Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-publikovanie-text-2-2. Ospravedlňte prosím, chyby strojového prekladu.
lightning
2/2 publikovaný text
ďalší text zverejnený mimo domovskej stránky www.cropcirclesonline.cz (nadväzuje na 2/1)
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Domovská stránka

4.12.2011 - www.sarden.cz

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

komentár administrátora www.sarden.cz :

Záhada vyriešená, chcelo by sa nám zvolať. Pravdou je, že náš externý dopisovateľ svojím vysvetlením vzniku kruhov v obilí prichádza s jasným, logickým a zdá sa, že aj logicky prijateľným riešením. (komentár správcu - www.sarden.cz - ďakujeme, J.L.)

 

Úvaha: 

Kruhy v obilí

 2/2

 

 

Niektoré možnosti vzniku obrazcov - pokračovanie

K vzniku pravideľného obrazca dôjde len v úplne ojedinelých prípadoch, v jedinom prípade z niekoľkých miliónov, kedy sú vytvorené úplne náhodne a zdanlivo bez akýchkoľvek logických príčin podmienky vyhovujúce vzniku pravidelného obrazca, a to aj viac ako len dve. Je možné použiť analógiu z chémie - k reakciám medzi atómami a zlúčeninami dochádza pri zrážke dvoch častíc - atómov, molekúl, iónov alebo radikálov (medzi ktorými potom dôjde k výmene elektrónov a tvorbe alebo zmene väzby). Reakcia, pre ktoré by bolo nutné predpokladať zrážky už len troch, alebo dokonca viac častíc, by boli úplne neuskutočniteľné, pretože by mali úplne nepatrný výťažok, milióntiny percenta. Vznik pravidelného obrazca je možné považovať za obdobu zrážky troch i viacerých častíc. Okrem výboja blesku a obilia sa na takomto mieste musí zísť pravdepodobne mnoho ďalších ťažko definovateľných náhodných vplyvov. Má skutočne len nepatrný výťažok - obyčajného nepravidelne poľahnutého obilia sa na svete vyskytuje odhadom milión kilometrov štvorcových ročne, plocha pravidelných obrazcov je len niekoľko tisíc metrov štvorcových.

Jednou z príčin môže byť aj to, že išlo o mimoriadne silný výboj, ktorých sa vyskytuje len niekoľko za sezónu a sú mnohotisíckrát silnejšie ako bežné blesky, akých sa vyskytuje v každej búrke tisíce aj viac. Ako ďalší, veľmi náhodne sa vyskytujúci jav je možné si predstaviť, že (niektoré) pravidelné obrazce sa môžu vytvárať za bezvetria, po akcii "Blesk z čistého neba" ("The Bolt From The Blue"), kladne nabité blesky mrak-zem, o obrovskej energii, dopadajú desiatky kilometrov od mraku, prenášajú nepredstaviteľne vyššiu energiu proti "obyčajným".

Dážď, v prípade búrky niekedy prúdy vody v množstve tisícov ton na kilometer štvorcový v priebehu niekoľkých minút vo vzduchu i na zemi a vietor cez 100km / h, sprevádzajúce bežné blesky, akékoľvek súmerné následky ich výbojov značne "rozstrapatí", alebo aspoň "našuchorí". Svedkov hľadať nemožno, pretože každý, kto by niečo také na vlastné oči na mieste sledoval, by po niekoľkých zlomkoch sekundy už nikdy nikde nič nesledoval ani nedosvědčil, a inštalácia time-lapse kamier sa doteraz v blízkosti polí nerozmnožila.

Búrka s bleskami sama seba najlepšie ochráni pred akýmikoľvek očitými svedkami aj náhodnými pozorovateľmi, a s veľkou istotou ich zaženie čo najďalej od "miesta činu", ak ich na mieste rovno nezlikviduje. Niečo by o tom pravdepodobne mohli rozprávať živočíchy z mokrada neďaleko miesta popisovaného dopada bleskov z minulého dielu. Dvaja z nich totiž dopadli priamo do neho - 18 a 58 tisíc ampér. Nie je vôbec vylúčené, že niektoré žabky, ktoré sa tam práve nachádzali, definitívne dokuňkaly. Ako ale bolo zistené šetrením na mieste o niekoľko dní neskôr, zostalo ich tam aj tak dosť.

