Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-Timelapse-short.
Nebojme sa mimozemšťanov (Aliéni), oni to nerobia
Learn about thunderstorms RSS feed

Timelapse kamery, predmety v podzemí

mimozemšťania, čiže emzákovia. (Aliens, ET) Každý človek z nich má plné nohavice, nikto ich nikdy nevidel, ale všetci si myslia, že kruhy v obilí robia oni.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

V prvom rade: len primitívny debil by chcel pristávať priamo na drôtoch vysokého napätia.

 

Prieskumníci, ktorí sa venujú výskumu Crop Circles, sa dokonca boja nasadiť Timelapse kamery vo väčšej miere. Oni s tým mali už vraj viackrát nejakú hanbu, ale to na tomto mieste prebierané nebude.

 

Nasadenie Timelapse kamier doterajší Crop Circles výskumníci pravdepodobne nerealizujú vo väčšej miere hlavne preto, že sa boja dopátrať niečoho, čo vlastne ani sami vedieť nechcú. Snáď sa obávajú toho, že by sa nimi pristihnutí mimozemšťania mohli pomstiť, či už na nich samých, alebo na ľudstvu (aká ohľaduplnosť). Obávajú sa nasadiť time-lapse kamery vo väčšom rozsahu na miestach, kde by sa mohli objaviť v budúcnosti obrazce, v strachu z toho, že keby sa im naozaj podarilo zachytiť eMZáky pri čine, tak by si to oni s nimi potom raz navždy vybavili. Tak teda koniec ohľaduplnosti s mmimozemšťanmi, vysvetlenie nasleduje.

 

Milí lovci záhad, pozorovatelia UFO, čakatelia a hľadači mimozemšťanov! Nemusíte sa úplne ničoho obávať, nikto sa vám nebude za nič mstiť ani páchať akúkoľvek škodu, ak aj len čímkoľvek nepatrne prispejete k objasneniu akejkoľvek popisovanej záhady. Emzákov skutočne na Timelapse kamerách zachytiť možné nie je, aspoň nie tie, ktorých by sa mohli Crop Circles výskumníci, Ufológovia a záhadologovia obávať, a ktoré drvivá väčšina z nich doteraz považuje za skutočných autorov obrazcov. Správne nastavená Timelapse kamera ale môže zachytiť iných EmZákov, a síce MZ výboje (Mrak-Zem), ktoré v skutočnosti "maľujú po poliach" obrazce, len namiesto štetca používajú elektrónové lúče o sile väčšej ako lokomotívy, a na zostrojenie všetkých tak nepochopiteľných tvarov používajú dva tak prosté, jednoduché a za pomocou fyzikálnych princípov pomerne jednoducho osvětlitelné javy, akými sú rezonancie a interferencie.

 

Timelapse kamery ale nie je vôbec nutné používať len k hromadnému prieskumu Crop Circles, je možné ich využiť na objasnenie princípov a procesu poškodenia a poliehania obilia aj akýchkoľvek ďalších plodín kdekoľvek vo svete. Dvojicu kamier v neveľkej vzdialenosti od seba je možné využiť na zachytenie a určenie miesta dopadu bleskov s presnosťou na centimetre. Stačí využiť princípy geometrie, optiky, matematiky a fotogrametrie.

 

Ešte na okraj, elektrónový lúč, ktorý nie je širší ako 1 cm, ktorého čelo sa pohybuje smerom k zemi rýchlosťou 100-200 tisíc km / sec (ide o preverený údaj z najdôveryhodnejší odbornej literatúry - Rakov, Uman, ktorákoľvek ich publikácia (obr). Hoci na mnohých miestach na internete, príkladne WIKI - en, cz (x tisíc kilometrov za hodinu ) sa často vyskytujú úplne iné, úplne scestné údaje aj v zdanlivo (rádoby) "odborných" textoch. Prenáša počas niekoľkých milióntin sekundy energiu, ktorá by dokázala premiestniť elektrickú lokomotívu na vzdialenosť niekoľkých tisíc kilometrov. I len nepatrná časť tejto energie naozaj dokáže "zaraziť kolík do zeme", o tom netreba ani v najmenšom pochybovať. Prvý a najrýchlejší mechanický impulz, ktorý sa začne šíriť od miesta dopadu výboje, je nadzvuková vlna (rázová), ktorá vždy tvorí veľmi presný kruh, a až po niekoľkých kilometroch sa rozplynie (zoslabne). Stačí sa pozrieť na takmer ktorýkoľvek filmový záznam explózie atómovej bomby, kde sa rázová vlna často zviditeľní vďaka skokovej zmene rosného bodu. Počiatočná rýchlosť (ale naozaj len počiatočné) rázovej vlny po výboji blesku je pravdepodobne neporovnateľne rýchlejší, než rýchlosť rázové vlny vytvorené explóziou jadrovej alebo termojadrovej bomby. (Sem asi nejaké to foto)

