Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-Guľové-blesk.
lightning
Kruhy v obilí-Guľový blesk
Niektoré teórie považujú guľový blesk za možnú príčinu vzniku kruhov v obilí a podobných obrazcov.
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

No to je ale pekná půdička. Toto som nečakala, takúto peknú půdičku. Čistá, tá sa vám vydarila, pán Knotek. Teda to som sama rada, čisto je tu, to budem spokojná. Tu sa mi to bude vešať.
Že záleží na chladnutie tela? Přikrejte ho!
Doktor, urobte so mnou niečo. Ja ho stále počujem.

Guľové a retiazkové blesky, Vírové prstence

PagPh
Motto: Pokusy o vysvetlenie obrazcov v obilí pôsobením guľového blesku sú len chabé pokusy o vysvetlenie "nevysvetliteľného nevysvetliteľným", a nemožno ich akokoľvek demonštrovať, potvrdiť ani vyvrátiť.

 

Guľový Blesk

pre vysvetlenie procesa formovania kruhov v obilí nie je potrebné volať na pomoc akýkoľvek veľmi exotický jav, okrem toho jav do dnešných dní nijako uspokojivo vysvetlený. Jednalo by sa len o trochu chabý pokus o "vysvetlenie nevysvetliteľného nevysvetliteľným", akých sa v histórii odohralo už veľa, rovnako ako v súčasnosti a určite aj v budúcnosti. Okrem toho je celý tento web venovaný predovšetkým jednej a najzásadnejšie myšlienke: Všetky kruhy v obilí, ktoré kedy na svete vznikli, sa sformovali ako následky úplne obyčajných bleskov. Bolo k tomu síce treba v naprostej väčšine prípadov spolupráca radu veľmi náhodných a veľmi nepravdepodobných dodatočných príčin, ktoré zavinili jednu podstatnú odlišnosť od "obyčajného" výboja blesku. V naprostej väčšine prípadov po výboji blesku obilie iba obyčajne poľahne, ohne steblá k povrchu zeme, v úplne neusporiadaných zväzkoch a štruktúrach. Vo veľmi ojedinelých prípadoch a za spolupráce aj niekoľkých pomerne náhodných a veľmi zriedka sa vyskytujúcich príčin, ktoré sú vysvetlené na mnohých ďalších stránkach, môže dôjsť k vytvoreniu pravidelného obrazca, ktorý sa ale objaví väčšinou až veľmi dlho po búrke. Úplne rovnako ako akékoľvek iné bežne poľahnuté, na zemi ležiace obilie.

 

Jedno ale majú kruhy v obilí aj guľové blesky pomerne spoločné: Aj guľové blesky vznikajú len v celkom ojedinelých prípadoch, na ktorých spolupracuje rad ďalších ojedinelých príčin, pravdepodobne alebo dokonca takmer iste ale úplne iných, ako v prípade obrazcov v obilí. Takéto tvrdenia by však zatiaľ bolo pomerne ťažké objektívne dokázať, aj keď sa na tom pracuje, ako vyplýva z nasledujúceho textu.

 

Jednou z možností, ako akýkoľvek jav vysvetliť, je pokúsiť sa o jeho napodobenie v laboratóriu. Ak sa niečo také aspoň do určitej miery podarí, je možné jav považovať za vysvetlený (aspoň do určitej miery). Najdôležitejšími parametrami takého laboratórneho napodobenie sú uskutočniteľnosť, opakovateľnosť a aspoň minimálny štatistický výťažok. To znamená, aby sa aspoň niektorý z vykonaných pokusov občas podaril, a aby sa ho aspoň občas podarilo zopakovať. Niečo podobné sa v problematike guľových bleskov podľa dostupných prameňov aspoň trochu uspokojivo zatiaľ bohužiaľ nepodarilo snáď nikdy.

 

Pretože milovníci záhad ( = záhadologovia ) na tejto stránke opäť utreli riti, ako takmer na všetkých stránkach tohto webu, bude im ako malá kompenzácia ponúknuté niečo naozaj ojedinelého. Pokus o vysvetlenie jednej doteraz nijako uspokojivo vysvetlené záhady, procesu formovania, mechaniky vzniku a pohybu guľového blesku. Je to určite o mnoho lepšie, ako keby ich niekto za ich hlúposť do tých ich vytrených riťí nakopal.

 

 

Dať kanárika tam kam patrí.

 

 

poznámky pod čiarou

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

- Ja som sa chcel len opýtať strán tej brazílskej kávy.

- Majstre, vy naozaj hneváte.

- Máňa hovorila, že to nie je směroplatný. - Poďte medzi nás, pani doktorka. Poučte nás.
- Pozor pri druhej koľaji! Na druhú koľaj príde osobný vlak z Vizovic!

- Vedec, a on sa takto zožerie ...

z