Úplne rovnako ako žabičky by dokuňkal aj ktorýkoľvek na onom mieste sa práve nachádzajúci circle-maker. Snáď aspoň niečo si vezmú táto pomätená indivídua k srdcu ako veľmi dôrazné varovanie. Je dokonca celkom možné, že niektorý z deklarovaných circle-makers (bez toho, aby kedykoľvek boli doložené dôkazy) už naozaj podobným spôsobom niekedy na poli dokuňkal. Všetky tu uvádzané teórie sú ale postavené na predpoklade, že žiadni circle-makers v skutočnosti neexistujú a nikdy neexistovali (našťastie pre nich), až na niekoľko úplne ojedinelých výnimiek. V naprostej väčšine prípadov sa jedná len o circle-makers-deklarátory, ktorí sa iba prihlasujú k výtvorom niekoho úplne iného. Boli nimi aj jedni z prvých, známa firma Doug & Dave. Ach, pani Bowerová. Poučenie pre všetky manželky: skutočnosť, že by sa vám občas manžel mohol po nociach "strácať", alebo "byť ťažko vyhľadateľný", tj že si pravdepodobne tu a tam "odskočil", by z neho v očiach verejnosti hlupáka ani idiota nikdy neurobilo. Ak sa v tom ale ktokoľvek začne príliš šťúrať, nie je vôbec vylúčené, že z neho nakoniec urobí idiota oveľa väčšieho, než by tomu inak kedy bolo. Dokonca aj v očiach verejnosti. Aj s kamarátom. Možno na poli vyvádzali spolu, ale kruhy tam rozhodne nerobili. Aj keď nejaké to zváľané, "poľahnuté", na zemi ležiace na zemi obilie tam po nich možno zostalo. Rozhodne tam neboli v čase, keď tam pravdu kruhy vznikali, pretože by ich priviezli domov v truhle. Snáď sa k tomu mali radšej obaja priznať hneď, že si tam spolu "hrali". Dnes už je to celkom moderné, hovorí sa tomu alternatívna kultúra. Len tá pani B. by to už asi do konca života veľmi ťažko rozdýchávala. Odsek sprevádza Foto 6, ako by vyzeral každý chvastal - circle-maker po stretnutí s tým, kto jedine na poli obrazce naozaj vytvára. Mimochodom, aj na tejto fotografii je na strome zreteľne vidieť "podpis hlavného vinníka".

Dodatok: poznámka o odsúdeniahodnosti podobnej činnosti v predchádzajúcom odseku sa netýka serióznych výskumov, kedy sa skupina ľudí napríklad z poľnohospodárskej školy alebo univerzity rozhodne pokusom presvedčiť, či je niečo také možné, takých bádateľov ale nie je potrebné označovať slovom circle-maker alebo circle-makier. V takomto prípade ide len o seriózne vedecké skúmanie uskutočniteľnosti určitého projektu.

(Úplne nakoniec: ponuka na zaradenie hesla do niektorého budúceho výkladového slovníka anglicko - českého: circle-maker, circle-maker = "obecný blb", Pepek Vyskoč).

Následky výbojov popisovaných v minulom príspevku (neďaleko od "žabiek") viedli najprv k poľahnutiu niekoľkých metrov štvorcových - prvé pozorovateľné zmeny ale nastali až desať dní po výboji. Postupne sa deň za dňom pridávali ďalší, až nakoniec tesne pred zberom bolo poľahnuté odhadom 25-30% celého poľa (ďalšie fotografie v minulom diele), na ktorom bol prúd prostredníctvom koľají po traktora rozvedený aj na mnohých miestach, kam pravdepodobne výboje vôbec nedopadli.

Predpoklad vedenia prúdu koľajami po traktoroch dôvodne podporuje skutočnosť, že bežné, nepravidelné poľahnutie, (veľmi často - odhadom 80 - 90% prípadov) pomerne presne sleduje smer koľají, na tak štatisticky významnom percente akýchkoľvek leteckých i pozemných snímok z celého sveta, že len náhodu je možné pomerne dôveryhodne vylúčiť. Na Foto 7 celkom 7 lokalít - všetko z geograph.org.uk   podobných záberov z česka možné predložiť tisíce. Na google maps je možné nájsť tisíce podobných záberov z celého sveta (myslené letecké snímky povrchu Zeme, ktoré Google Earth využíva ako mapový podklad, nie Panoramio; v niektorom pokračovaní budú predložené), na záberoch Kruhov v obilí možno nájsť stovky podobných lokalít neďaleko od obrazcov alebo priamo v nich. Podobných záberov, či už úplne samostatného nepravidelne poľahnutého obilia, alebo kruhy v obilí, ktoré sú takým nepravidelne poľahnutým obilím, so steblami nepravidelne ohnutými k zemi sprevádzané, je možné nájsť na internete tisíce. Foto 8 - táto fotografia sa ale na internete nájsť nedá, je z publikácie Piktogramy v ČR a energetický systém Země - Krásy agrosymbolů na Morave 2000 - 2006, Plíšková a kol. Je na nej vidieť veľmi typické nepravidelné poľahnutie, ktoré obrazec sprevádza, ktorého podstatná časť pomerne presne sleduje koľaje po traktore. Niektoré plochy nepravidelného poľahnutia na tejto fotografii sa vyznačujú ďalšími veľmi zaujímavými vlastnosťami, typickými pre poľahnutie obilia po výboji blesku, ktoré sú popisované v niektorom ďalšom pokračovaní.

