Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Předběžná úvaha
Zde se nachází určitá předběžná úvaha, malý souhrn některých dosavadních poznatků.
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Intermezzo 2, v němž nebude o principu utváření kruhů v obilí téměř ani slovo

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

Tyto úvahy dřív nebo později předloženy být musely.

 

Na světě existuje několik skupin lidí:

 

1. Lidé, kteří se o polehlé obilí, ležící na zemi ani jakkoliv pravidelné obrazce, například kruhy v obilí, nikdy nezajímali, nezajímají a zajímat nebudou. Těch je nejvíc, odhadem přes 90%. Pokud někdy na informace o nich narazí, s nadhledem je přečtou, a dál se jim nijak nevěnují, protože to k životu nepotřebují. Zajímají je nejvýš jen jako kuriozita.

 

2. Lidé, které otázka jakkoliv polehlého, na zemi ležícího obilí zajímat musí - agronomové, nejrůznější lidé zaměstnaní v zemědělství, vědečtí pracovníci v oboru. Takových je odhadem necelých 10%, tj. několik set miliónů světové populace.

 

3. Lidé, sami sebe nazývající "Crop Circles výzkumníci", které zajímá především a téměř bez výjimky jedině otázka pravidelných obrazců v obilí - hlavně  kruhy, ale i jakékoliv jiné pravidelné obrazce, velice často až neuvěřitelně složité a pravidelné. Nepravidelně polehlé obilí se nachází zcela mimo oblast jejich zájmu, dalo by se říct že pro ně prakticky neexistuje. Takových výzkumníků je na celém světě několik desítek až stovek (kusů), myšleno "hlavních tahounů v oboru", a několik tisíc nebo i o něco víc jejich případných dalších obdivovatelů a následovníků. Výplody svého zkoumání už desítky let zásobují záhadologické a podobné tiskoviny, většinou velimi podřadné úrovně, na celém světě.

 

Kromě nich samozřejmě existují tisíce a tisíce dalších, kteří taková místa navštíví, vyfotografují nebo zdokumentují. Provozují něco takového ale nejvýš jen jako okrajovou, zájmovou činnost, především pro vlastní pobavení a zdokumentování. Dál se podobnými jevy nezabývají, nejvýš je umístí do své fotogalerie na internetu, na rozdíl od jmenovaných "profesionálů" v oboru. Další početné skupiny lidí, kterých už jsou milióny, výplody zkoumání Crop Circle výzkumníků víceméně pasivně sledují v nejrůznějších záhadologických časopisech, webových stránkách nebo bulvárních časopisech i webech, opět většinou poměrně velmi nízké úrovně.

 

 

Malá odbočka

Samozřejmě existují výjimky. Například stránky slovenských autorů věnujících se záhadným jevům www.uforevue.sk - bohužel už neexistují. Ty se svým přístupem k popisu fenoménu Kruhů v obilí jednoznačně řadly mezi naprosto dokonalé, profesionální, popisné zpravodajské médium, které si objektivitou zpravodajství vůbec nezadá například s BBC. Přestože  právě Crop Circles fenomén přímo nabádá ke spřádání nejrůznějších záhadologických, mimozemšťanských, spiritistických, pavědeckých, okultních, polovědeckých až hrůzostrašných, demagogicko - úchylných teorií, na jejich stránkách věnujících se popisu jednotlivých úkazů Crop Circles se nic podobného neobjevuje ani náznakem. Jejich grafické nákresy se záznamy rozměrů jednotlivých obrazců patří mezi to nejlepší, co se v oboru na celém světě vyskytuje. Obecně vzato, www.uforevue.sk patří spíš mezi ojedinělé, seriózní weby, přestože se věnují problematice, na které se už hodně jejich kolegům podařilo "hodně uklouznout".

 

Jmenovaní jedinci z kategorie 3 (oni sami sebe nazývají záhadologové, především v českém jazykovém prostředí, jak bude někdy vysvětleno) všechny takové obrazce nepřetržitě studují, fotografují, měří v jejich blízkosti mnoho nejrůznějších fyzikálních veličin, fotografie a měření zaznamenávají pro budoucí využití. Z pořízených fotografií a měření získávají nejrůznější další grafické, matematické a geometrické údaje a grafy. Z nich následně odvozují nebo jen odhadují nejen nejrůznější matematická a geometrická pravidla, ale i například astronomické, astrologické postuláty a nakonec i dedukce dotýkající se téměř jakéhokoliv lidského konání a bádání, i jakýchkoliv vědeckých, pozemských i mimozemských, vesmírných a intergalaktických pravidel.

