Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-predbežný-uvaha. Ospravedlňte prosím, chyby strojového prekladu.
lightning
Predbežná úvaha
Tu sa nachádza určitá predbežná úvaha, malý súhrn niektorých doterajších poznatkov.
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Intermezzo 2, v ktorom nebude o princípe utváraní kruhov v obilí takmer ani slovko.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Tieto úvahy skôr alebo neskôr predložené byť museli.

 

Na svete existuje niekoľko skupín ľudí:

 

1. Ľudia, ktorí sa o poľahnuté, ležiace na zemi ani akokékoľvek pravidelné obrazce, napríklad kruhy v obilí, nikdy nezaujímali, nezaujímajú a zaujímať nebudú. Tých je najviac, odhadom cez 90%. Ak niekedy na informácie o nich narazí, s nadhľadom ich prečítajú, a ďalej sa im nijako nevenujú, pretože to k životu nepotrebujú. Zaujímajú ich nanajvýš len ako kuriozita.

 

2. Ľudia, ktoré otázka akokoľvek poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia zaujímať musí - agronómovia, najrôznejšie ľudia zamestnaní v poľnohospodárstve, vedeckí pracovníci v odbore. Takých je odhadom necelých 10%, tj niekoľko sto miliónov svetovej populácie.

 

3. Ľudia, sami seba nazývajúci "Crop Circles výskumníci", ktorých zaujíma predovšetkým a takmer bez výnimky výlučne otázka pravidelných obrazcov v obilí - hlavne kruhy, ale aj akékoľvek iné pravidelné obrazce, veľmi často až neuveriteľne zložité a pravidelné. Nepravidelne poľahnutie obilia sa nachádza úplne mimo oblasť ich záujmu, dalo by sa povedať že pre nich prakticky neexistuje. Takých výskumníkov je na celom svete niekoľko desiatok až stovák (kusov), myslené "hlavných ťahúňov v odbore", a niekoľko tisíc alebo aj o niečo viac ich prípadných ďalších obdivovateľov a nasledovníkov. Výplodmi svojho skúmania už desiatky rokov zásobujú záhadologické a podobné tlačoviny, väčšinou veľmi podradnej úrovne, na celom svete.

 

Okrem nich samozrejme existujú tisíce a tisíce ďalších, ktorí také miesta navštívia, vyfotografujú alebo zdokumentujú. Prevádzkujú niečo také ale nanajvýš len ako okrajovú, záujmovú činnosť, predovšetkým pre vlastné pobavenie a zdokumentovanie. Ďalej sa podobnými javmi nezaoberajú, nanajvýš ich umiestnia do svojej fotogalérie na internete, na rozdiel od menovaných "profesionálov" v odbore. Ďalšie početné skupiny ľudí, ktorých už sú milióny, výplody skúmania Crop Circle výskumníkov viacmenej pasívne sledujú v najrôznejších záhadologických časopisoch, webových stránkach alebo bulvárnych časopisoch i weboch, opäť väčšinou pomerne veľmi nízkej úrovne.

 

Malá odbočka

Samozrejme existujú výnimky. Napríklad stránky slovenských autorov venujúcich sa záhadným javom www.uforevue.sk - žiaľ už neexistujúce. Tie sa svojím prístupom k popisu fenoménu kruhov v obilí jednoznačne radili medzi absolútne dokonalé, profesionálne, popisné spravodajské médium, ktoré si objektivitou spravodajstva vôbec nezadalo napríklad s BBC. Hoci práve Crop Circles fenomén priamo nabáda k spriadaniu najrôznejších záhadologických, mimozemšťanských, pseudovedeckých, špiritistických, pavedeckých, okultných, polov-edeckých až hrôzostrašných, demagogicko - úchylných teórií, na ich stránkach venujúcich sa popisu jednotlivých úkazov Crop Circles sa nič podobné neobjavuje ani náznakom. Ich grafické nákresy so záznamy rozmerov jednotlivých obrazcov patria medzi to najlepšie, čo sa v odbore na celom svete vyskytuje. Všeobecne vzaté, www.uforevue.sk patrí skôr medzi ojedinelé, seriózne weby, hoci sa venujú problematike, na ktorej sa už veľa ich kolegom podarilo "veľa pošmyknúť", vylámať si zuby.

 

Menovaní jedinci z kategórie 3 (oni sami seba nazývajú záhadologovia, predovšetkým v českom jazykovom prostredí, ako bude niekedy vysvetlené) všetky takéto obrazce nepretržite študujú, fotografujú, meria v ich blízkosti mnoho najrôznejších fyzikálnych veličín, fotografie a meranie zaznamenávajú pre budúce využitie. Z vyhotovených fotografií a meraní získavajú najrôznejšie ďalšie grafické, matematické a geometrické údaje a grafy. Z nich následne odvodzujú alebo len odhadujú nielen najrôznejšie matematické a geometrická pravidlá, ale aj napríklad astronomické, astrologické postuláty a nakoniec aj dedukcie dotýkajúce sa takmer akéhokoľvek ľudského konania a bádania, aj akýchkoľvek vedeckých, pozemských i mimozemských, vesmírnych a intergalaktických pravidiel.

