu. Opäť experimentálne preverené, opäť veľmi jednoducho reprodukovateľné a overiteľné experimenty.

 

Každý, kto sa nepretržite snaží utvrdzovať ľudstvo v hlbinách pavedeckej nevedomosti tvrdením, že kruhy v obilí vytvárajú mimozemšťania (UFO, lietajúce taniere), sa mýli.

 

Každý, kto tvrdí, že kruhy v obilí vytvárajú ľudia, sa mýli.

 

Každý, kto tvrdí, že kruhy v obilí vytvárajú plazmatické, elektricky nabité vzdušné víry, zvané vortexe, ktoré nikdy nikto nevidel ani nenapodobil, ani matematicko - fyzikálne nesimuloval, je "ľahko momentálne dezorientovaný".

 

Každý, kto tvrdí, že kruhy v obilí kedykoľvek a kdekoľvek vytvára alebo vytváral on, je obludný idiot. (D & D)

 

Každý, kto tomuto najväčšiemu žartu Matky Prírody naletel tak dokonale ("toto predsa nemohlo nikdy vzniknúť samo od seba, to museli urobiť ľudia"), že išiel na pole s obilím niečo také vytvoriť, aby tak toto svoje tvrdenie podporil, sa mýli.

(Netýka sa vedeckých experimentov a experimentálneho overovania uskutočniteľnosti)

 

Každý, kto tvrdí, že výboj blesku nemôže vytvoriť na povrchu pôdy niečo také, ako efekt na sprievodnej fotografii, sa mýli.

Pozri niekoľko ďalších sprievodných obrázkov, ktoré budú ešte len zverejnené (predovšetkým ako odkazy). Je možné za ne poďakovať predovšetkým talianskym prieskumníkom. Tisíce zverejnených i nezverejnených fotografií podobných "dôkazov činnosti ľudí" - "jamky po kolíkoch".

 

Každý, kto tvrdí, že kruhy v obilí sú vytvárané nejakú zvláštnou, nepochopiteľnú a neznámu elektro - magneticko - mechanickú (mikrovlnnú) energiou, vďaka ktorej pôsobeniu je na takom mieste aj po relatívne dlhej dobe možné zaregistrovať rad nezvyklých javov a efektov, napr LIMA - Lightning induced Magnetic Anomalies (odchýlky kompasu), infračervené vyžarovanie (naakumulované teplo), nezvyčajné reakcie ľudí a zvierat, poruchy mikroelektroniky (vďaka pôsobeniu zvyškového elektrostatického náboja), a nie je schopný z toho odvodiť, že jediný taký, v prírode sa vyskytujúce, existujúce a prebiehajúce jav je výboj blesku, sa ozaj veľmi mýli.

 

crop circlescrop circlesNový Jičín, 3. 7. 1999. Každý, kto je schopný tvrdiť, že tento úplne typický fraktálový obrazec, vetviaci sa do strán úplne presne podľa pravidiel správania iskrového výboja, ktorý sa jedného dňa objavil na jednom poli s obilím v českej republike, mohol byť vytvorený nejakým iným procesom, ako výbojom blesku, sa mýli. Jedná sa o veľmi presný typ Lichtenbergova obrazce (viz), kladný výboj.

 

Jednou z najtypickejších vlastností výbojov blesku je ich fraktálová štruktúra, postupné vetvenie do stále jemnejších štruktúr.

Jednou z najčastejších vlastností pravidelných obrazcov v obilí je ich, momentíček, čo ono to vlastne je, teraz sa to nejako nedarí vybaviť ...

ŽŽe by to bola ich fraktálová štruktúra?

 

Každý, kto sa odváži tvrdiť, že mŕtve muchy, často nachádzané na miestach nálezu kruhov v obilí, aj akýkoľvek iný mŕtvy hmyz, prípadne akékoľvek iné mŕtve živočíchy, zabilo niečo iné ako výboj blesku, sa mýli.

 

Každý, kto nedokáže pochopiť, že úplne bez výnimky všetky takzvané "anomálie", ktoré sa na mnohých miestach výskytu kruhov v obilí objavujú, je možné vysvetliť tak, že na takom mieste nedávno došlo k výboju blesku, je hlupák.

 

Predovšetkým a ako najvýraznejší príklad anomálie geomagnetického poľa

Lightning induced Magnetic Anomalies, Lightning induced Remanent Magnetism, Lightning induced Magnetism, Remanent Magnetism - tisíce odborných kníh, tisíce ton popísaného a potlačeného papiera.

Ktorékoľvek vymenované heslo stačí zadať do vyhľadávača Google

OOno by totiž možno stačilo naučiť sa len trochu anglicky, povedajte záhadologom ...

 

Každý, kto si nedokáže uvedomiť, že základná príčina nielen všetkých kruhov aj akýchkoľvek pravidelných rezonančných a interferenčných obrazcov v obilí, ale aj takmer všetkého zľahnutého obilia na celom svete, ktoré je nerozlučne sprevádza, je poškodenie elektrinou z výbojov blesku a postupné slabnutie rastlín, sa mýli.

 

Mimochodom, poľnohospodári to vedia veľmi dobre, ale z celkom pochopiteľných dôvodov si to nechávajú (nechávame, alebo sme si to nechávali ) pre seba. Je to dané pomerne prirodzenou skutočnosťou, že (porobený) zemědělný ľud je tak nejako lepšie a prirodzenejšie zrastený s prírodou, a dokáže odhadnúť, orientuje sa aspoň približne, inštinktívne, čo sa na poľach odohráva, oveľa lepšie ako zvyšok obecenstva, aj bez jachty. Nepotreboval sa s tým ale nikdy príliš chváliť. Rozhodne nepovažoval za potrebné to vysvetľovať nevzdelaným a polovzdělaným hlupákom, ako sú ufológovia a záhadologovia, "odborníci" na najrôznejšie paranormálne javy, a podobná prútikársko - astrologická chamraď, ktorá sa na takých miestach okamžite zlieza, ako šváby na pivo, a medituje tam o nesmrteľnosti chrústa.

 

Tisíce vedeckých a odborných poľnohospodárskych článkov, publikácií, ktoré sa zaoberajú účinkami výboja blesku na poľnohospodárske plodiny. Rad odkazov na preverené vedecké zdroje a odborné poľnohospodárske publikácie napríklad tu.

 

Lopta je na vašej strane ihriska, vy kuci nahlúply ufologicko - záhadologický. Snažte sa ju aspoň trafiť. Na našu polovicu ihriska už ju ale nikdy nevrátite ...