 

Ze všeho nejvíc a nejraději spřádají především nejrůznější teorie o mimozemšťanech. Nesmírně litují, že se dosud nikdy nikomu žádného mimozemšťana nepodařilo objevit, lapit. Ze všeho nejraději by jakékoliv existující nebo neexistující mimozemšťany přinutili ke styku. Jejich neustále propagovaná touha dokázat, že kruhy v obilí vyrábějí mimozemšťané, je ve skutečnosti potlačovaný Freudovský syndrom, touhy být tím prvním, nebo alespoň jedním z prvních, komu se podaří smilnit s mimozemskou bytostí, mimozemšťanem. Čtyřprocentní menšina touží a vzdychá především po teplých mimozemšťanech. Protože mimozemšťanů se v současném světě opravdu zoufale nedostává, popletení obdivovatelé záhad místo toho pravděpodobně realizují nějaký náhradní program.

 

Tu a tam zabrousí i do alchymie a okultismu. Odvozená pravidla pilně aplikují na jakýkoliv myslitelný i nemyslitelný obor pseudovědy a pavědy. Společným znakem téměř všech jejich vývodů a výplodů je skutečnost, že jsou téměř všechny založeny na téměř unikátních subjektivních dojmech, a jsou téměř bez výjimky naprosto všechny zcela neověřitelné a opakovatelnými pokusy nezdokumentovatelné, nedokazatelné. Ověřitelnost a opakovatelnost - nejzákladnější principiální podstata základního, ale i jakéhokoliv výzkumu. Proto mají všichni záhadologové na celém širém světě ve velmi vzácné shodě rádi základní výzkum jako osinu v prdeli..

 

Ze všech naměřených a nejrůznějšími jinými způsoby odvozených, ale nejčastěji jen odhadnutých a podobnými pochybnými způsoby získaných dat sestavují různé tabulky, grafy, seznamy řazené abecedně, podle data nebo místa pořízení fotografií a měření, tu vzestupně, jindy sestupně. Neustále publikují nejrůznější úvahy, rozbory, eseje, publikace, analýzy, pořádají setkání, sympózia, kolokvia, semináře, zkrátka "Roky a roky usilovné a trpělivé administrativní práce" (Jistě, pane premiére, díl 13 - Všechna moc lidu, jeden z nezapomenutelných výroků které pronesl sir Humphrey Appleby).

 

Postupným dlouhotrvajícím usilovným bádáním a pilným skládáním útržků jednotlivých úvah a výsledků bádání se jim tak podařilo během mnoha desetiletí trvajícího záhadologického výzkumu shromáždit řadu neocenitelných vědeckých údajů, které už opravdu za publikování stojí.

 

1. Na místě, kde jakékoliv Kruhy v Obilí i jakékoliv jiné pravidelné obrazce vznikly, se tak stalo především díky tomu, že se tam něco dělo.

2. Obvod kruhu je roven přibližně 3,1415 násobku jeho přibližného průměru.

3. Obvod šestiúhelníku je roven přibližně šestinásobku přibližné délky jedné jeho strany.

 

Po řadě dalších let usilovného výzkumu a bádání byl publikován jeden z nejnovějších pilířů záhadologických výzkumů, ještě mnohem rozsáhlejšího významu a dopadu (odhadem o dvě osminy):

4. Obvod osmiúhelníku je roven přibližně osminásobku přibližné délky jedné jeho strany.

 

Nejen to, proslýchá se, že pokud budou výzkumy pokračovat dál alespoň tak rychle a usilovně jako dosud, někdy mezi lety 2050 - 2350 by mohlo být prostřednictvím záhado-logů pravděpodobně lidstvu slavnostně oznámeno, že obvod šestnáctiúhelníku se přibližně rovná hodnotě nacházející se někde mezi čtrnácti až osmnáctinásobkem přibližné délky jedné jeho strany.

 

