Житните кръгове - науката, технологиите, научните изследвания и образованието против псевдонаука. http://www.cropcirclesonline.com RSS емисия на уеб побеждавайки псевдонауката и суеверията. bg Новини за житните кръгове обяснение. Електромагнитните вълни от мълния, техните резонанси и смущения. http://www.cropcirclesonline.com/nature-science/crop-circles/bg Житните кръгове обяснение, пълно и само научна и естествено. Науката, технологиите, научните изследвания и образованието против псевдонауката и суеверията. Споменат и използвани редица точни научни и природни дисциплини - ботаника, физика, химия, анатомия и физиология на растенията, фитопатология, абиотични стресови фактори, археология (също ефирна), метеорологията и много други.