Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-efekt-centrálneho-otvoru.
lightning
Centrálna "diera po kolíke"
ako je možné sa presvedčiť, výboju blesku naozaj nedá "veľa práce", aby niečo také vyrobil
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

Tragédiou vedy je znehodnotenie krásnych hypotéz nepríjemnými faktami.  T.H. Huxley
Ak urobíš veci správne, ľudia si nebudú istí, že si vôbec niečo urobil.
Nikdy som nič nevytvoril omylom, ani žiadny môj vynález nevznikol omylom, všetko vzniklo vďaka práci. T.A.Edison

Kruhy v obilí, Agrosymboly Efekt diery do prdele

PagPh
Motto: Okamžite, akonáhle sa čelo výboje dotkne povrchu zeme, pokračuje jeho energia ďalej do podzemia. Stovky tisíc ampér. To nemusí prebiehať vždy rovnako - kolmo dolu, šikmo do strán, čiastočne aj po povrchu zeme.

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Veľmi často je v centre obrazca nájdená "diera po kolíke". Ako je už naznačené na stránke Blesky, alebo niekde v jej podmenu, výboju blesku naozaj nedá "veľa práce", aby niečo také vyrobil. Zapichne sa do krajiny rýchlosťou 100 - 200 tisíc kilometrov za sekundu, a počas niekoľkých mikrosekúnd prenáša energiu, postačujúcu na pohon niekoľkých elektrických lokomotív po mnoho hodín. Ako bude časom zrejmé z doprovodných snímok umiestnených tu, na mnohých miestach kde výboj blesku dopadne, naozaj niečo také vytvorí. Zmätení prieskumníci kruhov v obilí trochu nešťastne z toho dôvodu pripisujú ich vytvorenie ľuďom - zapichnutá tyč, povrázok, a tak ďalej. Nezostáva, než im túto naozaj mylnú domnienku vyhovoriť. Pre začiatok snáď bude stačiť obrázok, ktorý naznačuje, ako by vyzeral každý, kto by sa nachádzal na mieste presne v okamihu, keď tam bola diera do zeme naozaj vytváraná jej skutočným autorom.

 

 

thejakartaglobe.com

 

"We found a 25-Centimeter-deep and four-Centimeter-wide hole in the center of the Crop Circle that we believe was made by a polia or a pipe," she said.

 

...

 

"We will find whoever did this and reveal their Motives," Sleman Police Chief Adjutant Sr. Comr. Irwan Ramaini said.

 

Irman Ramaini si môže dať desiatu, a autora obrazcov už radšej nehľadať. Najlepšie bude mu popriať, aby sa s ním nikdy v živote naozaj nestretol.

 

 

Ako vyplýva z dennej tlače, niektorý návštevník úkazu sa ale s "kolegom" skutočného autora obrazce skutočne stretol, a tak už nezostáva než mu popriať večný pokoj ...

 

 

 

 

Tu novo uvádzané tvrdenia sú v príkrom rozpore s odhadmi mnohých samozvaných "odborníkov" na kruhy v obilí, ktorí sa Crop Circles zaoberajú roky.

 

But Ray Cox, chairman of the Centre for Crop Circle Studies, says all but the most simple patterns are created by humans

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/wiltshire/3552168.stm

Last Updated: Thursday, 12 August, 2004, 16:17 GMT 17:17 UK

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1496296.stm (aug 2001)

