Originál v češtine - kruhy-v-obili-publikovanie-text-4-1. Ospravedlňte prosím, chyby strojového prekladu.
lightning
Publikovaný text 4/1
text uverejnený mimo domovskej stránky www.cropcirclesonline.cz
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Domovská stránka

sarden.cz, 19.3.2012

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 
 

Kruhy v obilí

 4. - Časť 1

 

 

Formovanie grafu priebehu elektromagnetických siločiar v obilí prostredníctvom elektrického prúdu výboja blesku

Crop Circles. Ďalšie možné úvahy o spôsobe vzniku, niektoré sprevádzajúce javy, nepriame dôkazy.

Dnešný diel je určitou predohrou, než bude vedychtivé obecenstvo zoznámané s ďalším dôkazným materiálom, z ktorého pomerne jednoznačne vyplýva, že kruhy v obilí vytvára Matka Príroda, vlastnými prostriedkami, úplne sama, bez akejkoľvek intervencie mimozemšťanov z vesmíra. Vytvára ich všetky jedine a len prostredníctvom fyzikálnych síl, tunajších, pozemských. Prostredníctvom výbojov blesku. Každý piktogram v obilí, treba úplne nepravidelný, aj tie, ktoré sa naozaj povedú, je predovšetkým záznam siločiar priebehu elektrického prúdu, ktoré sa nad poľom a tiež v blízkom podzemí objavili počas výboja blesku. Čiastočne sa môžu podieľať a zaznamenávať aj deje a sily mechanické (symetrická explózia šíriaca sa do strán, podobne ako explodujúca raketa ohňostroja, alebo proces vnútri valca spaľovacieho motora), a byť zaznamenané ako nepatrné, spočiatku úplne nepozorovateľné poškodenia tkanív mikroskopického charakteru (môže byť dokonca i smerovo orientované). Bez prispenia akýchkoľvek primitívov, alebo akýchkoľvek neexistujúcich mimozemšťanov. Dnes bude ctené publikum zoznámené s niekoľkými skôr nepriamymi dôkazmi.

Okrem iného: kruhy v obilí existujú odjakživa. To, čomu sa dnes hovorí Crop Circles, sa vyskytovalo na zemeguli dávno predtým, než sa zjavil akýkoľvek mysliaci človek. Len sa nevyskytovali v obilí, ale v akýchkoľvek iných rastlinách, ktoré sa vtedy na Zemi vyskytovali, a nielen v rastlinách (sneh, prach).

V dnešných časoch sa v niektorých rokoch proste a jednoducho na poliach objavia, v niektorých rokoch zas nie. Stačí sa spýtať ktoréhokoľvek poľnohospodára. Obsluha kombajnov niečo vie. Iste by mohli všeličo rozprávať aj pracovníci, ktorí kedysi poľa brázdili s kosami. Tí už vo vyspelejších krajinách v naprostej väčšine úplne vymreli. Nie je vôbec pravda, že by sa kruhy v obilí začali vyskytovať, dajme tomu od osemdesiatych rokov. Len im nebola venovaná takmer úplne žiadna, alebo len úplne minimálne pozornosť, prípadne boli prísne utajované. Vzhľadom k početnosti, alebo skôr riedkosť výskytu, samozrejme existujú aj poľnohospodári, ktorí ich nikdy nevideli - myslené pravidelné obrazce. Na to, aby človek videl útvary podobné tomu, ktorý je zobrazený na sprievodné fotografiu photo 1, úplne stačí, aby sa v blízkosti polí s obilím pohyboval jediný rok, a nemusí ani obísť plochu väčšiu ako jeden jediný kilometer štvorcový.