 

Zo všetkého najviac a najradšej spriadajú predovšetkým najrôznejšie teórie o mimozemšťanoch. Nesmierne ľutujú, že sa doteraz nikdy nikomu žiadneho mimozemšťana nepodarilo objaviť, prichytiť. Zo všetkého najradšej by akýchkoľvek existujúcich alebo neexistujúcich mimozemšťanmov prinútili k pohlavnému styku. Ich neustále propagovaná túžba dokázať, že kruhy v obilí vyrábajú mimozemšťania, je v skutočnosti potláčaný freudovský syndróm, túžby byť tým prvým, alebo aspoň jedným z prvých, komu sa podarí smilniť s mimozemskou bytosťou, mimozemšťanom. Štvorpercentná menšina túži a vzdychá predovšetkým po teplých mimozemšťanoch. Pretože mimozemšťanov sa v súčasnom svete naozaj zúfalo nedostáva, popletení obdivovatelia záhad ich nedostatok právdepodobne riešia nejakým náhradným programom.

 

Tu a tam zabrúsia aj do alchýmie a okultizmu. Odvodené pravidlá usilovne aplikujú na akýkoľvek mysliteľný aj nemysliteľný odbor pseudovedy a pavedy. Spoločným znakom takmer všetkých ich vývodov a výplodov je skutočnosť, že sú takmer všetky založené na takmer unikátnych subjektívnych dojmoch, a sú takmer bez výnimky úplne všetky absolutne neoveriteľné a opakovateľnými pokusy nezdokumentovatelné a nedokazateľné. Overiteľnosť a opakovateľnosť - najzákladnejšie principiálny podstata základného, ale aj akéhokoľvek výskumu. Preto majú všetci záhadologovia na celom šírom svete vo veľmi vzácnej zhode radi základný výskum ako osinu v prdeli ..

 

Zo všetkých nameraných a najrôznejšími inými spôsobmi odvodených, ale najčastejšie len odhadovaných a podobnými pochybnými spôsobmi získaných dát zostavujú rôzne tabuľky, grafy, zoznamy radené abecedne, podľa dátumu alebo miesta obstarania fotografií a meranie, tú vzostupne, inokedy zostupne. Neustále publikujú najrôznejšie úvahy, rozbory, eseje, publikácie, analýzy, organizujú stretnutia, sympóziá, kolokviá, semináre, skrátka "Roky a roky usilovnej a trpezlivej administratívne práce" (Iste, pán premiér, diel 13 - Všetky moc ľudu, jeden z nezabudnuteľných výrokov ktoré predniesol sir Humphrey Appleby).

 

Postupným dlhotrvajúcim usilovným badaním a usilovným skladaním útržkov jednotlivých úvah a výsledkov bádania sa im tak podarilo počas mnohých desaťročí trvajúceho záhadologického výskumu zozbierať množstvo neoceniteľných vedeckých údajov, ktoré už naozaj za publikovanie stoja.

 

1. Na mieste, kde akékoľvek Kruhy v obilí aj akékoľvek iné pravidelné obrazce vznikli, sa tak stalo predovšetkým vďaka tomu, že sa tam niečo dialo.

2. Obvod kruhu je rovný približne 3,1415 násobku jeho približného priemeru.

3. Obvod šesťuholníka je rovný približne šesťnásobku približnej dĺžky jednej jeho strany.

 

Po rade ďalších rokov usilovného výskumu a bádania bol publikovaný jeden z najnovších pilierov záhadologických výskumov, ešte oveľa rozsiahlejšieho významu a dosahu (odhadom o dve osminy):

4. Obvod osemuholníka je rovný približne osemnásobku približnej dĺžky jednej jeho strany.

 

Nie iba to, preslýcha sa, že ak budú výskumy pokračovať ďalej aspoň tak rýchlo a usilovne ako doteraz, niekedy medzi rokmi 2050 - 2350 by mohlo byť prostredníctvom záhadologov pravdepodobne ľudstvu slávnostne oznámené, že obvod šestnásťuholníka sa približne rovná hodnote nachádzajúci sa niekde medzi štrnásť až osemnásť násobkom približnej dĺžky jednej jeho strany.

 

Ďalším veľmi zaujímavým plodom všetkých doterajších záhadologických výskumov je skutočnosť, že niektorým ľuďom sa počas návštevy obrazce v obilí "neurobilo dobre". Pomerne objektívne je z toho možné usúdiť, že keby ho nenavštívili, bolo by im po celý čas dobre. V protiklade k tejto zistené skutočnosti sa ale javí fakt, že niektorým iným ľuďom sa naopak počas návštevy obrazca v obilí "urobilo veľmi dobre". Keby ho nenavštívili, veľmi pravdepodobne by nič podobného nepociťovali, čo by u niektorých z nich mohlo viesť až k hľadaniu náhradných riešení. Podobný (náhradný) efekt by sa dostavil s najväčšou pravdepodobnosťou jedine vtedy, ak by aplikovali svoju obvyklú dávku (kvetinové deti), alebo aspoň panáka (alkoholici). Niektorí jedinci zrejme preto neustále navštevujú nové a nové obrazce stále dokola (do kruhu ...), stalo sa im to dlhotrvajúcim a obľúbeným koníčkom, bez toho aby vlastne tušili prečo. Takí ľudia potom musia v takzvanom "hluchom obdobiu", približne od septembra až do marca nasledujúceho roku, zažívať pocity ako by im niečo chýbalo, že vôbec nie sú v svojej koži, a pre ich elimináciu sú nútení zvoliť nejaké "náhradné riešenia" (fľašu, joint) . Našťastie majú najrôznejšie semináre, kolokviá, konferencie, stretnutia, rokovania, sumarizácie a porovnávanie dát, takže majú aj cez zimu čo robiť, a chvíľami sa aj zaobídu bez bieleho práška alebo fermentovaných nápojov. Značnú časť podobne využiteľnej doby hluchého obdobia využijú k spísaniu čo najväčšieho množstva článkov, statí a úvah do čo najväčšieho množstva záhadologických a bulvárnych časopisov, novín a publikácií, tlačených aj internetových. Jedna z ich najdôležitejších činností, ktorá pravdepodobne zaberá vôbec najviac času, je vyberať zo širokého spektra dát taká, ktorá čo najlepšie zodpovedajú ich teóriám (llepšie povedané bludom a výmyslom), ktoré vytvorili, a úprava tých, ktoré pre podobné účely príliš použiteľné nie sú, takým spôsobom, aby im čo najlepšie vyhovovali.