 

Môžete sa napríklad pokúsiť dokázať, že presne na miestach (GPS databáza ), kde sa kedykoľvek objavil kruh v obilí, vzniknutý takto prírodným prirodzeným spôsobom, ako je popísané na tomto webe (je to o veľa viac ako 99,9% všetkých prípadov), nedošlo niekoľko minút, hodín, dní alebo týždňov pred jeho fyzickým zviditeľnením (objavením) k dopadu výboja blesku. Tá možnosť tu je, a vždy bola aj bude. Stačilo sa spýtať meteorológov. Ha, Ha, Ha. Hi, Hi, Hi.

 

Ak sa nerozhodnú využiť túto najjednoduchší možnosť, ako sa aspoň pokúsiť svoju pravdu dokázať, a tak sa pokúsiť poprieť akékoľvek tvrdenie, ktoré sa nachádza na tejto stránke, VKPZU, potom už by si asi naozaj zaslúžili, aby ich za to niekto poriadne nakopal do prdele. Tiež bude veľmi zaujímavé sledovať, ako ochotne výsledky takéhoto svojho skúmania oznámi vedychtivej verejnosti.

 

GPS - databáza, ktorá bude postupne ďalej a ďalej zverejnená, čiastočne niekedy pred koncom roka 2012 (tj tesne po konci sveta) - najväčšia zbierka GPS lokalít nájdených kruhov v obilí, ktorá kedy bola na svete zostavená. Len z Anglicka obsahuje viac ako 1000 položiek. Obsahuje nielen rad GPS lokalít, ktoré sú známe, a už boli na snímkach mapových podkladov najrôznejších aplikácií niektorými pozorovateľmi objavené, a zverejnené. Predovšetkým samozrejme Google Earth, pretože umožňuje na miestach, kde sú také mapové podklady dostupné, zobraziť stav v rôznych časových obdobiach, ale aj napríklad na Bing maps alebo Yahoo maps.

 

Obsahuje určite najmenej dvadsať lokalít, ktoré na menovaných mapových podkladoch popisovaných aplikácií dostupné sú, ale doteraz nikdy neboli objavené ani zverejnené.

Najviac pravdepodobne z Talianska.

Celkom určite nie sú vyčerpané všetky možnosti, a pozorní pozorovatelia na týchto zverejnených lokalitách alebo v ich blízkosti určite objavia nejaké ďalšie.

Existujú samozrejme lokality, kde je kruh v obilí na mapových fotografiách zaznamenaný, ale pozemným prieskumom nebol nikdy lokalizovaný, ľudstvo sa o ňom nikdy nedozvedelo (najviac napríklad z Talianska, jeden aj v česku - bude zverejnené časom)

Rovnako tak je často možné miestnym lokálnym prieskumom pomocou Google Earth objaviť mnoho zaujímavých nadväzujúcich skutočnosťí v blízkom i vzdialenejšom okolí. Opäť napríklad viacero takýchto prípadov z Talianska, ale nielen tam.

 

GPS databáza obsahuje predovšetkým rad presných GPS údajov k najrôznejším nájdeným kruhom v obilí z celého sveta, ktorých presná GPS lokalizácia nebola nikdy zverejnená (stovky). Jej postupné zverejňovanie v plné verzii bude započaté v  najbližších dňoch, do konca roka 2012, alebo tesne po ňom. Aktuálny stav - je tam zatím přibližně 200 lokalít z Velkej Británie, zvanej tiež Anglicko, nebo tiež Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 

Pravdepodobne bude najlepšie odporučiť každému, kto chce vidieť pomerne bezduchú zlataninu "Mayské proroctvá a kruhy v obilí ", alebo ktokoľvek ju už nedajbože zhliadol, aby sa pokúsil na všetky tam uvádzané tvrdenia pozerať z perspektívy tu uvádzaného objasnenia. Mimochodom, nesťastný autori si vôbec neuvedomujú, že tam majú veľmi presne znázornený vznik kruhu v obilí, aj s výbojom blesku. Jednalo sa (veľmi pravdepodobne) o blesk z čistého neba, "The bolt from the blue", ktorý takmer nemusí byť počuť (v porovnaní s obyčajným bleskom v búrke). Vďaka neprítomnosti mrakov a mnohonásobných odrazov zvuku medzi nimi a povrchom zeme, okrem toho môže byť veľmi podstatná časť akustickej energie odvedená kanálom blesku priam nahor. Keď je ale obsluha kamier ožratá a chrápe, nepočula by ani normálnu búrku, a nie je divu, že ju na nutnosť výmeny záznamového materiálu musí upozorniť výboj blesku. Popleteným autorom sa vlastne takmer podarilo chytiť, zaznamenať hlavného vinníka "priamo pri čine", ale do dnešného dňa si to neboli schopní ani náznakom uvedomiť.

 

Týka sa samozrejme aj výplodov z akéhokoľvek iného podobného "umeleckého veľdiela", ktoré kedy bolo na menovanú tému uvedené. Námatkovo napríklad " Crop Circles: Quest for Truth ", alebo" What On Earth? Inside the Crop Circle Mystery ". Uvádzané dva príklady sú ešte oveľa horšie, než Mayan ..., na ten sa dá aspoň pozerať.

 

Vo všetkých podobných materiáloch je ale možné pozorovať na leteckých i pozemných záberoch jednu najdôležitejšiu skutočnosť: Takmer všetky pravé, "genuine" kruhy v obilí, vytvorené prírodou, sú v menšej alebo väčšej vzdialenosti úplne nerozlučne sprevádzané úplne bežne, nerovnomerne polehlým obilím, ktoré ale vzniká z úplne rovnakého dôvodu - poškodením rastlín elektrinou po výboji blesku. Nezúčastňujú sa ho ale žiadne interferencie a rezonancie. Alebo je vytvorenie akýchkoľvek pravidelných obrazcov, ktoré sa utvoria napríklad už len ako záznam kruhových elektromagnetických línií, vyžarovaných okolo vodiče - výboja blesku, prekryté, "vymazané" pôsobením prúdov, šíriacich sa po zemi úplne nepravidelne. Takéto plochy zaberajú na celom svete plochu približne miliónkrát väčšiu, než obrazce pravidelné.

 

Predovšetkým za rad leteckých videozáberov je preto nutné autorov akéhokoľvek podobného diela aspoň čiastočne pochváliť, aj keby sa jednalo o najväčšie táraniny v duchu mimozemšťanov a nadpozemských nepochopiteľných energií.