Napríklad Colin Andrews, (v roku 2001 sa venoval Crop Circles 18 rokov) vtedy tvrdil, že 80% pravidelných kruhov sú falzifikáty vyrobené ľuďmi. To je v príkrom rozpore s tvrdením tejto novej teórie, ktoré tvrdia, že toľko idiotov a takých na svete nie je, aby niečo také vytvorili. Ľuďmi je v skutočnosti vytvorené hlboko pod zlomok jediného percenta všetkých nájdených aj nenájdených pravidelných i nepravidelných obrazcov v obilí. Vo vyššie uvedenom článku BBC je tiež vyslovený názor, že ľuďmi sú vytvorené predovšetkým jednoduchšie tvary. Ako je ale na mnohých miestach www.cropcirclesonline.com opakovane dokazované, pre výboj blesku nie je nič jednoduchšie, ako vyrobiť jednoduchý osamelý kruh v obilí. Ten sa ale objaví najčastejšie až mnoho týždňov po výboji, čo výskumníkov dokonale zmätie. Okrem toho, ďalšie zmätenie, oveľa väčšie, výskumníkom prinesie iná skutočnosť, na mieste sa vyskytujúca. To už je ale naozajstný majsterský kúsok, čerešnička na torte, ukážkové majstrovské dielo, majstrovský kúsok našej Matičky Prírody, ktorá tak len dokazuje, že si z nás (ja, vy, my, oni, ľudstvo, mankind) môže a dokáže robiť hlupákov takmer v každom okamihu, kedy sa jej zapáči.

 

 

Diera po kolíke.

Diera po kolíke, hlasno ospevovaná a presadzovaná choromyselnými výskumníkmi záhad aj skeptikmi na celom svete a vynášaná nimi do nebies a ešte oveľa vyššie.

 

Diera po kolíku, ako najväčší dôkaz skutočnosti, že kruhy v obilí sú vyrobené ľuďmi. Diera po kolíku, na ktorej realizáciu (premiestnenie materiálu) nie je potrebné vynaložiť väčšiu silu ako niekoľko Joulov. Pre výboj blesku totiž naozaj nie je nič jednoduchšie, ako podobnú "dieru po kolíku" vyrobiť presne v okamihu, keď sa zapichne do zeme. Spotrebuje na to (veľmi hrubý odhad) pravdepodobne oveľa menej než 1/10^9 energie (miliardtina), ktorú na svojej ceste medzi nebom a zemou prenáša a vyžiari. Takýchto podobných "dier od kolíka" (úplne rovnakým spôsobom vzniknutých) sa pravdepodobne v poliach a trávnatých porastoch celého sveta vyskytuje veľa cez celú jednu miliardu každý rok. To by sa ale crop circle makeri naozaj veľa nabehali, než by ich všetky vyrobili, až by z toho mali ploché nožičky. Nehľadiac na to, že by sa v takom prípade počas tak častých návštev polí úplne zákonite občas s pravým autorom kruhov v obilí stretli, a poľnohospodári by potom na niektorých miestach v poliach namiesto obilia odvážali náhodne roztrúsené crop circle makery alebo ich časti.

 

Nehľadiac na prostý a jednoduchý fakt, že niektorý výskumník mohol na mieste odobrať vzorku pôdy, a neinformoval o tom iné výskumníky.

 

Po podrobnejšom preskúmaní naprostej väčšiny "dier po kolíku" by sami prieskumníci Crop Circles kdekoľvek na svete museli úplne zákonite dospieť k záveru, že naopak žiadny identický otvor zaradením akéhokoľvek predmetu do zeme a jeho opätovným vytiahnutím vytvoriť nedá. Stačila by jednoduchá demonštrácie.

 

Tiež možné, že vo veľkom množstve takýchto popisovaných prípadov pozorujú iba vchodové priestory do príbytkov niektorých poľných hlodavcov.

 

Charakteristický tvar - už z tvaru sa dá pomerne jednoducho usúdiť, že diery po kolíku vznikajú čiastočne mechanicky, sčasti termálnymi procesy, čo by bolo možné dokázať aj jednoduchým experimentom alebo počítačovou simuláciou, čo zatiaľ nebude ani realizované. Zatiaľ.

 

Z niektorých "dier od kolíka" sa bezprostredne po ich zhotovení stanú dočasne "miniatúrne žriedla", z ktorých vyviera na povrch zmes horúcej pary, vody a blata. (foto) Výboj blesku totiž umiestni pod zem počas zlomku sekundy niekoľko kilowatthodín, ktoré sa tam jedak dlhšiu dobu zdržia ako akumulované teplo, a zrobí tam aj ďalšie "nešplechy", ktorých väčšina bude vysvetlená na stránkach a podstránkach Anomálie.