 

Najprv získavajte fakty, potom ich môžete deformovať, ako sa vám zapáči. M.Twain

 

Niektoré svedectvá, podané jedinci prítomnými v kruhoch v obilí, nápadne pripomínajú výroky ľudí ktorí sa v takom okamihu nachádzali pod vplyvom drog. Rovnako tak niektoré výroky ľudí, ktorí "údajne na poli boli a kruhy tam robili". Zatiaľ čo druhí v skutočnosti na poli nikdy neboli (zato si ale veľmi pravdepodobne občas veľmi radi čichnú, zfetujú, nadrogujú, alebo aspoň prihnú), tí prví občas skutočne pod vplyvom drog boli. Niektorí dokonca bez toho, aby si to v najmenšom uvedomovali. O tom ale zase niekedy nabudúce.

 

Kto chce kruhy a akékoľvek obrazce v obilí navštevovať, nech tak v pokoju robí, ale hlavne nech tam nikoho sebou nevodí. Mohol by si totiž naozaj veľa nakoledovat, ako bude niekedy časom vysvetlené v Intermezzo 3.

 

 

Definícia záhadológ a záhadologia, a následne seriózny záhadológ a seriózna záhadologia:

 

Záhadológ je človek, ktorý sa zaoberá skúmaním záhad (pokúša sa o to, ale veľmi sa mu to nedarí).

 

Záhadologia by mala byť niečo ako odbor ľudského počínania, ktorý sa zaoberá skúmaním záhadných a nevysvetliteľných prírodných javov a úkazov, z hľadiska súčasnej vedy, techniky a všeobecného stavu poznania prírodných zákonov.

 

Seriózny záhadológ a seriózna záhadologia je také skúmanie javov a úkazov, ktoré sa už z princípu pokúšajú skúmať najrôznejších záhadné javy a úkazy prostredníctvom iných záhadných javov a úkazov, pokiaľ možno čo najhoršie preukázateľných alebo najlepšie vôbec nedokazatelných a neoveriteľných. Obetujú sa tak vlastne pre ľudstvo, pretože javy a úkazy môžu celý život len skúmať, nikdy objasniť. Zaviazali sa tak a prisahali na svoju smrť celému záhadologickému spoločenstvu aj obecenstvu, že sa nikdy ani náznakom nepokúsia zneužiť na skúmanie akýchkoľvek vymenovaných úkazov niektorých serióznych a základných vedeckých disciplín, ako napríklad fyzika, chémia, matematika, biológia, medicína, botanika, alebo akákoľvek z ich podkategórií alebo interdisciplinárnych smerov. Vystavovali by sa totiž obrovskému nebezpečenstvu, že by sa im mohlo nešťastnou náhodou alebo akúkoľvek nepredpokladanú zhodú okolností podariť prispieť k objasneniu nejakého podobného úkazu, javu alebo záhady.

 

Ak niekedy predsa len nejakého "odborníka" z vymenovaných odborov k svojmu bádania pozvú, dávajú si veľmi veľký pozor, aby bol aspoň tak neschopný a hlúpy ako oni sami, aby im ich dlho tak ťažko budovaný chatrný domček z kariet príliš nepobúral. V skutočnosti sa ale o žiadnych odborníkov nejedná, v naprostej väčšine sa jedná o úplnych diletantov. Ako príklad je možné uviesť vyjadrenie "poľnohospodárskych odborníkov" v zmysle, že poškodenie buniek a tkanív v skúmaných rastlinách zodpovedá poškodeniu spôsobenému mikrovlnným žiarením. Ktorýkoľvek "poľnohospodársky odborník", ktorý by dokázal niečo podobné potvrdiť, by tak len na seba prezradil, že je totálny idiot.

 

Akej porovnávacej metódy bolo použité? Ako bola stanovená intenzita expozície tkanív mikrovlnným žiarením, na akých vzorkách overená, ako boli vykonané a vyhodnotené slepé vzorky, ako bolo stanovené hmotnostné zasiahnutia (množstvo energie / hmotnosť nepoškodeného tkaniva, množstvo energie / hmotnosť sušiny)? Kde je zverejnená správa s výsledkami meraní a štatistickým vyhodnotením? Kto a akým spôsobom dospel k záveru, že poškodenie bolo spôsobené práve mikrovlnným žiarením, a nie napríklad žiarením infračerveným? Aké ďalšie porovnávacie merania a pokusy boli vykonané? Kto výsledky overoval, ako bola stanovená overiteľnosť a opakovateľnosť vykonaného pokusu? Ako je na tom použitá metóda z hľadiska verifikovatelnosti a vyvratiteľnosti - falzifikovatelnosti? Milí záhadologovia, akékoľvek tvrdenie z akéhokoľvek záhadologického vestníku v zmysle, že "bolo overené, že na rastlinách objavené poškodenie mohlo byť spôsobené mikrovlnným žiarením" si môžete strčiť do riti. Takéto tvrdenie by vám totiž žiadny seriózny vedec - poľnohospodár alebo botanik, nikdy nevydal. Takéto tvrdenie si totiž dokázali len sami vybabrať zo svojich dutých hláv, pretože verejnosti je možné predkladať len overené a overiteľné tvrdenia, vychádzajúce z overiteľných a reprodukovateľných experimentov.