Ako prvý tu bude uvedený obrazec, ktorý v reáli nikdy nikto na poli nevidel, samozrejme s výnimkou pána obsluhujúceho kombajn. Ten to samozrejme nikomu neprezradil, a novinárov nevolal. Operátori kombajnov toho už videli naozaj veľa, bolo by možné sa spýtať ktoréhokoľvek z nich. Obraz bol získaný prostredníctvom Google Earth. Súradnice a letopočet budú oznámené až v niektorom ďalšom pokračovaní. Priemer obrazca je okolo 22m, a tvarom sa podobá obrazcom, ktoré sa objavili pred niekoľkými rokmi v Británii, Nemecku i Taliansku. Obrazec nebol vyrobený. Nebol skúmaný. Ani nebol nikdy objavený. Prostredníctvom jeho existencie je možné zneplatnit jeden z hlavných argumentov popieračov prírodného pôvodu kruhov v obilí. Tí tvrdia, že obrazce vytvárajú ľudia, ktorí potom následne profitujú na ich "objaveniu", a "skúmaniu", a aby potom mohli vyslovovať rôzne teórie o akýchkoľvek možnostiach ich pôvodu. Obrazec, ktorý nebol nikdy "objavený", nemohol byť nikdy ani "skúmaný". Takže, milí popierači, pre nabudúce, niečo lepšie. Vzhľadom k tomu, že obrazec bol objavený úplnou náhodou, nie nejakým cieleným vyhľadávaním, by mali podobných prípadov existovať desiatky len na Google Earth, a na nikdy nezverejnených leteckých fotografiách tisíce. Stačí len hľadať. Súčasne prestáva platiť aj jeden z ďalších argumentov niektorých pozorovateľov piktogramov, ktorí tvrdia, že Crop Circles vyrábajú mimozemšťania, ktorí sa snažia ľudstvu niečo povedať ich prostredníctvom. Jedine blbci píšu oznámenia, ktoré nikto nečíta.

K uvedenému obrazcu sa samozrejme skôr alebo neskôr prihlási nejakí jeho "autori". To sme robili my, to bolo vtedy a vtedy, postupovali sme tak a tak. Psychické ochorenia sú niekedy ozaj hrozné, a v uzavretom oddelení liečebného ústavu pána docenta Chocholouška už majú niekoľko klietkových lôžok prichystaných.

Činnosť mentálne narušených jedincov - circle-makers, ktorí by kruhy zhotovili, pomerne vierohodne vyvracia také Crop Circles, ktoré sa objavili na miestach tak dôkladne strážených, že je vniknutie akýchkoľvek narušiteľov jednoducho úplne vylúčené. Niekoľko príkladov nasleduje.

Photo 3: Kruhy v obilí V BLÍZKOSTI vidieckeho sídla britského premiéra

DAVID PAUL (30.6.1991) výstrižok bol získaný zo zdroja, ktorý dnes už nedá zistiť, dátum nebolo ďalej preverované, ale pravdepodobne súhlasí. Meno listu nezistené, ale prípad je všeobecne známy.

Bezpečnostný škandál prepukol v noci potom, čo sa objavili veľké kruhy v obilí na poľnohospodárskej pôde u vidieckeho sídla predsedu vlády. Kruhy sa objavíli len pár sto metrov od Chequers, kde John Major trávia víkendy. "Ak by ich vyrábali podvodníci, je ohromujúce že neboli zachytení bezpečnostnými silami strážiacimi premiéra," hovorí Lena Godsall-Bottriell, ktorá kruh objavila deň predtým. "Aj keby sa jednalo o činnosť mimozemšťanov, stále nemôžem pochopiť, ako je možné, že nikto nezbadal, čo sa deje," dodáva pani Godsall-Bottriell, nezávislá redaktorka miestneho Terrick Books. Polícia v Thames Valley minulú noc oznámila, že o kruhu na usadlosti blízko Wendover nevie nič. Až neuveriteľne sa zdá oznámenie tlačového hovorcu z Downing Street: "Vieme o kruhu v obilí v Chequers, ale nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko." "Nejedná sa o činnosť ľudí. Ide o úplne prirodzený jav, ktorý pravdepodobne súvisí s počasím."

Málokto sa v súvislosti s kruhmi v obilí vyjadril kedy presnejšie, než podriadený vtedajšieho britského premiéra Johna Majora a poddaní jej veličenstva: Áno, jedná sa o čisto prírodný jav, ktorý súvisí dokonca jedine a len s počasím, predovšetkým s jedným jeho extrémnym procesom. Len je škoda, že poddaní a služobníci už nepokračovali v rozvíjaní ich prvotnej, ako sa zdá veľmi plodnej myšlienky. (Ale bolo to tak naozaj? Nenachádzajú sa nejaké ich ďalšie úsudky, prípadne ďalšie zistenia v tajných správach a archívoch? 007? Clouseau?)

Prípad je zmieňovaný tiež v publikácii Crop circles revealed: language of the light symbols, Judith Moore, Barbara Lamb, Light Technology Publishing 2001, str 49:

In a maximum security zone near the British Prime Minister 's country residence at Chequers, a pictogram appeared in the shape of a Celtic cross. One of the arms of the cross was tiped by a triangle rather than by a circle, and the tip of the triangle was pointed straight at the residence. The tightly patrolled location certainly ruled out hoaxers at work.