 

Na obrázkoch (odkazy vedú na zdroje) možno vidieť príklady, čo dokáže výboj blesku vykonať s niekoľkotonovými stromami (hrubý odhad okolo 5 ton). Desiatky až stovky kilogramov ťažké polená sú rozštiepané počas zlomku sekundy a roztrúsené po zemi ako špáradlá. Je preto až prekvapujúce, ako je možné, že na takom mieste, kde dopadol výboj blesku priamo do poľa, de facto sa tam "zapichol do hliny", nie je k nájdeniu už nič iné, ako "diera po kolíka", a niekedy ani to nie. Bolo by skôr možné tam očakávať poriadny kráter. Je to spôsobené tým, že v  prevažnej väčšine prípadov, ihneď po dotyku so zemou (vlhkú), je veľká väčšina zostávajúcej energie výboja rovnomerne rozvedená pokiaľ možno najkratšími cestami s najnižším odporom priamo pod zem. Niekedy je tam ale náboja (energie) naozaj prebytok, a okrem toho rozdiel vo vodivosti kanála plazmy a zeminy je obrovský. Kanál blesku vo vzduchu má odpor rádovo okolo 1ohm na meter pri šírke nepresahujúcej 1cm, zemina stovky až tisíce ohmov na meter, ale vztiahnuté na kocku o hrane 1m.

 

Niektoré nebezpečné javy sa tam preto na okamih prejaviť môžu - krokové napätie. V neveľkej vzdialenosti od výboja blesku ale nebude bezpečné nikdy.

 

Prebytočný náboj nemusí byť v niektorých prípadoch zvedený hneď pod zem, a môže chvíľu jazdiť, prevažne v koľajniciach po traktore, ale aj medzi nimi, ako po šmykľavke alebo na tobogane.

 

V niektorých prípadoch ale môže po dotyku výboja s povrchom zeme dôjsť k javu, ktorý by sa dal najlepšie prirovnať javu z bežnej elektrotechnickej praxe - "prieraz dielektrika". V takom prípade môže výboj pokračovať veľmi rýchlo pomerne hlboko pod zem. Je pravdepodobné, že v takom prípade sa môžu v tesnom okolí kanála blesku v podzemiu vytvárať fulgurity. (foto z Lightning: PAE) Prudké zvedenie výboja pod zem je v prípade utvorenie niektorých obrazcov, predovšetkým kruhov, viac než vysoko pravdepodobné.

 