Dalším velmi zajímavým plodem všech dosavadních záhadologických výzkumů je skutečnost, že některým lidem se během návštěvy obrazce v obilí "neudělalo dobře".  Poměrně objektivně je z toho možné usoudit, že kdyby ho nenavštívili, bylo by jim po celou dobu dobře. V protikladu k této zjištěné skutečnosti se ale jeví fakt, že některým jiným lidem se naopak během návštěvy obrazce v obilí "udělalo velmi dobře". Kdyby jej nenavštívili, velmi pravděpodobně by nic podobného nepociťovali, což by u některých z nich mohlo vést až k hledání náhradních řešení. Podobný (náhradní) efekt by se dostavil s největší pravděpodobností jedině tehdy, pokud by aplikovali svou obvyklou dávku (květinové děti), nebo alespoň panáka (alkoholici). Někteří jedinci zřejmě proto neustále navštěvují nové a nové obrazce stále dokola (do kruhu...), stalo se jim to dlouhotrvajícím a oblíbeným koníčkem, aniž by vlastně tušili proč. Takoví lidé potom musí v takzvaném "hluchém období", přibližně od září až do března následujícího roku, zažívat pocity jako by jim něco chybělo, že vůbec nejsou ve své kůži, a pro jejich eliminaci jsou nuceni zvolit nějaké "náhradní řešení" (flašku, joint). Naštěstí mají nejrůznější semináře, kolokvia, konference, zasedání, rokování, sumarizace a porovnávání dat, takže mají i přes zimu co dělat, a chvílemi se i obejdou bez bílého prášku nebo fermentovaných nápojů. Značnou část podobně využitelné doby hluchého období využijí k sepsání co největšího množství článků, statí a úvah do co největšího množství záhadologických a bulvárních časopisů, novin a publikací, tištěných i internetových. Jedna z jejich nejdůležitějších činností, která pravděpodobně zabírá vůbec nejvíce času, je vybírat z širokého spektra dat taková, která co nejlépe odpovídají jejich teoriím (lépe řečeno bludům a výmyslům), které vytvořili, a úprava těch která pro podobné účely příliš použitelná nejsou takovým způsobem, aby jim co nejlépe vyhovovala.

 

Nejprve získávejte fakta, pak je můžete deformovat, jak se vám zlíbí. M.Twain

 

Některá svědectví, podaná jedinci přítomnými v kruzích v obilí, nápadně připomínají výroky lidí kteří se v takovém okamžiku nacházeli pod vlivem drog. Stejně tak některé výroky lidí, kteří "údajně na poli byli a kruhy tam dělali". Zatímco druzí ve skutečnosti na poli nikdy nebyli (zato si ale velmi pravděpodobně občas velice rádi čichnou, zfetují, zdrogují, nebo alespoň přihnou), ti první občas skutečně pod vlivem drog byli. Někteří dokonce aniž by si to v nejmenším uvědomovali. O tom ale zase někdy příště.

 

Kdo chce kruhy a jakékoliv obrazce v obilí navštěvovat, ať si tam klidně chodí, ale hlavně ať tam nikoho s sebou nevodí. Mohl by si totiž opravdu hodně nakoledovat, jak bude někdy časem vysvětleno v Intermezzu 3.

 

 

Definice záhadologa a záhadologie, a následně seriózní záhadolog a seriózní záhadologie:

 

Záhadolog je člověk, který se zabývá zkoumáním záhad (pokouší se o to, ale moc se mu to nedaří).

 

Záhadologie by měla být něco jako obor lidského počínání, který se zabývá zkoumáním záhadných a nevysvětlitelných přírodních jevů a úkazů, z hlediska současné vědy, techniky a souhrnného stavu poznání přírodních zákonů.

 

Seriózní záhadolog a seriózní záhadologie je takové zkoumání jevů a úkazů, které se už z principu pokoušejí zkoumat nejrůznějších záhadné jevy a úkazy prostřednictvím jiných záhadných jevů a úkazů, pokud možno co nejhůře dokazatelných nebo nejlépe vůbec nedokazatelných a neověřitelných. Obětují se tak vlastně pro lidstvo, protože jevy a úkazy smějí celý život jen zkoumat, nikdy objasnit. Zavázali se tak a přísahali na svou smrt celému záhadologickému společenstvu i obecenstvu, že se nikdy ani náznakem nepokusí zneužít ke zkoumání jakýchkoliv vyjmenovaných úkazů některých seriózních a základních vědeckých disciplín, jako například fyzika, chemie, matematika, biologie, medicína, botanika, nebo jakýkoliv z jejich podoborů nebo interdisciplinárních směrů. Vystavovali by se totiž obrovskému nebezpečí, že by se jim mohlo nešťastnou náhodou nebo jakoukoliv nepředpokládanou shodou okolností podařit přispět k objasnění nějakého podobného úkazu, jevu nebo záhady.

 

Pokud někdy přeci jenom nějakého "odborníka" z vyjmenovaných oborů ke svému bádání přizvou, dávají si velmi bedlivý pozor, aby byl alespoň tak neschopný a hloupý jako oni sami, aby jim jejich dlouho tak obtížně budovaný chatrný domeček z karet příliš nepobořil. Ve skutečnosti se ale o žádné odborníky nejedná, v naprosté většině se jedná o naprosté diletanty. Jako příklad je možné uvést vyjádření "zemědělských odborníků" ve smyslu, že poškození buněk a tkání ve zkoumaných rostlinách odpovídá poškození způsobenému mikrovlnným zářením. Kterýkoliv "zemědělský odborník", který by dokázal něco podobného potvrdit, by tak jen na sebe prozradil, že je totální idiot.