V maximálne zabezpečenej zóne neďaleko víkendového sídla britského premiéra v Chequers sa objavil piktogram v tvare keltského kríža. Jedno z ramien kríža bolo zakončené trojuholníkom miesto kruhu, ktorého špička mierila presne na premiérovu rezidenciu. Starostlivá stráženie celého priestoru úplne vylučuje prácu akýchkoľvek falzifikátorov.

Poznámka autora: vzhľadom k starostlivosti ostrahy podobného miesta by určite poddaní jej veličenstva a sluhovia britskej vlády (Iste, pán premiér ...) dokázali nájsť záznamy o búrke, ktorá objavenie obrazce predchádzala, aj keď už prebehla dlhšie ako pred 20 rokmi. No a keď nie oni, meteorológovia určite áno.

Do tretice je rovnaký prípad spomína aj v publikácii Záhadné kruhy v obilí, M. Hesemann, E. Tóthová, ETNA 1997, str 31 (odtiaľ pochádza citát aj sprievodné fotografie): "Keď sa miestni novinári opýtali v sekretariátu Johna Majora, či bezpečnostný systém zistil tvorca tejto formácie, dostalo sa im oficiálne odpovede, že neexistovali žiadna bezpečnostné riziká, pretože kruhy v obilií spôsobil meteorologický jav. Môžeme sa teda aj naďalej dohadovať, aké že to môžu byť meteorologické podmienky, ktoré vytvárajú tak symetrické útvary ako sú naše piktogramy. Prinajmenšom v jednom si však môžeme oddýchnuť: podvod ako vysvetlenie už nepripadá do úvahy. "

Z publikovaného textu opäť pomerne jednoznačne vyplýva, že v čísle 10 vedia svoje už dlho cez 20 rokov. Veličenstvo je tiež určite o celej veci dostatočne podrobne informované. Búrka a blesky sú meteorologické javy. Menované dostatočne informované inštitúcie, preto už nechávajú len na Matke Prírode, ako dlho ešte bude schopná prihlúple vyznávače záhad ťahať za fusekli, ako sa niekomu podarí jej zdokumentované skryté žarty odhaliť. Vyznávačom záhad nikdy. Ku skutočnému poznaniu, ako sú Crop Circles vytvárané ich bude potrebné naozaj veľmi hrubým až neomaleným spôsobom dokopať. Oni sa budú držať svojich nadprirodzených vysvetlení a kamarátov nepríliš inteligentných mimozemšťanov ako hnedá farba košele. Jedine ozaj veľmi dementný mimozemšťania by opakovane chceli pristávať takmer presne na drôtoch vysokého napätia. Výboj blesku si to ale medzi ne namieri veľmi často, a drôty mu ani v najmenšom nezabráni v tom, aby si to medzi nimi kľučkoval až na zem.

Ako bude ďalej pokračovať v opise miest, kde je pôsobenie ľudského konania prakticky vylúčené, je tu odporúčanie pre čitateľov, ktoré by problematika Crop Circles zaujímala viac a chceli by sa s nimi o niečo podrobnejšie zoznámiť. Pre (česky) slovensky hovoriacich čitateľov je veľmi dobrým, a predovšetkým objektívnym zdrojom blog Libora Čermáka. Zatiaľ jeden z posledných, ktoré sa týkali Crop Circles je http://liborcermak.blog...v-obili.html. Priamo na tu odkazovanej stránke je možné nájsť krásny príklad hromozvodu v poli, ktorý v skutočnosti prilákal pravého tvorca Kruhov v obilí (Crop Circle u Ládví). Podobných fotografií - preukázateľný hromozvod v blízkosti objaveného Crop Circle - existujú tisícky.

Pána Čermáka je možné a nutné tiež veľmi vysoko ohodnotiť pre objektivitu spravodajstva, dokonca jazdí do Anglicka Crop Circles sledovať. Píše: "nechcem čitateľom vnucovať žiadnu z možných hypotéz ich vzniku, či už sa jedná o mimozemšťanov, circle-makers, veterné viery, planétu Zem, obilných duchmi či tajné armádne projekty a pod". Uvedenému zdroju je možné vytknúť jednu jedinú, pritom úplne nepodstatnú drobnosť, že odkazy z iného než aktuálneho roka vedúci na stránky cropcirclesconnector.com sú bežnému čitateľovi nedostupné, pretože smerujú na platenú oblasť webu. V prípade menovaného webu je nutné konštatovať, že rozhodne neponúka nič, za čo by sa mali míňať peniaze. Pritom takmer bez výnimky všetky fotografie je možné nájsť na iných webových stránkach, prístupných bezplatne. Napríklad Lucy Pringle, Steve Alexander, Frank Laumen a ďalšie. Stačí zadať heslo "Crop Circle", umiestnenie a dátum obrazca do ktoréhokoľvek vyhľadávača.