Je iste možné brať do úvahy, že v prípade výboja blesku na voľnom priestranstve priamo do zeme (pole), sa môže v mieste zásahu nehlboko v podzemiu po mechanickej stránke odohrať niečo, čo sa veľmi podobá tomu, čo sa stalo so stromami na fotografiách. Nedôjde síce k žiadnej deštrukcii, pretože kontinuita podzemného priestoru nič také neumožní, ale mechanický impulz môže byť veľmi intenzívny. Podrobnejší rozbor možností šírenia výboja po povrchu zeme a v podzemí sa bude nachádzať na stránke Šírenie výboje po zemi a pod povrchom. Je nutné brať do úvahy predovšetkým tú skutočnosť, že lokálne podmienky v mieste dopadu čela výboja blesku sa môžu líšiť od miesta k miestu v takmer nekonečnom množstve možností. Na spomínanej stránke sa tiež bude nachádzať pokus o vysvetlenie rozdielu medzi dopadom blesku do industrializovanej alebo priemyselnej oblasti, ktoré sú takmer všetky opatrené značným množstvom veľmi dobre uzemnených objektov (hromozvody na domoch, odkvapy, kanalizácia) v množstve o niekoľko rádov presahujúcim potenciálne hromozvody v poľnohospodárskej oblasti (ojedinelé stromy alebo stožiare VN, vzdialené niekoľko sto metrov od seba). V takom prípade občas zákonite musí dôjsť k výboju priamo do rovného povrchu zeme. Niekedy sa môže jednať priamo o hlavný Return Stroke, inokedy o niektoré z pobočných (paralelných) ramien výboja, ktorý pôvodne smeroval napríklad do neďalekého stožiaru VN. Môže nastať aj situácia, že počiatočný Stepped Leader síce pôvodne smeruje k niektorému typickému hromozvodu (stožiar VN, strom, ker), nakoniec si ho ale "odchytí" opačným smerom putujúci Positive Streamer, ktorý sa vynoril z pomerne vzdialeného miesta na poli, a po konečnom prepojeniu tak hlavný Return Stroke smeruje tam. Na presnej polohe miesta, kam nakoniec výboj na voľnom priestranstve dopadne, sa vo veľmi podstatnej miere môže podieľať štruktúra podzemí (geológia, archeológia, vojnová história, industrializácia, inžinierske siete).

 

Na niektorých miestach, kde sa objavili obrazce v obilí, naozaj nie je potrebné neďalekej stožiare VN aj NN hľadať dlho a složito. Na ďalších desiatkach percent fotografií síce žiadne stožiare ani potenciálne hromozvody pozorovateľné nie sú, ale návštevou Google Maps alebo Google Earth sa dá zistiť, že tam naozaj sú. Autor týchto riadkov vie o čom hovorí, vlastní jednu z najrozsiahlejších zbierok GPS polôh najrôznejších Crop Circles nájdených v minulosti kdekoľvek vo svete, a veľmi skoro bude zriadená stránka, kde sa budú postupne jedna po druhej objavovať fotografie s príslušnými GPS údajmi, lebo aspoň GPS údaje samotné.

vľavo prvý obrazec roku 2011-január, Jakarta, vpravo Taliansko 2007 - Ancona

 

26.5.2002 Grombach, Baden-Wuertemberg, Deutschland 1.7.2002 Grombach, Baden-Wuertemberg, Deutschland

 

http://www.uforevue.sk/news/53/55/Nadherny-kvet-v-poli-pri-Kozarovciach/

Šírenie výboja po zemi, rýchlosť jeho zvedenie pod zem a prípadné ďalšie vedenie nehlboko v podzemiu záleží vo veľkej miere na tom, čo a v akej hĺbke sa nachádza pod zemou. Inžinierske siete, archeologické pozostatky, geologické zlomy, pramene, opustené bane, vodonosné vrstvy, alebo čokoľvek podobné.

V naozaj výnimočných prípadoch výboj môže spôsobiť reálnu podzemnú explóziu o sile niekoľko sto kg TNT, keď sa počas cesty v podzemí stretne s nevybuchnutou, aj keď už značne rozpadnutú a rozloženú, několikasetkilogramovú pumú zo svetovej vojny. Vyrobí tak jednu z menej bežných anomálií - krátery v poli. Niečo ako malý kráter v poli môže vzniknúť aj vtedy, ak sa v nehlbokom podzemiu odohrá podobný dej, aký je vidieť na fotografiách stromov v odseku na začiatku tejto stránky, čo sa pravdepodobne v niektorých prípadoch stať môže. Blesk môže napríklad zasiahnuť doteraz nerozložené koreňové systémy už neexistujúcich stromov, ktorých rezíduá môžu pretrvávať v podzemí niekoľko rokov. Podrobnosti na stránke Bleskozvody na poliach.

 

Aj malé ložisko vody, ak je mu dodaný dostatočné množstvo energie, môže výdatne explodovať už len vďaka bleskovej premene v paru, nehľadiac na to, že pre výboj blesku nie je žiadnym problémom ju čiastočne termickým rozkladom a čiastočne elektrolyticky rozložiť na vodík a kyslík, ktoré explodujú ešte dodatočne. Niečo podobné sa môže odohrať v rašeline.