 

Jaké porovnávací metody bylo použito? Jak byla stanovena intenzita expozice tkání mikrovlnným zářením, na jakých vzorcích ověřena, jak byly provedeny a vyhodnoceny slepé vzorky, jak byla stanoveno hmotnostní zasažení (množství energie / hmotnost nepoškozené tkáně, množství energie / hmotnost sušiny)? Kde je zveřejněna zpráva s výsledky měření a statistickým vyhodnocením? Kdo a jakým způsobem dospěl k závěru, že poškození bylo způsobeno právě mikrovlnným zářením, a nikoliv například zářením infračerveným? Jaká další porovnávací měření a pokusy byly vykonány? Kdo výsledky ověřoval, jak byla stanovena ověřitelnost a opakovatelnost provedeného pokusu? Jak je na tom použitá metoda z hlediska verifikovatelnosti a vyvratitelnosti? Milí záhadologové, jakékoliv tvrzení z jakéhokoliv záhadologického věstníku ve smyslu, že "bylo prověřeno, že na rostlinách objevené poškození mohlo být způsobeno mikrovlnným zářením" si můžete strčit do prdele. Takové tvrzení by vám totiž žádný seriózní vědec - zemědělec nebo botanik, nikdy nevydal. Takové tvrzení si totiž dokázali jen sami vycucat ze svých dutých hlav, protože veřejnosti je možné předkládat jen ověřená a ověřitelná tvrzení, vycházející z ověřitelných a reprodukovatelných experimentů.

 

Ve skutečnosti totiž žádný "odborník", který by mikrovlny na poli potvrdil, nikdy neexistoval, záhadologové si ho jen vymysleli, sami zplodili, aby svým žvástům dodali něco jako zdání odbornosti. Úplně stejně jako si circlemakeři vymýšleli své noční cesty do polí. Záhadologové si ho vymysleli proto, protože potřebovali nějak potvrdit svá nesmyslná tvrzení, a laické veřejnosti bohužel většinou tvrzení typu "odborníci se shodli", "laboratorní rozbor potvrdil" postačuje. Záhadologové proto někdy zplodí tvrzení o mikrovlnách, jindy zase například že rozbory na místě bylo zjištěno, že změny tkání a vysušení půdy bylo způsobeno elektromagnetickým zářením o vlnové délce 2,5m. Nebo 52cm, nebo 52 mm, nebo 52 mikrometrů. V posledních létech se stala hitem technologií nanovlákna, takže s velkou pravděpodobností budou dřív nebo později na místě vzniku Crop Circles nacházeny relikty záření v hodnotách nanometrů. Proč ne, když jde o normální viditelné světlo. Co ale zatím záhadologové zjistit nestačili, že se na místě musel vyskytovat nanotermit (látka známá z konspirační teorie WTC 11.9.2001), protože jedině tak mohou na poli vzniknout drobné kuličky a mikroskopické částečky vyredukovaného železa.

 

Záhadologové, vzhůru na pole, v každém budoucím kruhu v obilí se přece nanotermit najít musí!

 

Intermezzo 3, v němž opět nebude o kruzích a pravidelných obrazcích v obilí téměř ani slůvko.

 

Nejhorším hříchem a proviněním z hlediska záhadologie by bylo pokusit se zapojit do řešení některých záhadologicky vymezených jevů základní výzkum. Základní výzkum je totiž sám o sobě, už z pouhého principu, činnost, která objasňuje a vysvětluje, jak věci a procesy v přírodě fungují a pracují. Pro všechny záhadology na světě je proto základní výzkum něco jako obtížný hmyz, instinktivně ho nenávidí, a mají-li k tomu sebemenší příležitost, tedy alespoň v skrytu své hloubavé záhadologické duše si před ním odplivnou. Základní výzkum pro ně totiž současně představuje obrovské nebezpečí, které by jim mohlo někdy vyrvat z náručí jejich tolik hýčkané záhadologické obory.

 

Pokud by se kdykoliv kdekoliv na světě vynořil jakýkoliv i jen nepatrně seriózní pokus o vysvětlení kterékoliv záhadologické disciplíny nebo směru, okamžitě vypukne obrovské hnutí typu: Záhadologové všech zemí celého světa, spojte se! Sešikují se do takového obranného uskupení, že je proti tomu husitský obranný val jen děravý cedník. Jest se domnívati, že vztahy jsou velmi podobné i v rovině opačné. Kterýkoliv seriózní vědec, kterému se podařilo alespoň i jen nepatrně nahlédnout nebo využívat výsledků, natožpak dokonce nějaký čas v oblasti základního výzkumu setrvat a jemu se věnovat, při vyslovení jména kterékoliv záhadologické disciplíny v duchu pronese něco ve smyslu: "Záhadologové všech zemí celého světa, vyližte si prdel!".

