محافل زراعت و اصلاح نباتات - علوم، فن آوری، پژوهش و آموزش و پرورش. http://www.cropcirclesonline.com آر اس اس از وب شکست دادن شبه علم و خرافات. fa اخبار در مورد محافل محصول توضیح. امواج الکترومغناطیسی از رعد و برق، رزونانس و دخالت خود را. http://www.cropcirclesonline.com/nature-science/crop-circles/fa محافل زراعت و اصلاح نباتات توضیح، به طور کامل و تنها علمی و طبیعی است. علم، فن آوری، پژوهش و آموزش و پرورش. ذکر شده است و با استفاده از تعدادی از رشته های دقیق علمی و طبیعی - گیاه شناسی، فیزیک، شیمی، گیاه آناتومی و فیزیولوژی، آسیب شناسی گیاهی، عوامل استرس غیر زنده، باستان شناسی (هوایی)، هواشناسی و بسیاری دیگر.