Domnienku o vedeniu prúdu koľajami po traktoroch dôvodne podporuje aj fakt, že veľmi často obilie poľahne najskôr v blízkosti stredu čtvrť zákrutov, opísaných traktorom u kraja poľa, kde intenzita elektrického prúdu (integrál) môže byť najvyššia, a rastliny tak najviac poškodené. V niektorých prípadoch obilie poľahne len tam, a už nikde inde. Fotografia prvého poľahnutia v minulom príspevku bola zhotovená v mieste, kde sa koľaje zbiehajú, čím je koncentrácia prúdu tiež zvýšená. Veľmi zaujímavým javom poľahnutia v blízkosti koľají po traktore je skutočnosť, že hoci hlavná časť poškodzujúcej energie býva často privedená práve nimi, rastliny v bezprostrednej blízkosti okraja týchto koľají takmer nikdy nepoľahnú, poľahnutie začína vždy takmer bez výnimky až vo vzdialenosti aspoň 20-30 cm od nich. Dokonca aj na poliach, ktoré sú poľahnuté takmer bezo zvyšku - hoci rastliny tesne pri kraji dostali najvyššie dávky energie. Je možné, že čím sú rastliny bližšie koľajniciam (na ktorých nerastie nič), tým ľahšie sa môžu zbaviť škodlivých chemikálií, "zriediť ich" a spamätať sa rýchlejšie. Ako jedna z častých príčin poľahnutia býva v literatúre uvádzané prehnojenie dusíkom, ale potom by mali poľahnúť rastliny najbližšie u koľají, vystavené najväčším prebytkom. Tu snímka Foto 9 (anglicko, geograph.org.uk ), na ktorom je možné názorne pozorovať spomalený rast obilniny (ovos, zelenšie - spomalené dozrievanie) v tesnej blízkosti koľají po traktora cez sto metrov od pravdepodobného miesta dopadu výboje, kde je obilie výrazne poľahnuté. Zelenšie rastliny v blízkosti koľají nejavia najmenšiu tendenciu k poliehaniu, poškodeniu, oslabeniu, naopak. Rastliny, ktoré sú najbližšie u koľají, nebudú poľahnuté nikdy, snáď až na výnimky, ktoré sú hlboko pod hranicou štatistickej chyby.

Často poľahne obilie len v najväčšej vzdialenosti od koľají - Foto 10, uprostred medzi nimi, kde sa sčítajú energie privedené z dvoch smerov. Je tam preto najväčšia koncentrácia škodlivín i rovnako poškodených rastlín a tak majú rastliny najviac obmedzenú možnosť vylúčiť je koreňmi do pôdy a tak ich aspoň čiastočne eliminovať. Všetky tu popisované javy je možné pozorovať okrem akýchkoľvek miest s nepravidelne poľahnutým obilím, so steblami nepravidelne ohnutými k zemi aj v neveľkej vzdialenosti takmer od všetkých pravidelných obrazcov, zdokumentovaných ich výskumníkmi, pokiaľ sa však také miesta na ich fotografie, často veľmi orezané a oddelené od akéhokoľvek okolia, vôbec dostanú. V najväčšej miere tesne pred zberom, kedy už prieskumníkov ale obrazce takmer nezaujímajú, fotografie už predsa boli dávno urobené, tak o čo sa ešte starať. Niektoré obrazce ale už samy o sebe sú kombináciou pravidelného obrazca a nepravidelne poľahnutého obilia, tak aspoň tam. Iným veľmi podobným efektom je skutočnosť, že veľmi často je po blesku presne uprostred medzi koľajami obilie najzelenšie, najmenej zrelé - vďaka najvyššej dávke poškodzujúcej energie vykazuje najvýraznejšie spomalenie dozrievania. Veľmi často tiež presne v týchto miestach najskôr poľahne, jeho steblá sa ohnú na zem. Foto 11 Na fotografii dole začína práve poliehať obilie uprostred medzi koľajami na zelenších miestach, a na rovnakom mieste fotografovanom neskôr už poľahnuté je (odhadom o mesiac neskôr). Samotný obrazec bol poľahnutý dlho predtým, pretože dostal "priamy zásah", ale niektoré prúdy sa sčítavali a odčítali, preto sa striedajú poľahnuté a nepoľahnuté miesta.