 

Tiež je nutné si dávať veľmi dobrý pozor na podvrhy, a zakaždým sa pýtať cui bono? Kto z realizácie takého obrazca má najväčší prospech. Dopátrať sa pravdy nie je príliš zložité. Sú to autori najrôznejších publikovaných materiálov o kruhoch v obilí - také podvrhy totiž spoľahlivo zaberajú niekedy aj viac ako 90% ich "veľdiela". Jedná sa o najrôznejšie ksichty mimozemšťanov a akékoľvek dešifrovateľné správy. Pozor ale zasa na skutočnosť, že na najrôznejších pravých obrazcoch kdekto dešifruje najrôznejšie obrazce starodávnych kultúr, postavenie hviezd a podobne. Takéto údaje je možné dešifrovať aj na akomkoľvek obrázku z kaleidoskopu, alebo na detských kresbičkách.

 

Spomínaný hlavný vinník - výboj blesku. On to totiž nie je len tak nejaký šmudla. Každého potenciálneho pozorovateľa svojho vystúpenia buď zaženie tak ďaleko od miesta činu, ako je to len možné, alebo ho rovno zabije. Len v USA výboj blesku ročne zabije okolo 50 ľudí, Mexiko 200, Čína niečo cez 1000. Okrem toho sa mu v prípade, že sa niekto pokúsi ho zachytiť napríklad prostredníctvom videokamery, podarí taký záznam veľmi často vymazať, pôsobením extrémne silného elektromagnetického impulzu ( LEMP ). Presne takáto situácia nastala v spomínanej snímke Mayské proroctvá a kruhy v obilí, počas záznamu vzniku obrazce u East Field v roku 2007. V mieste záznamu, kde by mal byť zobrazený výboj, je pôvodný veľmi zašumený obraz úplne vymazaný niečím oveľa silnejším - elektromagnetickým pulzom. Niekoľko oddelených framov, presne v súlade s pravidlami priebehu elektromagnetického impulzu viacnásobného výboja blesku, zloženého z niekoľkých následných výbojov.

 

Výboje bleskov ale samozrejme zaznamenávať možné je, fotografické aj video záznamy, stačí sa opýtať stormchaserov. Tí sa síce v zahraničí zameriavajú predovšetkým na tornáda, ale napríklad Amateur Stormchasing Societywww.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost  sú česi ako poleno, tí neuvidia tornádo viac ako jedno malé za niekoľko rokov.

 

Prečo sa niektoré vyobrazenia dávnych civilizácií tak nápadne podobajú niektorým obrazcom, ktoré v nedávnych rokoch preukázateľne vznikli v prírode, ako genuine kruhy v obilí, bez pričinenia človeka? No predsa preto, že starí Mayovia (Sumeri, Indiáni, ktokoľvek iný) ich najskôr objavili na svojich poliach, a až potom ich prebrali do svojej symboliky. Samozrejme ich považovali za dielo božie. Oni vlastne samozrejme považovali aj blesk za dielo božie. Kto vie, či si tí pišišvori dokonca neboli priamo vedomí súvislosti medzi výbojom blesku a obrazcami v obilí - kruhy v obilí, len nám to zabudli napísať. Trebárs to aj napísali, koľko len toho bolo zničené, alebo nikdy nebolo nájdené. Ale treba to niekde leží v muzeu.

 

Dodnes na najrôznejších miestach, vzdialených od seba tisíce kilometrov, vznikajú občas veľmi podobné obrazce. Vznikajú preto, že sa ich zúčastňujú úplne zhodné fyzikálne princípy. Kryštály soli budú zakaždým vyzerať rovnako, či vzniknú v Afrike alebo v Brazílii.

 

Na tomto mieste, prípadne v odkaze, ktorý odtiaľ povedie, bude po nejakej dobe rozpracované vysvetlenie, ktoré pomerne vierohodným spôsobom podáva jeden z možných princípov vzniku až neuveriteľne mnohonásobne súmerných obrazcov, veľmi pravidelne zrkadlených podľa mnohých os. Ide o vzájomnú interakciu dvoch, alebo dokonca aj niekoľkých (??? - Bude doplnené) a ich rozpad nad poľom. Môžu byť nabité obrovským množstvom elektrickej energie, milióny Joulov aj viac.

 

Využíva predovšetkým iba relatívne jednoduché mechanické princípy (experimentálne uskutočniteľné, pozorovateľné a overiteľné), bez toho, aby zatiaľ bolo nutné sa uchyľovať k ich riešeniu prostredníctvom zbytočne zložitého matematicko - fyzikálneho myšlienkového aparátu. Je na čo sa tešiť, naozaj!

 

Crop Circle Puzzle zostavené ...

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Zhrnutie nakoniec

 

(Miestami už menej vážne)

Kruhy v obilí odo dneška raz a navždy pochopené.

Fascinujúca, obsiahla, prvá reálna a jedine vedecká,

realistická, kompletne nová teória.

Základný výskum.

Ohromujúce kódy kruhov v obilí odhalené. Všetky a navždy.

Mnoho iných podrobností sa nachádza na ďalších stránkach

 

Kruhy v obilí sa práve teraz stávajú reálne vysvětlitelným fenoménom, za použitia iba reálnych prírodných vied. Biochemické, fyzikálne, technické, mechanické, chemické a iné, z reálnej vedy vychádzajúce princípy výskumu, využívajúce iba prírodné zákony.

 

Približný zoznam vedeckých, technických a výskumných odborov a metód, ktoré je možné použiť na objasnenie princípu vzniku a priebehu akéhokoľvek poškodenia obilia a rastlín po výboji blesku, vrátane kruhov v obilí:

 

Fytopatológia, rastlinná anatómia, fyziológia a morfológia, biológia, biochémia, biofyzika, biomechanika, fyzika, chémia, pedológia, hydrodynamika, štatistika, mikroskopia, spektroskopia, fotogrammetria, elektromechanika, elektrostatika,  fyzika a dozimetria elektromagnetického a ionizujúceho žiarenia, elektrotechnika, hydrológia, geofyzika, fyzika rezonancie a interferencie, optika, kryštalografia, magnetohydrodynamika, hydrometeorológia, elektrodynamika, fyzikálna chémia, termodynamika, kvantová chémia, termochémia, hydrostatika, kinetika explózie, dynamika tekutín, fotografia, geometria, toxikológia, speleológia, magnetizmus, elektromagnetizmus, rádiobiológia, mechanika, fotometria, fraktálna geometria, agronómia, aerodynamika, geológia, matematika, archeológia, seizmológia, agrobiologia, agrochémia

 

aj mnoho ďalších, často medziodvetvových, prelínajúcich sa a vzájomne prepojených vedných disciplín.