V blogu L. Čermáka možno nájsť rad príspevkov, ktoré sa pomerne objektívne zaoberajú popisom a zhodnotením obrazcov v obilí, predovšetkým v Anglicku, ale aj u nás (čechy, slovensko) a inde vo svete. Mnohé miesta autor osobne navštívil, takže jeho príspevky môžu poslúžiť ako cenná studnica informácií. Ďalšie príspevky sa venujú známym bielym figúram koní aj ľudí, inde vysvetľuje pôvod a použitie názvu Ley Lines a ďalej sa tiež venuje úvahám o pravekom osídleniu Keltmi, a megalitickými aj iným prehistorickým stavbám. Veľmi užitočné pre pochopenie histórie a súvislostí popisovaných miest, možno jedine odporučiť ako veľmi dobrý zdroj.

Ďalší veľmi objektívny zdroj, ktorý nie je oddelený jazykovou bariérou, sú stránky slovenských pozorovateľov záhadných javov www.uforevue.sk. Napríklad stránka http://www.uforevue.sk/news/53/55/Nadherny-kvet-v-poli-pri-Kozarovciach/. Autorov stránok je potrebné pochváliť za bezpríkladne objektívne spravodajstvo o fenoméne kruhov v obilí. Tie sa svojím prístupom k popisu fenoménu kruhov v obilí jednoznačne radí medzi absolútne dokonalé, profesionálne, popisné spravodajské médium. Objektivitou spravodajstva je možné prirovnať napríklad s BBC. Hoci práve Crop Circles fenomén priamo nabáda k spriadaniu najrôznejších vysvetlení za pomocou mystérií, mimozemšťanov, špiritizmu, pavedy, okultizmu, nevedeckých, niekedy až nemožne smiešnych, inokedy zase demagogicko - úchylných teórií. Na ich stránkach venujúcich sa popisu jednotlivých úkazov Crop Circles sa neobjavuje čokoľvek podobného. Ani náznakom sa nepokúšajú čitateľa obťažovať akýmikoľvek bludy a pochybnými vysvetleniami z oblasti nadprirodzena. Ich grafické nákresy so záznamy rozmerov jednotlivých obrazcov patrí medzi to najlepšie, čo kedy bolo v odbore skúmania Crop Circles na svete vytvorené. Všeobecne vzaté, www.uforevue.sk patrí medzi veľmi ojedinelé, seriózne weby, hoci sa venujú problematike, na ktorej sa už veľa ich kolegom podarilo "veľa pošmyknúť". Bude im preto za ich objektívnosť spravodajstva tu na tomto mieste pridelené hodnotenie 1++, jednička s dvoma hviezdičkami. Autori textov - nájdená mená Tomáš Stankovič, Miroslav Karlík.

Ako je neustále od začiatku priebežne zdôrazňované vo všetkých textoch, závery tu uvádzané majú spoločného s kruhmi v obilí len absolútne minimum. Týkajú sa predovšetkým všetkého poškodeného obilia kdekoľvek na svete, a kto by sa chcel zaujímať o túto problematiku, ten musí študovať úplne normálne vedeckú a poľnohospodársku literatúru. Ohnutie obilia k zemi na celom svete (ako na photo 1) nikdy nenastane vďaka pôsobeniu nejakej neznámej a nepochopiteľnej sily. Ohne sa k povrchu zeme jedine a len vďaka tomu, že bolo oslabené. Najčastejšie vďaka pôsobeniu elektrickej energie z výboja blesku, často i len indukciou. Slabnutie po prechode elektriny trvá niekoľko dní. Nezasiahnuté obilie vydrží takmer akékoľvek bežné mechanické namáhanie. Všetko poľahnuté, ležiace (poškodené, oslabené) obilie na celom svete samozrejme zahŕňa všetky doteraz, aj v budúcnosti nájdené kruhy v obilí - Crop Circles. Sú len jeho nepatrnou, takmer zanedbateľnou podmnožinou. Toto predovšetkým, všetci milovníci záhad, ktorí na svete existujú, musia pochopiť. Môžu s tým nesúhlasiť, dokonca proti tomu tiež môžu protestovať, ale to je asi tak všetko ...

To by zatiaľ stačilo, pokračovanie nabudúce.

 

Jan Ledecký

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

     Späť na zoznam publikovaných textov  

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

pz