Ako základnú možnosť princípu vzniku neuveriteľnej pravidelnosti niektorých obrazcov je pravdepodobne možné použiť vysvetlenie, že sa na ich vzniku podieľajú rezonancie a interferencie (mechanické aj elektromagnetické). Okrem týchto dvoch javov sa u niektorých obrazcov môže prejaviť princíp momentálnej superpozície (okamžitý vektorový súčet), niekedy zrejme dochádza vcelku bez nejakých viditeľných príčin k okamžitému prepólovaniu prúdov, niekedy môže dochádzať k prieniku vektorov, niekedy k prostému sčítaniu a odčítaniu napätií a prúdov. Korona obklopuje Return Stroke ako súvislý valcový plášť, pozri sprievodný diagram Corona Model, presne do kruhu. Obrázok je prevzatý z Lightning Electromagnetics, Robert L. Gardner, 1990, str.4. Korona môže mať až do určitej vzdialenosti od kanála výboje hodnotu zápornú, potom zase kladnú (zjednodušený výklad, popisované v mnohých odborných článkoch napr na http://www.lightning.ece.ufl.edu/ ). K prepólovaniu môže niekedy dôjsť pravdepodobne vplyvom nejakej podzemnej štruktúry (vodivej), eventuálne indukciou v nej, niekedy pôsobením bipolárnych bleskov, ktorých prúdy sa môžu vzhľadom k momentálnemu mechanickému stavu porastu prejaviť zakaždým inak, sčítať a odčítať medzi sebou. U najjednoduchšieho obrazca - prostého osamoteného kruhu - by pre vysvetlenie jeho vzniku malo dokonca stačiť len využitie javov indukcie a vedenia prúdu, ale aj mechanické účinky. Existujú dokonca ešte jednoduchšie obrazce ako kruhy - čiary - ktoré je možné vysvetliť len dôsledkom vedenia prúdu, predovšetkým v podzemí. Tie budú podrobnejšie opísané v niektorom ďalšom pokračovaní.

Niektoré veľmi jednoduché obrazce, kruhy alebo skôr ich nepodarené napodobeniny, môžu skutočne vzniknúť okamžite alebo veľmi rýchlo po výboji. Foto 12   Japonsko - Záhadné kruhy v obilí, Hessemann, Tóthová, farebná príloha medzi stranami 120 a 121). Foto 13, Foto 14, 2010 United Kingdom Wiltshire Bratton White Horse (Westbury). Tak tu prieskumníci Crop Circles už naozaj poľavili, takéto útvary môže nájsť na poliach celého sveta skutočne každý, pretože sa ich tam vyskytujú milióny, a je naozaj veľmi ľahké si predstaviť, že môžu vzniknúť po jedinom výboji blesku do poľa, vzhľadom k tomu čo predvádza mechanické účinky výboja na Foto 1 ( časť 2/1 ).

Vzhľadom k tomu akou silou sa predovšetkým niektoré výnimočne silné blesky vyznačujú, môže dôjsť k nálezu "čohosi" niekedy aj bezprostredne po búrke. Komentár k foto 12 - "Už roku 1986 bol po noci plnej nezvyčajných výpadkov elektrického prúdu nájdený v bažine u Nišikavaka v severnom Japonsku kruh v rákosí". Čo si bádatelia želajú viac? Aby k ohláseným "nevysvetliteľným výpadkom prúdu" pribudol ešte nejaký bleskom popravený cicrlemaker s ohořelým prkienkom, špagátom, čiapkou aj trenírkami, aby prieskumníci Kruhov v obilí uverili, že to "čosi nevysvetliteľného elektromagnetického nepochopiteľného", čo sa na mieste vyskytovalo, bola len "obyčajná "búrka, akých prebehnú ročne na celom svete desaťtisícky, a blesk, ktorých dopadne za rok do polí a trávnatých plôch na celom svete miliarda?