 

Napríklad: následky výbojov blesku do poľnohospodárskeho porastu majú poľnohospodári pomerne podrobne zmapovanú, tisíce odborných publikácií. Nepatrná ukážka, s radom odkazov na najrôznejšie vedecké poľnohospodárske publikácie, je napríklad tu.

 

Úplne nová, originálna teóra vzniku a formovaní obrazcov kruhov v obilí, úplne prostá od akýchkoľvek náznakov pseudovedy, ezoterických úvah, mysticizmu alebo okultizmu, pavedy, záhadologických úvah, UFO, lietajúcich tanierov, mimozemšťanov, ktoré inak takmer všetky úvahy dotýkajúce sa obrazcov v obilí až nerozlučne sprevádzajú.

 

 

Veľmi dôkladná, ale súčasne jednoduchá a pochopiteľná.

Z plných 100% vedecká teória a vysvetlenie vzniku kruhov v obilí,

pripravená k akémukoľvek vedeckému overeniu, preskúmaniu a oponentúre.

Šokujúce!

 

Teória spätne overiteľná prostredníctvom záznamov, ktoré existujú,

ale doteraz nikdy neboli k popisovaným účelom využité.

 

Záhada kruhov v obilí prelomená ..

 

Zbrusu nová teória, využívajúca klasické vedecké postupy

absolútne oslobodená od akéhokoľvek pseudovědeckéhoo výskumu.

Úžasná, až desivá, šokujúca, súčasne tiež takmer nepredvídateľná teórie.

Žiadni duchovia ani strašidlá, ani náznak špiritizmu.

Žiadne ezoterické, mystické alebo okultné sily, efekty, práce alebo experimenty.

Žiadni skurveny mimozemšťania, UFO, lietajúce taniere, mimozemšťania.

 

Kód kruhov v obilí raz a navždy odhalený.

Kruhy v obilí rozlúštené. Raz a navždy a úplne.

Absolútne žiadne UFO, lietajúce taniere, žiadne známe alebo neznáme lietajúce stroje.

Žiadne neznáme alebo nepredpokladatelné sily, žiadne paranormálne vysvetlenia.

Žiadne zázraky, žiadne záhady, žiadne znamenia.

 

Žiadni mimozemšťania, žiadne pokusy o kontakt.

Žiadne vojenské testy, experimenty alebo výskumy.

Žiadne iné podobné vedecké, tajne vykonávané experimenty, testy alebo výskumy.

Žiadne paranormálne alebo telepatické pokusy z vedecko-technickej fikcie.

Ani metafyzika, ani parapsychológia.

 

Úplne neuveriteľné, ale jediné možné pravdivé vysvetlenie. (Viac tu ).

 

Absolútne žiadne pôsobenie inteligencie, (ani intelligence service), ani čo by sa za necht vošlo akýchkoľvek myšlienkových pochodov počas utvárania kruhov v obilí. Samozrejme vrátane tých, ktoré boli zhotovené tzv circle-makers, pretože u týchto jedincov by sa nejakej inteligencie v mozgu nikdy nikto nedohledal, ani keby naozaj veľa hľadal.

 

Žiadna inteligencia alebo myšlienkové pochody planét, UFO, lietajúcich tanierov, chrobákov, vesmíra, slnka, mesiaca, kozmického priestoru, myší, múch, čmeliakov, pavúkov, hmoty, zvierat, rastlín, posmrtnej inteligencie, duchov, materiálu, látok, vírov, atómov, molekúl, hmyzu, kryštálov, podložia, vetrov, baktérií, hnoja, prízrakov, zjavení, kostlivcov, priestora, mimozemšťanov, húb, škodcov, vákua ani prejavy akejkoľvek inej inteligencie počas vytvárania obrazcov kruhov v obilí.

 

Žiadna medziplanetárna inteligencia, žiadna intergalaktická inteligencia, žiadna inteligencia Marťanov, žiadna inteligencia zemegule, žiadna inteligencia rastlín, žiadna inteligencia obilia, žiadna inteligencia pôdy, žiadna inteligencia počasia, žiadna inteligencia rastlín, žiadna inteligencia zvierat, žiadna inteligencia podzemných vôd, žiadna inteligencia skál, žiadna inteligencia ježkov, žiadna inteligencia klokanov, žiadna inteligencia hlupákov stvárňujúcich kruhy v obilí.

 

Tajomstvo kruhov v obilí odhalené. Naveky.

 

Princíp utvárania veľmi presných, podľa mnohých os súmerných a zrkadlených (často fraktálne) geometrických útvarov je možné prirovnať k princípu utvárania a formovania snehovej vločky, alebo zostrojeniu grafického záznamu intenzity elektromagnetického poľa v okolí vodičov prúdu, alebo v elektromagnetoch, vrátane parazitných a vírivých (!) sekundárnych elektromagnetických polí a prúdov. Bude inde, vysvetľuje nerozlučne sprevádzajúce sprievodné malé krúžky umiestnené presne v mieste dotyku dvoch veľkých kruhov.

 

 

Záhada kruhov v obilí vyriešená. Definitívne. Absolútne.

ŠOKUJÚCE ODHALENIE!!!

 

Teória zoslaniá na všetkých prieskumníčkov javu Crop Circle ako Blesk z čistého neba, (hihihi), The Bolt from the Blue ;-o

 

Teória jasnejšia ako slnko (povrchová teplota slnka je okolo 6000 ° K, teplota plazmy bleskového výboja je okolo 30000 ° K, tj asi 5x toľko).

 

Logické, nielen ľahko laicky pochopiteľné, ale aj vedecky preukázateľné, štatisticky overiteľné, a priamo sa samo ponúkajúce pochopenie a vysvetlenie celého procesu vytvárania kruhov v obilí.

 

Vysvetlenie, ktoré nielen veľmi pochopiteľne vysvetľuje samotnú problematiku vzniku kruhov v obilí, ale súčasne aj veľmi priezračným spôsobom osvetľuje všetky tam sa vyskytujúce anomálie, doteraz označované za až nadprirodzené a hrôzostrašné.

 

Kruhy v obilí nevytvára žiadna nadzemská, nadpozemská, vesmírna, kozmická ani mimozemská sila alebo inteligencia, ani akákoľvek iná mysliteľná ľudská alebo živočíšna inteligencia. Iba prírodné a fyzikálne sily, procesy a interakcie medzi nimi, nič iné.

 

Žiadne takzvané "Vortexy" (plazmové viery).

 

Žiadne vetry (dokonca ani tie divoké - mám ich! - Jára Cimrman ),

alebo cyklóny, tornáda, dažďe, krúpy.