 

Podobné "prírodné žriedla" by dokonca boli schopné vynášať na povrch z hlbín zeme nejaké biele prášky (SiO2), ktorých objavovanie je ale možné považovať vzhľadom k charakteru niektorých miest a okolnostiam nálezu skôr za podvrh. Nemusí ale tomu tak byť vo všetkých prípadoch.

 

Mnoho prípadov "dier po kolíku" nájdené aj v roku 2011, aj v Česku, časom tu bude konkretizované.

 

Takže nabudúce, raz a navždy: "Diery od kolíka" nie sú, a nikdy neboli dôkazom, že kruhy v obilí sú vytvárané ľuďmi, v prevažnej väčšine prípadov je tomu presne naopak. Všetky (alebo drvivá väčšina) menovaných dier po kolíku boli, rovnako ako kruhy v obilí, vyrobené ich skutočným a jediným autorom, výbojom blesku (inokedy hlodavcami). Pozri obrázky1, 2. Je snáď medzi publikom niekto, kto by bol ochotný tvrdiť, že keď je v moci a prirodzenosti výboja blesku spôsobiť toto, že by nebol schopný na poli "vyrobiť" dieru po kolíku? Jednou vecou si totiž môže byť ctené publikum úplne isté. Presne v čase, keď na poli diera po kolíku vznikala, nebol široko ďaleko nielen žiadny crop circle maker, ale ani žiadny iný človek. Keby tomu totiž tak náhodou bolo, bol by celkom zákonite po nejakom čase na takom mieste nájdená jeho mŕtvola, a v niektorých ojedinelých prípadoch ani to nie (mrchožrti sa postarali).

 

Výboj blesku totiž prenáša a vyžiari toľko energie, že by pre neho nebolo absolútne žiadnym problémom (v niektorých ojedinelých prípadoch, záleží hlavne na tom, ako presne a cielene sa "trafí"), nejakého podobného nešťastného tancujúceho derviša alias crop circle makera nad poľom rozprášiť na ploche niekoľko hektárov v podobe obláčiku prachu a niekoľkých tisíc zuhoľnatených ohorených fragmentov neprevyšujúcich veľkosťou pingpongovú loptičku, tak ako by v jeho tesnej blízkosti aj vo vnútri neho explodovalo niekoľko sto kg TNT.

 

Ide o údaje získané dlhoročným výskumom, pozorovaním a meraním reálnych výbojov bleskov. Štúdiom odbornej literatúry je možné sa veľmi podrobne zoznámiť s energetickou bilanciou výboja blesku rovnako ako s jeho príčinami vzniku, priebehom a následkami. Aj z najrôznejších na internete dostupných zdrojov. Námatkovo napríklad Rakov - The Lightning Discharge (foto), A predovšetkým: Rakov, Uman - Lightning: Physics and Effects, čo by mala byť akási štartová "Biblia" pre kohokoľvek, kto sa chce o výbojoch blesku čokoľvek dozvedieť.

 

