Cylchoedd cnwd - Gwyddoniaeth, technoleg, ymchwil ac addysg yn erbyn pseudoscience. http://www.cropcirclesonline.com Feed RSS ar y we curo pseudoscience ac ofergoelion. cy Newyddion am gylchoedd cnwd esboniad. Tonnau electromagnetig o mellt, eu adleisiau ac ymyriadau. http://www.cropcirclesonline.com/nature-science/crop-circles/cy Cylchoedd cnwd esboniad, yn gyfan gwbl a dim ond gwyddonol a naturiol. Gwyddoniaeth, technoleg, ymchwil ac addysg yn erbyn pseudoscience ac ofergoelion. Crybwyllir a defnyddio nifer o union ddisgyblaethau gwyddonol a naturiol - botaneg, ffiseg, cemeg, anatomi a ffisioleg planhigion, phytopathology, ffactorau straen anfiotig, archeoleg (o'r awyr hefyd), meteoroleg, a llawer o rai eraill.