Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

אנגלי מקורי - יבול חוגי קווי מגרש. אני מתנצל על כל שגיאות שנגרמו על ידי תרגום מכונה.
lightning
פסי חשמלית - מנצחים
מעורב באופן נרחב בסביבה נוכחית ניצוח פני קרקע, מרקם וצורות של שוכן `יהיה (פגום, נחלש) היבול
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

מעגלי תבואה

  - טקסט Machine-מתורגם

  menu - sitemap Complete list of all pages of this web

שוהים בלתי חוקיים היו תמיד בעיה בארצות הברית. תשאל כל הודי. R.Orben
אין מניעה לגדולה מהתקדמות מדע הרצון לראות את זה מתרחש במהירות רבה מדי. G.C.Lichtenberg
כאשר מדוברים באדם טיפש עושה משהו שהוא מתבייש בו, הוא תמיד מצהיר שזו חובתו. G.B.Shaw

קווי מגרש הם מוליכים נוכחיים ניכרים

PagPh
הצורה של קווי מגרש היא מאוד מזכירה את צורת המעגלים המודפסים. מנקודת מבט הפיסית של מעשים כמו מוליך חשמלי, להציב אובייקט בסביבה שאינה מוליך (על מצע שאינו מוליך). PCB נפתול.

אם מעוניין, קשר cropcirclesonline@gmail.com

 

מסילות ברזל

 

עמוד בבנייה

החלק מהמידע חלקי עכשיו ניתן למצוא לדוגמה בדפי סיכום מסוימים.  מעגלי תבואה - הבנה בעיקר היא כיום אחת מהדף הרחב ביותר. עוד ידיעות מקיפות למדי ניתן למצוא בקישורים מדף הטקסטים. יש קישורים לטקסטים שפורסמו. גם חלק טרם פורסם, כלומר איזו גרסה של תצוגה מקדימה. בדיקות אחרות לא ממוין מוצבות כאן. הטקסטים יהיו כמובן הוסיפו ברציפות.

 

שדה חיטה - והשיא של קווי השדה המגנטיים הברקים

, דמיון תמוה, מפתיע, קשה להאמין, אבל אוק מזעזע מאיירות עיניים

שדה חיטה - שיא ​​של קווי שדה מגנטיים שנוצרו על ידי הזרמת הברקים

קרוב למיליון אמפר (ניסויים ידועים בבתי ספר - מקסימום של 20-30 אמפר)

 

  

בדיוק ברגע של הזרימה פריקת הברק בגבעולי תירס מושרים וניצוח (אוויר מיונן, פריק קורונה) זרמים חשמליים. תודה לגבעולים וחלקי צמח אחרים, עשויה להציג תכונות אלקטרומגנטיות.

 

 

אם מעוניין, קשר cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דף זה הוכן, וכל העובדות והתיאוריות שהוצגו כאן היו מאוד יסודיים, ובחן מקרוב בפירוט בניסוי על ידי

 

יאן Ledecky

 

אדם הוא טיפש אם הוא שותה לפני שהוא מגיע לגיל 50, וטיפש אם הוא לא אחר כך.   F.L.Wright
כל טיפש יכול לבקר, להוקיע ולהתלונן ורוב השוטים ל. B.Franklin
בימי קדם חתולים סגדו כאלים. הם לא שכחו את זה. T.Pratchett
pz