 

V skutočnosti totiž žiadny "odborník", ktorý by mikrovlny na poli potvrdil, nikdy neexistoval, záhadologovia si ho len vymysleli, sami splodili, aby svojím žvástom dodali náznak zdanlivo odborného skúmania. Úplne rovnako ako si circle-makers vymýšľali svoje nočné cesty do polí. Záhadologovia si ho vymysleli preto, lebo potrebovali nejako potvrdiť svoje nezmyselné tvrdenia, a laickej verejnosti bohužiaľ väčšinou tvrdenie typu "odborníci sa zhodli", "laboratórny rozbor potvrdil" postačuje. Záhadologovia preto niekedy splodia tvrdenie o mikrovlnách, inokedy zase napríklad že rozbormi na mieste sa zistilo, že zmeny tkanív a vysušenie pôdy bolo spôsobené elektromagnetickým žiarením o vlnovej dĺžke 2,5 m. Alebo 52cm, alebo 52 mm, alebo 52 mikrometrov. V posledných rokoch sa stala hitom technológií nanovlákna, takže s veľkou pravdepodobnosťou budú skôr alebo neskôr na mieste vzniku Crop Circles nachádzané relikty žiarenia v hodnotách nanometrov. Prečo nie, keď ide o normálne viditeľné svetlo. Čo ale zatiaľ záhadologovia zistiť nestačili, že sa na mieste musel vyskytovať nanotermit (látka známa z konšpiračné teórie WTC 11.9.2001), pretože jedine tak môžu na poliach vzniknúť drobné guľôčky a mikroskopické čiastočky vyredukovaného železa.

 

Záhadologovia, hor sa na polia, v každom budúcom kruhu v obilí sa predsa nanotermit nájsť musí!

 

Intermezzo 3, v ktorom opäť nebude o kruhoch a pravidelných obrazcoch v obilí takmer ani slovko.

 

Najhorším hriechom a previnením z hľadiska záhadologie by bolo pokúsiť sa zapojiť do riešenia niektorých záhadologicko vymedzených javov základný výskum. Základný výskum je totiž sám o sebe, už z jednoduchého princípu, činnosť, ktorá objasňuje a vysvetľuje, ako veci a procesy v prírode fungujú a pracujú. Pre všetkých záhadológov na svete je preto základný výskum niečo ako obtiažny hmyz, inštinktívne ho nenávidí, a ak majú k tomu sebemenšiu príležitosť, teda aspoň v kútiku svojej hĺbavej záhadologickej duše si pred ním odpľuje. Základný výskum pre nich totiž súčasne predstavuje obrovské nebezpečenstvo, ktoré by im mohlo niekedy vyrvať z náručia ich toľko hýčkané záhadologické odbory.

 

Ak by sa kedykoľvek kdekoľvek na svete vynoril akýkoľvek i len nepatrne seriózny pokus o vysvetlenie ktorékoľvek záhadologickej disciplíny alebo smeru, okamžite vypukne obrovské hnutie typu: Záhadologovia všetkých krajín celého sveta, spojte sa! Zostavia sa do takého obranného zoskupenia, že je proti tomu husitský obranný val len deravý cedník. Jest sa domnievať, že vzťahy sú veľmi podobné aj v rovine opačnej. Ktorýkoľvek seriózny vedec, ktorému sa podarilo aspoň i len nepatrne nahliadnuť alebo využívať výsledky, nieto ešte dokonca nejaký čas v oblasti základného výskumu sa pohybovať a jemu sa venovať, pri vyslovení mena ktorékoľvek záhadologickej disciplíny v duchu povie niečo v zmysle: "Záhadologovia všetkých krajín celého sveta, vylížte si riti! "

 

Objasnením by okamžite akákoľvek záhada prestala byť záhadou, a záhadologovia, ktorí sa jej venovali, by prestali byť záhadológmi. Ak by totiž aj len akýmkoľvek nedopatrením vlastnou činnosťou prispeli k objasneniu akejkoľvek záhady, stalo by sa z nich niečo pre nich úplne neprijateľného, obťažujúceho, niečo s čím naozaj z hĺbky duše opovrhujú - seriózny vedec, venujúci sa výskumu, nedajbože dokonca základnému, ktorý vo svojom odbore niečo úspešne objasnil (záhadu). To však záhadologovia nikdy nesmú, pretože by už z púheho lingvistického hľadiska okamžite prestali byť záhadológmi. Objasnená záhada už záhadou nie je, a ktorýkoľvek záhadológ ktorý sa jej skúmaním do tej doby zaoberal, a nedajbože by ju snáď nejakú záhadnú zhodú okoľností vyriešil, okamžite prestane byť záhadológ. Toť smutný osud záhadológov. Serióznych vedcov, vedu a výskum v skutočnosti nemajú vôbec v láske. Opakovateľnosť a overiteľnosť, tieto dva piliere všetkého vedeckého výskumu na celom svete, priamo z hĺbky duše nenávidia. To všetko z prostého a jednoduchého dôvodu, pretože akákoľvek vedecky objasnená záhada ich pripraví o ich toľko rokov budovaný a tak zúfalo propagovaný záhadologický chlebík, a odkrojí z neho veľký krajec. Sami sa síce snažia svoje tvrdenia obaliť do čo najväčšieho množstva akoby-vedeckých pojmov a špecifikácií (meranie rádioaktivity u Crop Circles, "vedecké dôkazy" pôsobenia mikrovlnného žiarenia na rastliny a mnoho ďalších podobných) v skutočnosti sa ale akéhokoľvek seriózneho vedca snaží od akéhokoľvek seriózneho prieskumu v danej oblasti odradiť. Preto vezmú veľmi radi zavděk akúkoľvek sprisahaneckú alebo konšpiračnú teóriú.