Slovo k prieskumníkom

Prieskumníci kruhov v obilí by mali čo najrýchlejšie prestať tak tvrdošijne lipnúť na tom, že "diera od kolíka" v centre obrazca je znakom jeho sfalšovania ľuďmi, ktorí si odtiaľ natiahli povrázok ..., a tak ďalej. Iste nikto nebude protestovať proti tvrdeniu, že crop circle makeri sú ľudia veľmi hlúpi. Iste ale každému dôjde, že akýkoľvek sebehlúpejší jedinec, by takéto známky svojej činnosti, ktoré by ho mohli tak ľahko prezradiť, dokázal veľmi ľahko zahladiť, stačí k tomu jediný pohyb. "Diery od kolíka" v skutočnosti zanechal na mieste niekto úplne iný, kto vôbec nemá potrebné akékoľvek stopy po svojej činnosti zahladzovať. Ani to tak nejako nerobí, ba naopak. Až je objavia nabudúce, mali by radšej miesto nesúvislého bľabotania slov crop circle maker, hoaxeri a falzifikátori zložiť klobúk, a ďakovať bohu, že sa na onom mieste nenachádzali v čase, keď tam bol aj on. Jediný naozajstný tvorca obrazcov, ktorého prácu už desiatky rokov tak do detailu skúmajú, a vôbec sa im to nedarí. Dopadli by úplne rovnako, ako desiatky až stovky kilogramov drobných živočíchov na zemi i v blízkom podzemí, ktoré presne v čase, keď "zapichol kolík", úplne nemilosrdne zabil, a to isté by urobil aj s nimi. Z hľadiska prírody (NATURE) by sa zas tak príliš nestalo, menované živočíchy sa len zaradili do potravinového reťazca o niečo skôr, ako je tomu v ich prípade obvyklé. Ak by sa tam nachádzal, zaradil by sa do potravinového reťazca aj akýkoľvek na takomto mieste práve pracujúci crop circle maker (v jeho prípade by sa okrem zaradenia do potavinového reťazca išlo tiež o daň z hlúposti). To všetko, čo na mieste autor obrazcov vykonal, vrátane výroby obrazca, mu netrvalo dlhšie ako desať milióntin sekundy, to by si všetci absolvovaní výskumníci Crop Circles mali veľmi nahlas aspoň raz, alebo niekoľkokrát zopakovať, desať milióntin sekundy, a zapichol sa do zeme rýchlosťou 100-200 tisíc kilometrov za hodinu. Prenášal a vyslal pritom energiu, na ktorú by elektrická lokomotíva prešla niekoľko tisíc kilometrov, alebo dokonca ešte oveľa väčší. Nie je preto potrebné sa vôbec čudovať, že sa na mieste nachádza čo sa tam nachádza, vrátane najrôznejších anomálií. To že naozaj vie vyrobiť "dieru po kolíku" je možné sa presvedčiť na desiatkach tisíc snímok z celého internetu, na ktorých sú zdokumentované následky výbojov blesku do čohokoľvek. (Google - hľadať obrázky, zadať: " lightning strike "+ roof, tree, damage alebo tak niečo). Z nájdeného materiála je možné pomerne objektívne posúdiť, čo výboj blesku dokáže aj len po mechanickej stránke. Tiež je potrebné si uvedomiť, že úplne rovnakú prácu by bol schopný odovzdať na ktoromkoľvek milimetri svojej cesty, ktorá je v priemere dlhá dva kilometre.

 

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetického poľa generovaného výbojom blesku

Hodnota prúdu sa blíži 106 - miliónu Ampérov (známe školské experimenty 20 - 30 A)

 

  

Presne v okamihu výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované aj privedené (ionizovaným vzduchom, koronový výboj) elektrické prúdy. Vďaka nim sa steblá a ďalšie časti rastlín správajú ako akýkoľvek iný vodič a vykazujú v takom okamihu elektromagnetické vlastnosti.

 

Išlo pravdepodobne o jednu z najväčších mystifikácií a zábavy, kanadských žartíkov, ktoré si kedy Matka Príroda z užaslého ľudstva robila stovky aj tisícky rokov.

 

S uvedenými myšlienkami je možné nesúhlasiť, je možné proti nim aj protestovať, je to ale asi tak naozaj všetko, čo sa s tým alebo proti tomu dá robiť. Tzv. postulát Járu Cimrmana.

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Hlavnú vlastnosťú hlupákov je všímať si chýb ostatných, a zabudnúť na svoje vlastné.  Marcus Tullius Cicero
Základné pravidlo inteligentnej fušeriny je, nepoztrácať žiadne súčiastky.  P.Ehrlich
Ľudia sa rodia nevedomí, nie hlúpi. Hlupákov z nich urobí až škola. B.Russell
pz