Dokonca ani krúpy, po ktorých nasledujú "divoké vetry".

 

 

Žiadne zvieratá (až na tých " ježkov "v Miloviciach), ani mimozemšťania.

Žiadne mimozmyslové alebo nadzmyselné sily alebo vnímania.

 

Žiadne paranormálne, ufologické, ani akékoľvek iné podobné javy, sily alebo výskumy.

 

Žiadne "ley lines" (dráhy spájajúce staroveké miesta, ev. geopatogénne miesta),

ani dráhy akýchkoľvek energií.

 

S výnimkou dráh, v ktorých prúdi elektrina, plyn alebo voda - akékoľvek inžinierske siete, do ktorých blesky meiria, a po nich behajú, aj v podzemí, ako po tobogane.

 

Podobne sa niekedy správajú aj dráhy koľají po traktoroch (tramlines), vďaka tomu že majú v niektorých prípadoch pravdepodobne aj viac než tisíckrát vyššiu elektrickú vodivosť proti svojmu okoliu.

 

Tiež dráhy iného druhu - dráhy postupujúcich búrok, pohybujúcich sa v smere prevažujúcich vetrov. Blesky menovaných búrok kruhy v obilí vytvárajú, mnoho kilometrov od seba.

 

Svojim dielom môžu pravdepodobne prispieť aj najrôznejšie archeologické pozostatky, nachádzajúce sa v podzemí, rovnako ako geologické anomálie. Môžu mať veľmi významný vplyv na spôsob vedenia elektriny v podzemí, a zrejme sa aj podieľajú na štatisticky významnom zvýšení pravdepodobnosti výboja nad niektorými konkrétnymi miestami, podobne ako na prudkom zvedeniu prúdu hlboko do podzemia. Tak nedôjde k výraznému vedeniu po povrchu, a vzniku ďalších nepravidelných poškodení rastlín na povrchu, nachádzajúcich sa mimo pravidelný tvar kruhu v obilí.

 

Aj vďaka tomu, že môže dôjsť veľmi rýchlo k vedeniu veľkého množstva elektrickej energie hlboko pod zem. Bez výrazného vedenia na povrchu, a teda nepravidelného poškodenia iných rastlín na povrchu mimo pravidelný tvar. Energia, vedená popísaným spôsobom tak môže svojím vplyvom vytvoriť "iba" tvar magnetických siločiar, okolo priameho vodiča, ako relatívne pravidelný kruhový tvar, prípadne ich rezonancie a interferencie, čo všetko sa podieľa na výsledných tvaroch kruhov v obilí.

 

Na prednostnom zvedeniu výboja do určitých lokalít celkom určite majú svoj podiel aj stĺpy a vodiče elektrického vedenia, určite by o tom mohli veľa povedať "súdruhovia z NDR", vlastne "súdruhovia z ČEZ" , ale predovšetkým v zahraničí pracujúci najrôznejšie silnoprúdové elektrotechnické výskumné ústavy, pracujúce pre výrobcov a distribútorov elektriny a zaoberajúce sa problematikou výroby energie a vedenia VN a vyhodnocovaním následkov zásahov výbojov bleskov do podobných zariadení, v blízkosti nájdených kruhov v obilí.

 

Žiadni duchovia ani kostlivce kruhy v obilí nevytvárajú

(Ani v skrini)

Žiadne sily zo záhrobia.

Žiadne strašidlá, duchovia, víly ani bludičky.

Žiadne nadprirodzené bytosti ani sily.

Žiadne "vlny myslenia", ani myšlienkové sily alebo pochody akéhokoľvek živého alebo neživého organizmu, ľudského ani zvieracieho.

Tajné písmo kruhov v obilí dešifrovaná.

Absolútne žiadne (úmyselné alebo vedomé) pôsobenie akéhokoľvek človeka ani zvieraťa.

Žiadne akcie, energie alebo sily myslenia

 

foto ©cropcirclesonline.com, © rýchle pípy

 

Žiadna telekinéza ani podobné sily, žiadne teľa-ani para-sily, veda alebo výskumy.

Žiadne medzihviezdnej, kozmické alebo vesmírne záhady, pôsobenie, energie alebo sily.

 

Ježkovia tiež kruhy v obilí nevytvárajú

 

Žiadne mimo známe dimenzie sa pohybujúce alebo existujúcej ani akékoľvek

iné pokusy o styk, spojenie alebo komunikáciu.

S jedinou výnimkou - prípad Milovice - Východ. Tí ježkovia, tí nám dávajú ...

Tam evidentne išlo o pokus o spojenie alebo styk.

Tu vyčíňali ježkovia (komunikovali). Výsledok - plocha na zemi ležiaceho - uvaleného - obilia odhadom okolo 8m2

 

Žiadny pohon, energia alebo sila myslenia, myšlienkových pochodov.

Žiadny pohon, energia alebo sila "bytia".

Žiadne interdimenzionálne alebo extra-dimenzionálne pohony, energie alebo sily.

Žiadny pokus o medzigalaktickú, medzihviezdnú alebo mimozemskú komunikáciu.

 

 

Iba jednoduché biologické, biochemické, fyzikálne, chemické a podobné

reálne vedecky vysvetliteľné a úplne prirodzené prírodné príčiny a následky, v priebehu procesu vytvárania kruhov v obilí.

 

Supernatural (anglický termín pre "nadprirodzené")

absolútne žiadne nadprirodzené procesy sa na vytváraniu kruhov v obilí nezúčastňujú

Absolútne žiadne prejavy čohosi nadprirodzeného, " super - naturálneho ", aspoň tak ako bol tento pojem myslený z pohľadu doterajších, celkom ohromených a nechápajúcich prieskumníkov. Hoci, z čisto lingvistického hľadiska, pojem  supernatural, super - natural, super - natural, anglický výraz pre "nadprirodzený", často sa vyskytujúci v príhovoroch užaslých a ohromených prieskumníkov Crop Circles, ktorí mívajú ich očné bulvy také vyvalené, až im takmer vypadnú.

 

tu malá vsuvka: Aká náhoda - jedna z možností, ako možno do angličtiny preložiť slovo "ohromený" je použitie slova "thunderstruck", ktoré sa ale oveľa častejšie používa vo svojom základnom význame "zasiahnutý bleskom"...