 

Ktorýkoľvek záhadológ by si akýmkoľvek pokusom o objasnenie záhady pod sebou definitívne podrezal vetvu, a bol by okamžite vylúčený zo záhadologickej komunity naveky. Ďaleko za hradby, v posmešnej čiapke a za zvukov kutálky, vyhrávajúcej hanlivé melódie. Preto záhadologové akýmkoľvek "objasňovaním" ktorejkoľvek záhady v skutočnosti okolo spriadajú pavučinu záhady oveľa väčšiu, a pokúšajú sa ju v prevažnej väčšine "vysvetliť" prostredníctvom inej záhady alebo sprisahaneckej teórie, ktorá je v skutočnosti ešte oveľa horšie vysvetliteľná a dokázateľná, než pôvodná záhada, ktorú sa pokúšali objasniť. Všetky nimi prinášané dôkazy a tvrdenia sú založené na úplne nedokazatelných a neoveriteľných tvrdeniach, a nikdy, preboha nikdy, nedajbože a ešte raz naposledy nikdy by si sami od seba aktívne neprizvali k riešeniu akejkoľvek nimi skúmané záhady akéhokoľvek seriózneho vedca alebo výskumníka. Nedajbože dokonca zo základného výskumu, tí by totiž boli schopní akékoľvek ich bludy a výmysle opakovanými a seriózne vedenými pokusy úplne vyvrátiť.

 

Jedným z príkladov, kam sú schopní záhadologovia pre spriadanie svojich pavučín napríklad siahnuť, môžu byť známe Ley Lines. Májú to byť dráhy, prepájajúce starodávne kultové miesta, archeologické objekty a sakrálne stavby. Jedná sa o tvrdenie akýmikoľvek vedeckými postupmi úplne nedokázateľné, ani vyvrátiteľné, pretože napríklad v Británii je možné nájsť také línie prakticky pre každé miesto akéhokoľvek nálezu alebo pozorovania, vzhľadom k tamojšej hustote archeologických nálezísk, kultových miest, kaplniek, kostolov a božích múk. Aj v prípade, že by snáď také nejaké prepojenie nebolo možné nájsť, je možné vyhlásiť, že sa tam pravdepodobne niekde niečo také v minulosti nachádzalo (archeológia), len to doteraz nebolo objavené. Akákoľvek "intenzita pôsobenia" je samozrejme úplne nemerateľná, preto ani nedokázateľná ani nevyvrátiteľná, a preto ani neoveriteľná. Je to teda presne príklad onoho pekne prepečeného záhadologického chlebíčka, ktorého sa budú držať naveky ako hnedá farba košele.

 

V intermezze 2 bola poznámka:

Kto chce kruhy a akékoľvek obrazce v obilí navštevovať, nech tak v pokoji robí, ale hlavne nech tam nikoho so sebou nevodí. Mohol by si totiž naozaj veľa nakoledovat, ako bude niekedy časom vysvetlené v Intermezze 3.

 

Mohol by tiež krásne skončiť v lochu za § 283, § 286, § 287 (predtým § 187, § 187a, § 188, § 188a)

 

Nevedomosť hriechu nečiní - takto sa na problém pozerá Biblia. Bolo by možné aj preložiť ako "Ľudská hlúposť by sa trestať nemala". Snáď preto, že takí ľudia sú už sami pre seba veľkým nešťastím a trestom. Bohužiaľ ale veľmi často ešte oveľa väčšie nešťastie znamenajú takí jedinci pre svoje okolie.

 

Seriózna záhadologia. Čo to preboha má byť? Ako je možné, že môže existovať niekto tak hlúpy, že dokáže spojiť dva tak neskutočne antagonistické pojmy? Naozaj si niekto myslí, že keď behá po poli v kruhu z obilia niekoľko zjavne pomatených indivíduí a prútiky sa im v rukách otáčajú ako kolesá socializmu, že to má niečo spoločného so serióznym výskumom? Mimochodom, prútiky by sa v obilných kruhoch otáčali aj cvičenej opici, ak by rovnako ako záhadologovia nemala zaviazané oči. Lenže opicu, ani akékoľvek iné zviera, by do kruhov v obilí nikdy nikto nedostal, jedine doviezť v klietke.