 

Objasněním by okamžitě jakákoliv záhada přestala být záhadou, a záhadologové, kteří se jí věnovali, by přestali být záhadology. Pokud by totiž i jen jakýmkoliv nedopatřením vlastní činností přispěli k objasnění jakékoliv záhady, stalo by se z nich něco pro ně zcela nepřijatelného, obtěžujícího, něco s čím opravdu z hloubi duše opovrhují - seriózní vědec, věnující se výzkumu, nedejbože dokonce základnímu, který ve svém oboru něco úspěšně objasnil (záhadu). To však záhadologové nikdy nesmějí, protože by už z pouhého lingvistického hlediska okamžitě přestali být záhadology. Objasněná záhada už záhadou není, a kterýkoliv záhadolog který se jejím zkoumáním do té doby zabýval, a nedejbože by ji snad nějakou záhadnou shodou okolností vyřešil, okamžitě přestane být záhadologem. Toť smutný osud záhadologů. Seriózní vědce, vědu a výzkum ve skutečnosti nemají vůbec v lásce. Opakovatelnost a ověřitelnost, tyto dva pilíře veškerého vědeckého výzkumu na celém světě, přímo z hloubi duše nenávidí. To vše z prostého a jednoduchého důvodu, protože jakákoliv vědecky objasněná záhada je připraví o jejich tolik let budovaný a tak zoufale propagovaný záhadologický chlebíček, a odkrojí z něho značný krajíc. Sami se sice snaží svá tvrzení obalit do co největšího množství rádobyvědeckých pojmů a specifikací, (měření radioaktivity u Crop Circles, "vědecké důkazy" působení mikrovlnného záření na rostliny a mnoho dalších podobných) ve skutečnosti se ale jakéhokoliv seriózního vědce snaží od jakéhokoliv seriózního průzkumu v dané oblasti odradit. Proto vezmou velmi rádi zavděk jakoukoliv spikleneckou nebo konspirační teorií.

 

Kterýkoliv záhadolog by si jakýmkoliv pokusem o objasnění záhady pod sebou definitivně podřezal větev, a byl by okamžitě vyobcován ze záhadologické komunity navěky. Daleko za hradby, v posměšné čepici a za zvuků kutálky, vyhrávající hanlivé melodie. Proto záhadologové jakýmkoliv "objasňováním" kterékoliv záhady ve skutečnosti kolem spřádají pavučinu záhady mnohem větší, a pokoušejí se ji v naprosté většině "vysvětlit" prostřednictvím jiné záhady nebo spiklenecké teorie, která je ve skutečnosti ještě mnohem hůř vysvětlitelná a dokazatelná, než původní záhada, kterou se pokoušeli objasnit. Veškeré jimi přinášené důkazy a tvrzení jsou založeny na naprosto nedokazatelných a neověřitelných tvrzeních, a nikdy, proboha nikdy, nedejbože a ještě jednou naposled nikdy by si sami od sebe aktivně nepřizvali k řešení jakékoliv jimi zkoumané záhady jakéhokoliv seriózního vědce nebo výzkumníka. Nedejbože dokonce ze základního výzkumu, ti by totiž byli schopni jakékoliv jejich bludy a výmysly opakovanými a seriózně vedenými pokusy zcela vyvrátit.

 

Jedním z příkladů, kam jsou schopni záhadologové pro spřádání svých pavučin například sáhnout, mohou být známé Ley Lines. Má se jednat o dráhy, propojující starodávná kultovní místa, archeologické objekty a sakrální stavby. Jedná se o tvrzení jakýmikoliv vědeckými postupy naprosto nedokazatelné, ani vyvratitelné, protože například v Británii je možné nalézt takové linie prakticky pro každé místo jakéhokoliv nálezu nebo pozorování, vzhledem k tamní hustotě archeologických nalezišť, kultovních míst, kapliček, kostelů a božích muk. I v případě, že by snad takové nějaké propojení nebylo možné nalézt, je možné prohlásit, že se tam pravděpodobně někde něco takového v minulosti nacházelo (archeologie), jen to dosud nebylo objeveno. Jakákoliv "intenzita působení" je samozřejmě zcela neměřitelná, proto ani nedokazatelná ani nevyvratitelná, a proto ani neověřitelná. Je to tedy přesně příklad onoho hezky propečeného záhadologického chlebíčku, kterého se budou držet navěky jako hnědá barva košile.

 

V intermezzu 2 byla poznámka:

Kdo chce kruhy a jakékoliv obrazce v obilí navštěvovat, ať si tam klidně chodí, ale hlavně ať tam nikoho ssebou nevodí. Mohl by si totiž opravdu hodně nakoledovat, jak bude někdy časem vysvětleno v Intermezzu 2.