Búrkový blesk je nielen jeden z najextrémnejších existujúcich prejavov počasia, ale dokonca jeden z najextrémnejších fyzikálnych javov vôbec. Existujú webové stránky, kde je problematika popísaná oveľa podrobnejšie. Námatkovo možno vymenovať strmosť nábehu hrany prúdového impulza, predovšetkým niektorých následných výbojov, ktoré majú už dobre "umetenú", prejdenú, aktivovanú a ionizovanú cestu, aj cez 200 tisíc ampér za mikrosekundy, jednu jedinú milióntinu sekundy.

Naozaj len pre zaujímavosť: Ak nie je v kanále blesku, predovšetkým počas najstrmšej časti nábehu prúdovej krivky, jeho koncentrácia energie, vyžiarená v jednotke priestoru za jednotku času, dokonca väčšie, ako v priebehu explózie supernovy (prvých 10 sekúnd), potom za ňou pravdepodobne o veľa nezaostáva.

Na tomto mieste je zobrazené niekoľko fotografií následkov výboja blesku - Foto 15. Bez toho, aby bolo nutné sa púšťať do zložitých fyzikálnych a elektrotechnických výpočtov, po zhliadnutí takých snímok je možné dospieť k záveru, že "blesk silu má" (rozhodne aspoň k tomu, aby vytvoril v centre obrazce "dieru od kolíka" ). Je myslená sila mechanická, a je nutné si uvedomiť, že porovnateľnú energiu vyžiari výboj ako elektromagnetické vlnenie všetkých vlnových dĺžok, v množstve, ktoré dokáže pravdepodobne i len indukciou zaznamenateľne rastliny poškodiť - veľmi presne do kruhu, do vzdialenosti až desiatok metrov. Tiež je možné vedenie elektriny pôdou do koreňových systémov, vedenie ionizovaným vzduchom, tiež koronový výboj sa môže zúčastniť deja, a privádzať zaznamenateľné prúdy do plochy v tvare pomerne presného kruhu niekoľko metrov okolo kanála dopadajúceho blesku.

Ďalšie už len naozaj pre zaujímavosť - v množstve, ktoré je zaznamenateľné citlivou meraciou technikou, ako elektromagnetické žiarenie najrôznejších vlnových dĺžok - na vzdialenosť nielen tisícov kilometrov, ale svetelných rokov, záleží len na citlivosti meracej techniky a priemere teleskopa. Fotóny, ktoré sa raz vydajú na cestu vesmírom, už nezastaví nič.

Veľmi zjednodušene je možné vyjadriť energetickú bilanciu výboja blesku tak, že približne ekvivalentné časti (desiatky percent) vyžiari 1. vo forme mechanickej energie, z toho časť ako zvuk, 2. ako energiu tepelnú (IR žiarenie) 3. ako svetlo a 4. zvyšok ako elektromagnetické žiarenie všetkých vlnových dĺžok. IR žiarenie a svetlo sú len presne vymedzené úseky elektromagnetického žiarenia. Niektoré z vymenovaných foriem energie ešte počas výboja alebo tesne po ňom prechádzajú jedna do druhej, predovšetkým tepelná na mechanickú. Podrobnejšie údaje by značne presahovali rozsah tohto príspevku a prípadných záujemcov je nutné odkázať na odbornú literatúru.

Ešte než budú niekedy vysvetlené fyzikálne (aj chemické, biochemické a biologické) princípy následkov výboja blesku do poľa kultúrnych plodín, je možné naznačiť, ako sa na pôsobenie výbojov blesku na rastliny pozerá klasická veda poľnohospodárska, zatiaľ bez aplikácie fyzikálnych a ďalších zákonov. Bez dlhého túlania po knižniciach poľnohospodárskych vedeckých inštitúcií, internetové vyhľadávače poskytnú niekoľko odpovedí, ktoré je možné ďalej rozšíriť. Publikácie alebo webové stránky, ktoré sa témou Lightning a Plants, napr soybeans, potato, tomato zaoberajú (napríklad