 

Snáď ešte meranie s kompasom má nejaký význam, jedná sa o meranie objektívne existujúcich hodnôt, a ich odchýlky je možné úplne objektívne vysvetliť. Lepší by bol samozrejme kompas inklinačný, ešte lepší by bol magnetometer. Mimochodom, ako je alebo bude niekde uvedené, činil tak už pred viac ako 100 rokmi pán Pockels, a vedel veľmi dobre, že odchýlky geomagnetického poľa na najrôznejších miestach sú spôsobené výbojom blesku. Niekedy je tých záhadológov človeku až trochu ľúto. Stačilo sa len opýtať. (Do vyhľadávača zadať bez úvodzoviek: Pockels, magnetisation, Basalt)

 

Ale ďalej. Už samotný pojem záhadologia je protirečenie, pretože sa snaží priradiť poväčšinou zmätenému a neschopného, veľmi subjektívnemu konaniu a činnostiam dojem serióznosti prostredníctvom priradenia koncovky -lógia. Preto akékoľvek vyslovenie pojmu "seriózna záhadologia" je len ďalším, zosilneným, ešte viac zmäteným pokusom o dosiahnutie nemožného. Mimochodom, nie je vôbec bez zaujímavosti, že v anglickom jazykovom prostredí sa slovo záhadologie vôbec nepoužíva, predstavuje len niečo aký-taký slovný odpad. Je možné sa o tom presvedčiť prostredníctvom obľúbeného Googlika: záhadologie - 38 000 výsledkov. Mysteriology - 3 000, tj viac ako 10x menej. Inu, slovný odpad, je vidieť že tí Angláni to majú v hlavách trochu lepšie zrovnané ako našinci. Pre kontrolu je možné zistiť, ako s vedú niektoré z bežne existujúcich a používaných slov. Astronómia - 8 miliónov výsledkov, Astronomy - 132, tj viac ako 16x toľko. Chémia - 95 miliónov, chemistry - 355. Voda - 97 miliónov, water - 3,32 miliárd. Biology - 292 miliónov, biológia - 60. Sun - 3,26 mld, slnko 15 miliónov. Obloha - 2,2 milióna, sky - 1,47 mld Blesk - 15 miliónov, lightning - 292. Sneh - 17 miliónov, snow 1,16 mld Každé existujúcej bežne používané české (slovenské) slovo má v anglickom ekvivalente 10 - 30 násobok vo výsledkoch vyhľadávania. Nezostáva, než označiť samotné slovo záhadologia za slovný odpad, jazykovú znetvoreninu, ktorá sa snaží tváriť niečím úplne iným, než čím v skutočnosti je. Koncovka by totiž mala navodiť zdanie niečoho logického, seriózneho, v skutočnosti ale oveľa skôr ide o pochybnú zábavu pochybných indivíduí takmer zvráteného druhu.

 

Človek, ktorý je sám seba ochotný a schopný označovať a nazývať ako seriózny záhadológ, tým dáva v skutočnosti pomerne preukázateľne najavo, že je prostý a jednoduchý pablb. Dávať kamkoľvek do vzájomnej blízkosti slová záhadologie slovo seriózny je protimluv. Záhadologia je neexistujúci patvar, paveda. ( Google : záhadológ - 58000 výsledkov, záhadologové - 60000, mysteriologist - 271, mysteriologists - 7)

 

Ktorýkoľvek záhadológ sa do svojho oboru pasoval sám, a v skutočnosti sa v ňom ani príliš nevyzná, ani mu príliš nerozumie. Záhadologia sa totiž (našťastie) nikde na svete neučí ani neštuduje. Možno snáď jedine v Rusku. Väčšina záhadológov celého sveta sú, podobne ako circle-makers, ľudia veľmi hlúpi. Už len tým, že sami seba nazývajú záhadológovia, čo im prísne vzaté predovšetkým z lingvistického hľadiska priamo zakazuje akúkoľvek záhadu riešiť. Majú preto dovolené ich iba evidovať, skúmať a dokumentovať, ale ani náznakom sa ju nesmia pokúsiť riešiť. Keby sa ju totiž pokúsili riešiť, alebo ju dokonca nedajbože vyriešili, prestala by to už byť záhada, oni by okamžite prestali byť záhadológmi a boli by zo záhadologické komunity nemilosrdne vyhubení. Za ich hlúposť by je ale podľa Biblie nikto trestať nemal.

 

Žijeme ale v právnom štáte, a neznalosť zákona neospravedlňuje. Podľa zákona by sa teda za hlúposť (= neznalosť zákonov, nielen tých prírodných, ale hlavne trestných) trestať malo, práve predovšetkým preto, že ich neznalosť neospravedlňuje. Je samozrejme možné ľahko opomenúť veľmi smutnú skutočnosť, že v oblasti fyzikálnych, biologických, botanických aj akýchkoľvek iných prírodných zákonov sú takmer všetci záhadologové úplný diletanti a analfabeti, pretože to je čisto ich súkromná záležitosť. Za ich zjavné prehrešky proti zákonom trestným by ale potrestaní byť mali.

 

poznámka - sú tu uvedené české zákony, no na Slovensku sa to príliš líšiť nebude

§ 283 Nedovolená výroba a iné nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi

(1) Kto neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúkne, sprostredkuje, predá alebo inak inému opatrí alebo pre iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku, prípravok obsahujúci omamnú alebo psychotropnú látku, prekurzor alebo jed, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov alebo prepadnutím majetku sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen organizovanej skupiny,

b) hoci bol za taký čin v posledných troch rokoch odsúdený alebo potrestaný,

c) v značnom rozsahu, alebo

d) vo väčšom rozsahu voči dieťaťu alebo v množstve väčšom než malom voči dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov.