 

Mohl by také krásně skončit v lochu za §283, §286, §287 (dřív §187, §187a, §188, §188a)

 

Nevědomost hříchu nečiní - takhle se na problém dívá Bible. Bylo by možné i přeložit  jako "Lidská hloupost by se trestat neměla". Snad proto, že takoví lidé jsou už sami pro sebe velkým neštěstím a trestem. Bohužel ale velmi často ještě mnohem větší neštěstí znamenají takoví jedinci pro své okolí.

 

Seriózní záhadologie. Co to proboha má být? Jak je možné, že může existovat někdo tak hloupý, že dokáže spojit dva tak neskutečně antagonistické pojmy? Opravdu si někdo myslí, že když běhá po poli v kruhu z obilí několik zjevně pomatených individuí a proutky se jim v rukách otáčejí jako kola socialismu, že to má něco společného se seriózním výzkumem? Mimochodem, proutky by se v obilných kruzích otáčely i cvičené opici, pokud by stejně jako záhadologové neměla zavázané oči. Jenže opici, ani jakékoliv jiné zvíře, by do kruhů v obilí nikdy nikdo nedostal, jedině dovézt v kleci.

 

Snad ještě měření s kompasem má nějaký význam, jedná se o měření objektivně existujících hodnot, a jejich odchylky je možné zcela objektivně vysvětlit. Lepší by byl samozřejmě kompas inklinační, ještě lepší by byl magnetometr. Mimochodem, jak je nebo bude někde uvedeno, činil tak už před více než 100 lety pan Pockels, a věděl velmi dobře, že odchylky geomagnetického pole na nejrůznějších místech jsou způsobeny výbojem blésku. Někdy je těch záhadologů člověku až trochu líto. Stačilo se jen zeptat. (do vyhledávače zadat bez uvozovek: Pockels, magnetisation, basalt)

 

Ale dál. Už samotný pojem záhadologie je protimluv, protože se snaží přiřadit povětšinou zmatenému a neschopnému, velmi subjektivnímu konání a činnostem dojem serióznosti prostřednictvím přiřazení koncovky -logie. Proto jakékoliv vyslovení pojmu "seriózní záhadologie" je jen dalším, zesíleným, ještě více zmateným pokusem o dosažení nemožného. Mimochodem, není vůbec bez zajímavosti, že v anglickém jazykovém prostředí se slovo záhadologie vůbec nepoužívá, představuje jen něco jako slovní odpad. Je možné se o tom přesvědčit prostřednictvím oblíbeného Gůglíku: záhadologie - 38 000 výsledků. Mysteriology - 3 000, tj. víc než 10x méně. Inu, slovní odpad, je vidět že ti angláni to mají v hlavách poněkud lépěji srovnané než našinci. Pro kontrolu je možné zjistit, jak s vedou některá z běžně existujících a používaných slov. Astronomie - 8 milionů výsledků, Astronomy - 132, tj. víc než 16x tolik. Chemie - 95 miliónů, chemistry - 355. Voda - 97 miliónů, water - 3,32 miliard. Biology - 292 miliónů, biologie - 60. Sun - 3,26 mld, slunce 15 miliónu. Obloha - 2,2 miliónu, sky - 1,47 mld. Blesk - 15 milionů, lightning - 292. Sníh - 17 milionů, snow 1,16 mld. Každé existující běžně užívané české slovo má v anglickém ekvivalentu 10 - 30 násobek ve výsledcích vyhledávání. Nezbývá, než označit samotné slovo záhadologie za slovní odpad, jazykovou zpotvořeninu, která se snaží tvářit něčím úplně jiným, než čím ve skutečnosti je. Koncovka by totiž měla navodit zdání něčeho logického, seriózního, ve skutečnosti se ale spíš jedná o pochybnou zábavu pochybných individuí téměř zvráceného druhu.

 

Člověk, který je sám sebe ochoten a schopen označovat a nazývat jako seriózní záhadolog, tím dává ve skutečnosti poměrně prokazatelně najevo, že je prostý a jednoduchý pablb. Dávat kamkoliv do vzájemné blízkosti slova záhadologie slovo seriózní je protimluv. Záhadologie existuje pouze v českém jazyce, jinak se jedná o neexistující patvar, pavědu. (Google: záhadolog - 58000 výsledků, záhadologové - 60000, mysteriologist - 271ks, mysteriologists - 7ks)

 

Kterýkoliv záhadolog se do svého oboru pasoval sám, a ve skutečnosti se v něm ani příliš nevyzná, ani mu příliš nerozumí. Záhadologie se totiž (naštěstí) nikde na světě neučí ani nestuduje. Možná snad jedině v Rusku. Většina záhadologů celého světa (nebo spíš česka) jsou, podobně jako circlemakeři, lidé velmi hloupí. Už jenom tím, že sami sebe nazývají záhadology, což jim přísně vzato především z lingvistického hlediska přímo zakazuje jakoukoliv záhadu řešit. Mají proto dovoleno ji pouze evidovat, dokumentovat a zkoumat, ale ani náznakem se ji nesmí pokusit řešit. Kdyby se ji totiž pokusili řešit, nebo ji dokonce nedejbože vyřešili, přestala by to už být záhada, oni by okamžitě přestali být záhadology a byli by ze záhadologické komunity nemilosrdně vyobcováni. Za jejich hloupost by je ale podle Bible nikdo trestat neměl.