 

späť k pojmu supernatural:

 

Blesk je záležitosťou absolútne a čisto prírodnú (natural), pozemskú, nie-mimozemskú, no okrem toho sa javí v úplne všetkých svojich vlastnostiach, kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľoch "super", ba dokonca najviac, ba dokonca najviac super, absolútne všetky jeho vlastnosti ležia mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť. Počiatočné napätie medzi mrakom a zemou môže byť vyššie ako niekoľko miliárd voltov. Vrcholové hodnoty prúdu sa môžu blížiť až na milión ampérov. Prenášaná energia - utiahla by veľa nákladných vlakov tisícky kilometrov. Rýchlosť "Return Stroke", hlavného výboja je niečo medzi 1/3 až 2/3c, čo je naozaj dosť, vzhľadom na to, že vyššia rýchlosť ako c sa podľa súčasného poňatia fyziky v nami pozorovanom vesmíri nevyskytuje. Neutrína je možné z podobných úvah vynechať. Koncentrácia energie, vztiahnutá k ploche a jednotke času, je oveľa vyššia ako na povrche aj vnútri Slnka.

 

Jeden centimeter štvorcový povrchu slnka vyžiari za sekundu 6200 J (cm2 s-1 ), jeden centimeter prierezu výboja blesku (počiatočný priemer necelých 5 mm, počas 100 milióntin sekundy, alebo aj počas oveľa kratšej doby vyžiari priemerný blesk približne 5 × 109 J. Ak je výboj dlhý 1km, je jeho povrch 5 × 3,14 × 106 mm2, 15700cm2, centimeter štvorcový povrchu výboja blesku vyžiari necelých 3,2 × 109 J cm-2 s-1, tj približne pol miliónkrát toľko.

 

Objem: Jeden centimeter kubický objemu slnka vyžiari za sekundu energiu asi 10-7 J, (objem slnka 1,41 × 1033 cm3, žiarivý výkon 3,827 × 1026 W) meter štvorcový povrchu vyžiari za sekundu do okolitého priestoru približne 62,86 × 106 J (wiki). Hustota výkonu Slnka je 0,19 mW.kg-1. (Wiki)

 

 

Strmosť nábežnej hrany prúdového impulzu (autorom stránok radená na pomyselné prvé miesto zo všetkých v tomto odseku vymenovaných vlastností, zlatá medaila ) - niekoľko desiatok až stoviek tisíc ampér za  mikro sekundu, jednu jedinú milióntinu sekundy. V prípade Restrike - následného výboje veľmi často viac ako 250 000 A / mikrosekundu. Snáď jedine niektoré lasery môžu mať strmosť nárastu energie vyššiu, ale energia akéhokoľvek na svete zostrojeného lasera je v porovnaní s energiou aj veľmi podpriemerného blesku označiť za "drobúčkú", alebo skôr "maličkú", vrátane toho ktorý bude v Břežanech.

 

Hoci výboj blesku naozaj je SUPER a súčasne aj NATURAL, ani v najmenšom nejde o záležitosť nadprirodzenú, anglicky SUPERNATURAL, je len ju možné nazývať SUPER & NATURAL.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

A nakoniec, pre chvíle oddycha ...

V nasledujúcom texte chvíľami v niektorých odsekoch miestami budú opustené predovšetkým opakovanými pokusmi a pozorovaniami opakovateľne dokázateľné vedecké tvrdenia, vysvetľovania a dokazovania, a text sa bude občas pohybovať na trocha tenšom ľade iba úvah a teórií, miestami skôr pre pobavenie. (Aj keď ...???!)

 

Slnko, plazma

Veľmi podobné objekty ako kruhy v obilí - nie tak dlho trvajúce, ale sekundy, minúty

snáď aj hodiny a možno aj dni, vznikajú na povrchu slnečnej plazmy. Kruhy v plazme.

 

Prebiehajú tam procesy podobajúce sa búrkam, vo výronoch plazmy prebiehajú aj elektrické prúdy, ale možno oveľa silnejšie, než v bleskoch, dajme tomu 1012 - 1015  krát silnejšie. Nikto sa nebude ich pokúšať skúmať zblízka.

 

 

vizuálne v pohybe možno pozorovať napr na http://www.thesuninmotion.com

nejaké základné údaje o slnku tu (slovensky)

Slnečná korona, Slnečné erupcie (wikipédia - anglicky)

 

Slnko a planéty

There exist very, very, very similar objects on sun (or any star) surface.

Veľmi podobné objekty existujú na povrchu slnka (aj akékoľvek iné hviezdy).

Veľmi podobné objekty ako kruhy v obilí sa vyskytujú na povrche slnka (aj akejkoľvek inej hviezdy). V slnečnej korone a na povrche slnečnej plazmy totiž prebiehajú také elektrické a plazmové erupcie a výboje, že by sa pôsobením niektorých z nich celá zemeguľa bezo zvyšku vyparila. Ich dopadom do povrchu plazmy na povrchu slnka, ktorá má vlastnosti ďaleko podobnejšie na tekutinu ako pevnú látku, sa vytvárajú obrazce veľmi sa ponášajúce na kruhy na vode, vrátane najrôznejších interferencií a rezonancií. Niečo veľmi podobné sa môže odohrávať aj v prípade toľko obľúbených slnečných škvŕn.

 

 

 

Objekty, pripomínajúce tvarom aj spôsobom vzniku kruhy v obilí, budú niekedy v budúcnosti zaznamenané prakticky na každej planéte a jej mesiacoch, a vo veľmi vzdialenej budúcnosti, ak sa medzitým ľudstvo úplne nevybije, bo ho nepostihne nejaká podobná zničujúca katastrófa, ako napríklad keď roku 2012 skončia stouni, ako přepověděli starí Mayovia na akomkoľvek inom vemírnom mimozemskom planetárnom systéme.

V neorganických a neživých mimozemských materiáloch, ako piesok, sneh, prach, kamenná drvina a podobne.

Pred akýmkoľvek reálnym výskumom budú očakávané a predpovedané

 

Výskumy ale v najbližšej budúcnosti začínať nebudeme, Hawking pred nimi dôrazne varuje, že by nás využili ako stravu, tak ho radšej vypočujeme, aj keď sa s ním v tomto tvrdeniu skôr rozchádzame.

 

 

Žiadna inteligencia kruhy v obilí nevytvára

 

Je možné sa opýtať Georgino Parúbka, čo bol jeden bývalý, preukázateľne veľmi hlúpy český politik. Pokúšal sa byť zvolený pomocou Marťanov a komúšskych sviní, a vládnuť ich menom. Praskol ako mydlová bublina.

 

Žiadna mimozemská inteligencia, žiadna iná inteligencia, žiadna ľudská inteligencia. rmovanie krMyslené formovanie kruhov v obilí, nie Parúbek. Ale kto vie?