(3) Odňatím slobody na osem až dvanásť rokov alebo prepadnutím majetku sa páchateľ potrestá,

a) ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví,

b) ak spácha taký čin v úmysle získať pre seba alebo pre iného značný prospech,

c) ak spácha taký čin vo veľkom rozsahu, alebo

d) ak spácha taký čin vo väčšom rozsahu voči dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov.

(4) Odňatím slobody na desať až osemnásť rokov alebo prepadnutím majetku sa páchateľ potrestá,

a) ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví najmenej dvoch osôb alebo smrť,

b) ak spácha taký čin v úmysle získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

c) ak spácha taký čin v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.

 

§ 286 Výroba a držanie predmetu k nedovolenej výrobe omamné a psychotropné látky a jedu

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva prekurzor alebo iný predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej alebo psychotropnej látky, prípravku, ktorý obsahuje omamnú alebo psychotropnú látku, alebo jedu, potresce sa odňatím slobody až na päť rokov, peňažným trestom, zákazom činnosti alebo prepadnutím veci alebo inej majetkovej hodnoty.

(2) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potrestá,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak spácha taký čin v značnom rozsahu,

c) ak spácha taký čin vo väčšom rozsahu voči dieťaťu, alebo

d) ak získa takým činom pre seba alebo pre iného značný prospech.

 

Záhadológov celého sveta, ktorí sa zo svojích mobilov a PC svolávajú ku kruhom v obilí na celom svete, abu tam oňuchávali pôdu je možné považovať za organizovanú skupinu pôsobiacu vo viacerých štátochh. Neustále spolu čulo komunikujú, a presviedčajú sa navzájom, ktoré ich vysvetlenie niektorých záhad je záhadnejší ako druhé. Bolo by možné konštatovať, že to občas vyzerá, ako by medzi sebou súťažili, kto vytvorí ako pokus o vysvetlenie nejakého nepochopiteľného efektu alebo javu väčší blud.

 

Snažia sa nepretržite zo svojich bludov získať čo najväčší majetkový prospech, prostredníctvom ich publikovania v tlačovinách a publikáciách podradného charakteru. Ďalší zisk sa snažia realizovať prostredníctvom internetových stránok s plateným prístupom. Za odplatu usporadúvajú organizované zájazdy do kruhov v obilí. Neznalosť zákona neospravedlňuje, a oni preukázateľne ako medzinárodne organizované skupiny už desiatky rokov ťahajú úplne neinformovanú a pred akýmkoľvek nebezpečenstvom - jedmi - odborne nepoučenú a nechránenú laickú verejnosť, aj detí, aj mladšie ako 15 rokov. Ako mačiatka alebo skôr pokusné králiky na miesta s preukázateľnou prítomnosťou jedov a narkotík. Tie bude možné kedykoľvek v budúcnosti objektívne kvalitatívne i kvantitatívne stanoviť a určiť koncentráciu.

 

Príklad pôsobenia drog, narkotík, toxikománia ako z učebnice. Celkom sú iba na tomto jedinom webe prítomné asi tři. Ďalší, a ešte jeden.

 

Oxid uhličitý - búšenie srdca, bolesti hlavy, pocit sucha v ústach, zmeny tepovej frekvencie a krvného tlaku, potenie, tras. Oxid uhoľnatý - malátnosť, mdloby, dezorientácia v priestore, vidiny, poruchy vedomia, halucinácie, myšlienkové poruchy, hnačka. Kyanovodík a jeho zlúčeniny - pocit kovovej chuti v ústach. Jedná sa o pomerne zjednodušené charakteristiky, ale ako základné informácie plne postačí. Aj napriek tomu, že vymenované účinky sú pomerne nešpecifické a prelínajúce sa. Je možné ich napríklad zameniť s príznakmi celého radu ochorení alebo účinkov liečebných preparátov. Všetko, čo bolo zistené pomerne podrobným zberom dát z desiatok odborných chemických, lekárskych a toxikologických publikácií a konzultáciami s odborníkmi v odbore by sa nezmestilo do desiatich takýchto pojednaní. Možno sa im bude niekedy v budúcnosti podrobnejšie venovať jeden monotematický diel. Bolo by potrebné naozaj veľa bujnej fantázie na dosiahnutie predstavy, že všetci návštevníci obrazcov v obilí trpeli začínajúcou chrípkou, angínou (príznaky CO, CO2 ), alebo prekonávajú chemoterapiu ( kyanovodík ).

 

Ako už spomenuté, niektorí návštevníci Crop Circles pravdepodobne možno radiť medzi medzi akési biele vrany. Znamená to, že sa jedná o osoby, ktoré boli intoxikované kyanidovým iónom, a napriek tomu o tom mohli niekomu podať svedectvo. Máloktorá osoba, ktorá sa totiž počas svojho života s kyanidovými zlúčeninami stretla, mala na to, aby sa so svojím okolím podelila o svoje zážitky, viac času než približne dve minúty.

 

§ 287 Šírenie toxikománie

(1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) ako člen organizovanej skupiny,

b) voči dieťaťu, alebo

c) tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou, verejne prístupnou počítačovou sieťou alebo iným obdobne účinným spôsobom.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov.