 

Hľadanie dôkazov

Dôkazy, ktoré môžu podporiť niektoré tvrdenia na tejto stránke a mnoho ďalších môžu poľnohospodári priniesť sami. Iste by aj oni radi prispeli k objasneniu odvekej záhady, a už je celkom určite nebaví stále číhať s nabitými brokovnicami a kosami na cudzích votrelcov, ktorí aj tak neprichádzajú.

 

Bude úplne stačiť, keď si nejaké tu popisované dôkazy ... vykopú.

(Bude vysvetlené na inej stránke v osobitnom odseku, dôkladnejšie popisujúcim jav, Subjects Underground - a part of the page Lines in Crop )

 

Na niektorých miestach v podzemí sa totiž pravdepodobne nachádzajú zaorané, alebo aj dosť pod úrovňou hlbokej orby nejaké pozostatky poľnohospodárskej činnosti - časti strojov a nástrojov (kovové), kedysi používaných na obrábanie. Je možné ich pozorovať na fotografiách niektorých obrazcov. Vďaka oveľa nižšiemu odporu voči okoliu, rovnako ako v prípade potrubí, dochádza nad miestom k zvýšeniu prúdov a tým aj k vyššiemu poškodeniu rastlín. Tu dva príklady, kde sa v krajine také predmety nachádzajú (nachádzali), a podobných miest bude určite možné identifikovať viac. Pravdepodobne vzniknú podobné " underground markery "aj na miestach vzniku niektorých obrazcov kedykoľvek v budúcnosti. Nemusí sa jednať len o pozostatky poľnohospodárskej činnosti, môže sa jednať aj o archeologické artefakty alebo o časti zrútených lietadiel. Popisované útvary sa samozrejme môžu vytvoriť, a pravdepodobne sa aj v poliach bohato vytvárajú, bez toho aby v blízkosti vznikol akýkoľvek pravidelný obrazec.

 

Poznámka: nie je vylúčiené, že by sa v blízkosti týchto underground markerov niekedy mohlo nájsť niečo ako fulgurity, ale prúd je tam už pravdepodobne príliš rozptýlený. Oveľa skôr by ich bolo možné nájsť v neveľkej hĺbke pod "otvory po zapichnutie kolíka", tam sa totiž naozaj "diali veci". Neveľké množstvo tam nachádzajúceho sa materiálu totiž mohlo byť zahriate na krátky okamih aj viac ako na 6000 ° C

 

 

Takže by to ti mimozemšťania nakoniec predsa len robili ...

Pôvodne predložený názor, že emzákovia (v sci-fi pomerne hojne využívaný výraz pre mimozemšťanov, určite je možné si ho požičať do science-reality), oni niektorí emzákovia tie kruhy v obilí nakoniec naozaj vytvárajú. Aj keď sú to úplne iní MimoZemšťania, ako si ľudstvo pôvodne myslelo. MZ - jedná sa o skratku, ktorú je možné použiť nielen pre mimozemšťania, ale aj pre blesky Mrak - Zem, MZ. Ale previesť toto vysvetlenie do angličtiny, to bude skutočne taký naozajstný prekladateľský oriešok, že áno, pán Ješita ...

 

(CG blesky, Cloud - to - ground)

 

Úplne nakoniec: prečo by ti nešťastní mimozemšťania maľovali takmer výhradne do obilia (aj keď výnimky existujú), keď počas významnej časti roka sa na celej zemeguli vyskytuje podstatne lepšie a krajšie a "plátno" - povrch snehu? Zo skutočnosti, že búrky sa v zime takmer nevyskytujú (a ak áno, povrch snehu je po nich väčšinou oveľa lepšie "uprataný", ako pred nimi), si každý čitateľ iste urobí úsudok sám. Ďalšiú všeobecnú skutočnosťú je pomerne rozšírený jav, že v priebehu zimy radšej ľudia sedia doma na pérdeli, ako hurodzený pán gróf, pekne v teplúčku, než aby sedlali svoje rogala a podobné približovadlá a snažili sa z výšky pozorovať povrch zemský.

 

      

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z