ביבולים - מדע, טכנולוגיה, מחקר וחינוך לחימה נגד פסוודו. http://www.cropcirclesonline.com עדכון RSS של אינטרנט הביס פסוודו ואמונות טפלים. he חדשות על הסבר ביבולים. גלים אלקטרומגנטיים מברקים ברזוננסים וההפרעות שלהם. http://www.cropcirclesonline.com/nature-science/crop-circles/he ביבולים הסבר, לחלוטין ורק מדעיים וטבעי. מדע, טכנולוגיה, מחקר וחינוך לחימה נגד פסוודו ואמונות טפלים. ציינו ומשמש מספר הדיסציפלינות מדעיות מדויקות וטבעיות - בוטניקה, פיסיקה, כימיה, אנטומיה ופיזיולוגיה של צמח, צמח פתולוגיה, גורמים ללחץ אביוטי, ארכיאולוגיה (גם מהאוויר), מטאורולוגיה ועוד רבים אחרים.