 

Záhadologovia celého sveta páchajú svoje kriminálne delikty spojené s Kruhy v obilí ako členovia organizovaných skupín, dokonca pôsobiacich vo viacerých štátoch, dokonca pôsobiacich snáď vo všetkých štátoch sveta. Nabádajú dôverčivých jedincov k návštevám a pobytu v kruhoch v obilí, kde sa preukázateľne nachádzajú jedovaté látky, ktoré u exponovaných osôb spôsobujú zmeny v prenose kyslíka (odborný termín pre stav po aplikácii drogy). Navodzujú tak pocity podobné alebo úplne zhodné s účinkami drog, podobné alebo úplne zhodné stavu blízkeho smrti (hypoxia). V presnejšom vymedzeniu sa jedná o "subletálne dávkovanie smrteľne jedovatých látok". Subletálne dávkovanie smrteľne jedovaté látky je samozrejme aj akákoľvek aplikácia drogy. Záhadologovia svoje činy páchajú a svoje obete nabádajú tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou, verejne prístupnou počítačovou sieťou alebo iným obdobne účinným spôsobom. Podľa toho, čo občas z niektorých záhadológov vypadne, to sem-tam vyzerá, ako by na drogách občas boli predovšetkým oni sami.

 

Predpoveď do budúcnosti

V tomto odseku bude vyslovená tzv predikcia (alebo aj prognóza). Ide o určitý druh predpovede, založenej na objektívnych pozorovaniach a vyhodnotených experimentoch, jednu z mnohých metód seriózneho vedeckého (základného) výskumu, o ktorom nikdy nijaký záhadolog nepočul ani slovo. Prítomnosť jedovatých látok na miestach vzniku Crop Circles bude preukázaná, nameraná, overená a dokázaná, objektívnymi meracími postupmi a metódami. Niekedy po roku 2012, že by niečo odkázali starí Mayovia? Predovšetkým CO, CO2, ale s veľkou pravdepodobnosťou taktiež aj niečo oveľa horšie. Záhadológovia sa majú na čo tešiť. Niektoré pocity ľudí vystavených pôsobeniu subletálnych dávok CO, CO2 sa až neuveriteľne podobajú účinkom drog, abstinenčným príznakom, vedľajším účinkom alebo takzvanému "dojazdu" dávky. Od niektorých príjemných, veselých až bláznivých halucinácií a eufórie až po veľmi nepríjemné pocity. Pri predávkovaní samozrejme nasleduje exitus čiže smrť. Inu, drogy. Niektoré pocity ľudí, ktorí sa niekedy nachádzali na mieste výskytu Crop Circles, ako by smažkám z injekčných striekačiek vypadli. Odkaz, ďalší odkaz, ešte jeden odkaz.

&n 

Nie je vôbec vylúčené, že u mnohých ľudí, vrátane seba samotných, bez toho aby to akokoľvek tušili, už sa im na podobné javy v priebehu rokov podarilo vypestovať ťažkú závislosť. * Ide o navodenie závislosti napodobňujúcej drogovú závislosť, spôsobenú podávaním subletálnych dávok smrteľne jedovatých chemikálií, prostredníctvom navodenia stavu blízkeho smrti. Ide o stavy podobné hypoxii - navodeniu nedostatku kyslíka, priduseniu, ktoré vedú až k zmeneným stavom vedomia, eufórii a príjemným halucináciám, pripomínajúcim zážitky na drogách. * Iba podstatne lacnejšie. Farebne zvýraznené vety medzi hviezdičkami nie sú len nejaké vlastné výmysly alebo výplody autora tohto textu, ide o takmer doslovné citácie zo serióznych toxikologických publikácií, možno len trochu skreslené zovšeobecnením alebo prekladom. Originály sú v angličtine.

 

 

 

"Návody"

Niektoré záhadologické stránky dokonca obsahujú veľmi podrobné návody typu "nájdený obrazec čo najpodrobnejšie zmerajte, pokúste sa na mieste overiť čo najviac fyzikálnych veličín", napr odchýlky magnetického poľa, skontrolujte vlhkosť pôdy, a podobne. Zapíšte, či ste na mieste nepociťovali niečo zvláštne, napríklad brnenie končekov prstov, bolesti hlavy, hučanie v ušiach, nevoľnosť, eufóriu, malátnosť, halucinácie. Čiže vlastne v inom slova zmysle "na mieste sa zdržte čo najdlhšie", a niekedy snáď dokonca aj odporúčania v štýle "dýchajte zhlboka, aby sa vám čo najviac rozťahoval hrudný košíček", a pozorujte, či z toho náhodou nezačnete blúzniť. (blázniť)

 

Odoberte kontrolné vzorky z kruhu v jeho dvoch tretinách, štrnástich osemnástinách, šestnástich sedemnástinách. Zmerajte priemery a dĺžky kolienok rastlín poškodených aj nepoškodených, stojacich aj ležiacich, rovných aj ohnutých. Zmerajte dĺžku ôstia jačmeňa, u ležiacich stebiel vzdialenosť ohybu od zeme. Spočítajte a zvážte zrna v klasoch poľahnutých aj nepolehlých rastlín. Spočítajte dážďovky, cvrčky, urobte rozhovory s krtkami a sysľami, žabami a myšami, ktoré na mieste stretnete.

 

To by tak bolo z dnešného dielu o nebetyčnej hlúposti niektorých prieskumníkov kruhov v obilí celého sveta všetko. Samozrejme existuje aj veľa celkom seriózných, napríklad v Itálii.

 

 

V prípade záujma kontaktujte pan class="font008800">cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

      
z