 

Žijeme ale v právním státě, a neznalost zákona neomlouvá. Podle zákona by se tedy za hloupost (= neznalost zákonů, nejenom těch přírodních, ale hlavně trestních) trestat mělo, právě především proto, že jejich neznalost neomlouvá. Je samozřejmě možné lehce pominout velmi smutnou skutečnost, že v oblasti fyzikálních, biologických, botanických i jakýchkoliv jiných přírodních zákonů jsou téměř všichni záhadologové naprosí diletanti a žabaři, protože to je čistě jejich soukromá záležitost. Za jejich zjevné prohřešky proti zákonům trestním by ale potrestáni být měli.

 

§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,

c) ve značném rozsahu, nebo

d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let.

(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo

d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

 

§ 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,

c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

 

Záhadology celého světa, kteří se nepřetržitě svolávají ke každému kruhu v obilí, aby tam potom čichali k zemi, je možné považovat za organizovanou skupinu působící ve více státech. Neustále spolu čile komunikují, a přesvědčují se navzájem, které jejich vysvětlení některých záhad je záhadnější než druhé. Bylo by možné konstatovat, že to občas vypadá, jako by mezi sebou soutěžili, kdo vytvoří jako pokus o vysvětlení nějakého nepochopitelnéh efektu nebo jevu větší blud.

 

Snaží se nepřetržitě ze svých bludů získat co největší majetkový prospěch, prostřednictvím jejich publikování v tiskovinách a publikacích podřadného charakteru. Další zisk se snaží realizovat prostřednictvím internetových stránek s placeným přístupem. Za úplatu pořádají organizované zájezdy do kruhů v obilí. Neznalost zákona neomlouvá, a oni prokazatelně jako mezinárodně organizované skupiny už desítky let tahají zcela neinformovanou a před jakýmkoliv nebezpečím - jedy - odborně nepoučenou a nechráněnou laickou veřejnost, včetně dětí, i mladší než 15 let.. Jako koťata nebo spíš pokusné králíky na místa s prokazatelnou přítomností jedů a narkotik. Ty bude možné kdykoliv v budoucnosti objektivně kvalitativně i kvantitativně stanovit a určit koncentraci.

 

Příklad působení drog, narkotik, toxikomanie jako z učebnice. Celkem jsou jenom na tomto jediném webu přítomné asi tři. Další, a ještě jedenn

 

Oxid Uhličitý - bušení srdce, bolesti hlavy, pocit sucha v ústech, změny tepové frekvence a krevního tlaku, pocení, třes. Oxid Uhelnatý - malátnost, mdloby, dezorientace v prostoru, vidiny, poruchy vědomí, halucinace, myšlenkové poruchy. Kyanovodík a jeho sloučeniny - pocit kovové chuti v ústech. Jedná se o poměrně zjednodušené charakteristiky, ale jako základní informace plně postačí. I přesto, že vyjmenované účinky jsou poměrně nespecifické a prolínající se. Je možné je například zaměnit s příznaky celé řady onemocnění nebo účinků léčebných preparátů. Všechno, co bylo zjištěno poměrně podrobným sběrem dat z desítek odborných chemických, lékařských a toxikologických publikací a konzultacemi s odborníky v oboru by se nevešlo do deseti takovýchto pojednání.  Možná se jim bude někdy v budoucnu podrobněji věnovat jeden monotématický díl. Bylo by potřeba opravdu hodně bujné fantazie k dosažení představy, že všichni návštěvníci obrazců v obilí trpěli začínají chřipkou, angínou (příznaky CO, CO2), nebo prodělávají chemoterapii (kyanovodík).

 

Jak už zmíněno, někteří návštěvníci Crop Circles pravděpodobně patří mezi jakési bílé vrány. Znamená to, že se jedná o osoby, které byly intoxikovány kyanidovým iontem, a přesto o tom mohly někomu podat svědectví. Málokterá osoba, která se totiž během svého života s kyanidovými sloučeninami potkala, měla na to, aby se se svým okolím podělila o své zážitky, víc času než přibližně dvě minuty.

 

§ 287 Šíření toxikomanie

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem  činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) vůči dítěti, nebo

c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.