www.omafra.gov.on.ca/english/crops/pub811/2other.htm, www.iasoybeans.mobi/publications/fieldguide/disease/environmental/index.php)konštatujú, že po výboji blesku do poľa pestovanej kultúrnej plodiny sa na mieste vytvorí pomerne presný kruh. Veľmi podstatne oslabených, často dokonca mŕtvych rastlín. Vrátane fotografií. Niektoré z nich akoby fotografiám lovcov kruhov v obilí z oka hurikánu vypadli - viď Foto 16. Kruh v dolnej časti fotografie je prevzatý zo stránok University of Georgia, Lightning Damage, Cotton - zásah blesku do bavlny,

http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1242075, kruh v hornej časti je získaný zo stránky ufológov (visionovni.com), ktorí ho skúmajú ako klasický prípad Kruhu v obilí (pole so sójou). Sú na ňom ešte pozorovateľné chradnúce rastlinky (mŕtve, úplne zastavili rast), ale ak by ufológovia navštívili totožnú lokalitu asi tak o mesiac dlhšie, stav rastlín už by bol od dolného snímka takmer na nerozoznanie.

Na celom svete dôjde počas jediného roka približne k jednej miliarde výbojov blesku do polí, trávnych porastov a v ich bezprostrednej blízkosti. Je skôr prekvapujúce, že nemajú následky oveľa závažnejšie, za čo môže vlhkosť povrcha pôdy a jej vodivosť. Čím nižší je odpor materiálu, tým menej energie sa uvoľní priechodom prúdu skrz neho (druhá mocnina).

Odkazy na predchádzajúce diely: (1)   a (2)

V niektorom ďalšom pokračovaní tohto malého seriálu o príčinách poliehania obilia bude znázornené, že miesta, kde obilie ešte len zoslabne, pretože už tam došlo k výboju blesku a obilie tam v budúcnosti úplne zákonite poľahne - či už pravidelne alebo nepravidelne, je možné vyhľadávať už nejakú dobu pred poľahnutím, dokonca bez asistencie akejkoľvek meracej techniky. Môže tak prebehnúť identifikácia obrazce ešte pred jeho dostatočným zviditeľnením - neveríte?

Okrem iného bude milý Occam presvedčený, že ak jeho holenie britvou prinúti akýchkoľvek náhodných aj nenáhodných pozorovateľov dospieť k záveru, že nejaké činy boli vykonané ľuďmi, potom je nutné bez zaváhania vziať na pomoc Ledeckého výnimku, ktorá hovorí: Occamova britva neplatí, ak je jej aplikáciou dosiahnuté záveru, že kedykoľvek, kdekoľvek, na akomkoľvek mieste na svete aj v samom vesmíre vykonával akýkoľvek existujúci človek (také pako) akúkoľvek tvorivú činnosť opakovane, v skrytosti, za starostlivo utajovaných a nikdy neodhalených ani nevyzrazených príprav, bez akejkoľvek publicity a vyzradenia, ale PREDOVŠETKÝM ÚPLNE ZADARMO. Vzťahuje sa aj na mimozemšťanov. Ďalej je nutné si uvedomiť, že v prípade skupiny ľudí proti zblúdenému jedincu okamžite stúpa možnosť vyzradenia exponenciálne, a v prípade zapojenia manželky ktoréhokoľvek člena skupiny do konšpiračného reťazca nemilosrdne vyskočí na hodnotu 1 (100% pravdepodobnosť vyzradenia, výnimky neexistujú)

Ďalšie dôležité pravidlo hovorí: Ak niekedy niekde kdekoľvek na svete vznikne akýkoľvek zaujímavý a neuchopiteľný objekt, aj keď dokonca z zatiaľ nejasných a ťažko definovateľných príčin, vždy sa nájde aspoň jeden, oveľa častejšie aj niekoľko choromyseľných jedincov (D&D), ktorí budú sami seba vyhlasovať za autorov diela. Na tomto mieste je samozrejme uvažovaná problematika tvorby kruhov v obilí, ale týka sa aj výtvorov a činností ľudí. Stačí sa opýtať v ktoromkoľvek ústavu momentálne zaostalých, koľko tam majú Napoleonov, Mozartov, Beethovenov, Hitlerov, Desdemón, Gándhí, Sklodowských, Ajnštajnov, čmeliakov, Picassov, Herr Gottov, Usáma Blbádýn, Sokratov, Nérov, Churchill, Shakespeare aj akýchkoľvek iných pozitívne aj negatívne preslávených osobností svetových i vesmírnych dejín.

To by tak bolo zatiaľ pre dnešok všetko.

Jan Ledecký

v prípade záujmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

     Späť na zoznam publikovaných textov  

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

pz