Žiadne "plazma vortexe". Nikto nikdy žiadne nevidel ani nedokázal. ot;vortexe elektrizované trením". Nikto nikdy žiadne nevidel ani nedokázal.

Žiadne vetry, žiadne cyklóny, žiadne tornáda, žiadne dažde, žiadne krúpy.

Žiadne zvieratá ani mimozemšťania.

Žiadni senzibili alebo transcendentálne sily alebo vnímania.

Žiadne paranormálne javy, UFO, žiadne anomálne javy, sily alebo výskumy.

Žiadne ley lines, ani energy lines.

Šifra kruhov v obilí odhalená.

Na vytvorení obrazcov kruhov v obilí sa nepodieľala ani žiadna mimozemská inteligencia, ani akákoľvek iná inteligencia, dokonca ani v najmenšom ľudská inteligencia.

 

Záhada kruhov v obilí odhalená.

Žiadne "vlny myslenia", žiadne sily ovplyvňované myšlienkami akéhokoľvek žijúceho organizmu alebo zo záhrobia pôsobiaceho človeka alebo zvieraťa. Alebo nejakými temnými silami, temnou stranou sily.

 

Sliepka alebo vajcia?

Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Nevieme.

 

Čo bolo skôr, kruhy v obilí alebo sliepky? Nevieme.

Prepáčte, na túto otázku vlastne odpoveď poznáme.

To nebola tá správna otázka.

 

Chceli sme sa opýtať na niečo trochu iné.

Byť, alebo nie, to ... Prepáčte, opäť sa vloudila malá chybička.

 

Čo bolo skôr, kruhy v obilí alebo Stonehenge? To je to, o čo tu beží.

Na túto otázku si po dnešku môže každý odpovedať sám.

 

Posledná šanca

P.S.

Drahí crop circle makeri, pomaly sa blíži posledná šanca,

aby ste sa priznali k tomu,

že ste ani jeden jediný raz za celý svoj skurvený život

nevyrobili ani jediný kruh v obilí.

 

Až na tých niekoľko výnimiek, vyrobených len a len pre tú chvíľu v žiari reflektorov ...

(Aj potom sa ale jednalo o výtvory tak príšerné v porovnaní s obrazcami,

zhotovenými ich jediným skutočným autorom - výbojom blesku,

že žiadny i len trochu inteligentný človek

by vám za vašu prácu nemal zaplatiť ani deravý grešli.

Všetky vaše predchádzajúce "priznania" o tom, ako ste za nocí vyrábali kruhy v obilí,

boli v skutočnosti usmolené v krčme, po vypití veľkého množstva fermentovaných nápojov (vo vašej žargóne oveľa častejšie nazývané ako "chlast").

Alebo ako trochu trápny pokus k oklamaniu prostoduchej pani Bowerovej.

 

Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy

Žiadne nadprirodzené bytosti, úkazy alebo sily.

Absolútne žiadne (aktívne alebo úmyselné) pôsobenie

akéhokoľvek človeka alebo zvieraťa.

Žiadna telekinéza, žiadne podobné sily, žiadne tele- alebo para- sily, veda alebo výskum. Žiadne kozmické alebo vesmírne alebo nadpozemské tajomstvá,

pôsobenia, energie alebo sily.

Žiadne interdimenzionálne alebo extra-dimenzionálne alebo akékoľvek iné

spojenie, prepojenie alebo komunikácie. (S výnimkou prípadu Milovice - východ)

Žiadna moc, energia alebo sily myslenia.

Žiadna moc, energia alebo sily "bytia".

Žiadne interdimenzionálne alebo extra-dimenzionálne

pôsobenie, energie a sily.

Žiadne medzi galaktické, medzihviezdné komunikácie a mimozemšťania.

 

Žiadna z vymenovaných síl kruhy v obilí nevytvára.

 

Iba jednoduché biologické, biochemické, fyzikálne, chemické, mechanické a ďalšie čisto prírodné, s pomocou fyziky vysvetliteľné príčiny a následky.

 

Žiadny senilny hlúpy ... (Idiot nikdy kruhy v obilí nevytváral)

Žiadne žarty ani crop circle makeri.

Ani Doug, ani Dave. Žiadne povrazy ani prkná.

Ani prkná, ani šnúry, ani dosky, ani lanka.

Žiadni prihlúpli, senilní a dementní dedkovia,

ani ich napodobovatelia, obdivovatelia alebo nasledovníci.

 

PRÍRODNÉ JAVY, NATURE, SCIENCE

Iba skutočné prírodné sily, merateľné a hodnotiteľné, využívajúce prírodných pravidiel a zákonov biochémie, biofyziky, fyziky, matematiky, biológie, chémie, mechaniky a ďalších obdobných a z nich odvodených reálnych prírodných vied a odborov sa podieľajú na vzniku ktoréhokoľvek kruha v obilí, ktorý bol kedykoľvek objavený. Aj neobjavený (ktorých je každý rok odhadom najmenej tisíc ráz toľko ako objavených).

 

Fyzikálne sily v spolupráci s chemickými, elektrochemickými a biochemickými procesmi, predtým ale aj len samotné fyzikálne, chemické a elektrochemické sily, vytvorili na povrchu Zeme za dobu jej existencie miliardy najrôznejších kruhov v obilí - Crop Circles, alebo podobným spôsobom vzniknuté obrazce, dávno predtým, než sa vyvinul človek, aj zvieratá a rastliny. Najprv v neživých materiáloch, ako sneh, prach alebo piesok a im podobné štruktúry alebo materiály, neskôr na machnatých alebo lišajníkom porastlých povrchoch, a ešte pozdejšie v rastlinách ako travy alebo predchodcovia obilia.

 

BIG BANG - Veľký tresk

Naozaj ide o Veľký tresk vo výskumoch a oznámeniach.

(Slovná hračka ... Blesk nasledovaný hromom vyprodukuje naozaj veľký tresk)

 

Podobné procesy vytvárajú objekty podobné kruhom v obilí aj na povrche akejkoľvek hviezdy (akejkoľvek veľkosti) a tesne pod ním.

V týchto prípadoch sa jedná sa skôr o obdobu dopade telesa do kvapaliny

(Alebo blesku do vody)

(Ani tieto javy nebudeme skúmať zblízka).

Tiež na povrchu mnohých (aj keď nie všetkých) planét a ich mesiacov (dostatočnej veľkosti)

Predovšetkým dostatočnej veľkosti - teda s dostatočne hustou atmosférou, ako aj seizmickou a vulkanickou činnosťou.