 

Záhadologové celého světa páchají své kriminální delikty spojené s Kruhy v Obilí jako členové organizované skupiny, dokonce působící ve více státech, dokonce působící snad ve všech státech světa. Nabádají důvěřivé jedince k návštěvám a pobytu v kruzích v obilí, kde se prokazatelně nacházejí jedovaté látky, které u exponovaných osob způsobují změny v přenosu kyslíku (odborný termín pro stav po aplikaci drogy). Navozují tak pocity podobné nebo zcela shodné s účinky drog, podobné nebo zcela shodné stavu blízkého smrti (hypoxie). V přesnější definici se jedná o "subletální dávkování smrtelně jedovatých látek". Subletální dávkování smrtelně jedovaté látky je samozřejmě i jakákoliv aplikace drogy. Záhadologové své činy páchají a své oběti nabádají tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Podle toho, co občas z některých záhadologů vypadne, to semtam vypadá, jako by na drogách občas byli i oni sami.

 

 

Předpověď do budoucnosti

V tomto odstavci bude vyslovena tzv. predikce (nebo i prognóza). Jedná se o určitý druh předpovědi, založené na objektivních pozorováních a vyhodnocených experimentech, jednu z mnoha metod seriózního vědeckého (základního) výzkumu, o kterém nikdy žádný záhadolog nezaslechl ani slovo. Přítomnost jedovatých látek na místech vzniku Crop Circles bude prokázána, naměřena, ověřena a dokázána, objektivními měřicími postupy a metodami. Někdy po roce 2012, že by něco vzkázali staří Mayové? Především CO, CO2, ale s velkou pravděpodobností také i něco mnohem horšího. Záhadologové se mají nač těšit. Některé pocity lidí vystavených působení subletálních dávek CO, CO2 se až neuvěřitelně podobají účinkům drog, abstinenčním příznakům, vedlejším účinkům nebo takzvanému "dojezdu" dávky. Od některých příjemných, veselých až bláznivých halucinací a euforie až po velice nepříjemné pocity. Při předávkování samozřejmě následuje exitus neboli smrt. Inu, drogy. Některé pocity lidí, kteří se někdy nacházeli na místě výskytu Crop Circles, jako by smažkám z injekčních stříkaček vypadly. Odkaz, další odkaz, ještě jeden odkaz.

 

Není vůbec vyloučeno, že u mnoha lidí, včetně sebe samotných, aniž by to jakkoliv tušili, už se jim na podobné jevy v průběhu let podařilo vypěstovat těžkou závislost. ***Jedná se o navození  závislosti napodobující drogovou závislost, způsobenou podáváním subletálních dávek smrtelně jedovatých chemikálií, prostřednictvím navození stavu blízkého smrti. Jde o stavy podobné hypoxii - navození nedostatku kyslíku, přidušení, které vedou až ke změněným stavům vědomí, euforii a příjemným halucinacím, připomínajícím zážitky na drogách.*** Jen podstatně levnější. Barevně zvýrazněné věty mezi hvězdičkami nejsou jen nějaké vlastní výmysly nebo výplody autora tohoto textu, jde o téměř doslovné citace ze seriózních toxikologických publikací, možná jen trochu zkreslené překladem nebo zobecněním. Originály jsou v angličtině.

 

"Návody"

Některé záhadologické stránky dokonce obsahují velmi podrobné návody typu "nalezený obrazec co nejpodrobněji změřte, pokuste se na místě ověřit co nejvíc fyzikálních veličin", např. odchylky magnetického pole, zkontrolujte vlhkost půdy, a podobně. Zapište, zda jste na místě nepociťovali něco zvláštního, například brnění konečků prstů, bolesti hlavy, hučení v uších, nevolnost, euforii, malátnost, halucinace. Neboli vlastně v jiném slova smyslu "na místě se zdržte co nejdéle", a někdy snad dokonce i doporučení ve stylu "dýchejte zhluboka, aby se vám co nejvíce roztahoval hrudní košíček", a pozorujte, jestli z toho náhodou nezačnete blouznit.

 

Odeberte kontrolní vzorky z kruhu v jeho dvou třetinách, ve čtrnácti osmnáctinách, šestnácti sedmnáctinách. Změřte průměry a délky kolének rostlin nepoškozených i poškozených, stojících i ležících, rovných i ohnutých. Změřte délku osin ječmene, u ležících stébel vzdálenost ohybu od země. Spočítejte a zvažte zrna v klasech polehlých i nepolehlých rostlin. Spočítejte žížaly, cvrčky, udělejte rozhovory s krtky a sysly, žábami a myšmi, které na místě potkáte.

 

To by tak bylo z dnešního dílu o nebetyčné hlouposti některých průzkumníků kruhů v obilí celého světa vše. Samozřejmě existuje i mnoho velmi seriózních, například v Itálii.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

      
z