Napríklad Mars by do uvažovanej kategórie zahrnutý byť mohol, Mesiac už nie. My - teraz žijúci nebudeme nikdy skúmať zblízka, Obama zarazil

(no on tam nebude naveky)

U akejkoľvek hviezdy, v akejkoľvek galaxii, v celom vesmíre.

 

poznámka:

Nie všetkých telies - napríklad náš pozemský Mesiačik zrejme nevykazuje z tohto hľadiska v súčasnosti žiadnu aktivitu, no nemuselo tomu tak byť vždy ...

Rovnako aj oba mesiace Marsa, Phobos a Deimos. Všeobecne vzaté, akýkoľvek "drobček" v slnečnej sústave aj vo vesmíre. Telesá, ktorá neudržia atmosféru a bez vulkanickej činnosti budú na tom obdobne. Zato na povrchu Marsa vetre existujú. Aj keď veľmi riedka atmosféra. Trenie, a tak by sa tam mali vyskytovať aj búrky, aj keď v tomto prípade samozrejme iba piesočné. Kde búrky tam blesky a kde blesky tam kruhy (občas), takže až niektoré nové sondy preskúmajú povrch s dostatočným rozlíšením ...

(Už aj Curiosity by mohla zaostriť svoje objektívy)

Vedecké publikácie sa zatiaľ o pozorovateľnej búrkové činnosti na Marse príliš nezmieňujú. No nejaké náznaky sú - napríklad tu.

 

Čierne diery (Black holes)

Rovnako tak je možné, že kruhom v obilí podobné objekty

aj keď s trochu inými mechanickými vlastnosťami

sa vyskytujú v blízkosti povrcha čiernych dier

Niekde medzi ich povrchom a horizontom udalostí.

Za využitie akýchkoľvek dnes známych princípov fyziky,

nebudeme nikdy schopní zaoberať sa ich prieskumom z blízkej vzdialenosti. To už neovplyvní ani Obama, ani Hawking.

Takže zatiaľ iba nejaké výpočty, alebo bližšie nedefinovateľné gravitačné prejavy.

 

Toto NIE JE žart.

 

 

Vo vesmíri existujú miliardy galaxií, každá obsahuje miliardy hviezd s násobkami miliárd planét a ich mesiacov, a na väčšine každej jednej z nich z nich počas každého z miliárd doteraz uplynulých rokov vzniklo počas každého roka, mienené pozemského - približne 31,557.600 sec, niekoľko tisíc, na väčších objektoch miliónov, objektov vzniknutých obdobným spôsobom a podobajúcich sa na kruhy v obilí, ako obrázky z osciloskopu ( Lissajous ), pružné membrány ( Chladni ), fraktálové obrazce (vločky, vetvenia), kaleidoskop, Kyrlianove a Lichtenbergove obrazce (ďalšie obdoby fraktálov)

 

 

Otázka dňa

Drahí, naozaj veľmi hlúpi, crop circle makeri, zhotovovatelia kruhov v obilí. Podľa uvedenej schémy, počas existencie (nášho) vesmíra v ňom vniklo aj zaniklo odhadom okolo 1030 (alebo ešte oveľa viac) obrazcov

veľmi sa podobajúcich aj obdobne vzniknutých

ako Crop Circles - aj keď už len tie najobyčajnejšie, prosté kruhy, alebo zložitejšie -kaleidoskop & interferenčné & Lissajous & Chladni

 

a ich kombinácie v prache, pieske, snehu a podobných materiáloch, i rastlinných ako obilie, ak ešte aj inde vo vesmíre existovali alebo existujú ...

čierne diery započítané nie sú, ani obilie na nich

 

1030 je približne 1000 raz toľko, ako má ktokoľvek z nás, aj keď sa jedná o takzvané "objemnejšie exempláre", vo svojom organizme atómov ...

&n 

Drahí (naozaj veľmi hlúpi) crop circle makeri, ešte stále budete tvrdiť, že ste vytvorili hoci iba len jeden jediný z nich?  (mienené predovšetkým tie na cudzích planétach)

...

...

Upozornenie (Motto):

Aj keby ktorékoľvek tvrdenie na týchto stránkách vyzeralo, že je formulované s absolútnou istotou, treba před ním umiestnit niektoré z týchto úvodných prehlásení:

Je vysoko pravdepodobné, že ...

Pravdepodobne bude možné dokázať, že ...

Nie je vylúčené, že ...

Z niektorých (mnohých) pozorovaní sa zdá (vyplýva) ...

Byť si absolútne istý svojou pravdou dokáže naozaj len blbec, hlupák alebo idiot.

(tak ktorý z nich vlastne, doparoma?)

 

Pre základné zoznámenie s doterajším nazeraním na problematiku kruhov v obilí je možné navštíviť stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Väčšina tam podaných vysvetlení síce spadá takmer alebo celkom do oblasti Pseudoveda (Paveda), tj patrí do Kategórie: Pseudoveda, poslúži ale aspoň ako základné informácie o doterajších pohľadoch na celú problematiku.

 

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že vysvetlenie, tu znázornené, ani akákoľvek stránka tohto webu, sa v žiadnom prípade nezaoberá pojmami ani odbormi ľudskej činnosti ako Ezoterizmuss, Parapsychológia, Psychotronika, Mimozmyslové vnímanie, Ufológia, Špiritismus, Astrológia, Okultizmus, Věštenie, Povery.

Viera v mimozemšťanov, Mimozemský život, vrátane Mimozemšťania, Astrobiológiaa, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Lietajúce taniere (UFO), návštevníky z Kozmickéhp priestora, Vosmíra, Galaxií, Mliečnej dráhy.

Mágia (okultizmus), Čierna mágia, Čarodejníctvo, Čarodejnice, Nadprirodzené javy, Zázraky. Fenomén roka 2012, Poltergeisti, Konšpiračné teórie, Psychokinézia, Šamanizmus, Mystika, ani akýkoľvek iný odbor Pseudovedy alebo Pavedy z Kategórie: Pseudoveda.

 

-----------

VKPZU - vy kluky nahlúple záhadologické ufologické

-----------

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané teórie a tvrdenia veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Kruhy v obilí - záhada odhalená.

 Raz a navždy, navždy a naveky.

Neskutočne primitívne, až by sa dalo povedať trápne smiešne, alebo dokonca debilné vysvetlenie. Milovníci UFO, záhad, parapsychológie, lietajúcich tanierov, neznámych a neexistujúcich energií a podobných nezmyslov sa môžu nechať odtransportovat do nenávratna (nekonečna).

Inými slovami, môžu ísť do riti.

To isté je možné vyhlásiť o mimozemšťanoch.

Vrátane Paroubkových Marťanov.Tiež môžu ísť do ...

z